Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Optimale postpartum behandeling met antihypertensiva verbetert bloedrukregulatie op de lange termijn na zwangerschapshypertensie

Nieuws - 20 nov. 2023

Physician optimized postpartum hypertension treatment (POP-HT) randomized trial

Gepresenteerd bij de AHA Scientific Sessions 2023 door: dr. Jamie Kitt - Oxford, VK

Introductie en methoden

Ongeveer 1 op de 10 vrouwen ontwikkelt een hoge BD tijdens de zwangerschap en ongeveer een derde van de vrouwen met zwangerschapshypertensie ontwikkelen chronische hypertensie binnen 10 jaar na de zwangerschap, ,meestal al in hun 30ste en 40ste levensjaar. Dit vroege begin is geassocieerd met een aanzienlijk hoger risico op een hartaanval en beroerte op latere leeftijd.

Het hart en de bloedvaten veranderen tijdens de zwangerschap om aan de hemodynamische eisen van de zwangerschap te voldoen. Na een bevalling moet de situatie van voor de zwangerschap terugkeren. Bij vrouwen met zwangerschapshypertensie kan de remodelering van hart en bloedvaten ernstiger en problematischer verlopen. Observationele data suggereren dat vrouwen met aanhoudende veranderingen 6 weken na de bevalling een hoog risico hebben op het ontwikkelen van HVZ. Het doel van de POP-HT-studie was om te bepalen of het verbeteren van de BD-regulatie direct na de bevalling het hart kan helpen herstellen en het risico op HVZ op de lange termijn kan verlagen.

De POP-HT-studie was een gerandomiseerde studie waarin 220 vrouwen met zwangerschapshypertensie die bij ontslag nog steeds antihypertensiva nodig hadden, werden gerandomiseerd naar een interventiearm of standaardzorgarm. Deelneemsters in de interventiearm controleerden zelf hun BD via een app en kregen advies van artsen van het onderzoeksteam om hun antihypertensiva aan te passen om hun BD tijdens de eerste 6 weken na de bevalling beter te reguleren. Deelneemsters in de standaardzorgarm kregen gebruikelijke zorg wat in het VK bestaat uit een controle na 1 week en na 6-8 weken door een huisarts of verloskundige. Alle deelneemsters aan het onderzoek hadden een bezoek op baseline waarbij onderzoek werd gedaan naar het hart en de bloedvaten en de BD werd gemeten (bezoek 1). Tijdens de daaropvolgende bezoeken na 1 week (bezoek 2) en na 6 weken (bezoek 3) werd alleen de BD gemeten. Alle deelnemers hadden een laatste bezoek (bezoek 4) na 6-9 maanden, met een gedetailleerde set metingen die alle eerdere metingen omvatte, evenals cardiale MRI, inspanningstolerantietest en bloedonderzoek.

De primaire uitkomstmaat was gemiddelde 24-uurs diastolische BD (DBD) als gemeten met ambulante BD-monitoring op bezoek 4 gecorrigeerd voor baseline DBD.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de POP-HT-studie leidde een interventiestrategie van zelfmonitoring van de bloeddruk en medicatieaanpassingen door de arts gedurende de eerste 6 weken postpartum tot verbeteringen in BD na 9 maanden postpartum na zwangerschapshypertensie. Bovendien had de interventiestrategie gunstige effecten op cardiale remodelering in vergelijking met standaardzorg. Deze resultaten geven aan dat wat direct gebeurt na een zwangerschap effecten kan hebben op de langere termijn.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de AHA Scientific Sessions 2023 is verstrekt –

De resultaten van de primaire uitkomstmaat werden tegelijkertijd gepubliceerd in JAMA De resultaten over cardiale beeldvorming werden tegelijkertijd gepubliceerd in Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: