Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vrouwen hebben meer baat bij lichaamsbeweging dan mannen

Sex Differences in Association of Physical Activity With All-Cause and Cardiovascular

Literatuur - Ji H, Gulati M, Huang TY, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024 Feb 27;83(8):783-793. doi: 10.1016/j.jacc.2023.12.019

Introductie en methoden

Achtergrond

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - en AHA/ACC-richtlijnen adviseren dezelfde hoeveelheid lichaamsbeweging voor zowel vrouwen als mannen [1-2]. Vrouwen doen echter over het algemeen minder aan lichaamsbeweging dan mannen, wat leidt tot de zogenaamde "genderkloof" die al vroeg in het leven begint en zich voortzet op volwassen leeftijd [3-4]. Het is onduidelijk of deze kloof in betrokkenheid bij lichaamsbeweging zich vertaalt in verschillen in lichaamsbeweging-gerelateerde uitkomsten tussen vrouwen en mannen.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om te evalueren of de gunstige effecten van lichaamsbeweging verschillen tussen vrouwen en mannen.

Methoden

De auteurs gebruikten data van 412.413 Amerikaanse deelnemers van de National Health Interview Survey (NHIS)-studie. Volwassenen zonder vastgestelde CHD, MI, beroerte, emfyseem, chronische bronchitis of kanker die tussen 1997 en 2017 deelnamen aan de NHIS-studie werden geïncludeerd in deze analyse. Data over sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire sterfte werden verkregen tot 31 december 2019. In elke enquête werden data verzameld over lichaamsbeweging, sociaaldemocratische kenmerken, medische comorbiditeiten, en zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaten waren sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire sterfte.

Belangrijkste resultaten

Sterfte door alle oorzaken

Cardiovasculaire sterfte

Conclusie

In een groot prospectief onderzoek onder Amerikaanse volwassenen hadden vrouwen een groter overlevingsvoordeel van lichaamsbeweging dan mannen. De voordelen van regelmatige aerobe of spierversterkende lichamelijke activiteiten versus inactiviteit waren groter bij vrouwen dan bij mannen. Bovendien hadden vrouwen bij dezelfde mate van MVPA een grotere sterftereductie. Volgens de auteurs zouden "deze bevindingen inspanningen kunnen vergroten om de "genderkloof" te dichten door vooral vrouwen aan te moedigen om deel te nemen aan regelmatige lichamelijke activiteit in hun vrije tijd".

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: