Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

KCCQ-evaluatie na ontslag om MI-patiënten met verhoogd sterfterisico te identificeren

Remote Heart Failure Symptoms Assessment After Myocardial Infarction Identifies Patients at Risk for Death

Literatuur - Wohlfahrt P, Jenča D, Melenovský V, et al. - J Am Heart Assoc. 2024 Jan 16;13(2):e032505. doi: 10.1161/JAHA.123.032505

Introductie en methoden

Achtergrond

Tot 40% van de patiënten met een MI ontwikkelt later HF [1], wat hun sterfterisico verhoogt [2]. Vroege herkenning van HF-symptomen na een MI kan patiënten met een verhoogd sterfterisico identificeren en de risicostratificatie verbeteren, in aanvulling op de klinische variabelen die worden gebruikt in de GRACE-risicoscore (Global Registry of Acute Coronary Events).

De KCCQ is een HF-specifieke patiëntgerapporteerde uitkomst die nadelige events voorspelt bij patiënten met acuut of chronisch HF [3-5]. Het is echter onbekend of de KCCQ kan worden gebruikt in een algemene populatie van patiënten met een MI om degenen met een verhoogd sterfterisico te identificeren.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de associatie van de KCCQ - Overall Summary Score (OSS) met het totale sterfterisico bij patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor een MI.

Methoden

De auteurs gebruikten de gegevens van 1135 opeenvolgende patiënten die waren opgenomen voor een MI in een groot tertiair hartcentrum in Praag, Tsjechië in de periode juni 2017-september 2022. Deze gegevens waren verzameld in de prospectieve Institute for Clinical and Experimental Medicine Acute Myocardial Infarction Registry.

Een maand na ontslag uit het ziekenhuis vulden de studiedeelnemers de KCCQ met 23 items thuis in. Op basis van de KCCQ-OS werd de gezondheidsstatus van de patiënten als volgt gecategoriseerd: bij 30 patiënten (2,6%) was de gezondheidsstatus zeer slecht tot slecht (score van <25), bij 114 (10,0%) was deze slecht tot redelijk (25-49), 274 (24,1%) hadden een redelijke tot goede gezondheidsstatus (50-74) en 717 (63,2%) hadden een goede tot uitstekende gezondheidsstatus (≥75).

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was sterfte door alle oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze Tsjechische, monocentrische, prospectieve cohortstudie onder patiënten die onlangs uit het ziekenhuis waren ontslagen na een MI toonde dat een lagere KCCQ-OSS (met name <50) onafhankelijk geassocieerd was met een verhoogd sterfterisico. Dit impliceerde dat door evaluatie van HF-symptomen met de KCCQ vanuit huis, die patiënten kunnen worden geïdentificeerd die na een MI risico lopen om te overlijden. De 3 meest voorspellende KCCQ-items waren beperking bij wandelen, zwelling in de benen en verandering in symptomen. De auteurs denken zelf dat “de KCCQ deel kan uitmaken van een toolkit voor risicostratificatie na een MI”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: