Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Welke factoren voorspellen het optreden van HF bij patiënten met DM2?

Prediction of new-onset heart failure in patients with type 2 diabetes derived from ALTITUDE and CANVAS

Literatuur - Diabetes Obes Metab. 2024 Jul;26(7):2741-2751. doi: 10.1111/dom.15592 - Said F, Arnott C, Voors AA, et al.

Introductie en methoden

Achtergrond

Om het risico op het ontwikkelen van HF te voorspellen bij patiënten met DM2, is een aantal risicoscores ontwikkeld [1-5]. Deze risicoscores bevatten echter verschillende voorspellers, waarvan sommige niet direct beschikbaar zijn in de dagelijkse klinische praktijk, zoals aanvullende ECG-parameters.

Doel van de studie

Het doel van de studie was het identificeren van voorspellende markers voor het optreden van HF bij DM2-patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire events, onder wie patiënten die behandeld werden met een SGLT2-remmer, het creëren van een nauwkeurig en klinisch toepasbaar voorspellingsmodel voor het optreden van HF op basis van routinematig gemeten variabelen en het bieden van een webgebaseerde risicovoorspellingsmachine om het klinische gebruik van het model te vereenvoudigen.

Methoden

Om een afleidingsmodel voor nieuw gediagnosticeerd HF op te kunnen stellen, gebruikten de auteurs gegevens van de ALTITUDE-studie (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiorenal Endpoints). Deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT met parallelle groepen omvatte 8561 DM2-patiënten met aanwijzingen voor albuminurie of HVZ [6]. In de huidige analyse werden 5081 patiënten met een NT-proBNP-meting bij aanvang van de studie en zonder voorgeschiedenis van HF geïncludeerd.

Het voorspellingsmodel voor nieuw gediagnosticeerd HF werd extern gevalideerd in de placeboarm van de CANVAS-studie (Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study) (n=4330), een dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT waaraan patiënten deelnamen met onvoldoende gereguleerde DM2 (HbA1c: 53-91 mmol/mol) en symptomatische ASCVD of een hoog HVZ-risico [7]. In deze analyse werden 994 placebobehandelde patiënten met een NT-proBNP-baselinemeting en zonder HF-voorgeschiedenis geïncludeerd.

Om de hypothese te testen dat het voorspellingsmodel zijn voorspellende vermogen behoudt bij hoogrisicopatiënten na behandeling met canagliflozine, werd de prestatie van het voorspellingsmodel ook geëvalueerd bij 1668 patiënten die waren gerandomiseerd naar de behandelarm van de CANVAS-studie, bij studieaanvang en 1 jaar na behandeling met canagliflozine. Naast een NT-proBNP-baselinemeting en geen HF-voorgeschiedenis, hadden deze patiënten geen HF-ziekenhuisopname na 1 jaar follow-up.

Uitkomstmaat

De uitkomstmaat was nieuw gediagnosticeerd HF, gedefinieerd als een vastgelegde, niet-geplande, eerste ziekenhuisopname voor HF.

Belangrijkste resultaten

Interne en externe validatie van voorspellingsmodel

Risicoscore-formule

Prestatie van voorspellingsmodel na behandeling met canagliflozine

Conclusie

Een hogere NT-proBNP-waarde, hogere TnT-waarde en hogere BMI waren onafhankelijke en extern gevalideerde voorspellers van nieuw gediagnosticeerd HF bij DM2-patiënten, inclusief degenen die behandeld werden met een SGLT2-remmer. Andere significante voorspellers in het afleidingscohort waren leeftijd, gebruik van een calciumkanaalblokker, urine-albumine/creatinine-ratio, HbA1c en hematocriet.

Referenties

Toon referenties

Ga naar de risicoscore-calculator

Deel deze pagina met collega's en vrienden: