Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 2-resultaten voor cardiale mitotroop bij patiënten met niet-obstructieve HCM

Nieuws - 10 apr. 2024

Efficacy and Safety of Ninerafaxstat, a Novel Cardiac Mitotrope, in Patients with Symptomatic Nonobstructive Hypertrophic Cardiomyopathy: Results of IMPROVE-HCM

Gepresenteerd bij de ACC.24 Scientific Session door: Martin Maron - Burlington, MA, VS

Introductie en methoden

Er is behoefte aan behandelopties voor patiënten met niet-obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (HCM). Deze patiëntenpopulatie omvat een derde van de totale HCM-patiëntenpopulatie. Niet-obstructieve HCM wordt gekenmerkt door diastolische dysfunctie, een energieafhankelijk proces.

Ninerafaxstat is een nieuwe cardiale mitotroop die mitochondriale vetzuuroxidatie gedeeltelijk remt, wat leidt tot een verschuiving naar glucosemetabolisme, verhoogde ATP-productie en verbeterde hartfunctie. Het doel van de IMPROVE-HCM-studie was om de veiligheid en werkzaamheid van ninerafaxstat versus placebo te evalueren bij patiënten met niet-obstructieve HCM en inspanningsbeperking.

IMPROVE-HCM was een geblindeerde, prospectieve, gerandomiseerde, 12 weken durende, fase 2-studie waarin 67 patiënten (18-80 jaar) met niet-obstructieve HCM, LVEF ≥50% bij studieaanvang en inspanningsbeperking (pVO2≤80%; RER ≥1,05) werden gerandomiseerd naar oraal ninerafaxstat 200 mg tweemaal daags (n=34) of placebo (n=33).

Het primaire eindpunt was veiligheid en verdraagbaarheid. Secundaire effectiviteitsuitkomstmaten met betrekking tot functionele capaciteit en gezondheidsstatus werden ook beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In IMPROVE-HCM werd behandeling met ninerafaxstat goed verdragen bij patiënten met niet-obstructieve HCM. Behandeling met ninerafaxstat was geassocieerd met verbeteringen in functionele capaciteit, en bij patiënten die bij studieaanvang het meest beperkt waren ook met verbeteringen in de ziektelast van HF-symptomen.

Martin Maron sluit zijn presentatie af door te zeggen dat deze bevindingen "verder onderzoek ondersteunen met een fase 3-studie in een grotere populatie van symptomatische niet-obstructieve HCM om beter te begrijpen of het optimaliseren van de cardiale energievoorziening in feite kan voorzien in een belangrijke onvervulde behandelbehoefte bij deze ziekte".

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de ACC.24 Scientific Session is verstrekt -

De bevindingen van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: