Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1RA vermindert nieruitkomsten bij mensen met DM2 en CNS

Nieuws - 5 mrt. 2024

De belangrijkste resultaten van de FLOW-studie zijn bekendgemaakt. Behandeling met semaglutide 1,0 mg verlaagde het primaire samengestelde eindpunt van progressie van nierschade, of overlijden door nierschade of HVZ met 24% bij mensen met DM2 en CNS vergeleken met placebo. De superioriteit van semaglutide versus placebo werd verder bevestigd voor de belangrijkste secundaire eindpunten. Zowel de CNS-componenten als de HVZ-component van het samengestelde primaire eindpunt droegen bij aan de waargenomen risicoreductie. De FLOW-studie werd vroegtijdig gestopt nadat in de interimanalyse bleek dat vooraf gespecificeerde werkzaamheidscriteria behaald waren.

Er werd een vergelijkbaar veiligheids- en tolerantieprofiel van semaglutide 1,0 mg waargenomen als eerder gerapporteerd in andere studies met semaglutide 1,0 mg.

FLOW was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde superioriteitsstudie waarin 3533 patiënten met DM2 en CNS werden gerandomiseerd naar injecteerbaar semaglutide 1,0 mg eenmaal per week of placebo bovenop standaardzorg. Het samengestelde primaire eindpunt bestond uit een aanhoudende reductie van ≥50% in eGFR volgens de CKD-EPI-vergelijking vergeleken met studieaanvang, aanhoudende eGFR (CKD-EPI) <15 ml/min/1,73 m², het starten van chronische niervervangende therapie (dialyse of niertransplantatie), overlijden door een nierziekte of overlijden door HVZ. De bevestigende secundaire eindpunten waren het jaarlijkse veranderingspercentage in eGFR (CKD-EPI), MACE (gedefinieerd als niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of cardiovasculaire sterfte) en sterfte door alle oorzaken.

De resultaten van de FLOW-studie zullen later dit jaar gepresenteerd worden tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst.

Bron: Novo Nordisk, 5 maart 2024

Deel deze pagina met collega's en vrienden: