Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consistent effect van icosapent ethyl op MACE over breed bereik van Lp(a)-waarden

Lipoprotein(a) Blood Levels and Cardiovascular Risk Reduction With Icosapent Ethyl

Literatuur - Szarek M, Bhatt DL, Miller M, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024 Mar 15:S0735-1097(24)00384-X. doi: 10.1016/j.jacc.2024.02.016

Achtergrond

Er is een verband tussen verhoogde Lp(a)-concentraties en cardiovasculair risico in verschillende cardiovasculaire uitkomstenstudies waaraan deelnemers met verhoogde LDL-c-spiegels deelnamen [1-6]. In REDUCE-IT verminderde een behandeling met icosapent-ethyl versus placebo cardiovasculaire uitkomsten bij statinebehandelde patiënten met HVZ of DM en verhoogde triglyceridenwaarden [7]. Het is onbekend of er een verband bestaat tussen Lp(a)-concentraties en cardiovasculaire uitkomsten in studies die deelnemers selecteerden op basis van verhoogde concentraties van andere lipiden dan LDL-c.

Doel van de studie

Het doel van deze post-hocanalyse van REDUCE-IT was om de associatie tussen Lp(a)-waarden bij studieaanvang en HVZ-risico te onderzoeken bij deelnemers van REDUCE-IT met goed gecontroleerde LDL-c, en of het behandeleffect van icosapent-ethyl varieert over het bereik van Lp(a)-waarden.

Methoden

De REDUCE-IT trial was een internationale, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 8179 statinebehandelde patiënten met gecontroleerd LDL-c (41-100 mg/dL [1,06-2,59 mmol/L]) en verhoogde triglyceriden (150-499 mg/dL [1,69-5,63 mmol/L]), en met ofwel vastgestelde HVZ of met DM en ten minste één extra risicofactor, werden gerandomiseerd naar IPE 4g/dag of placebo. In de huidige analyses werden 7026 patiënten van REDUCE-IT met beschikbare Lp(a)-metingen bij studieaanvang geïncludeerd. De mediane Lp(a)-concentratie was 11,6 mg/dL (Q1-Q3: 5,03-37,4). De mediane follow-up periode was 4,9 jaar (Q1-Q3: 3,6-5,3).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was tijd tot de eerste MACE, een samenstelling van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie of ziekenhuisopname voor instabiele angina.

Belangrijkste resultaten

MACE voorspellers

Behandeleffect van icosapent-ethyl

Conclusie

In een post-hocanalyse van REDUCE-IT waren baseline Lp(a)-concentraties geassocieerd met eerste MACE onder deelnemers met verhoogde triglyceriden die statinebehandeling kregen. Bovendien verlaagde icosapent-ethyl het MACE-risico in vergelijking met placebo over het hele bereik van Lp(a)-waarden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: