Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stapsgewijze intensivering van lipidenverlagende therapieën bij post-ACS-patiënten

Effects of a stepwise, structured LDL-C lowering strategy in patients post-acute coronary syndrome

Literatuur - Omar Khadar A, van Trier T, van der Brug S, et al. - Neth Heart J. 2024 Jan 26. doi: 10.1007/s12471-023-01851-7

Introductie en methoden

Achtergrond

Observationele studies laten zien dat de door de richtlijnen aanbevolen LDL-c-streefwaarden in een groot deel van de patiënten niet behaald worden [1-3]. De 2019 ESC Dyslipedemie-richtlijn en de 2021 ESC Preventie-richtlijn pleiten voor een stapsgewijze methode om de LDL-c-streefwaarden te behalen [4-5], maar de praktische uitvoering van een dergelijke strategie is nog niet onderzocht in de klinische praktijk.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om de effecten van een stapsgewijze, richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde te bepalen bij post-ACS-patiënten.

Methoden

De PENELOPE-studie was een Nederlandse, door onderzoekers geïnitieerde, multicentrische, prospectieve, niet-gerandomiseerde studie waarin 999 volwassenen met een STEMI (n=292) of NSTEMI (n=707) en een geschiedenis van ASCVD en/of DM2 werden geïncludeerd. Patiënten ondergingen een gestructureerde, stapsgewijze intensivering van lipidenverlagende therapieën. In stap 1 werd gestart met hoogintensieve statinetherapie (HIST) of werd opgetitreerd naar HIST (atorvastatine ≥40 mg of rosuvastatine ≥20 mg, of de maximale tolereerbare dosering). In stap 2 werd ezetimibe 10 mg toegevoegd. In stap 3 werd de PCSK9-remmer alirocumab toegevoegd (75 mg of 150 mg elke 2 weken). LDL-c-waarden werden 4-6 weken gemeten na een initiatie van een stap. Een volgende stap werd gestart tot de LDL-c-streefwaarde (≤1.8 mmol/L) was bereikt.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de prevalentie van patiënten die de LDL-c-streefwaarde behaalden met orale medicatie (HIST + ezetimibe). De secundaire uitkomstmaat was de prevalentie van patiënten die LD-c-streefwaarde behaalden na het doorlopen van het gehele stappenplan (HIST + ezetimibe + alirocumab).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze Nederlandse niet-gerandomiseerde studie behaalden 84% van de post-ACS-patiënten een LDL-c-streefwaarde van ≤1,8 mmol/L met een stapsgewijze intensivering van orale lipidenverlagende medicatie. Na toevoeging van alirocumab behaalden 87% van de patiënten de streefwaarde. De auteurs benadrukken het volgende: “dit toont aan dat de stapsgewijze benadering kan worden aangepast aan verschillende lokale streefwaarden en suggereert dat het superieur zou kunnen zijn aan veelgebruikte titratiestrategieën die afhankelijk zijn van de beoordeling van zorgverleners”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Neth Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: