Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van SGLT2-remmer op symptomen en functionele capaciteit bij patiënten met hartfalen

Effect of Dapagliflozin Versus Placebo on Symptoms and 6-Minute Walk Distance in Patients With Heart Failure: The DETERMINE Randomized Clinical Trials

Literatuur - McMurray JJV, Docherty KFM, de Boer R, et al - Circulation 2023 Dec 7. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.065061

Introductie en methoden

Achtergrond

SGLT2-remmers verlagen het risico op verslechtering van HF en cardiovasculaire sterfte bij patiënten met HF over het gehele spectrum van LVEF [1-4]. SGLT2-remmers verbeteren zelf-gerapporteerde symptomen bij patiënten met HF zoals gemeten met de KCCQ-score, maar het is onduidelijk welke effecten SGLT2-remmers hebben op objectieve maatstaven van functionele capaciteit door inconsistentie data [3-10].

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om te evalueren wat de effecten van de SGLT2-remmer dapagliflozine op symptomen en functionele capaciteit bij patiënten met HFrEF en HFpEF.

-

Methoden

De DETERMINE (Dapagliflozin Effect on Exercise Capacity Using a 6-Minute Walk Test in Patients With Heart Failure)-programma bestaat uit twee verschillende gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase 3-studies, namelijk DETEMINE-Reduced (n=313) en DETERMINE-Preserved (n=504). Deze studies evalueerden het effect van behandeling met dapagliflozine 10 mg eenmaal daags vs. placebo bovenop standaardzorg op symptomen en functionele capaciteit bij patiënten met, respectievelijk, HFrEF en HFpEF. Inclusiecriteria voor DETERMINE-Reduced waren: LVEF ≤40% en NT-proBNP ≥400 pg/mL (of ≥300 pg/mL als patiënten opgenomen waren voor HF tot 1 jaar voor inclusie of ≥800 pg/mL als AF aanwezig was). De Totale Symptomen Score (TSS) en lichamelijke limitatieschaal (Physical Limitation Scale, PLS) van de KCCQ-score en 6-minutenloopafstand (6-minute walk distance, 6MWD) werden gebruikt om de symptomen en functionele capaciteit te bepalen.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaten waren veranderingen in KCCQ-TTS, KCCQ-PLS en 6MWD van baseline tot 16 weken.

Belangrijkste resultaten

DETERMINE-Reduced

DETERMINE-Preserved

DETERMINE-Pooled

Conclusie

Dapagliflozine verbeterde KCCQ-TSS bij patiënten met HFrEF vergeleken met placebo, maar had geen effect op KCCQ-PLS en 6MWD. Bij patiënten met HFpEF had behandeling met dapagliflozine geen effect op KCCQ-TTS, KCCQ-PLS en 6MWD vergeleken met placebo.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: