Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DM2-status heeft geen invloed op effect van SGLT2-remmer op nadelige uitkomsten na acuut MI

Nieuws - 14 mei 2024

The effect of empagliflozin after acute myocardial infarction in patients with and without diabetes: a pre-specified analysis of the EMPACT-MI trial

Gepresenteerd op het ESC Heart Failure Congress 2024 door: Javed Butler - Dallas, TX, VS

Introductie en methoden

De EMPACT-MI-studie (Trial to Evaluate the Effect of Empagliflozin on Hospitalization for Heart Failure and Mortality in Patients with Acute Myocardial Infarction) liet onlangs zien dat empagliflozine het risico op eerste en alle HF-ziekenhuisopnamen na een acuut MI (AMI) verminderde vergeleken met placebo, maar niet het sterfterisico. In een vooraf gespecificeerde analyse van de EMPACT-MI-studie werden de uitkomsten beoordeeld bij AMI-patiënten met of zonder DM2, evenals het effect van empagliflozine op deze uitkomsten.

De EMPACT-MI-studie was een multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde, event-gedreven superioriteits-RCT (fase 3-studie) waarin 6522 patiënten binnen 14 dagen na AMI (STEMI of NSTEMI) werden gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo, als aanvulling op de standaardbehandeling. De deelnemers moesten een hoog risico op HF hebben (gedefinieerd als behandelingbehoevende congestie of nieuw ontwikkelde LVEF<45%) en ≥1 HF-risicofactor (bijvoorbeeld leeftijd ≥65 jaar, LVEF <35%, eerder MI, DM2). De mediane follow-upduur was 17,9 maanden. De primaire uitkomstmaat was de tijd tot de eerste HF-ziekenhuisopname of totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de EMPACT-MI-studie hadden patiënten met een hoog HF-risico na AMI en met DM2 een verhoogd risico op de primaire uitkomstmaat van eerste HF-ziekenhuisopname of totale sterfte en een hoger sterftecijfer dan degenen zonder DM2. Empagliflozine verminderde het aantal HF-ziekenhuisopnamen maar niet de mortaliteit, ongeacht de DM2-status.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het ESC Heart Failure Congress 2024 is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: