Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

hsCRP voorspelt MACE-risico bij HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas

Nieuws - 5 juni 2024

Semaglutide, inflammatory markers and cardiovascular outcomes in patients with overweight or obesity in the SELECT trial

Gepresenteerd op het EAS-congres 2024 door: Jorge Plutzky - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

In SELECT verlaagde semaglutide het risico op MACE met 20% bij patiënten met overgewicht of obesitas en HVZ zonder DM2 in vergelijking met placebo. De inflammatoire biomarker hsCRP is een voorspeller van cardiovasculair risico. In deze analyse van SELECT werd onderzocht of hsCRP bij studieaanvang een voorspeller is van MACE-events in SELECT en wat de relatie is tussen veranderingen in hsCRP in de loop van de studie en CV-uitkomsten en veranderingen in lichaamsgewicht.

De SELECT-studie was een internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 17.604 patiënten met overgewicht of obesitas werden gerandomiseerd naar subcutaan semaglutide 2,4 mg eenmaal per week of placebo bovenop de standaardzorg. Inclusiecriteria waren leeftijd ≥ 45 jaar, BMI ≥ 27 kg/m² en vastgestelde HVZ (gedefinieerd als eerder MI, beroerte of symptomatische PAV). Patiënten met een voorgeschiedenis van diabetes werden uitgesloten. De gemiddelde follow-up was 39,8 maanden. hsCRP-niveaus werden gemeten bij studieaanvang en tot 104 weken. De mediane hsCRP bij aanvang van de studie was 1,87 mg/L in de semaglutidegroep en 1,80 mg/L in de placebogroep.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze analyse van de SELECT-studie onder HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas maar zonder diabetes, was hsCRP bij studieaanvang een prognostische biomarker voor latere MACE. Veranderingen in hsCRP in de loop van SELECT waren groter bij patiënten die een groter gewichtsverlies behaalden, en het effect was meer uitgesproken bij patiënten die semaglutide kregen. Semaglutide verminderde hsCRP vroeg in SELECT, toen gewichtsverlies nog bescheiden was.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het EAS-congres 2024 is verstrekt -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: