Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antidotum tegen factor Xa-remmer geeft klinische hemostase van acute GI-bloeding

The Efficacy and Safety of Andexanet Alfa in Patients With Acute Gastrointestinal Bleeding While Taking Factor Xa Inhibitors: An ANNEXA-4 Subanalysis

Literatuur - Siegal DM, Forbes N, Eikelboom J, et al. - Circulation. 2024 Apr 16;149(16):1315-1318. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066933

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel de werkzaamheid en veiligheid van factor Xa-remmers gunstig zijn, overlijdt ~9% van de patiënten die met deze middelen worden behandeld binnen 30 dagen aan een geassocieerde grote extracraniële bloeding [1], meestal een gastro-intestinale (GI) bloeding [2]. Andexanet alfa is een gemodificeerde recombinante inactieve vorm van humaan factor Xa-eiwit dat het antistollingseffect geïnduceerd door factor Xa-remmers snel ongedaan maakt. De ANNEXA-4-studie (Andexanet Alfa, a Novel Antidote to the Anticoagulation Effects of Factor Xa Inhibitors) toonde dat behandeling met andexanet alfa resulteerde in goede tot uitstekende hemostatische werkzaamheid na 12 uur bij 80% van de patiënten met een factor Xa-remmer-geassocieerde acute grote bloeding [3,4].

Doel van de studie

In een post-hocanalyse van de ANNEXA-4-studie evalueerden de auteurs de effecten van andexanet alfa op de anti-factor Xa-activiteit en hemostatische werkzaamheid en onderzochten ze de klinische uitkomsten bij patiënten met een GI-bloeding.

Methoden

De ANNEXA-4-studie was een internationale, prospectieve, eenarmige open-labelstudie (fase 3b/4-studie) naar behandeling met andexanet alfa bij 479 patiënten met een factor Xa-remmer-geassocieerde acute ernstige bloeding. Bij inclusie in de studie werden factor Xa-remmers bij alle patiënten gestaakt. In de huidige analyse werden 109 patiënten met een GI-bloeding geïncludeerd, van wie 52 (47,7%) rivaroxaban, 43 (39,4%) apixaban, 7 (6,4%) edoxaban en 7 (6,4%) enoxaparine hadden gekregen. De werkzaamheidspopulatie omvatte patiënten met een anti-factor Xa-activiteit bij aanvang van de studie ≥75 ng/ml (of ≥0,25 IE/ml voor enoxaparine en ≥40 ng/ml voor edoxaban) en een vastgelegde ernstige bloeding bij presentatie.

Uitkomstmaten

De 2 coprimaire werkzaamheidsuitkomstmaten waren de procentuele verandering ten opzichte van de baselinewaarde in de anti-factor Xa-activiteit na behandeling met andexanet alfa en het percentage patiënten met een vastgelegde goede tot uitstekende hemostatische werkzaamheid 12 uur na de infusie met andexanet alfa. Voor GI-bloedingen was een goede en uitstekende hemostatische werkzaamheid gedefinieerd als een afname in de gecorrigeerde hemoglobine-waarde of het gecorrigeerde hematocriet vanaf de studieaanvang tot 12 uur van respectievelijk ≤20% en ≤10%. De primaire veiligheidsuitkomstmaten waren totale sterfte en trombotische events na 30 dagen.

Belangrijkste resultaten

Anti-factor Xa-activiteit en hemostatische werkzaamheid

Klinische uitkomsten

Conclusie

In deze post-hocanalyse van de eenarmige open-labelstudie ANNEXA-4 onder 109 patiënten met een factor Xa-remmer-geassocieerde acute ernstige GI-bloeding, vertoonde 82% van de patiënten een goede tot uitstekende hemostatische werkzaamheid 12 uur na behandeling met andexanet alfa. “Het sterftecijfer van 12% binnen 30 dagen na een antistollingsgerelateerde ernstige GI-bloeding suggereert dat deze events geen triviale complicaties van de therapie zijn”, aldus de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: