Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SBD op jonge leeftijd geassocieerd met arteriële verdikking op jongvolwassen leeftijd

Blood Pressure at Different Life Stages Over the Early Life Course and Intima-Media Thickness

Literatuur - Meng Y, Sharman JE, Koskinen JS, et al. - JAMA Pediatr. 2024 Feb 1;178(2):133-141. doi: 10.1001/jamapediatrics.2023.5351

Introductie en methoden

Achtergrond

Medische autoriteiten in Europa en de VS zijn het niet eens over de waarde van screening en behandeling van een hoge bloeddruk (BD) bij kinderen om HVZ te voorkomen [1-4]. Daarom is meer inzicht nodig in de associatie van BD tijdens de vroege levensfase met HVZ.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de relatieve bijdrage van BD in 5 vroege levensfasen (van de babytijd tot jongvolwassenheid) aan de carotis-intima-mediadikte (carotid intima-media thickness, cIMT) – als indicator van vroege vasculaire hermodellering en voorspeller van toekomstige HVZ – op jongvolwassen leeftijd.

Methoden

Gegevens werden geëxtraheerd uit de STRIP-studie (Special Turku Coronary Risk Factor Intervention Project), een gerandomiseerd klinisch cohort waarin 1116 Finse zuigelingen van 5 maanden oud werden geïncludeerd en gerandomiseerd naar een interventiegroep (dieet op maat en vervolgens antirookadvies vanaf de leeftijd van 7 maanden tot 20 jaar) of controlegroep [5]. De huidige analyse omvatte 534 deelnemers met een BD-meting in de babytijd (leeftijd 7-13 maanden), voorschoolse kindertijd (2-5 jaar), kindertijd (6-12 jaar), adolescentie (13-17 jaar) en jongvolwassenheid (18-26 jaar) en een cIMT-meting op jongvolwassen leeftijd (26 jaar).

Om de relatie tussen BD-metingen in de kindertijd tot middelbare leeftijd (leeftijd 6-45 jaar, met intervallen van 3 jaar) en cIMT op middelbare leeftijd (33-45 jaar) te onderzoeken, werden de cIMT-bevindingen gerepliceerd bij 1865 deelnemers van het onafhankelijke bevolkingscohort CRYFS (Cardiovascular Risk in Young Finns Study) [6].

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was cIMT op jongvolwassen leeftijd (op 26-jarige leeftijd).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze analyse van het Finse STRIP-cohort was de relatieve bijdrage van de SBD gedurende de vroege levensfase aan de cIMT op jongvolwassen leeftijd consistent in alle 5 onderzochte levensfasen (van de babytijd tot jongvolwassenheid). Bovendien bleek uit herhaling van de analyse in een onafhankelijk cohort dat de SBD vanaf de kindertijd tot middelbare leeftijd geassocieerd was met een hogere cIMT op middelbare leeftijd. De auteurs concluderen dat hun “resultaten preventieve inspanningen ondersteunen om een normale bloeddrukwaarde te bereiken en te handhaven gedurende de gehele levensloop, beginnend bij de babytijd”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Pediatr.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: