Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1RA verlaagt NT-proBNP bij patiënten met obesitasgerelateerd HFpEF

Nieuws - 14 mei 2024

Semaglutide 2.4 mg and NTproBNP in obesity-related HFpEF: insights from the STEP-HFpEF programme

Gepresenteerd op ESC Heart Failure 2024 door: Prof. Mark Petrie - Glasgow, VK

Introductie en methoden

In het STEP-HFpEF-programma leidde een behandeling met semaglutide gedurende 52 weken tot verbeteringen in KCCQ - Clinical Summary Score (CSS), verminderingen in lichaamsgewicht, verhogingen in 6-minuten loopafstand (6-minute walk distance, 6MWD), verlagingen in CRP, en werd het geassocieerd met minder HF-events bij patiënten met obesitasgerelateerd HFpEF in vergelijking met placebo. Het is onduidelijk of de effecten van semaglutide op obesitasgerelateerd HFpEF alleen het gevolg zijn van gewichtsverlies of worden veroorzaakt door HF-modificerende effecten die onafhankelijk zijn van gewichtsverlies.

Er is een omgekeerde relatie tussen NT-proBNP en gewicht (d.w.z. mensen met een hoger lichaamsgewicht hebben een lager NT-proBNP, en omgekeerd). Als mensen afvallen door een dieet of een verandering in levensstijl, is er meestal een toename in NT-proBNP. Er is bezorgdheid dat NT-proBNP-waarden kunnen stijgen nadat patiënten gewicht verliezen na een behandeling met semaglutide. Aan de andere kant zou een afname van NT-proBNP na behandeling met semaglutide kunnen wijzen op een ziektemodificerend effect op de pathobiologie van HF.

Het STEP-HFpEF-programma bestaat uit twee verschillende klinische studies, namelijk STEP-HFpEF en STEP-HFpEF DM, die de effecten van semaglutide versus placebo op een breed scala van klinische uitkomsten onderzochten bij patiënten met obesitasgerelateerd HFpEF (LVEF ≥45%, BMI ≥30 kg/m²) zonder diabetes (STEP-HFpEF; n=529) en met DM2 (STEP-HFpEF DM; n=616) (gecombineerd totaal van 1145 patiënten).

Het doel van deze gepoolde analyse van data van STEP-HFpEF en STEP-HFpEF DM was om het effect van semaglutide op NT-proBNP te onderzoeken bij patiënten met obesitasgerelateerd HFpEF. Bovendien werd het effect van semaglutide op primaire en secundaire eindpunten onderzocht op basis van NT-proBNP bij studieaanvang.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze gepoolde analyse van de STEP-HFpEF en STEP-HFpEF DM-studies, verlaagde behandeling met semaglutide NT-proBNP-waarden bij patiënten met obesitasgerelateerd HFpEF in vergelijking met placebo. Semaglutide verbeterde HF-gerelateerde symptomen en lichamelijke beperkingen in alle baseline NT-proBNP-tertielen in vergelijking met placebo, maar de grootste verbeteringen werden gezien bij patiënten met een hoger NT-proBNP bij studieaanvang.

Volgens Mark Petrie “suggereert het effect van semaglutide op NT-proBNP ziektemodificerende mechanismen die verder gaan dan gewichtsverlies. We zijn er vrij zeker van dat dit een echt effect op hartfalen is dat verder gaat dan gewichtsverlies.”

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens ESC Heart Failure 2024 is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: