Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voorspellers van therapieontrouw aan DOAC’s bij poliklinische AF-patiënten

Prevalence and Predictors of Nonadherence to Direct Oral Anticoagulant Treatment in Patients with Atrial Fibrillation

Literatuur - Van der Horst SFB, de Vries TAC, Chu G, et al.

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij de meeste anticoagulatie-naïeve patiënten met AF hebben directwerkende orale anticoagulantia (DOAC’s) de voorkeur boven VKA’s voor de preventie van trombotische complicaties [1]. De afwezigheid van onmiddellijke en waarneembare voordelen, de behandelindicatie die geldt voor de lange termijn en het gebrek aan routinematige laboratoriummonitoring kunnen echter de therapietrouw aan DOAC’s belemmeren.

Doel van de studie

Het doel van de studie was om de prevalentie van therapieontrouw aan DOAC’s te beoordelen bij poliklinische patiënten met AF die voor het eerst een DOAC kregen voor ≥1 jaar en om potentiële voorspellers van therapieontrouw te identificeren.

Methoden

In deze Nederlandse, bijna-landelijke, retrospectieve cohortstudie werden de gegevens van 46.211 patiënten met een nieuwe DOAC-indicatie voor AF en een behandelindicatie ≥1 jaar verkregen uit de Xtrend Real-World Data Longitudinal Prescription Database van IQVIA, die ~65% van alle poliklinische recepten bevat die in Nederland zijn verstrekt. Deelnemers die in de periode 1 november 2015-31 oktober 2019 hun eerste DOAC-recept inleverden, werden geïncludeerd.

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was de therapieontrouw na 1 jaar, gedefinieerd als het percentage gedekte dagen (proportion of days covered) voor de ingeleverde recepten van de index-DOAC <80%.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze Nederlandse retrospectieve cohortstudie toonde dat de 1-jaarsprevalentie van therapieontrouw aan DOAC’s 6,5% was bij poliklinische AF-patiënten die recent gestart waren met een DOAC voor ≥1 jaar. Onafhankelijke voorspellers van therapieontrouw na 1 jaar waren mannelijk geslacht, jongere leeftijd, een tweemaal daags doseringsschema, behandeling met apixaban of dabigatran en een verlaagde DOAC-dosis. De auteurs concluderen dat “om trombo-embolische complicaties te verminderen, interventies om therapietrouw te versterken, zoals terugkerende counselingsessies en herinneringen voor het innemen van medicatie, specifiek gericht kunnen worden op deze patiënten”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op TH Open.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: