Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sekseverschillen in kenmerken van obstructieve HCM en respons op cardiale myosineremmer

Effect of Mavacamten in Women Compared With Men With Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy: Insights From EXPLORER-HCM

Literatuur - Cresci S, Bach RG, Saber S, et al. - Circulation. 2023 Nov 14 [Online ahead of print]. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.065600

Introductie en methoden

Achtergrond

Vrouwen met hypertrofische cardiomyopathie (HCM) hebben ernstigere symptomen, vaker en ernstiger HF en slechtere uitkomsten dan mannen [1,2]. De EXPLORER-HCM-studie (Clinical Study to Evaluate Mavacamten [MYK-461] in Adults With Symptomatic Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy) toonde dat mavacamten, een selectieve en reversibele cardiale myosine-ATPase-remmer, de klinische en echocardiografische kenmerken van obstructieve HCM verminderde en de inspanningscapaciteit en gezondheidsstatus verbeterde in vergelijking met placebo [3,4].

Doel van de studie

In een vooraf gespecificeerde post-hocanalyse van de EXPLORER-HCM-studie vergeleken de auteurs de klinische en echocardiografische kenmerken bij aanvang van de studie en de respons op mavacamten versus placebo tussen vrouwen en mannen met obstructieve HCM.

Methoden

De EXPLORER-HCM-studie was een multinationale, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT waarin 251 patiënten met symptomatische obstructieve HCM werden gerandomiseerd naar mavacamten (startdosis: 5 mg) of placebo gedurende 30 weken. In deze vooraf gespecificeerde subgroepanalyse en aanvullende post-hocanalyse werden alle 102 vrouwen en 149 mannen geïncludeerd.

Uitkomstmaten

De vooraf gespecificeerde primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van óf een toename in het piekzuurstofverbruik (pVO₂) ≥1,5 ml/kg/min en verbetering van de NYHA-klasse ≥1 óf een pVO₂-toename ≥3,0 ml/kg/min zonder verslechtering van de NYHA-klasse. Vooraf gespecificeerde secundaire uitkomstmaten waren de verandering in de linkerventrikeluitstroomtraject (left ventricular outflow tract, LVOT) gradiënt na inspanning, het pVO₂ en de door de patiënt gerapporteerde gezondheidsstatus (KCCQ – Clinical Summary Score (KCCQ-CSS) en Hypertrophic Cardiomyopathy Symptom Questionnaire Shortness of Breath (HCMSQ-SoB)-subscore), evenals het percentage patiënten dat een verbetering van de NYHA-klasse ≥1 bereikte.

De vooraf gespecificeerde verkennende uitkomstmaat was de verandering in de NT-proBNP-waarde. Echocardiografische parameters waren onder andere de LVEF en de LVOT-gradiënt in rust en tijdens de Valsalva-manoeuvre.

Belangrijkste resultaten

Kenmerken bij studieaanvang

Vooraf gespecificeerde uitkomstmaten

Echocardiografische parameters

Conclusie

Deze vooraf gespecificeerde post-hocanalyse van de EXPLORER-HCM-studie toonde dat vrouwen met symptomatische obstructieve HCM ouder waren bij studieaanvang en dat ze ernstiger HF, een slechtere gezondheidsstatus en een hogere NT-pro-BNP-waarde hadden dan mannen. Er waren geen sekseverschillen in de respons op behandeling met mavacamten versus placebo gedurende 30 weken voor de primaire samengestelde uitkomstmaat van een pVO₂-toename (met of zonder verbetering van de NYHA-klasse) en de meeste secundaire uitkomstmaten. Vrouwen vertoonden echter een grotere verbetering in de gezondheidsstatus zoals beoordeeld met de KCCQ-CSS en een forsere NT-proBNP-reductie.

De auteurs concluderen dat hun “bevindingen belangrijke implicaties hebben voor het begrijpen van geslachtsgerelateerde verschillen in de klinische uiting van HCM en dat ze patiëntselectiecriteria ondersteunen die ook vrouwen met ernstige [obstructieve] HCM meenemen bij de overweging van behandeling met mavacamten”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: