Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanwezigheid van HF verandert effecten van GLP-1RA niet bij HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas

Nieuws - 21 mei 2024

Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with overweight or obesity and heart failure: A pre-specified analysis from the SELECT trial

Gepresenteerd op het ESC Heart Failure Congress 2024 door: John Deanfield - Londen, VK

Introductie en methoden

Onlangs toonde de grote SELECT-studie (Semaglutide Effects on Heart Disease and Stroke in Patients With Overweight or Obesity) dat semaglutide het risico op MACE met 20% verlaagde bij patiënten met HVZ en overgewicht of obesitas vergeleken met placebo. In een vooraf gespecificeerde analyse van deze studie werden de werkzaamheid en veiligheid van semaglutide vergeleken bij patiënten met of zonder HF.

De SELECT-studie was een multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde, event-gedreven superioriteits-RCT (fase 3-studie) waarin 17.604 patiënten van ≥45 jaar met HVZ en BMI ≥27 kg/m² maar geen diabetes gerandomiseerd werden naar subcutaan semaglutide 2,4 mg eenmaal per week of placebo. De gemiddelde ± SD follow-upduur was 39,8 ± 9,4 maanden.

De uitkomstmaten van de huidige analyse waren de tijd tot de eerste MACE (een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI of niet-fatale beroerte), een samengestelde HF-uitkomst (HF-ziekenhuisopname, urgent HF-bezoek of cardiovasculaire sterfte), cardiovasculaire sterfte en totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de SELECT-studie onder HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas maar zonder diabetes werden de effecten van semaglutide versus placebo op de incidentie van MACE, HF-gerelateerde events en totale sterfte niet beïnvloed door de HF-status of het HF-subtype bij studieaanvang. Prof. Deanfield concludeerde dat de “werkzaamheidsgegevens in combinatie met een geruststellend veiligheidsprofiel het gebruik van semaglutide ondersteunen om de cardiovasculaire uitkomsten te verbeteren in een brede populatie van patiënten met ASCVD en overgewicht of obesitas, ongeacht een voorgeschiedenis van HF en ongeacht het HF-subtype”.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het ESC Heart Failure Congress 2024 is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: