Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atriumfibrilleren

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

3' educatie - Aug. 31, 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

HF & AF: Antistolling

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - Nov. 1, 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Sander van Doorn

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

3' educatie - Aug. 27, 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder - UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

10' educatie - Mar. 19, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

3' educatie - May 10, 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10' educatie - Apr. 10, 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

3' educatie - Mar. 21, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

3' educatie - Mar. 27, 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

3' educatie - Sep. 30, 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

3' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Orale antistolling in de dagelijkse klinische praktijk in een gevarieerde patiëntenpopulatie

10' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer (Radboudumc, Nijmegen), prof. Chris Granger (Duke Advanced Heart and Lung Failure Clinic, Durham, USA)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PIONEER bouwt verder op WOEST

3' educatie - Nov. 14, 2016 - AHA 2016 - Michael Gibson
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

GLORIA AF: Global registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation

10' educatie - Oct. 26, 2016 - Zeist - Prof. dr. Menno Huisman (LUMC, Leiden)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Issues rond atriumfibrilleren in de eerstelijnszorg

3' educatie - Oct. 17, 2016 - Antistollingsdag - Sander van Doorn
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe richtlijn antitrombotisch beleid – de knelpunten opgelost?

3' educatie - Sep. 9, 2016 - IVG symposium 2016, Zeist - Dr. Michiel Coppens (AMC)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOAC bij cardioversie geeft goede uitkomsten

3' educatie - Sep. 12, 2016 - ESC, Rome - Prof. Alfred Bove
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Zijn de NOACs in de dagelijkse praktijk net zo effectief en veilig als in de gerandomiseerde studies?

10' educatie - Dec. 1, 2015

Patiënten met AF en cognitieve beperkingen of kwetsbaarheid ontvangen minder vaak OAC

Literatuur - Feb. 13, 2019 - Madhavan M et al. - Am Heart J 2019

In de ORBIT-AF multicenter cohortstudie hadden patiënten met AF en cognitieve beperkingen of kwetsbaarheid een hoger beroerterisico en mortaliteit, maar OAC’s werden minder voorgeschreven. De condities hadden geen invloed op het behandeleffect van OAC.

Update Amerikaanse Richtlijn voor management atriumfibrilleren

Nieuws - Feb. 6, 2019

AHA/ACC/HRS hebben een update gepubliceerd van de 2014 AF richtlijn, met nieuwe aanbevelingen over behandeling met anticoagulantia, katheterablatie en over wanneer AF ACS compliceert.

Twee genetische studies wijzen in de richting van causaal verband tussen schildklierfunctie en AF

Literatuur - Jan. 30, 2019 - Salem et al, Ellervik et al. - JAMA Cardiol. 2018

Een mendeliaanse randomisatiestudie en een fenoom-brede associatiestudie suggereren dat genetisch bepaalde variatie in schildklierfunctie een risicofactor is voor AF, zelfs in de fysiologische range.

Lagere uitkomstenaantallen maar meer symptomen, lagere KvL en onderbehandeling in vrouwen met HFrEF

Literatuur - Jan. 24, 2019 - Dewan P et al. - JACC 2019

In een analyse van de PARADIGM-HF en ATMOSPHERE trials met HFrEF patiënten hadden vrouwen minder ziekenhuisopnames voor HF en CV mortaliteit, hoewel ze meer symptomen en lagere HRKvL hadden, en onderbehandeld leken, in vergelijking met mannen.

WCN congres | Peter Dunselman Lecture: The history & future of heart failure

29-30 nov 2018 - Prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen (cardioloog UMCG, Groningen), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

NOAC veilig en effectief in NVAF patiënten met polyfarmacie

Literatuur - Jan. 7, 2019 - Martinez BK et al., - Pharmacotherapy. 2018

In real-world data is rivaroxaban geassocieerd met een lager risico op systemische embolie en stroke in NVAF patiënten op ≥5 chronische medicaties. Polyfarmacie beïnvloedde het risico op majeure bloeding niet.

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

FOCUS serie

15' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer
In een panel bestaande uit een klinisch geriater, cardioloog en kaderhuisarts hart- en vaatziekten worden de resultaten van uitkomstentrials met NOAC-gebruik bij kwetsbare ouderen met AF besproken en hoe deze bevindingen moeten worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk.

FOCUS In een panel bestaande uit een klinisch geriater, cardioloog en kaderhuisarts hart- en vaatziekten worden de resultaten van uitkomstentrials met NOAC-gebruik bij kwetsbare ouderen met AF besproken en hoe deze bevindingen moeten worden toegepast in de dagelijkse klinische praktijk.

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)
Prof.dr. Michiel Rienstra en dr. Martin Hemels benoemen de veiligheid en effectiviteit van DOAC's, maar wijzen ook op een bloedingsrisico en benadrukken daarmee de noodzaak om de juiste patiënten voor antistollingsbehandeling te selecteren.

WCN congres 2018 Prof.dr. Michiel Rienstra en dr. Martin Hemels benoemen de veiligheid en effectiviteit van DOAC's, maar wijzen ook op een bloedingsrisico en benadrukken daarmee de noodzaak om de juiste patiënten voor antistollingsbehandeling te selecteren.

Antistollingsdag | De juiste dosis: de rol van onderdoseren en therapietrouw bij atriumfibrilleren

6 november 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Freek Verheugt (cardioloog, Amsterdam), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

Antistollingsdag | Casuïstiek antitrombotische therapie bij atriumfibrilleren en coronairlijden

6 november 2018 - Dr. Jur ten Berg

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Jur ten Berg (cardioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

Antistollingsdag | Bloedingsmanagement: wat zijn de opties?

6 november 2018 - Marieke Gimbel

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van Marieke Gimbel (arts-onderzoeker, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

Antistollingsdag | Wat betekent de komst van NOAC antidota voor de klinische praktijk?

6 november 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Saskia Middeldorp (internist, Amsterdam UMC, locatie AMC), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.