Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Universeel risicovoorspellingsmodel voor MACE bij mensen met en zonder ASCVD

Universal Risk Prediction for Individuals With and Without Atherosclerotic Cardiovascular Disease

Literatuur - Mok Y, Dardari Z, Sang Y, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024 Feb 6;83(5):562-573. doi: 10.1016/j.jacc.2023.11.028

Introductie en methoden

Achtergrond

Verschillende risicovoorspellingstools worden gebruikt in primaire en secundaire HVZ-preventie [1-7]. Deze verschillende tools gebruiken echter vergelijkbare risicovoorspellers, waardoor de vraag opkomt of er een universeel systeem voor risicovoorspellingen gebruikt kan worden om het HVZ-risico in te schatten bij personen met en zonder ASCVD.

Doel van de studie

Het doel van de studie was om: (1) te evalueren of gevestigde en andere risicovoorspellers voor HVZ op vergelijkbare wijze geassocieerd zijn met MACE bij personen met en zonder ASCVD, en (2) een nieuw universeel risicovoorspellingsmodel te ontwikkelen en valideren voor personen met en zonder ASCVD.

Methoden

De auteurs gebruikten data van de ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities)-studie om de prestaties van risicovoorspellers te evalueren. ARIC was een observationele cohortstudie met 15.792 mensen die tussen de 45 en 64 jaar oud waren tijdens het eerste bezoek (1987-1989) van 4 Amerikaanse gemeenschappen. Deelnemers werden uitgenodigd voor follow-upbezoeken in 1990-1992 (bezoek 2), 1993-1995 (bezoek 3) en 1996-1998 (bezoek 4) en namen deel aan een jaarlijkse gezondheidsstatus follow-up via telefoongesprekken. Voor de huidige studie werd data van bezoek 4 gebruikt als baseline (n=609 met een geschiedenis van ASCVD en n=8529 zonder een geschiedenis van ASCVD). Deelnemers werden gevolgd tot 31 december 2020, datum van een uitkomst van interesse of verlies van follow-up, welke als eerste voorkwam. Mediane follow-up periode was 18,9 (IQI: 10,8-22,9) jaar.

De auteurs implementeerden verschillende modellen om de interactie tussen voorspellers en MACE te beoordelen. Het basismodel omvatte gevestigde voorspellers van de gepoolde cohortvergelijking (pooled cohort equation, PCE) en het dichotome secundaire risicoclassificatiesysteem van de 2018 ACC/AHA-cholesterolrichtlijn. Uitgebreide modellen bestonden uit de voorspellers van het basismodel plus niet-laboratoriumgebaseerde voorspellers (uitgebreid model 1; plus familiegeschiedenis, BMI en hartslag), plus laboratoriumgebaseerde voorspellers (uitgebreid model 2; plus hs-CRP, Lp(a), triglyceride en ApoB), plus 2 belangrijke cardiale biomarkers (uitgebreid model 3; plus NT-proBNP en hs-cTnT), of plus alle toegevoegde voorspellers van uitgebreid model 1 tot en met 3 (uitgebreid model 4).

Voorspellers voor het nieuwe universeel voorspellingsmodel werden geïdentificeerd met behulp van de kleinste absolute krimp- en selectieoperatieregressie en bootstrapping.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was MACE (een samenstelling van MI, beroerte en HF, inclusief fatale en niet-fatale events).

-

Belangrijkste resultaten

Kandidaatvoorspellers voor HVZ

Het universeel voorspellingsmodel

Conclusie

Met behulp van data van het observationele ARIC-cohort werd aangetoond dat de meeste gevestigde voorspellers vergelijkbare associaties vertoonden met MACE bij personen met en zonder een geschiedenis van ASCVD. Het opnemen van extra voorspellers bovenop de gevestigde voorspellers in het basismodel verbeterde de discriminatieprestaties voor MACE, ongeacht de geschiedenis van ASCVD.

De auteurs identificeerden 10 voorspellers voor het universeel risicovoorspellingsmodel voor MACE. Deze voorspellers waren leeftijd, interactie leeftijd x geschiedenis van ASCVD, diabetes, systolische bloeddruk, antihypertensieve medicatie, interactie totaal cholesterol x geschiedenis van ASCVD, huidige roker, log hs-CRP, log NT-proBNP en log hs-cTnT. De nieuwe universele risicovoorspellingsaanpak liet goede discriminatie- en kalibratieprestaties zien bij personen met en zonder ASCVD. "Deze aanpak kan bijdragen aan een efficiëntere risicocommunicatie tussen zorgverleners en patiënten bij de overgang van primaire naar secundaire preventie na het optreden van initiële HVZ", aldus de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: