Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atriumfibrilleren

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

Integrale behandeling van AF inclusief antistolling in de eerste lijn

3' educatie - 12 mrt. 2020 - Carline van den Dries

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom

Smartphone-gebaseerde AF screening in de algemene populatie

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tine Proesmans

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - 21 aug. 2019 - Mariëlle Kloosterman

Opsporing van AF met draagbare technologie ter preventie van stroke

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS

Een eerste stap voor opsporing van AF met slimme draagbare technologie

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Matthew W. Martinez, MD

Proof-of-concept: smartwatch detecteert AF terecht in 84% van de gevallen met onregelmatige pols

3' educatie - 15 mrt. 2019 - ACC 2019, New Orleans - Michael Valentine, MD

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - 28 nov. 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

3' educatie - 31 aug. 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - 9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

3' educatie - 4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

HF & AF: Antistolling

3' educatie - 29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - 1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

3' educatie - 4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

3' educatie - 4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

3' educatie - 4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

3' educatie - 29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

3' educatie - 27 aug. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder - UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

10' educatie - 19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

3' educatie - 10 mei 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10' educatie - 10 apr. 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Vergelijkbare bloeddrukverlagingen na renale denervatie in verschillende CV risicogroepen

Literatuur - 29 juni 2020 - Mahfoud F et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Deze post-hoc analyse liet vergelijkbare bloeddrukverlagingen zien na renale denervatie (RDN) voor verschillende hoog CV risico-subgroepen en ASCVD risicoscores. De verlagingen hielden aan tot 3 jaar na RDN.

AF patiënten zonder CV comorbiditeiten hebben geen verhoogd risico op beroerte

Literatuur - 18 juni 2020 - Singleton MJ et al., - J Am Heart Assoc. 2020 Jun 4;e016380.

Deze analyse toonde aan dat AF patiënten zonder CV comorbiditeiten geen verhoogd risico op beroerte hebben in vergelijking met individuen die geen AF en geen CV comorbiditeiten hebben.

Een vragenlijst met 11 items voor screening op AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

Literatuur - 16 juni 2020 - Zwartkruis VW et al., - Prev Med. 2020.

Een diagnostisch model gebaseerd op symptomen kon detectie van onherkende AF, HF en CAD in de Lifelines cohortstudie verbeteren. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een 11-item vragenlijst voor proactieve screening.

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis
Een diagnostisch model met data uit de Lifelines cohortstudie verbeterde vroege detectie van niet-herkende AF, HF en CAD in eerstelijnszorg. Dit vertaalde zich in de ontwikkeling van een patiëntenvragenlijst.

Een diagnostisch model met data uit de Lifelines cohortstudie verbeterde vroege detectie van niet-herkende AF, HF en CAD in eerstelijnszorg. Dit vertaalde zich in de ontwikkeling van een patiëntenvragenlijst.

AF geassocieerd met hogere CV en totale sterfte in Oost-Aziatische HFpEF-patiënten

Literatuur - 11 mei 2020 - Son MK et al., - Heart. 2020.

In een studie van acuut HF-patiënten in een Koreaans register, kwam AF vaker voor bij toenemende EF, en ging AF gepaard met hogere CV en totale sterfte bij HFpEF-patiënten en verhoogd risico op een beroerte bij HFrEF- en HFpEF-patiënten.

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel
Johan Wold en Jan Steffel presenteren een casus en studiedata over NOAC gebruik in kwetsbare, oudere patiënten met AF en bespreken hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden geoptimaliseerd..

Johan Wold en Jan Steffel presenteren een casus en studiedata over NOAC gebruik in kwetsbare, oudere patiënten met AF en bespreken daarna hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden geoptimaliseerd. Met poll

ARNI behandeling verlaagt NT-proBNP in HFpEF patiënten

Nieuws - 15 apr. 2020

ACC 2020 Een subanalyse van de PARAGON-HF trial toonde aan dat behandeling met de ARNI sacubitril/valsartan NT-proBNP verlaagde met 19% in vergelijking met alleen valsartan in HFpEF.

OAC monotherapie vermindert bloedingen in AF patiënten na TAVI

Nieuws - 30 mrt. 2020
De POPular TAVI studie toonde aan dat alleen OAC in vergelijking met OAC plus clopidogrel bloedingen verminderde en trombotische events niet verhoogde bij AF patiënten die TAVI ondergingen.

ACC 2020 De POPular TAVI studie toonde aan dat alleen OAC in vergelijking met OAC plus clopidogrel bloedingen verminderde en trombotische events niet verhoogde bij AF patiënten die TAVI ondergingen.

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020
De POPular TAVI-studie onderzocht orale anticoagulantia als monotherapie versus orale anticoagulantia met plaatjesremmende therapie in patiënten met AF die TAVI ondergaan.

ACC 2020 De POPular TAVI-studie onderzocht orale anticoagulantia als monotherapie versus orale anticoagulantia met plaatjesremmende therapie in patiënten met AF die TAVI ondergaan.

Integrale behandeling van AF inclusief antistolling in de eerste lijn

3' educatie - 12 mrt. 2020 - Carline van den Dries
Carline van den Dries bespreekt de studieopzet en de resultaten van de ALL-IN trial, waarin het effect van een interventie van integrale zorg voor AF patiënten in de huisartspraktijk werd onderzocht.

Antistollingsdag 2019 Carline van den Dries bespreekt de studieopzet en de resultaten van de ALL-IN trial, waarin het effect van een interventie van integrale zorg voor AF patiënten in de huisartspraktijk werd onderzocht.

Integrale zorg voor oudere AF patiënten kan veilig uitgevoerd worden in de eerste lijn

Literatuur - 10 mrt. 2020 - Van den Dries CJ et al., - Eur Heart J. 2020.
Deze cluster-gerandomiseerde, non-inferioriteit trial toonde aan dat integrale zorg voor oudere AF patiënten in de eerste lijn leidde tot een reductie van 45% in sterfte door alle oorzaken vergeleken met standaardzorg.

Deze cluster-gerandomiseerde, non-inferioriteit trial toonde aan dat integrale zorg voor oudere AF patiënten in de eerste lijn leidde tot een reductie van 45% in sterfte door alle oorzaken vergeleken met standaardzorg.

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. Freek Verheugt en John Eikelboom
Hoewel DOACs veilig en effectief blijken in AF patiënten, zijn er nog uitdagingen bij het voorschrijven van DOACs. Freek Verheugt en John Eikelboom bespreken 3 thema's: onderdosering, ondergebruik, en antidotes.

Hoewel DOACs veilig en effectief blijken in AF patiënten, zijn er nog uitdagingen in het voorschrijven van DOACs. Freek Verheugt en John Eikelboom bespreken 3 thema's: onderdosering, ondergebruik, en antidotes. Met poll.