Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DOAC’s tonen vergelijkbare werkzaamheid maar verschillende veiligheid bij kankergerelateerde trombose

Comparing Anticoagulation Strategies for Venous Thromboembolism Associated With Active Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis

Literatuur - Fujisaki T, Sueta D, Yamamoto E, et al. - JACC: CardioOncol. 2024 Jan 9 [Online ahead of print]. doi: 10.1016/j.jaccao.2023.10.009

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met actieve kanker is kankergerelateerde trombose de op een na belangrijkste doodsoorzaak [1]. In de recentste ESC-richtlijnen voor cardio-oncologie wordt het gebruik van apixaban, edoxaban, rivaroxaban en parenterale antistolling aanbevolen voor de behandeling van patiënten met kankergerelateerde trombose [2]. Het is echter nog onduidelijk of de werkzaamheid en veiligheid tussen deze DOAC’s voor de behandeling van veneuze trombo-embolie (VTE) bij patiënten met actieve kanker verschillen [3,4].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de werkzaamheid en veiligheid van meerdere antistollingsstrategieën, met speciale aandacht voor het vergelijken van DOAC’s, bij patiënten met actieve kanker en VTE.

Methoden

Voor deze systematische review en netwerkmeta-analyse zochten de auteurs naar literatuur in PubMed, Embase en Cochrane Central. Ze identificeerden daarbij 17 RCT’s waarin antistollingsstrategieën werden onderzocht (VKA’s, parenterale antistolling (bijvoorbeeld laagmoleculair-gewicht heparine en fondaparinux) en DOAC’s (dabigatran, apixaban, edoxaban en rivaroxaban)) voor de behandeling en recidiefpreventie van kankergerelateerde VTE bij patiënten met actieve kanker. De netwerkmeta-analyse omvatte in totaal 6623 patiënten, met een gemiddelde gewogen follow-upduur van 7,8 maanden (SD: 2,9).

Uitkomstmaten

De primaire werkzaamheidsuitkomstmaat was recidiverende VTE, gedefinieerd als een samengestelde uitkomst van objectief bevestigde fatale en niet-fatale longembolie of diepe veneuze trombose (DVT). Secundaire werkzaamheidsuitkomstmaten waren alleen recidiverende longembolie en alleen recidiverende DVT.

De primaire veiligheidsuitkomstmaat bestond uit ernstige bloedingen, gedefinieerd als een samengestelde uitkomst van fatale bloeding, daling van de hemoglobinewaarde ≥2 g/dl, transfusie van ≥2 U verpakte rode bloedcellen of bloeding op een kritieke plaats. Secundaire veiligheidsuitkomstmaten waren door de studie gedefinieerde klinisch relevante niet-ernstige bloedingen en een samengestelde uitkomst van ernstige bloedingen of klinisch relevante niet-ernstige bloedingen.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

Deze systematische review en netwerkmeta-analyse onder patiënten met actieve kanker en VTE liet zien dat hoewel DOAC’s een vergelijkbare werkzaamheid van de behandeling en recidiefpreventie van VTE vertoonden, hun veiligheidsprofielen ten aanzien van bloedingen verschilden. Apixaban leek een antitrombotisch voordeel te bieden zonder verhoogd bloedingsrisico.

De auteurs menen dat hun “nieuwe bevindingen bewijs leveren voor het mogelijke preferentiële gebruik van apixaban boven edoxaban of rivaroxaban bij patiënten met actieve kanker en VTE [hoewel] deze 3 middelen in de recente richtlijnen in gelijke mate worden aanbevolen voor kankergerelateerde VTE.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC: CardioOncol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: