Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Plaqueregressie geassocieerd met minder MACE

Atherosclerotic Coronary Plaque Regression and Risk of Adverse Cardiovascular Events: A Systematic Review and Updated Meta-Regression Analysis

Literatuur - Iatan I, Guan M, Humphries KH, et al. - JAMA Cardiol. 2023 Oct 1;8(10):937-945. doi: 10.1001/jamacardio.2023.2731

Introductie en methoden

Achtergrond

Lipidenverlagende behandelingen hebben een gunstig effect op de samenstelling van coronaire plaques, zelfs bij patiënten met een MI [1,2]. Maar het effect van vermindering van atherosclerotische plaques op de klinische uitkomsten moet nog worden vastgesteld [3].

Doel van de studie

Het doel van de studie was om de associatie tussen coronaire-plaqueregressie zoals beoordeeld met intravasculaire echografie (intravascular ultrasound, IVUS) en het optreden van MACE te evalueren.

Methoden

Voor deze systematische review en meta-regressieanalyse voerden de auteurs een uitgebreide, systematische zoekactie uit naar Engelstalige artikelen die in de periode juli 2001-juli 2022 waren gepubliceerd in PubMed, Embase, het Cochrane Central Register of Controlled Trials en Web of Science. Ze selecteerden 23 prospectieve klinische studies naar lipidenverlagende behandelingen die de verandering in het procentuele atheroomvolume (PAV) of plaquevolume, zoals beoordeeld met IVUS, bij aanvang van de studie en bij follow-up rapporteerden en die expliciet de aan- of afwezigheid van een component van MACE (MI, beroerte, TIA, instabiele angina pectoris of totale sterfte) beschreven.

De studiepopulatie bestond uit in totaal 7407 patiënten. Van de 23 studies waren er 5 placebogecontroleerd en 18 omvatten een breed scala aan soorten en doses lipidenverlagende behandeling. De mediane follow-upduur was 44 weken (bereik: 11-104).

Uitkomstmaat

De associatie tussen de gerapporteerde gemiddelde verandering in PAV en het aandeel van MACE op studiearmniveau werd beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze systematische review en meta-regressieanalyse was regressie van het volume van atherosclerotische plaques van 1%, zoals beoordeeld met IVUS, geassocieerd met een vermindering van 25% van de kans op MACE vergeleken met de controlebehandeling. De auteurs menen dat hun bevindingen aangeven dat de PAV-verandering mogelijk een surrogaatmarker is voor HVZ-risicoreductie, hoewel de waargenomen heterogeniteit tussen studies verder onderzoek rechtvaardigt.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: