Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanvullende fase 3-resultaten van MTP-remmer bij pediatrische HoFH

Nieuws - 31 mei 2024

Lomitapide in paediatric patients with homozygous familial hypercholesterolaemia (HoFH) – analysis of patient-level LDL-c reduction, fat soluble vitamins, lipoproteins and patient maturation from APH-19 study

Gepresenteerd op het EAS-congres 2024 door: dr. Lluis Masana - Reus, Spanje

Introductie en methoden

Onlangs liet de APH-19-studie dat een behandeling met lomitapide gedurende 24 weken de LDL-c-waarde met 54% verlaagde ten opzichte van de baselinewaarde (P<0,0001) bij pediatrische patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH). Lomitapide remt het microsomaal triglyceridetransfereiwit (microsomal triglyceride transfer protein, MTP) en heeft een LDL-receptoronafhankelijk werkingsmechanisme; de FDA en EMA hebben het goedgekeurd voor volwassenen met HoFH. De huidige analyse richtte zich op aanvullende parameters met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van lomitapide in dezelfde patiëntenpopulatie.

De APH-19-studie is een lopende, internationale, multicentrische, eenarmige dosisescalatiestudie met open label (fase 3-studie) waarin 46 HoFH-patiënten in de leeftijd van 5-17 jaar die stabiele lipidenverlagende therapie kregen en een vetarm dieet volgden, op basis van hun leeftijd werden gestratificeerd in 3 lomitapide-dosisescalatiegroepen (maximale doses: 20 mg voor de leeftijd van 5-10 jaar, 40 mg voor 11-15 jaar en 60 mg voor 16-17 jaar). Deze klinische studie bestaat uit een inloopperiode van 6 tot 12 weken, gevolgd door een werkzaamheidsfase van 24 weken (n=43), een veiligheidsfase van 80 weken en een follow-upperiode. Vanaf week -2 kregen de deelnemers dagelijks vitamine E-suppletie.

In deze aanvullende analyse werden de LDL-c-reductie op patiëntniveau, veranderingen in lipoproteïnen (apoB en Lp(a)) en aanvullende veiligheidsuitkomstmaten (groei/maturatie en concentraties van vetoplosbare vitaminen) na 24 weken beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze analyse van de eenarmige dosisescalatiestudie APH-19 met open label onder pediatrische HoFH-patiënten resulteerde behandeling met lomitapide gedurende 24 weken in verlaging van de waarde van LDL-c (≤95%), apoB en Lp(a) ten opzichte van de baselinewaarde. Meer dan de helft van de patiënten had een LDL-c-reductie >50%. Er waren geen veiligheidsrisico’s, in het bijzonder geen groei- en maturatievertraging of een tekort aan vetoplosbare vitaminen. Dr. Masana benadrukte dat langeretermijngegevens over het veiligheidsprofiel van lomitapide in de komende maanden beschikbaar zullen komen.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het EAS-congres 2024 is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: