Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van SGLT2-remmer op verlies van dagen van volledige gezondheid bij patiënten met HFrEF

Dapagliflozin and days of full health lost through death, hospitalization, and impaired well-being in DAPA-HF

Literatuur - Kondo T, Mogensen UM, Talebi A, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024 Mar 25:S0735-1097(24)06671-3 [Online ahead of print]. doi: 10.1016/j.jacc.2024.03.385

Introductie en methoden

Achtergrond

In de meeste studies waarin nieuwe HF-behandelingen worden geëvalueerd, wordt een samengestelde uitkomstmaat gebruikt, bijvoorbeeld de tijd tot de eerste HF-ziekenhuisopname of cardiovasculaire sterfte [1-3]. Dit kent echter verschillende beperkingen. Zo wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met terugkerende events of de duur van de ziekenhuisopname of wordt het welzijn van de patiënt niet meegenomen. Als alternatief kan het aantal potentiële follow-updagen worden geteld dat verloren gaat door overlijden en ziekenhuisopname, waarbij de resterende potentiële dagen van gezonde follow-up worden gecorrigeerd voor verminderd welzijn.

Doel van de studie

De auteurs evalueerden verschillende geïntegreerde werkzaamheidsuitkomstmaten die de potentiële dagen van volledige gezondheid die verloren gaan als gevolg van overlijden, ziekenhuisopname en verminderd welzijn kwantificeerden.

Methoden

Dit was een post-hocanalyse van de DAPA-HF-studie (Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Heart Failure), waaruit bleek dat dapagliflozine 10 mg eenmaal daags het risico op de primaire samengestelde uitkomstmaat van verslechtering van HF of cardiovasculaire sterfte verminderde en de NYHA-klasse en verschillende patiëntgerapporteerde uitkomsten verbeterde vergeleken met placebo bij patiënten met HFrEF (HF-klachten van NYHA-klasse II-IV, LVEF ≤40%) (n=4744) [4-7]. Het door de patiënt gerapporteerde welzijn werd geëvalueerd met de KCCQ – Overall Summary Score (OSS) en met de score op de visuele analoge schaal van de EuroQol-5D (EQ-5D-VAS). In de huidige analyse werden 4235 patiënten geïncludeerd met ≥360 follow-updagen en gegevens over de ziekenhuisopnameduur en hun welzijn.

Uitkomstmaten

De potentiële follow-updagen van volledige gezondheid (en het deel van dagen van volledige gezondheid) werden geëvalueerd met behulp van 6 geïntegreerde uitkomstmaten: (1) dagen verloren door cardiovasculaire sterfte en HF-ziekenhuisopname, (2) dagen verloren door elke doodsoorzaak (cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire oorzaken) en elke ziekenhuisopname (HF- en niet-HF-ziekenhuisopnamen) en (3-6) dagen verloren door elke doodsoorzaak, elke ziekenhuisopname en verminderd welzijn, waarbij dagen van potentieel volledige gezondheid werden gecorrigeerd voor de KCCQ-OSS, EQ-5D-VAS-score of NYHA-klasse.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Tijdens de eerste 360 dagen van de DAPA-HF-studie verminderde dapagliflozine het totale aantal dagen van potentieel volledige gezondheid dat verloren ging door overlijden, ziekenhuisopname en verminderd welzijn bij HFrEF-patiënten vergeleken met placebo. Het verschil in het aantal verloren dagen met dapagliflozine versus placebo was het grootst voor cardiovasculaire sterfte (3,4 dagen), gevolgd door elke ziekenhuisopname (1,4 dagen). Over het geheel genomen gingen de meeste dagen van potentieel volledige gezondheid verloren door verminderd welzijn, hoewel er geen significant verschil was tussen de behandelgroepen. Het gunstige effect van dapagliflozine nam proportioneel toe in de follow-upperiode.

De auteurs zijn van mening dat “de geïntegreerde uitkomstmaten die in deze studie werden gebruikt een veel holistischere, patiëntgerichte beoordeling geven van een nieuwe behandeling, die ook het gezondheidseconomische en maatschappelijke perspectief weerspiegelt, dan traditionele studie-uitkomstmaten”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: