Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer stress tijdens adolescentie en jongvolwassenheid geassocieerd met hoger cardiometabool risico

Perceived Stress From Childhood to Adulthood and Cardiometabolic End Points in Young Adulthood: An 18-Year Prospective Study

Literatuur - Guo F, Chen X, Howland S, et al. - J Am Heart Assoc. 2024 Jan 17:e030741 [Online ahead of print]. doi: 10.1161/JAHA.123.030741

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel cardiometabole ziekten zich meestal openbaren tijdens de middelbare tot late volwassenheid, beginnen de onderliggende pathologische processen al in de kindertijd en kunnen ze zich decennialang in stilte ontwikkelen [1]. De identificatie van risicofactoren voor cardiometabole ziekten in de kindertijd kan bijdragen aan vroegtijdige interventie. Mogelijk is ervaren stress zo’n risicofactor.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten (1) de associaties van ervaren stress in de kindertijd (gerapporteerd door de ouders), adolescentie en jongvolwassenheid met 7 markers van cardiometabool risico op volwassen leeftijd en (2) of patronen van ervaren stress tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid het cardiometabool risico op jongvolwassen leeftijd voorspelden.

Methoden

Deze prospectieve studie omvatte 276 deelnemers van de Southern California Children’s Health Study die in 2003 waren gerekruteerd en elke 1-2 jaar werden gevolgd tot het einde van de middelbare school. De ervaren stress werd beoordeeld met de Perceived Stress Scale (PSS) door de ouders van de deelnemers voor zichzelf tijdens de vroege kindertijd van de deelnemers (gemiddelde leeftijd: 6,3 jaar) en door de deelnemers zelf tijdens hun adolescentie (13,3 jaar) en jongvolwassenheid (23,6 jaar).

Het cardiometabool risico werd eenmalig beoordeeld op jongvolwassen leeftijd aan de hand van de carotisarterie-intimamediadikte (carotid artery intima-media thickness, CIMT), de systolische en diastolische bloeddruk (SBD/DBD), de BMI, het lichaamsvetpercentage, de ratio tussen het androïde en gynoïde vet (AG) en de HbA1c-waarde. De auteurs berekenden een cumulatieve cardiometaboolrisicoscore op basis van 5 klinisch abnormale markers (CIMT >0,8 mm, SBD ≥130 mmHg of DBD ≥80 mmHg, lichaamsvetpercentage >25% (mannen) of >35% (vrouwen), AG-ratio >85e percentiel en HbA1c ≥5,7%).

Belangrijkste resultaten

Associaties tussen ervaren stress op 3 tijdstippen en cardiometaboolrisico-indicatoren op volwassen leeftijd

Associaties tussen stresspatronen in adolescentie en jongvolwassenheid en cardiometaboolrisico-indicatoren op volwassen leeftijd

Conclusie

In deze prospectieve, Zuid-Californische studie met een follow-upduur van 18 jaar hadden jongvolwassenen met een hogere mate van ervaren stress een groter risico op een grotere CIMT en verhoogde bloeddruk, terwijl adolescenten met meer ervaren stress een grotere kans hadden om op jongvolwassen leeftijd obees te zijn. Bovendien hadden individuen die een consistent hoog stressniveau rapporteerden tijdens hun adolescentie en jongvolwassenheid, een hogere AG-ratio en hoger lichaamsvetpercentage en een grotere kans op obesitas dan personen met een consistent laag ervaren stressniveau.

Volgens de auteurs “suggereren hun bevindingen dat het bevorderen van gezonde copingstrategieën voor stressmanagement vroeg in het leven (bijvoorbeeld tijdens de adolescentie) de preventie van cardiometabole ziekten kan vergemakkelijken”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: