Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer verlaagt LDL-c bij pediatrische patiënten met onvoldoende gereguleerde HeFH

Alirocumab in Pediatric Patients With Heterozygous Familial Hypercholesterolemia: A Randomized Clinical Trial

Literatuur - Santos RD, Wiegman A, Caprio S, et al. - JAMA Pediatr. 2024 Mar 1;178(3):283-293. doi: 10.1001/jamapediatrics.2023.6477

Introductie en methoden

Achtergrond

Voor sommige pediatrische patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) zijn hoge doses statines of andere lipidenverlagende therapieën (lipid-lowering therapies, LLT’s), zoals ezetimibe en galzuurbinders, niet voldoende om de LDL-c-streefwaarde te bereiken. De PCSK9-remmer alirocumab verlaagde de LDL-c-waarde tot 46% bij pediatrische patiënten met HeFH die onvoldoende onder controle was met statines, zoals bleek uit de fase 2-studie ODYSSEY KIDS (8-Week Open-Label, Sequential, Repeated Dose-Finding Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Alirocumab in Children and Adolescents With Heterozygous Familial Hypercholesterolemia Followed by an Extension Phase) [1].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de werkzaamheid en veiligheid van alirocumab bij pediatrische patiënten met onvoldoende gecontroleerde HeFH.

Methoden

Dit was een internationale, multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT waarin 153 pediatrische patiënten in de leeftijd van 8-17 jaar met HeFH en LDL-c ≥130 mg/dl die statines en/of andere LLT’s kregen, werden geïncludeerd. Na een inloopperiode van 4 weken en een screeningsperiode van 2 weken werden de deelnemers 2:1 gerandomiseerd naar subcutaan alirocumab of placebo gedurende 24 weken, naast stabiele LLT, in 2 opeenvolgende doseringscohorten (Q2W en Q4W). De dosering van alirocumab in elk cohort was gebaseerd op het lichaamsgewicht van de deelnemer: (1) tweewekelijkse dosering (Q2W): 40 mg indien<50 kg en 75 mg indien ≥50 kg en (2) maandelijkse dosering (Q4W): 150 mg indien <50 kg en 300 mg indien ≥50 kg. Als de LDL-c-waarde ≥110 mg/dl was na 8 weken, werd de alirocumabdosis na 12 weken aangepast naar 75 mg Q2W voor patiënten met een lichaamsgewicht <50 kg en naar 150 mg Q2W voor patiënten die ≥50 kg wogen, ongeacht het cohort.

Na afloop van de 24 weken durende dubbelblinde periode konden alle patiënten deelnemen aan een open-labelbehandelperiode om alirocumab gedurende maximaal 80 weken te ontvangen.

Uitkomstmaten

De primaire werkzaamheidsuitkomstmaat was de procentuele verandering in de LDL-c-waarde vanaf de uitgangswaarde tot 24 weken in elk cohort. Belangrijke secundaire werkzaamheidsuitkomstmaten waren de procentuele verandering in de LDL-c-waarde na 12 weken en in andere lipidenparameters, waaronder apoB, niet-HDL-c, totaal cholesterol, HDL-c, Lp(a), triglyceriden en apoA-1, na 12 en 24 weken. Aanvullende secundaire uitkomstmaten waren veiligheid, verdraagbaarheid en ontwikkeling van antialirocumabantistoffen na 24 weken.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

Deze internationale fase 3-RCT liet zien dat tweewekelijkse of maandelijkse dosering van alirocumab, naast stabiele LLT, gepaard ging met een verlaging van de waarde van LDL-c en die van andere proatherogene lipidenparameters na 24 weken bij pediatrische HeFH-patiënten vergeleken met placebo. De LDL-c-verlaging was al aanwezig na 8 weken en bleef behouden tot 104 weken. Alirocumab werd goed verdragen en er waren geen veiligheidsproblemen.

De auteurs wijzen erop dat “de hier gerapporteerde werkzaamheid van alirocumab bij pediatrische patiënten met HeFH in het algemeen overeenkomt met die bij volwassen patiënten, hoewel de LDL-c-reductie in de huidige studie lager leek te zijn dan de eerder gerapporteerde reductie bij volwassenen [2]”. Ze waarschuwen echter wel dat “voorzichtig moet worden omgegaan met vergelijkingen tussen klinische studies gezien de verschillen in de onderzoeksopzet en patiëntenpopulaties, vooral vanwege de verschillen in streefwaarden en optitratiedrempels tussen volwassen en pediatrische patiënten”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Pediatr.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: