Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ook ouderen hebben baat bij lipidenverlagende therapie voor primaire preventie

LDL-C Reduction With Lipid-Lowering Therapy for Primary Prevention of Major Vascular Events Among Older Individuals

Literatuur - Andersson NW, Corn G, Dohlmann TL, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023 Oct 3;82(14):1381-1391. doi: 10.1016/j.jacc.2023.07.027

Introductie en methoden

Achtergrond

Voor ouderen is er onvoldoende bewijs voor het gunstige klinische effect van LDL-c-verlaging met lipidenverlagende therapie voor primaire preventie [1-4], deels vanwege de ondervertegenwoordiging van deze populatie in de relevante klinische studies [3,4]. Amerikaanse en Europese richtlijnen geven daarom slechts een zwakke aanbeveling voor de overweging om te starten met statines voor primaire preventie bij oudere personen [5,6].

Doel van de studie

De auteurs vergeleken de klinische effectiviteit van LDL-c-reductie geassocieerd met de start van lipidenverlagende therapie voor primaire preventie van ernstige vasculaire events bij oudere en jongere personen in een Deens nationaal cohort.

Methoden

Gegevens op individueel niveau werden verkregen uit verschillende Deense nationale gezondheidszorg- en administratieregisters om een landelijk cohort samen te stellen van personen ≥50 jaar die lipidenverlagende therapie (alleen statines of in combinatie met andere lipidenverlagende middelen) gingen gebruiken voor primaire preventie (d.w.z.: ze hadden geen voorgeschiedenis van ASCVD) in de periode januari 2008-oktober 2017. Alle deelnemers ondergingen een LDL-c-bepaling bij aanvang van de studie (≤6 maanden na indexdatum) en bij follow-up (2 weken tot 1 jaar na indexdatum).

Het studiecohort bestond uit 65.190 deelnemers: 16.035 personen waren ≥70 jaar oud en 49.155 waren <70 jaar oud. De mediane follow-uptijd was 2,5 jaar (IQR: 1,2-5,1).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was ziekenhuisopname voor een ernstig vasculair event, gedefinieerd als een samengestelde uitkomst van ACS, niet-hemorragische beroerte of coronaire revascularisatie. Secundaire uitkomstmaten waren de afzonderlijke cardiovasculaire componenten van de primaire uitkomstmaat en totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze Deense nationale cohortstudie toonde vergelijkbare relatieve gunstige klinische effecten van LDL-c-verlaging geassocieerd met de start van lipidenverlagende therapie voor primaire preventie van HVZ bij personen ≥70 jaar en degenen <70 jaar. Per 1 mmol/l LDL-c-verlaging daalde het risico op ernstige vasculaire events met 23% in de oudere leeftijdsgroep.

De auteurs stellen dat aangezien hun resultaten “gebaseerd zijn op een substantiële steekproefgrootte die representatief is voor een hedendaagse algemene populatie, kunnen bijdragen aan de informatievoorziening voor toekomstige richtlijnaanbevelingen en arts-patiëntgesprekken over het gunstige klinische effect dat wordt waargenomen bij het verlagen van het LDL-cholesterol bij oudere personen voor primaire preventie van HVZ tijdens routinematige klinische zorg”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: