Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Snelle GDMT-optitratie verbetert alle dimensies van kwaliteit van leven na ziekenhuisopname voor acuut HF

Impact of Rapid Up-Titration of Guideline-Directed Medical Therapies on Quality of Life: Insights From the STRONG-HF Trial

Literatuur - Čelutkienė J, Čerlinskaitė-Bajorė K, Cotter G, et al. - Circ Heart Fail. 2024 Apr;17(4):e011221. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.123.011221

Introductie en methoden

Achtergrond

Op de vraag wat het doel van de behandeling zou moeten zijn, geven patiënten met HF vaak de voorkeur aan een betere kwaliteit van leven (quality of life, QoL) boven een langer leven [1-5]. Resultaten van de STRONG-HF-studie (Safety, Tolerability, and Efficacy of Rapid Optimization, Helped by NT-proBNP Testing, of Heart Failure Therapies) toonden dat vroege (2-6 weken na ontslag) en snelle optitratie van richtlijngestuurde medische therapie ((guideline-directed medical therapy, GDMT), in combinatie met nauwgezette follow-up, niet alleen de prognose maar ook de kwaliteit van leven verbeterde bij patiënten die voor acuut HF (AHF) in het ziekenhuis waren opgenomen, in vergelijking met gebruikelijke zorg [6].

Doel van de studie

In een analyse van de STRONG-HF-studie beoordeelden de auteurs het niveau bij studieaanvang en de verandering in de totale QoL en de componenten ervan, evenals de associatie van de QoL met klinische uitkomsten, bij patiënten met AHF die hoogintensieve zorg (high-intensity care, HIC) of gebruikelijke zorg kregen.

Methoden

De STRONG-HF-studie was een internationale, multicentrische open-label- RCT met parallelle groepen waarin 1078 patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen voor AHF, ≤2 dagen voor het verwachte ontslag werden gerandomiseerd naar een HIC-strategie of gebruikelijke zorg. De HIC-strategie bestond uit optitratie van orale HF-medicatie (RAAS-remmer (ACE-remmer/ARB/ARNI), bètablokker en MRA) tot de helft van de optimale doses bij randomisatie en tot de volledige doses na 2 weken.

De QoL werd gemeten met de vragenlijst EuroQol (EQ) 5D-5L. Patiënten beoordeelden hun gezondheidstoestand op 5 domeinen (mobiliteit, zelfzorg, gebruikelijke activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie) op een ordinale schaal van 5 punten. variërend van geen problemen tot extreme problemen. Voor 1072 patiënten waren QoL-beoordelingen bij aanvang van de studie beschikbaar.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat van de studie was een samengestelde uitkomst van eerste HF-heropname of totale sterfte na 180 dagen. Secundaire uitkomstmaten waren de verandering in de door de patiënt zelf gerapporteerde algemene gezondheid zoals beoordeeld met de score op de visuele analoge schaal van de EQ-5D (EQ-VAS) vanaf de studieaanvang tot 90 dagen, totale sterfte na 180 dagen en een samengestelde uitkomst van eerste HF-heropname of totale sterfte na 90 dagen.

De veiligheidsanalyse omvatte de incidentie van nadelige events die tijdens de behandeling optraden.

Belangrijkste resultaten

Resultaten

Verandering in QoL na 90 dagen

Associatie van QoL met klinische uitkomsten

Relatie tussen QoL en GDMT-doses

Veiligheid

Conclusie

Deze analyse van de STRONG-HF-studie liet zien dat de HIC-strategie, bestaande uit vroege en snelle optitratie van GDMT en nauwgezette follow-up, alle dimensies van QoL na 90 dagen verbeterde bij patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor AHF vergeleken met gebruikelijke zorg, ongeacht hun zelfgerapporteerde gezondheidstoestand bij studieaanvang. Andere sterke onafhankelijke voorspellers van een verbetering van de QoL waren een jongere leeftijd, geen ziekenhuisopname in het voorgaande jaar en een lagere NYHA-klasse vóór ziekenhuisopname.

De QoL bij studieaanvang was niet geassocieerd met het gunstige behandeleffect van de HIC-strategie op de primaire uitkomstmaat van HF-heropname of totale sterfte na 180 dagen. Ook was de waarschijnlijkheid dat patiënten die waren toegewezen aan de HIC-strategie de optimale GDMT-doses bereikten, niet afhankelijk van de QoL bij studieaanvang.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circ Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: