Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Real-world-langetermijngegevens over MTP-remmer bij volwassenen met HoFH

Nieuws - 4 juni 2024

The long-term, real-world effectiveness and safety of lomitapide in homozygous familial hypercholesterolaemia (HoFH): Nine-year data from the Lomitapide Observational Worldwide Evaluation Registry (LOWER)

Gepresenteerd op het EAS-congres 2024 door: dr. Dirk Blom - Kaapstad, Zuid-Afrika

Introductie en methoden

Lomitapide is een remmer van het microsomaal triglyceridetransfereiwit (microsomal triglyceride transfer protein, MTP). Dit orale geneesmiddel verlaagt de LDL-c-waarde onafhankelijk van de LDL-receptorroute. De FDA en EMA hebben lomitapide goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH), al gaf de FDA wel de opdracht nog een observationele langetermijnregistratiestudie naar de effectiviteit en veiligheid uit te voeren.

Het LOWER-register (Lomitapide Observational Worldwide Evaluation Registry) is een wereldwijde, prospectieve, observationele cohortstudie naar de effectiviteit en veiligheid van lomitapide op de lange termijn in de klinische praktijk op locaties in de VS, Europa, Canada, Argentinië en Taiwan. De inclusie van patiënten begon in maart 2014 en de gegevensverzameling zal doorgaan gedurende 10 jaar vanaf de inclusie van de 300e patiënt.

Tot 28 februari 2023 werden 223 HoFH-patiënten van ≥18 jaar met beschikbare post-lomitapidegegevens geïncludeerd in de studie, van wie 78,9% lomitapide ontving gedurende ≥12 maanden en 25,6% gedurende 5-9 jaar. De gemiddelde blootstellingsduur was 38,5 maanden (bereik: 0,3-118,1). Wereldwijd was de gemiddelde dosis 13,0 mg/dag (Europa: 17,4 mg/dag), wat aanzienlijk lager was dan de doses die in de oorspronkelijke studie waren gebruikt (maximale dosis: 40 of 60 mg).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Real-world-gegevens uit het wereldwijde prospectieve LOWER-register over 9 jaar toonden de effectiviteit van behandeling met lomitapide bij 223 volwassen patiënten met HoFH, waarbij ~75% van hen LDL-c<100 mg/dl bereikte en bijna de helft LDL-c <70 mg/dl behaalde. De resultaten van de veiligheidsanalyse waren consistent met het al bekende veiligheidsprofiel van lomitapide en er werden geen nieuwe veiligheidsrisico’s geïdentificeerd. Dr. Blom merkte op: “Wat we op dit moment echt nodig hebben, is langetermijnfollow-up, vooral met betrekking tot de hepatische veiligheid en leverfibrose bij deze patiënten.”

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het EAS-congres 2024 is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: