Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sekseverschillen en -overeenkomsten in grootste wereldwijde HoFH-register

Sex Differences in Diagnosis, Treatment, and Cardiovascular Outcomes in Homozygous Familial Hypercholesterolemia

Literatuur - Mulder JWCM, Tromp TR, Al-Khnifsawi M, et al - JAMA Cardiol. 2024 Apr 1;9(4):313-322. doi: 10.1001/jamacardio.2023.5597

Introductie en methoden

Achtergrond

Patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) hebben een extreem verhoogde LDL-c-waarde en daardoor een zeer hoog risico op vroegtijdige ASCVD [1]. Bij heterozygote FH hebben vrouwelijke patiënten een hogere ASCVD-morbiditeit en mortaliteit dan mannen [2,3], wat gerelateerd kan zijn aan het feit dat vrouwen met heterozygote FH vaak later worden gediagnosticeerd en anders worden behandeld [4-8]. Het is onbekend of deze sekseverschillen er ook zijn bij HoFH.

Doel van de studie

Het doel van de studie was om mogelijke geslachtsverschillen te onderzoeken in leeftijd bij diagnose, risicofactoren, lipidenverlagende therapie en ASCVD-morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met HoFH.

Methoden

In deze retrospectieve cohortstudie werden de gegevens van 751 HoFH-patiënten die in of na 2010 in leven waren verzameld uit het HoFH International Clinical Collaborators-register, de grootste wereldwijde HoFH-dataset die 88 instellingen in 38 landen omvat.

Belangrijkste resultaten

Patiëntkenmerken bij diagnose

Patiëntkenmerken tijdens follow-up

Cumulatieve incidentie van ASCVD-morbiditeit, interventie en mortaliteit

Conclusie

In deze retrospectieve cohortstudie van het grootste wereldwijde register van HoFH-patiënten waren er geen sekseverschillen in leeftijd bij diagnose, lipidenverlagende therapie, LDL-c-waarde (voor en tijdens behandeling) of HVZ-risicofactoren – behalve de prevalentie van roken. De prevalentie en incidentie van MI en PCI waren hoger bij mannen dan bij vrouwen, maar het vóórkomen van andere ASCVD-morbiditeit, interventies en sterfte was vergelijkbaar.

De auteurs concluderen dat hun “bevindingen aangeven dat zowel vrouwen als mannen met HoFH een zeer hoog risico hebben op vroegtijdige ASCVD, wat suggereert dat vroegtijdige diagnose en behandeling belangrijke stappen zijn in het verminderen van buitensporige cardiovasculaire risico’s bij beide geslachten”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: