Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atriumfibrilleren

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - Aug. 21, 2019 - Mariëlle Kloosterman

Opsporing van AF met draagbare technologie ter preventie van stroke

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS

Een eerste stap voor opsporing van AF met slimme draagbare technologie

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Matthew W. Martinez, MD

Proof-of-concept: smartwatch detecteert AF terecht in 84% van de gevallen met onregelmatige pols

3' educatie - Mar. 15, 2019 - ACC 2019, New Orleans - Michael Valentine, MD

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

3' educatie - Aug. 31, 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

HF & AF: Antistolling

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - Nov. 1, 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Sander van Doorn

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

3' educatie - Aug. 27, 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder - UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

10' educatie - Mar. 19, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

3' educatie - May 10, 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10' educatie - Apr. 10, 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

3' educatie - Mar. 21, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

3' educatie - Mar. 27, 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

3' educatie - Sep. 30, 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

3' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Orale antistolling in de dagelijkse klinische praktijk in een gevarieerde patiëntenpopulatie

10' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer (Radboudumc, Nijmegen), prof. Chris Granger (Duke Advanced Heart and Lung Failure Clinic, Durham, USA)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PIONEER bouwt verder op WOEST

3' educatie - Nov. 14, 2016 - AHA 2016 - Michael Gibson
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

GLORIA AF: Global registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation

10' educatie - Oct. 26, 2016 - Zeist - Prof. dr. Menno Huisman (LUMC, Leiden)

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - Aug. 21, 2019 - Mariëlle Kloosterman
Mariëlle Kloosterman geeft een korte samenvatting van haar onderzoek naar de associatie tussen een genetische risicoscore, gebaseerd op SNPs van 97 AF genetische loci, en AF risico in HF patiënten in het BIOSTAT-CHF cohort.

ESC HF 2019 Mariëlle Kloosterman geeft een korte samenvatting van haar onderzoek naar de associatie tussen een genetische risicoscore, gebaseerd op SNPs van 97 AF genetische loci, en AF risico in HF patiënten in het BIOSTAT-CHF cohort.

Factor Xa remmer effectief en veilig in AF patiënten met leverziekte

Literatuur - July 23, 2019 - Qamar A, et al. - JACC 2019
In een subanalyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban vergelijkbaar in AF patiënten met en zonder leverziekte.

In een subanalyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban vergelijkbaar in AF patiënten met en zonder leverziekte.

Hoger BMI geassocieerd met lager stroke/SEE risico in ontstolde AF patiënten

Literatuur - July 1, 2019 - Boriani G et al., - Eur Heart J. 2019
ENGAGE AF-TIMI 48 data laten zien dat BMI negatief geassocieerd was met risico op stroke/SEE en positief met risico op bloedingen, hoewel sekseverschillen werden gezien.

ENGAGE AF-TIMI 48 data laten zien dat BMI negatief geassocieerd was met risico op stroke/SEE en positief met risico op bloedingen, hoewel sekseverschillen werden gezien.

Expert consensus over update voor de klinische praktijk van HF

Nieuws - June 24, 2019

De Heart Failure Association van de ESC heeft een klinische praktijk update gepubliceerd over farmacotherapie, procedures, devices en patiëntenmanagement in hartfalen.

Niet-onderbroken behandeling met DOAC als alternatief voor VKA bij ablatie voor AF

Literatuur - June 5, 2019 - Hohnloser SH et al. - Eur Heart J 2019

De verkennende ELIMINATE-AF studie toonde aan dat ononderbroken behandeling met edoxaban een alternatief vormt voor continue VKA bij patiënten die katheterablatie voor AF ondergaan.

GRAND DEBATE | Zouden alle patiënten met HF en AF katheterablatie moeten ontvangen?

ESC Heart Failure 2019, Athene, Griekenland
ESC Heart Failure 2019, Athene, Griekenland

ESC HF 2019 In dit debat namen Douglas Packer en John Cleland tegenovergestelde kanten van de stelling dat alle patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen ablatie zouden moeten ontvangen. Stem

Directe Factor Xa remmer vermindert coronaire plaqueprogressie in AF patiënten

Literatuur - Apr. 10, 2019 - Win TT et al. - Am Heart J 2019

Gebruik van apixaban resulteerde in langzamere progressie van coronaire atherosclerotische en gecalcificeerde plaques in vergelijking met warfarine in AF patiënten, gemeten door CTA.

Geen verlaging in sterfte en CV uitkomsten met katheterablatie in AF

Effect of Catheter Ablation vs Antiarrhythmic Drug Therapy on Mortality, Stroke, Bleeding, and Cardiac Arrest Among Patients With Atrial Fibrillation The CABANA Randomized Clinical Trial

Literatuur - Apr. 2, 2019 - Packer DL et al. - JAMA 2019

In de CABANA trial resulteerde procedure van katheterablatie niet een verlaging van sterfte, invaliderende beroerte, ernstige bloeding of hartstilstand in symptomatische AF patiënten vergeleken met geneesmiddeltherapie.

Uitgestelde cardioversie niet-inferieur aan vroege cardioversie bij recent-ontstaan AF

Literatuur - Apr. 2, 2019 - Pluymaekers NAHA et al. - New Eng J Med 2019
Een afwachtende strategie met hartslag-regulerende medicatie was niet-inferieur aan vroege farmacologische of elektrische conversie in het bereiken van sinusritme bij patiënten met recent-ontstaan, symptomatisch AF.

Een afwachtende strategie met hartslag-regulerende medicatie was niet-inferieur aan vroege farmacologische of elektrische conversie in het bereiken van sinusritme bij patiënten met recent-ontstaan, symptomatisch AF.

Opsporing van AF met draagbare technologie ter preventie van stroke

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS
Annabelle Volgman bespreekt de resultaten van de Apple Heart Study waarin werd onderzocht of draagbare technologie ingezet kan worden voor opsporing van AF in asymptomatische individuen ter preventie van stroke.

ACC 2019 Annabelle Volgman bespreekt de resultaten van de Apple Heart Study waarin werd onderzocht of draagbare technologie ingezet kan worden voor opsporing van AF in asymptomatische individuen ter preventie van stroke.

Een eerste stap voor opsporing van AF met slimme draagbare technologie

3' educatie - Mar. 17, 2019 - New Orleans, LA, VS - Matthew W. Martinez, MD
Dr. Martinez denkt dat de Apple Heart Study de eerste stap is in het onderzoek of de Apple Watch AF patiënten kan opsporen en hij speculeert over de vervolgstappen.

ACC 2019 Dr. Martinez denkt dat de Apple Heart Study de eerste stap is in het onderzoek of de Apple Watch AF patiënten kan opsporen en hij speculeert over de vervolgstappen.

Proof-of-concept: smartwatch detecteert AF terecht in 84% van de gevallen met onregelmatige pols

3' educatie - Mar. 15, 2019 - ACC 2019, New Orleans - Michael Valentine, MD
Michael Valentine zat de persconferentie over de Apple Heart Study voor. Hij vat de resultaten samen én de reacties op de AF-screeningsresultaten die met de Apple Watch werden verkregen.

ACC 2019 Michael Valentine zat de persconferentie over de Apple Heart Study voor. Hij vat de resultaten samen én de reacties op de AF-screeningsresultaten verkregen met de Apple Watch.