Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Preventieve PCI voor kwetsbare plaques verlaagt langetermijnrisico op cardiale events

Nieuws - 10 apr. 2024

Preventive PCI or Medical Therapy Alone For Atherosclerotic Coronary Vulnerable Plaques

Gepresenteerd bij de ACC.24 Scientific Session door: Seung-Jung Park - Seoul, Zuid-Korea

Introductie en methoden

ACS en plotselinge hartdood worden vaak veroorzaakt door ruptuur en trombose van lipidenrijke atherosclerotische coronaire plaques. Hoewel veel van deze kwetsbare plaques geen flowbeperking hebben, kunnen ze worden geïdentificeerd met intravasculair beeldvormend onderzoek. Momenteel is optimale medische therapie (OMT) de standaardbehandeling om plaques te stabiliseren. De veiligheid en effectiviteit van focale preventieve PCI voor kwetsbare plaques zonder flowbeperking zijn onbekend.

De PREVENT-studie (Preventive Coronary Intervention on Stenosis With Functionally Insignificant Vulnerable Plaque) was een multinationale, multicentrische fase 4-RCT met open label waarin 1606 patiënten met 1 of 2 kwetsbare plaques zonder flowbeperking (d.w.z.: fractionele flowreserve >0,80) die waren geïdentificeerd met intracoronair beeldvormend onderzoek, werden gerandomiseerd naar preventieve PCI plus OMT of alleen OMT. De mediane follow-upduur was 4,4 jaar (maximum: 7,9).

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van sterfte door een cardiale oorzaak, MI door een targetbloedvat, revascularisatie na ischemie van een targetbloedvat of ziekenhuisopname voor instabiele of progressieve angina pectoris, alle beoordeeld na 2 jaar. Secundaire uitkomstmaten waren de afzonderlijke componenten van de primaire uitkomstmaat en een patiëntgerichte samengestelde uitkomst van totale sterfte, alle MI’s of elke revascularisatie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met kwetsbare coronaire plaques zonder flowbeperking verminderde preventieve PCI plus OMT het risico op majeure nadelige cardiale events na 2 jaar en gedurende de rest van de follow-upduur van 7 jaar, vergeleken met alleen OMT.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de ACC.24 Scientific Session is verstrekt -

De bevindingen van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: