Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verbetering van inspanningstolerantie met aldose reductaseremmer bij diabetische cardiomyopathie

Nieuws - 17 apr. 2024

A Selective Aldose Reductase Inhibitor for the Treatment of Diabetic Cardiomyopathy – Primary Results of the Phase 3 Randomized Controlled ARISE-HF Study

Gepresenteerd bij de ACC.24 Scientific Session door: Prof. James Januzzi Jr. - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

Hartfalen (HF) is een belangrijke cardiovasculaire complicatie bij mensen met diabetes (DM). Patiënten met DM hebben een 2-voudig verhoogd risico op de ontwikkeling van HF. Zelfs als er wordt gecorrigeerd voor de aanwezigheid van klassieke risicofactoren voor HF, blijft dit verhoogde risico op HF bestaan. DM kan leiden tot een hartspierziekte die bekend staat als diabetische cardiomyopathie (DbCM) en die gerelateerd is aan de ernst en chroniciteit van hyperglykemie. DbCM komt vermoedelijk voor bij ongeveer één op de vijf patiënten met DN. Aldose reductase speelt een rol in de pathway in het myocard die verantwoordelijk is voor myocardschade als gevolg van verhoogde bloedglucose.

In de ARISE-HF-studie werden 691 DbCM-patiënten met verminderde inspanningstolerantie (die waarschijnlijk op korte termijn HF zouden ontwikkelen) gerandomiseerd naar 1000 mg van de aldose-reductaseremmer AT-001, 1500 mg AT-001 of placebo, allemaal in een dosering van tweemaal daags. De follow-up was 15 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de ARISE-HF studie resulteerde behandeling met AT-001 niet in verbeterde inspanningstolerantie vergeleken met placebo bij patiënten met DbCM en verminderde inspanningscapaciteit. Het geneesmiddel werd goed verdragen zonder off-target bijwerkingen.

Januzzi speculeerde dat de studiedeelnemers aan ARISE-HF zeer goed gereguleerde DM hadden, wat misschien geen afspiegeling is van personen met DbCM in het algemeen. Hij eindigde zijn presentatie met te zeggen dat meer onderzoek (voor een langere periode in een meer generaliseerbare populatie van DbCM) nodig is met betrekking tot de mogelijke rol van AT-001 om de cardiovasculaire uitkomsten in deze hoogrisicopopulatie te verbeteren.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de ACC.24 Scientific Session is verstrekt -

De bevindingen van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in The Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: