Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

siRNA gericht op TTR verbetert functionele capaciteit bij cardiale ATTR-amyloïdose

Patisiran Treatment in Patients with Transthyretin Cardiac Amyloidosis

Literatuur - Maurer MS, Kale P, Fontana M, et al. - N Engl J Med. 2023 Oct 26;389(17):1553-1565. doi: 10.1056/NEJMoa2300757

Introductie en methoden

Achtergrond

Transthyretine-gemedieerde (ATTR) amyloïdose is een progressieve, slopende en dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de ophoping van amyloïde fibrillen, die bestaan uit verkeerd gevouwen TTR-eiwit, in het hart, de zenuwen en andere organen [1-3]. In het hart manifesteert de ziekte zich als cardiomyopathie [4-6].

Patisiran, een geneesmiddel op basis van RNA-interferentie dat de productie van TTR in de lever remt, is in de VS en Europa goedgekeurd voor de behandeling van erfelijke (variant) ATTR-amyloïdose bij patiënten met polyneuropathie op basis van de resultaten van de fase 3-studie APOLLO [7,8]. Deze studie suggereerde ook dat patisiran de progressie van cardiale ATTR-amyloïdose kan stoppen of omkeren [9].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de werkzaamheid en veiligheid van patisiran bij patiënten met erfelijke of wild-type cardiale ATTR-amyloïdose.

Methoden

De APOLLO-B-studie (A Study to Evaluate Patisiran in Participants With Transthyretin Amyloidosis With Cardiomyopathy) is een lopende, internationale, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT waarin 360 patiënten met erfelijke of wild-type cardiale ATTR-amyloïdose werden gerandomiseerd naar patisiran 0,3 mg/kg (maximale dosis: 30 mg) intraveneus of placebo eenmaal per 3 weken gedurende 12 maanden. Daarna kwamen patiënten in aanmerking voor deelname aan de open-label-uitbreidingsstudie.

Belangrijke exclusiecriteria waren onder andere HF-symptomen van NYHA-klasse III plus ATTR-amyloïdose stadium 3, of HF-symptomen van NYHA-klasse IV. Behandeling met tafamidis bij aanvang van de studie was toegestaan (gebruikt door 25% van de patiënten in elke groep).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de verandering vanaf de baselinewaarde tot 12 maanden in de functionele capaciteit, zoals gemeten met de 6-minutenloopafstand (6-minute walk distance, 6MWD).

De eerste secundaire uitkomstmaat was de verandering vanaf de baselinewaarde tot 12 maanden in de gezondheidsstatus en kwaliteit van leven, zoals gemeten met de KCCQ-OS-score. De tweede secundaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van totale sterfte, cardiovasculaire events of verandering in de 6MWD vanaf de baselinewaarde tot 12 maanden. De derde secundaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van totale sterfte, alle ziekenhuisopnamen of urgente bezoeken voor HF gedurende 12 maanden.

Verkennende uitkomstmaten waren onder meer de verandering in de NT-proBNP- en troponine I-waarden en echocardiografische metingen van de hartstructuur en -functie.

De veiligheid werd geëvalueerd door de nadelige events, klinische laboratoriumwaarden en vitale functies te beoordelen.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

In de APOLLO-B-studie resulteerde behandeling met patisiran gedurende 12 maanden in behoud van de functionele capaciteit, gezondheidsstatus en kwaliteit van leven bij patiënten met cardiale ATTR-amyloïdose vergeleken met placebo. Het gebruik van patisiran was over het algemeen veilig.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: