Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe aldosteronsynthaseremmer vermindert albuminurie bij CNS

Efficacy and safety of aldosterone synthase inhibition with and without empagliflozin for chronic kidney disease: a randomised, controlled, phase 2 trial

Literatuur - Tuttle KR, Hauske SJ, Canziani ME, et al. - Lancet. 2024 Jan 27;403(10424):379-390. doi: 10.1016/S0140-6736(23)02408-X

Introductie en methoden

Achtergrond

ACE-remmers, ARB’s en niet-steroïde MRA’s blokkeren de effecten van aldosteron niet volledig en verhogen ook het risico op hyperkaliëmie [1-8]. Aangezien aldosteronsynthaseremmers de aldosteronproductie direct verlagen, hebben ze de potentie om de therapeutische effectiviteit te verbeteren bij patiënten met CNS [6,7,9-11].

Doel van de studie

Het doel van het onderzoek was om de werkzaamheid en veiligheid te beoordelen van meerdere orale doses van BI 690517 – een krachtige, zeer selectieve aldosteronsynthaseremmer – alleen of in combinatie met een SGLT2-remmer bij CNS-patiënten die daarnaast stabiele RAAS-remmertherapie kregen.

Methoden

Dit was een multinationale, placebogecontroleerde, dubbelblinde fase 2-RCT waarin 586 patiënten met CNS (eGFR 30-89 ml/min/1,73 m², urine-albumine/creatinineratio (UACR) 200-4999 mg/g en serumkalium ≤4,8 mmol/l), met of zonder DM2, die de maximaal getolereerde dosis van een ACE-remmer of ARB gebruikten, werden geïncludeerd. Deelnemers werden gerandomiseerd (in een 1:1-ratio) naar empagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo gedurende een inloopperiode van 8 weken, gevolgd door een tweede randomisatie (1:1:1:1-ratio) naar oraal BI 690517 (3, 10 of 20 mg) eenmaal daags of placebo gedurende 14 weken. Een belangrijk exclusiecriterium was een klinische indicatie voor behandeling met een MRA.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de verandering in UACR gemeten in de eerste ochtendurine vanaf de uitgangswaarde (van de tweede randomisatie) tot 14 weken. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere het percentage deelnemers met een absolute afname van de UACR in de eerste ochtendurine van ≥30% en ≥15% vanaf de uitgangswaarde tot 14 weken. Aanvullende uitkomstmaten waren onder andere de verandering in de serumkaliumwaarde, de eGFR en markers van targetbetrokkenheid (plasma-aldosteronwaarde) en -selectiviteit (serumcortisolwaarde) vanaf de uitgangswaarde tot 14 weken.

Veiligheidsuitkomstmaten waren onder andere nadelige events, ernstige nadelige events, nadelige events van speciaal belang (zoals ketoacidose en bijnierinsufficiëntie), de cortisolrespons en door de onderzoeker gerapporteerde hyperkaliëmie.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Aanvullende uitkomstmaten

Veiligheid

Conclusie

Deze fase 2-RCT onder CNS-patiënten toonde dat 14 weken durende behandeling met de aldosteronsynthaseremmer BI 690517, naast stabiele RAAS-remmertherapie, resulteerde in een dosisafhankelijke vermindering van albuminurie (tot ~42% voor de dosis van 10 mg) vergeleken met placebo, als monotherapie of in combinatie met empagliflozine. Behandeling met BI 690517 was geassocieerd met een hogere incidentie van hyperkaliëmie in vergelijking met placebo, maar in de meeste gevallen was medische interventie of stopzetting van het geneesmiddel niet nodig. Het veiligheidsprofiel van BI 690517, met of zonder empagliflozine, werd door de auteurs als aanvaardbaar beschouwd. Ze concluderen dat “het gebruik van BI 690517 samen met empagliflozine de mogelijkheid van additieve nierbescherming kan bieden, terwijl het risico op hyperkaliëmie wordt beperkt”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: