Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SBD-variabiliteit is sterkere voorspeller van CV-events dan gemiddelde SBD

Legacy benefits of blood pressure treatment on cardiovascular events are primarily mediated by improved blood pressure variability: the ASCOT trial

Literatuur - Gupta A, Whiteley WN, Godec T, et al. - Eur Heart J. 2024 Jan 31:ehad814 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehad814

Introductie en methoden

Achtergrond

Observationele studies hebben laten zien dat bloeddrukvariabiliteit (BDV) een belangrijke voorspeller is van morbiditeit en mortaliteit [1,2]. Het is echter onduidelijk wat het langetermijneffect is van een periode van farmacologische controle van de BD maar met mogelijke BDV, zoals blijkt uit de resultaten van de ASCOT-BPLA-studie (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure-Lowering Arm) [3-7].

Doel van de studie

In de ASCOT Legacy-studie, een langetermijnfollow-uponderzoek van de ASCOT-BPLA-studie, onderzochten de auteurs de invloed van systolische BDV tussen bezoeken en de gemiddelde systolische BD (SBD), beide gemeten tijdens de studie, op fatale en niet-fatale cardiovasculaire uitkomsten op lange termijn. Ook vergeleken ze de tijd tot het eerste optreden van vooraf gespecificeerde cardiovasculaire events tussen 2 antihypertensieve behandelstrategieën.

Methoden

In de oorspronkelijke ASCOT-BPLA-studie werden 19.257 patiënten (leeftijd bij randomisatie: 40-79 jaar) met hypertensie die ≥3 bijkomende risicofactoren voor HVZ hadden maar geen voorgeschiedenis van eerdere coronaire hartziekte (CHD), momenteel behandelde angina, beroerte, of TIA binnen 3 maanden, gerandomiseerd naar een behandelstrategie op basis van amlodipine (amlodipine plus perindopril indien nodig) of atenolol (atenolol plus bendroflumethiazide indien nodig). Op aanraden van de Data Safety and Monitoring Board werd de studie voortijdig gestopt in december 2004 (na een mediane follow-upduur van 5,5 jaar) vanwege een significant hoger sterftecijfer onder patiënten die waren toegewezen aan de behandeling op basis van atenolol in vergelijking met degenen die de behandeling gebaseerd op amlodipine kregen.

In de ASCOT Legacy-studie werden 8580 deelnemers uit het VK (4305 toegewezen aan de amlodipinegebaseerde behandelstrategie en 4275 aan de atenololgebaseerde behandelstrategie) gevolgd gedurende een mediane duur van 17 jaar (IQR: 9-19; maximum: 21), aan de hand van gekoppelde ziekenhuis- en sterftegegevens. De gegevens van 7092 deelnemers met volledige dossiers waren beschikbaar voor analyse.

Uitkomsten

De vooraf gespecificeerde cardiovasculaire events waren: fatale en niet-fatale beroerte, niet-fataal MI en fatale CHD, totale coronaire events, fataal en niet-fataal HF, totale cardiovasculaire events en procedures, AF, cardiovasculaire sterfte en totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Impact van systolische BDV en gemiddelde SBD tijdens de trial op latere cardiovasculaire events

Effect van antihypertensieve behandelingen op eerste cardiovasculaire events

Conclusie

In dit langetermijnfollow-uponderzoek (tot 21 jaar) van de ASCOT-BPLA-studie was de systolische BDV tijdens de studie een sterke voorspeller van cardiovasculaire uitkomsten onafhankelijk van de gemiddelde SBD, zelfs bij patiënten met een goed gecontroleerde SBD maar grote systolische BDV. Bovendien was een amlodipinegebaseerde behandelstrategie tijdens de studie geassocieerd met een lager risico op totale cardiovasculaire events, beroerte, coronaire events en AF vergeleken met de atenololgebaseerde behandeling.

De auteurs wijzen erop dat “de oorspronkelijke resultaten van ASCOT-BPLA de nationale en internationale richtlijnen voor hypertensie hebben beïnvloed. De huidige waarnemingen breiden de gunstige effecten die in het onderzoek werden gerapporteerd uit voor de amlodipinegebaseerde behandeling en benadrukken het toenemende belang van systolische BDV tussen bezoeken voor het voorspellen van cardiovasculaire uitkomsten op de lange termijn.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: