Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

31 aug. 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

Antistolling: Future without bleeding?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

27 aug. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder - UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

10 mei 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10 apr. 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

21 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

27 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

7 okt. 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Orale antistolling in de dagelijkse klinische praktijk in een gevarieerde patiëntenpopulatie

7 okt. 2016 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer (Radboudumc, Nijmegen), prof. Chris Granger (Duke Advanced Heart and Lung Failure Clinic, Durham, USA)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PIONEER bouwt verder op WOEST

14 nov. 2016 - AHA 2016 - Michael Gibson
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

GLORIA AF: Global registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation

26 okt. 2016 - Zeist - Prof. dr. Menno Huisman (LUMC, Leiden)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Issues rond atriumfibrilleren in de eerstelijnszorg

17 okt. 2016 - Antistollingsdag - Sander van Doorn
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe richtlijn antitrombotisch beleid – de knelpunten opgelost?

9 sep. 2016 - IVG symposium 2016, Zeist - Dr. Michiel Coppens (AMC)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOAC bij cardioversie geeft goede uitkomsten

12 sep. 2016 - ESC, Rome - Prof. Alfred Bove
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Zijn de NOACs in de dagelijkse praktijk net zo effectief en veilig als in de gerandomiseerde studies?

1 dec. 2015
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Medicijngebruik en comorbiditeit in ARISTOTLE

8 nov. 2015 - AHA 2015, Orlando - Jeroen Jaspers Focks
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

EWOLUTION-registry rond linker hartoor sluiting

9 nov. 2015 - Orlando, USA - Dr. Lucas Boersma
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CONNECT AF: optimaliseren zorg voor patiënten met atriumfibrilleren

5 okt. 2015 - Antistollingsdag 2015 - Dr. Martin Hemels
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

BELIEF: mooie hypothese-genererende studie

30 aug. 2015 - ESC Londen - Dr. Arash Alipour
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

AEGEAN: goed nieuws voor de klinische praktijk met AF-patiënten

30 aug. 2015 - ESC, Londen - Gilles Montalescot

NOAC tijdens AF ablatie geassocieerd met lager risico op nadelige uitkomsten

18 sep. 2018 - Kirchhof P et al. - Eur Heart J 2018

Continue therapie met de directe FXa-remmer apixaban was een veilig en effectief alternatief voor antistolling in patiënten met AF en risico op stroke die katheterablatie ondergingen.

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

31 aug. 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS
Duursporters blijken meer linker atriale fibrose te hebben, wat mogelijk de verhoogde incidentie van aritmieën verklaart in deze groep. Verder bespreekt dr. Peritz welk vervolgonderzoek nog nodig is.

ESC 2018 Duursporters blijken meer linker atriale fibrose te hebben, wat mogelijk de verhoogde incidentie van aritmieën verklaart in deze groep. Verder bespreekt dr. Peritz welk vervolgonderzoek nog nodig is.

Totale AF-last geassocieerd met hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke

26 juli 2018 - Go AS, Reynolds K, Yang J, et al. - JAMA Cardiol. 2018
In volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie, was langere tijd in AF geassocieerd met een hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke, onafhankelijk van bekende risicofactoren voor stroke.

In volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie, was langere tijd in AF geassocieerd met een hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke, onafhankelijk van bekende risicofactoren voor stroke.

Notenconsumptie omgekeerd geassocieerd met risico op AF en mogelijk op HF

10 juli 2018 - Larsson SC, et al. - Heart 2018
Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

Antistolling: Future without bleeding?

26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam
Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt de ontwikkelingen  binnen antistollingstherapie en wat we in de toekomst nog mogen verwachten.

Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt de ontwikkelingen binnen antistollingstherapie en wat we in de toekomst nog mogen verwachten.

Cannabisgebruik geassocieerd met lager AF-risico bij hartfalen

8 mei 2018 - Adegbala O, et al. - Am J Cardiol 2018

In een retrospectieve analyse van een database met gegevens van gezondheidszorgkosten en gebruik werd cannabisgebruik geassocieerd met een lager AF-risico bij patiënten met een ziekenhuisopname door hartfalen.

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen
In dit gesprek komen verschillen in effectiviteits- en veiligheidsuitkomsten van behandeling met DOACs of VKA aan de orde, en hoe te besluiten wie wat te geven en voor hoe lang, in het licht van risico's op antitrombotische en bloedingscomplicaties.

In dit gesprek komen verschillen in effectiviteits- en veiligheidsuitkomsten van behandeling met DOACs of VKA aan de orde, en hoe te besluiten wie wat te geven en voor hoe lang, in het licht van risico's op antitrombotische en bloedingscomplicaties.

Nieuwe EHRA praktische leidraad voor NOAC-gebruik voor beroertepreventie in AF

21 mrt. 2018 - nieuws

De European Heart Rhythm Association (EHRA) heeft haar praktische leidraad geupdate over gebruik van niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia in specifieke klinische situaties en patiëntgroepen.

Data van groot prospectief real-world register bevestigen veiligheidsprofiel NOAC voor SPAF

20 mrt. 2018 - nieuws

Nieuwe data van het nog lopende GLORIA-AF register over gebruik van dabigatran etexilaat tonen lage frequenties van majeure bloedingen en stroke. De langetermijndata komen overeen met andere data uit de klinische praktijk en uit RCTs.

Zelf aangebrachte ECG-patch verbetert de snelheid van AF diagnose

Gepresenteerd op ACC.18 door Steven Steinhubl (La Jolla, CA, VS)

10 mrt. 2018 - nieuws
In de digitale mSToPS trial met patiëntgegeneerde gegevens verbeterde een draagbare ECG-patch de snelheid van AF diagnose na 1 jaar in vergelijking met standaardzorg.

ACC 2018 In de digitale mSToPS trial met patiëntgegeneerde gegevens verbeterde een draagbare ECG-patch de snelheid van AF diagnose na 1 jaar in vergelijking met standaardzorg.

Hogere apolipoproteïne A1 niveaus geassocieerd met een lager risico op ischemische CV uitkomsten bij atriumfibrilleren

21 feb. 2018 - Pol T, et al. - J Am Heart Assoc. 2018

Bij patiënten met atriumfibrilleren op orale antistolling waren hogere ApoA1 niveaus geassocieerd met een lager risico op beroerte, systemische embolie en sterfte door alle oorzaken en CV sterfte.

Katheterablatie verbetert mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

13 feb. 2018 - Marrouche NF, et al. - N Engl J Med 2018
Katheterablatie is geassocieerd met een lagere mortaliteit en morbiditeit vergeleken met medische therapie in patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren.

Katheterablatie is geassocieerd met een lagere mortaliteit en morbiditeit vergeleken met medische therapie in patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren.