Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Icosapent-ethyl verlaagt ischemische events bij patiënten met recent ACS

Icosapent ethyl following acute coronary syndrome: the REDUCE-IT trial

Literatuur - Sayah N, Bhatt DL, Miller M, et al - Eur Heart J. 2024 Jan 22:ehad889. doi: 10.1093/eurheartj/ehad889

Introductie en methoden

Achtergrond

De REDUCE-IT-studie toonde aan dat icosapent-ethyl (IPE) ischemische events verlaagt in vergelijking met placebo bij patiënten met verhoogde triglyceridenwaarden [1]. Daarentegen bleek dat behandeling met IPE geassocieerd was met een verhoogd aantal bloedingen en AF in vergelijking met placebo [1]. Deze resultaten werden later bevestigd bij patiënten met een eerder MI [2]. Patiënten met recent ACS krijgen vaak antitrombotische behandeling, waardoor het bloedingsrisico met IPE kan toenemen. Het is onduidelijk welke invloed IPE heeft op klinische uitkomsten en veiligheid bij patiënten met recent (<12 maanden) ACS.

Doel van de studie

Het doel van deze post-hocanalyse van REDUCE-IT was om de werkzaamheid en veiligheid van IPE te bepalen bij patiënten met recent ACS.

-

Methoden

De REDUCE-IT studie was een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 8179 statinebehandelde patiënten met gecontroleerd LDL-c (1.06-2.59 mmol/L) en matig verhoogde triglyceriden (1.69-5.63 mmol/L), en met ofwel vastgestelde HVZ of met diabetes en ten minste één extra risicofactor, werden gerandomiseerd naar IPE 4g/dag of placebo. Recent ACS werd gedefinieerd als MI of instabiele angina pectoris binnen 12 maanden voor randomisatie. In totaal hadden 840 patiënten in REDUCE-IT een recent ACS (mediane leeftijd 59.5 jaar, 76.9% man). Van deze patiënten kreeg 805 (95,8%) antiplaatjestherapie, 584 (69,5%) dubbele antiplaatjestherapie (DAPT), 54 (6,4%) orale anticoagulantiatherapie en 39 (4,6%) anticoagulantia plus antiplaatjestherapie. Mediane follow-upperiode was 4,75 jaar.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samenstelling van cardiovasculair sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie of ziekenhuisopname voor instabiele angina.

Belangrijkste resultaten

Klinische uitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

In deze post-hocanalyse van de REDUCE-IT studie verlaagde IPE het risico op eerste en totale primaire samengestelde uitkomstmaten bij patiënten met recent ACS in vergelijking met placebo. Behandeling met IPE bij patiënten met recent ACS werd geassocieerd met een toename in AF of flutter, maar niet met een toename in bloedingen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: