Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Groter langetermijnvoordeel van PCSK9-remmer bij meervatslijden

Long-Term Efficacy of Evolocumab in Patients With or Without Multivessel Coronary Disease

Literatuur - McClintick DJ, O’Donoghue ML, De Ferrari GM, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024 Feb 13;83(6):652-664. doi: 10.1016/j.jacc.2023.11.029

Introductie en methoden

Achtergrond

Een vooraf gespecificeerde analyse van de FOURIER-studie (Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk) toonde dat de relatieve en absolute risicoreducties van MACE met evolocumab versus placebo groter waren bij patiënten met meervatslijden (multivessel disease, MVD) dan bij patiënten zonder MVD [1]. Interessant was dat, gedurende de mediane follow-uptijd van 2,2 jaar (Q1-Q3: 1,8-2,6), de cumulatieve incidentiecurven van de behandelarmen snel uit elkaar gingen lopen bij patiënten met MVD, terwijl ze pas tegen het einde begonnen af te wijken bij patiënten zonder MVD. Aanvullende follow-upgegevens werden verzameld in de FOURIER Open-Label Extension-studie (FOURIER-OLE).

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het langetermijnvoordeel van evolocumab bij patiënten met en zonder MVD.

Methoden

In de FOURIER-studie werden 27.564 patiënten met ASCVD die LDL-c ≥70 mg/dl of niet-HDL-c ≥100 mg/dl hadden terwijl ze geoptimaliseerde statinetherapie kregen, gerandomiseerd naar subcutaan evolocumab (140 mg elke 2 weken of 420 mg maandelijks, naar voorkeur van de patiënt) of placebo [2]. Van hen namen 6635 deel aan de FOURIER-OLE-studie om evolocumab te ontvangen gedurende een aanvullende gemiddelde follow-upduur van 5,0 jaar (Q1-Q3: 4,6-5,1).

Van de 23.656 patiënten met coronairlijden in de FOURIER-studie was bij 6007 (25,4%) sprake van resterend MVD (≥40% stenose in ≥2 grote coronair arteriën), van wie 5887 verder gingen in de FOURIER-OLE-studie.

Uitkomstmaten

De vooraf gespecificeerde primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, MI, beroerte, ziekenhuisopname voor instabiele angina, of coronaire revascularisatie. De vooraf gespecificeerde belangrijkste secundaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, MI of beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze gecombineerde analyse van de FOURIER- en FOURIER-OLE-studies verlaagde de initiële behandeling met evolocumab versus placebo het risico op MACE bij patiënten met en zonder MVD. Hoewel de omvang van het gunstig effect in de loop van de tijd toenam in beide subgroepen, trad de risicovermindering eerder op en was deze meer uitgesproken bij patiënten met MVD. Behandeling met evolocumab was ook geassocieerd met een late vermindering van het risico op cardiovasculaire sterfte bij patiënten met MVD, maar niet bij patiënten zonder MVD. De auteurs concluderen dat hun bevindingen “een vroegtijdige start van intensieve LDL-c-verlaging en langdurige behandeling ondersteunen, zowel bij patiënten met als zonder MVD”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: