Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

APOC3 RNAi verlaagt effectief triglyceriden bij patiënten met ernstige hypertriglyceridemie

Nieuws - 8 apr. 2024

Plozasiran (ARO-APOC3, an Investigational RNAi Therapeutic, Demonstrates Profound and Durable Reductions in APOC3 and Triglycerides (TG) in Patients With Severe Hypertriglyceridemia (SHTG)- SHASTA-2 Final Study Results

Gepresenteerd bij de ACC.24 Scientific Session door: Daniel Gaudet, MD, PhD - Montreal, QB, Canada

Introductie en methoden

Plozasiran is een RNA-interferentie (RNAi)-therapeuticum. Het is een dubbelstrengs oligonucleotide dat de hepatocyten binnendringt en interfereert met de mRNA translatie van APOC3, wat resulteert in silencing van dit gen. APOC3 remt het katabolisme van triglyceriderijke lipoproteïnen (TRL) en de leverklaring via lipoproteïnelipase (LPL)-afhankelijke en LPL-onafhankelijke mechanismen, wat resulteert in verhoogde triglycerideniveaus (TG). Het silencen van APOC3 maakt daarom katabolisme van TRL en leverklaring mogelijk, wat leidt tot lagere TG-niveaus.

De SHASTA-2-studie was een dubbelblinde, fase 2b, placebogecontroleerde, dosisgerelateerde studie waarin plozasiran werd geëvalueerd bij patiënten met ernstige hypertriglyceridemie (SHTG), gedefinieerd als TG in de voorgeschiedenis van ≥500 mg/dL en een nuchtere TG van 500-4000 mg/dL tijdens de screeningsperiode. 229 Patiënten werden gerandomiseerd naar plozasiran 10 mg, 25 mg, 50 mg of placebo (1:1:1:1) en kregen injecties op week 0 en 12.

Het primaire eindpunt was de procentuele verandering in TG ten opzichte van de baselinewaarde na 24 weken. Belangrijke secundaire eindpunten waren veranderingen in lipidenparameters en veiligheid. De patiënten werden gevolgd tot het einde van de studie op 48 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het RNAi-therapeuticum plozasiran verlaagde de waarden van TG, APOC3 en remnant cholesterol terwijl het HDL-c steeg na 24 weken voor alle doses bij patiënten met SHTG. Deze effecten hielden aan na 48 weken.

Daniel Gaudet zei dat deze bevindingen de verdere ontwikkeling van plozasiran in geplande fase 3-studies voor de behandeling van patiënten met chylomicronemie en SHTG ondersteunen.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de ACC.24 Scientific Session is verstrekt -

De bevindingen van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: