Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Uitbreiding vergoeding PCSK9-antilichamen

Nieuws - 4 dec. 2023

Het ministerie van VWS heeft besloten om de vergoedingsvoorwaarden voor evolocumab uit te breiden. Eerder was al bekend gemaakt dat de vergoedingsvoorwaarden voor alirocumab zullen worden uitgebreid. De nieuwe vergoedingsvoorwaarden zullen gelden na publicatie in de Staatscourant en zodra de aanpassing van de artsenverklaring gereed is. Momenteel gelden nog de huidige vergoedingsvoorwaarden.

Volgens de nieuwe vergoedingsvoorwaarden komen patiënten met heterozygote FH OF zeer hoog CV-risico vanwege vastgestelde HVZ zoals gedefinieerd in de vigerende CVRM-richtlijn in aanmerking voor een vergoeding, als zij ondanks maximaal verdraagbare orale lipidenverlagende therapie van een statine én ezetimibe de LDL-c streefwaarde niet bereiken OF alleen ezetimibe gebruiken indien er sprake is van gedocumenteerde statine-intolerantie. De voorwaarde van ezetimibegebruik kan vervallen bij gedocumenteerde intolerantie. Patiënten dienen ezetimibe wel eerst te hebben geprobeerd.

Lees het advies van Zorginstituut Nederland

Deel deze pagina met collega's en vrienden: