Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veiligheidsindicatoren geassocieerd met lager behaalde dosseringen van HF-medicatie bij patiënten met acuut HF

Safety Indicators in Patients Receiving High-intensity Care After Hospital Admission for Acute Heart Failure: The STRONG-HF Trial

Literatuur - Tomasoni D, Davison B, Adamo M, et al. - J Card Fail. 2023 Oct 9:S1071-9164(23)00342-1. [Online ahead of print] doi: 10.1016/j.cardfail.2023.09.002

Introductie en methoden

Achtergrond en doel van de studie

In de STRONG-HF-studie werd getoond dat een hoogintensievezorgstrategie van snelle optitratie van HF-medicatie en nauwe follow-up het risico op 180-daagse HF-heropname of sterfte door alle oorzaken verlaagde bij patiënten die opgenomen waren voor acuut HF in vergelijking met gebruikelijke zorg [1-2]. Het doel van deze subanalyse van de STRONG-HF-studie was om te onderzoeken wat de effecten zijn van veiligheidsindicatoren op behaalde doseringen van HF-medicatie en klinische uitkomsten bij patiënten die hoogintensieve zorg kregen na een ziekenhuisopname voor acuut HF.

Methoden

De STRONG-HF-studie was een multicenter, open-label studie waarin patiënten die recent opgenomen waren voor acuut HF gerandomiseerd werden voor ontslag naar een hoogintensievezorgarm of een gebruikelijke zorgarm. In de hoogintensievezorgarm (n=542) werd HF-medicatie (bètablokkers, ACEi/ARBs/ARNI, of MRA) 2 dagen voor ontslag snel opgetitreerd naar 50% van de optimale doseringen en naar 100% van de optimale doseringen binnen 2 weken na ontslag. Patiënten hadden follow-up-bezoeken na 1, 2, 3 en 6 weken, en een extra veiligheidsbezoek 1 week na elke optitratie. Optitratie van HF-medicatie werd vertraagd bij aanwezigheid van veiligheidsindicatoren. Deze veiligheidsindicatoren waren: eGFR van<30 mL/min/1,73 m² (n=28), serumkaliumwaarden van <5,0 mmol/L (n=149), SBD van >95 mmHg (n=51), hartslag van <55 bpm (n=46), en NT-proBNP-waarden >10% hoger dan de waarde bij randomisatie (n=223). Patiënten in de hoogintensievezorggroep werden gestratificeerd in 2 groepen afhankelijk van de aanwezigheid van een veiligheidsindicator na 1, 2, 3 of 6 weken.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat van STRONG-HF was een samenstelling van sterfte door alle oorzaken of eerste HF-ziekenhuisheropname na 180 dagen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van de STRONG-HF-studie liet zien dat de aanwezigheid van een veiligheidsindicator tijdens een follow-up-bezoek 1-6 weken na ontslag geassocieerd was met lager behaalde doseringen van HF-medicatie bij patiënten van de hoogintensievezorggroep. De aanwezigheid van een veiligheidsindicator had geen invloed op de incidentie van de primaire uitkomstmaat.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Card Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: