Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diagnose en behandeling van kinderen en adolescenten met familiaire hypercholesterolemie

Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents from 48 countries: a cross-sectional study

Literatuur - European Atherosclerosis Society Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration - Lancet. 2023 Dec 12:S0140-6736(23)01842-1 [Online ahead of print]. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01842-1

Introductie en methoden

Achtergrond

Voor patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) kunnen identificatie in de kindertijd en vroegtijdige behandeling het risico op vroegtijdige ASCVD verminderen [1-6]. Slechts 2,1% van de volwassenen met FH werd echter gediagnosticeerd in hun kindertijd of adolescentie [1].

Doel van de studie

Het doel van de studie was om kinderen en adolescenten met heterozygote FH (HeFH) te karakteriseren en op feiten gebaseerde inzichten te verschaffen die richting kunnen geven aan toekomstig volksgezondheidsbeleid voor de opsporing en behandeling van FH op jonge leeftijd.

Methoden

Voor deze crosssectionele studie verzamelden de auteurs gegevens op individueel niveau van kinderen en adolescenten in de leeftijd<18 jaar met een klinische of genetische diagnose van HeFH op het moment van opname in het register van de European Atherosclerosis Society Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC) in de periode 1 oktober 2015-31 januari 2021. Gegevens in dit register werden verzameld uit 55 regionale of nationale registers in 48 landen. Exclusiecriteria waren een diagnose op basis van een zelfgerapporteerde voorgeschiedenis van FH of vermoedelijke secundaire hypercholesterolemie, evenals een onbehandelde LDL-c-waarde ≥13,0 mmol/l. Van de 63.093 personen in het FHSC-register waren er 11.848 (18,8%) <18 jaar die ook HeFH hadden.

Uitkomstmaat

De belangrijkste uitkomst was het beoordelen van de huidige identificatie- en behandelmethoden voor kinderen en adolescenten met FH.

Belangrijkste resultaten

Diagnose

Klinische kenmerken

Behandeling

Conclusie

Deze internationale, crosssectionele registratiestudie in 48 landen toonde dat de meeste kinderen en adolescenten met HeFH geen indexcasus waren, wat waarschijnlijk een weerspiegeling was van het gebruik van cascadescreening voor getroffen volwassen familieleden. Aangezien klassieke diagnostische kenmerken van FH (bijvoorbeeld lichamelijke symptomen en vroegtijdige HVZ) zeldzaam waren bij kinderen en adolescenten, was de diagnose afhankelijk van LDL-c-metingen of genetische bevestiging. Ten tijde van opname in het register kreeg ~70% van de deelnemers geen lipidenverlagende therapie.

De verdeling van LDL-c-waarden naar leeftijd suggereerde dat de LDL-c-concentratie kan worden gebruikt om personen met FH al in het eerste levensjaar te identificeren. De auteurs zijn echter van mening dat de LDL-c-afkapwaarden die momenteel worden gebruikt voor verschillende klinische criteria moeten worden aangepast om te voorkomen dat potentiële diagnoses worden gemist bij personen <18 jaar. Hun “studie suggereert dat initiële screening op basis van de LDL-c-waarde gevolgd zou moeten worden door een genetische test (waar deze beschikbaar en toegankelijk is), om de diagnose van kinderen en adolescenten met een mild fenotype te ondersteunen”. Bovendien zullen kinderen en adolescenten met FH, als ze eenmaal zijn geïdentificeerd, “vaker gebruik moeten maken van en zich levenslang beter moeten houden aan hoogintensieve statine- of combinatietherapieën” om de aanbevolen LDL-c-streefwaarde te bereiken, net als volwassenen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: