Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grote meta-analyse naar ontstekingsremmend effect van lipidenverlagende therapieën

Effect of lipid-lowering therapies on C-reactive protein levels: a comprehensive meta-analysis of randomized controlled trials

Literatuur - Xie S, Galimberti F, Olmastroni E, et al. - Cardiovasc Res. 2024 Feb 19:cvae034 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/cvr/cvae034

Introductie en methoden

Achtergrond

Observationele studies hebben laten zien dat een verhoogde hs-CRP-waarde geassocieerd is met een verhoogd HVZ-risico bij personen met of zonder voorgeschiedenis van HVZ [1]. Tegelijkertijd blijkt uit RCT’s naar lipidenverlagende therapieën (lipid-lowering therapies, LLT’s) dat patiënten die zowel de streefwaarde voor LDL-c (<70 mg/dl) als die voor CRP (<2 mg/l) bereikten, betere klinische resultaten hadden dan patiënten die geen van beide streefwaarden behaalden [2,3]. De vraag is of LLT’s een ontstekingsremmend effect hebben en hoe dit samenhangt met het lipidenverlagende effect van deze geneesmiddelen.

Doel van de studie

De auteurs beoordeelden het effect van verschillende LLT’s op de circulerende CRP-waarde en of dit effect samenhangt met de verlaging van de LDL-c- of triglyceridenwaarde.

Methoden

De auteurs voerden een meta-analyse uit volgens de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)-richtlijnen waarin 171.668 personen uit 53 RCT’s (fase 2, 3 of 4) werden geïncludeerd, met elk een interventieduur >3 weken en een steekproefgrootte (voor zowel de interventie- als controlegroep) >100 deelnemers. In deze studies werd het effect van LLT’s (statines, ezetimibe, omega 3-vetzuren, fibraten, PCSK9-remmers, cholesteryl ester transfer protein (CETP)-remmers en/of bempedoïnezuur) op de CRP-waarde vergeleken met dat van placebo.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze meta-analyse van 53 RCT’s waarin het ontstekingsremmende effect van 7 belangrijke LLT’s werd onderzocht, verlaagden statines, bempedoïnezuur, ezetimibe en omega 3-vetzuren de circulerende CRP-waarde, ongeacht een verandering van de LDL-c- of triglyceridenwaarde. PCSK9-remmers leidden tot een lichte verhoging van de CRP-waarde, terwijl fibraten en CETP-remmers geen significant effect hadden.

De auteurs concluderen dat “verder onderzoek nodig is om duidelijk aan te tonen hoe deze potentiële ontstekingsremmende werking de cardiovasculaire bescherming kan beïnvloeden en of nieuwe therapieën die gericht zijn op ontstekingsroutes (zoals het onlangs goedgekeurde colchicine) kunnen worden toegevoegd aan de lipidenbehandeling en kunnen worden gebruikt om het cardiovasculaire risico bij geselecteerde groepen personen te helpen verminderen”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Cardiovasc Res.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: