Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gamificatie en financiële stimulansen verhogen lichaamsbeweging bij patiënten met verhoogd CV-risico

Nieuws - 11 apr. 2024

Effect of Gamification, Financial Incentives or Both Combined to Increase Physical Activity Among Patients With Elevated Risk For Major Adverse Cardiovascular Events. The Be Active Randomized Clinical Trial

Gepresenteerd bij de ACC.24 Scientific Session door: Alexander Fanaroff - Pennsylvania, PA, VS

Introductie en methoden

Lichaamsbeweging heeft veel gezondheidsvoordelen. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adviseert 150 min/week matig tot zeer intensieve lichamelijke activiteit (moderate-to-vigorous physical activity, MVPA). Echter behalen veel mensen, met name oudere volwassenen met het hoogste risico op HVZ, deze hoeveelheid van wekelijkse lichamelijke activiteit niet. In eerdere studies verhoogden technieken uit de gedragseconomie zoals gamificatie en financiële stimulansen lichamelijke activiteit op de korte termijn. Het is onduidelijk of deze effecten op de lange termijn aanhouden en welke stimulans het beste werkt om lichaamsbeweging te bevorderen.

Het doel van de BE ACTIVE-studie was om de effectiviteit op lange termijn te bepalen van gamificatie, financiële stimulansen, of een combinatie van beide strategieën voor het verhogen van lichaamsbeweging bij patiënten met een risico op cardiovasculaire events in vergelijking met controle.

BE ACTIVE was een RCT waaraan patiënten konden deelnemen met een 10-jaars risico op ASCVD ≥7,5% of vastgestelde ASCVD. Deelnemers ontvingen een draagbaar apparaat om fysieke activiteit te registreren en kwamen eerst in een voorbereidingsfase van 2 weken om de baselineactiviteit vast te stellen. Deelnemers met een gemiddeld dagelijks aantal stappen van <7500 mochten deelnemen aan de studie. Nadat een doel voor het dagelijkse aantal stappen was vastgesteld (33-50% toename ten opzichte van baseline) werden 1062 patiënten gerandomiseerd naar gamificatie (n=304), financiële stimulans (n=302), gamificatie + financiële stimulans (n=305) of controle (n=151) gedurende 12 maanden. De gamificatiegroep nam deel aan een wekelijks spel met verliesgerelateerde punten, levels en een sociale ondersteuningspartner. De financiële stimulansgroep kreeg prikkels in de vorm van mogelijk verlies van geldbonus (tot $14 per week). De gamificatie + financiële stimulansgroep had beide stimulansen van de eerdergenoemde groepen. De controlegroep ontving dagelijks tekstberichten. De patiënten werden gedurende een extra periode van 6 maanden gevolgd, waarin alle patiënten dagelijks tekstberichten ontvingen.

De primaire uitkomst was de verandering in dagelijkse stappen ten opzichte van baseline.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In BE ACTIVE verhoogden gamificatie, financiële stimulansen en gamificatie + financiële stimulansen lichaamsbeweging bij patiënten met een risico op cardiovasculaire events op de lang termijn. Een combinatie van beide stimulansen bleek het meest effectief te zijn om fysieke activiteit te bevorderen. In de controlegroep was er ook een toename in lichaamsbeweging, wat suggereert dat het stellen van doelen in combinatie met dagelijkse tekstberichten ook leidt tot blijvende verbeteringen in fysieke activiteit.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de ACC.24 Scientific Session is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: