Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoger periprocedureel risico maar lager langetermijnrisico na revascularisatie voor coronairlijden

Outcomes According to Coronary Revascularization Modality in the ISCHEMIA Trial

Literatuur - Redfors B, Stone GW, Alexander JH, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024 Feb 6;83(5):549-558. doi: 10.1016/j.jacc.2023.11.002

Introductie en methoden

Achtergrond

De ISCHEMIA-studie (International Study of Comparative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches) bij patiënten met stabiel coronairlijden liet zien dat er geen verschil was in het risico op ischemische events tussen een invasieve (INV) strategie van coronaire angiografie en indien mogelijk revascularisatie, naast medische therapie, en een conservatieve (CON) strategie van alleen medische therapie [1]. In de INV-studiearm werd het type revascularisatie (PCI of CABG) niet gerandomiseerd en werd de beslissing overgelaten aan het lokale hartteam. Aangezien deze modaliteiten voor coronaire revascularisatie verschillende mechanismen kennen en verschillende periprocedurele en langetermijnuitkomsten hebben, kunnen ze een andere vergelijking met alleen medische therapie opleveren [2,3].

Doel van de studie

In een post-hocanalyse van de ISCHEMIA-studie onderzochten de auteurs de toename van cardiovasculaire events in de tijd bij patiënten met coronairlijden afzonderlijk voor revascularisatie met PCI of CABG.

Methoden

De ISCHEMIA-studie was een multicentrische open-label-RCT waarin 5179 patiënten met chronisch coronairlijden en matige of ernstige ischemie op niet-invasieve testen en aanvaardbare of afwezige niveaus van angina pectoris werden gerandomiseerd (in een 1:1 ratio) naar een initiële INV-strategie (coronaire angiografie en coronaire revascularisatie indien nodig) plus medische therapie of een initiële CON-strategie met alleen medische therapie en angiografie/revascularisatie als de medische therapie faalde (in geval van refractaire angina pectoris of primair uitkomstmaatevent).

In de INV-groep werden patiënten zonder eerder primair uitkomstmaatevent gecategoriseerd als INV-PCI (n=1500) of INV-CABG (n=512) vanaf het moment van de revascularisatie; 576 patiënten ondergingen geen revascularisatie voordat een primair uitkomstmaatevent was opgetreden. De CON-groep bestond uit 2591 patiënten.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat van de ISCHEMIA-studie was een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, protocolgedefinieerd MI, of ziekenhuisopname voor instabiele angina, HF of gereanimeerde hartstilstand.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post-hocanalyse van de ISCHEMIA-studie toonde dat een initiële revascularisatiestrategie met PCI of CABG geassocieerd was met een hoger risico op een vroeg cardiovasculair event maar een lager risico op een cardiovasculair event op de lange termijn vergeleken met CON bij patiënten met stabiel coronairlijden. Het vroege risico was het grootst na CABG, vanwege een hoger aantal procedurele MI’s.

De auteurs concluderen dat “deze observatie benadrukt dat het belangrijk is de definitie en klinische relevantie van de individuele events die een samengestelde uitkomst vormen te overwegen bij de interpretatie van onderzoeksresultaten. [...] meer onderzoek is nodig om de optimale definitie voor een procedureel MI na revascularisatie te verfijnen en om te bepalen of de criteria vergelijkbaar of verschillend moeten zijn na PCI en CABG.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: