Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gunstige effecten van kortdurende DAPT gevolgd door alleen ticagrelor na PCI voor ACS

Ticagrelor monotherapy for acute coronary syndrome: an individual patient data meta-analysis of TICO and T-PASS trials

Literatuur - Lee YJ, Shin S, Kwon SW, et al. - Eur Heart J. 2024 May 16:ehae249 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehae249

Introductie en methoden

Achtergrond

Voor patiënten met ACS die een PCI hebben ondergaan waarbij een drug-eluting stent (DES) is geïmplanteerd, wordt duale antiplaatjestherapie (DAPT) met aspirine en een krachtige P2Y₁₂-remmer, zoals ticagrelor of prasugrel, gedurende ≥12 maanden aanbevolen om ischemische en trombotische events te voorkomen [1-4]. Langdurige DAPT, vooral wanneer daarvoor krachtige P2Y₁₂-remmers worden gebruikt, is echter geassocieerd met een verhoogd risico op ernstige bloedingen [3-6].

Hoewel verschillende meta-analyses het gunstige effect hebben getoond van kortdurende DAPT gevolgd door monotherapie met een P2Y₁₂-remmer bij patiënten na coronaire revascularisatie [7-9], werden de geïncludeerde studies gekenmerkt door heterogeniteit wat betreft bijvoorbeeld het type P2Y₁₂-remmer, het stenttype en de klinische uitkomstmaten.

Doel van de studie

De auteurs evalueerden de werkzaamheid en veiligheid van kortdurende DAPT gevolgd door monotherapie met ticagrelor bij patiënten met ACS die een DES-implantatie ondergingen.

Methoden

In deze systematische review en meta-analyse werden de gegevens van individuele patiënten samengevoegd uit RCT’s waarin kortdurende (≤3 maanden) DAPT (bestaande uit aspirine plus ticagrelor) gevolgd door ticagrelormonotherapie werd vergeleken met 12 maanden DAPT (bestaande uit aspirine plus ticagrelor) bij ACS-patiënten die een PCI ondergingen met implantatie van een DES van de nieuwe generatie (biologisch afbreekbare, met polymeer gecoate sirolimus-eluting stent). Twee RCT’s, beide uitgevoerd in Zuid-Korea, voldeden aan de vooraf gespecificeerde in- en exclusiecriteria: de TICO-studie (Ticagrelor Monotherapy After 3 Months in the Patients Treated With New-Generation Sirolimus-eluting Stent for Acute Coronary Syndrome; n=3056) en T-PASS-studie (Ticagrelor Monotherapy in Patients Treated with New-generation Drug-eluting Stents for Acute Coronary Syndrome; n=2850) [10,11]. De mediane follow-upduur was 360 dagen (IQR: 360-360).

Daarnaast voerden de auteurs een vooraf gespecificeerde secundaire meta-analyse van geaggregeerde gegevens uit, die gegevens omvatte van de TICO- en T-PASS-studies gecombineerd met de ACS-subgroep van 2 aanvullende RCT’s die voldeden aan de inclusiecriteria maar waaraan zowel patiënten met ACS als patiënten met chronisch coronair syndroom deelnamen (te weten de TWILIGHT-studie (Ticagrelor with Aspirin or Alone in High-Risk Patients After Coronary Intervention) en GLOBAL LEADERS-studie (GLOBAL LEADERS: A Clinical Study Comparing Two Forms of Antiplatelet Therapy After Stent Implantation)) [12,13].

Uitkomstmaten

De vooraf gespecificeerde coprimaire uitkomstmaten waren: (1) primaire ischemische uitkomstmaat, een samengestelde uitkomst van totale sterfte, MI of beroerte na 1 jaar en (2) primaire bloedingsuitkomstmaat, bestaande uit ernstige bloedingen, gedefinieerd als een bloeding van type 3 of 5 volgens het Bleeding Academic Research Consortium (BARC) na 1 jaar.

Secundaire uitkomstmaten waren: (i) netto nadelig klinisch event, gedefinieerd als een samengestelde uitkomst van de primaire ischemische en bloedingsgerelateerde uitkomstmaten (totale sterfte, MI, beroerte of bloeding van BARC type 3 of 5), (ii) samengestelde uitkomst van hartdood, MI of beroerte, (iii) totale sterfte, (iv) hartdood, (v) MI, (vi) stenttrombose, (vii) beroerte, (viii) revascularisatie van het targetbloedvat, (ix) bloeding van BARC type 3 en (x) bloeding van BARC type 5.

Belangrijkste resultaten

Coprimaire uitkomstmaten

Secundaire uitkomstmaten

Secundaire meta-analyse van geaggregeerde gegevens

Conclusie

In deze systematische review en meta-analyse onder ACS-patiënten die een PCI met DES-implantatie ondergingen, was ticagrelormonotherapie na kortdurende (≤3 maanden) DAPT geassocieerd met minder frequente ernstige bloedingen zonder gelijktijdige toename van het aantal ischemische events dan ticagrelor-gebaseerde DAPT gedurende 12 maanden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: