Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bescheiden verlaging in ambulante SBD met renale denervatie in de aanwezigheid van antihypertensiva

Nieuws - 16 apr. 2024

Effect Of Alcohol-mediated Renal Denervation On Blood Pressure In The Presence Of Antihypertensive Drugs: 3-month Primary Results From The Target Bp I Randomized Trial

Gepresenteerd bij de ACC.24 Scientific Session door: David Kandzari - Atlanta, GA, VS

Introductie en methoden

Alcohol-gemedieerde renale denervatie (RDN) is een nieuwe RDN-methode, waarbij gedehydrateerde alcohol lokaal wordt toegediend in het perivasculaire gebied om de nierzenuwen te ableren en zo de bloeddruk (BD) te verlagen. Het doel van de Target BP I-studie was om de werkzaamheid en veiligheid van alcohol-gemedieerde RDN te evalueren bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie ondanks 2-5 antihypertensiva.

Target BP I was een internationale, multicenter, sham-gecontroleerde, gerandomiseerde studie waaraan patiënten deelnamen met systolische bloeddruk (SBD) tussen ≥150 en ≤ 180 mmHg, diastolische bloeddruk (DBD) ≥90 mmHg, en 24-uurs ambulante SBD tussen ≥135 en ≤170 mmHg, die een stabiel regime van 2-5 antihypertensiva inclusief diuretica kregen gedurende ten minste 4 weken voorafgaand aan randomisatie. In totaal werden 301 patiënten gerandomiseerd naar alcohol-gemedieerde RDN (n=148) of schijnprocedure (n=153).

Het primaire eindpunt was verandering in 24-uurs ambulante SBD vanaf baseline tot maand 3.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In Target BP I werd alcohol-gemedieerde RDN geassocieerd met een bescheiden verlaging in 24-uurs ambulante SBD na 3 maanden bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie ondanks antihypertensiva in vergelijking met schijnprocedure. Er was geen verschil in poliklinische SBD tussen de groepen. Het procedurele en tussentijdse veiligheidsprofiel van alcohol-gemedieerde RDN was gunstig. “Een voortdurende, toegewijde follow-up zal belangrijk zijn om de effectiviteit van deze therapie voor de behandeling van ongecontroleerde hypertensie te bepalen”, concludeert David Kandzari.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de ACC.24 Scientific Session is verstrekt -

De bevindingen van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: