Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

27 aug. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder - UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

10 mei 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10 apr. 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

21 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

27 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

7 okt. 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Orale antistolling in de dagelijkse klinische praktijk in een gevarieerde patiëntenpopulatie

7 okt. 2016 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer (Radboudumc, Nijmegen), prof. Chris Granger (Duke Advanced Heart and Lung Failure Clinic, Durham, USA)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PIONEER bouwt verder op WOEST

14 nov. 2016 - AHA 2016 - Michael Gibson
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

GLORIA AF: Global registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation

26 okt. 2016 - Zeist - Prof. dr. Menno Huisman (LUMC, Leiden)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Issues rond atriumfibrilleren in de eerstelijnszorg

17 okt. 2016 - Antistollingsdag - Sander van Doorn
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe richtlijn antitrombotisch beleid – de knelpunten opgelost?

9 sep. 2016 - IVG symposium 2016, Zeist - Dr. Michiel Coppens (AMC)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOAC bij cardioversie geeft goede uitkomsten

12 sep. 2016 - ESC, Rome - Prof. Alfred Bove
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Zijn de NOACs in de dagelijkse praktijk net zo effectief en veilig als in de gerandomiseerde studies?

1 dec. 2015
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Medicijngebruik en comorbiditeit in ARISTOTLE

8 nov. 2015 - AHA 2015, Orlando - Jeroen Jaspers Focks
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

EWOLUTION-registry rond linker hartoor sluiting

9 nov. 2015 - Orlando, USA - Dr. Lucas Boersma
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CONNECT AF: optimaliseren zorg voor patiënten met atriumfibrilleren

5 okt. 2015 - Antistollingsdag 2015 - Dr. Martin Hemels
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

BELIEF: mooie hypothese-genererende studie

30 aug. 2015 - ESC Londen - Dr. Arash Alipour
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

AEGEAN: goed nieuws voor de klinische praktijk met AF-patiënten

30 aug. 2015 - ESC, Londen - Gilles Montalescot
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Significant minder klachten bij gewichtsverlies AF-patiënten

23 mrt. 2015 - ACC 2015, San Diego - Prof.dr. Isabelle van Gelder
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Casuïstiek: hersenbloedingen en orale antistolling

20 feb. 2015 - MCL Leeuwarden - Dr. Wouter Schuiling en Richard Folkeringa
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Associatie nierschade en boezemfibrilleren - antistolling is een uitdaging

19 jan. 2015 - ASN Review 2015 - Marjolijn van Buren

Verschillend effect van hoge Lp(a) niveaus op stroke afhankelijk van AF-status

10 jan. 2018 - Aronis KN et al., - J Am Heart Assoc. 2017

In een prospectief gemeenschapscohort, was Lp(a) ≥50 mg/dL geassocieerd met een hoger beroerterisico in diegenen zonder AF, maar niet met AF, noch met een hoger risico op AF.

Nieuw ontstaan en paroxismaal AF verhogen het risico op nadelige uitkomsten bij hartfalen

6 dec. 2017 - Mogensen UM et al. - J Am Coll Cardiol. 2017

Bij patiënten met hartfalen waren een verminderde EF, paroxismaal AF en nieuw ontstaan AF geassocieerd met een groter risico op nadelige uitkomsten, waaronder ziekenhuisopname en beroerte, maar niet mortaliteit.

FDA geeft goedkeuring voor medisch device-accessoire voor smartwatch

4 dec. 2017 - nieuws

KardiaBand evalueert hartslag en fysieke activiteit, en geeft pushnotificaties wanneer een ECG gemaakt moet worden, welke in 30sec opgenomen kan worden met de interne sensor.

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt
Prof. dr. Menno Huisman en prof. dr. Freek Verheugt bespreken de waarde van registry-data voor keuze voor een NOAC. Registries geven aanvullende data, maar het maken van onderlinge vergelijkingen is gevaarlijk; alleen op basis van direct vergelijkende studies kan een keuze worden gemaakt.

Antistollingsdag 2017 Prof. dr. Menno Huisman en prof. dr. Freek Verheugt bespreken de waarde van data uit registries voor de keuze voor een specifieke NOAC. Registries geven aanvullende data, maar alleen op basis van direct vergelijkende studies kan een keuze worden gemaakt.

HF & AF: Antistolling

HF dag 2017

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters
Wanneer HF & AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

HF dag 2017 Wanneer HF en AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis
HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

AF-patiënten die orale antistolling krijgen, hebben een lager risico op dementie

9 nov. 2017 - Friberg L, Rosenqvist M. - Eur Heart J 2017

In een groot retrospectief cohortonderzoek was het risico op dementie hoger bij patiënten met AF zonder orale antistolling, in vergelijking met AF-patiënten die orale antistolling kregen.

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn
Dr. Sander van Doorn constateert een toegenomen gebruik van anticoagulantia bij AF, vooral DOAC's. Interventies om de behandeling te verbeteren lijken weinig succesvol. Aan therapietrouw en de juiste dosering dient wel aandacht te worden geschonken.

Antistollingsdag 2017 Dr. Sander van Doorn constateert een toegenomen gebruik van anticoagulantia bij AF, vooral DOAC's. Het blijft belangrijk aandacht te schenken aan therapietrouw en de juiste dosering.

Lang monitoren met implanteerbaar device legt hoge incidentie niet eerder opgemerkt AF bloot

2 nov. 2017 - Reiffel JA - JAMA Cardiology 2017

Een analyse van de REVEAL AF studie liet een aanzienlijke incidentie van niet eerder opgemerkt AF zien bij gebruik van implanteerbare hartmonitoren gedurende 18 tot 30 maanden in patiënten met een hoog risico voor AF en beroerte.

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof
Dr. Charles Kirchhof stelt dat patiënten met stabiel chronisch AF na een goed behandeladvies van de cardioloog vaak kunnen worden terugverwezen naar de huisarts, indien adequate antistolling en rate control is bewerkstelligd. Goede transmurale afspraken zijn hiervoor van belang.

Antistollingsdag 2017 Dr. Charles Kirchhof stelt dat patiënten met stabiel chronisch AF na een goed behandeladvies van de cardioloog vaak kunnen worden terugverwezen naar de huisarts, indien adequate antistolling en rate control is bewerkstelligd.

Hoog risico op ischemische en bloedingsevents in AF patiënten met OAC contra-indicatie

25 okt. 2017 - Redfors B, et al. - JACC Clinical Electrophysiology 2017

AF patiënten die geen OAC nemen door een eerdere bloeding hebben een aanzienlijk hoger risico op ischemische en bloedingsevents, en sterfte, met name bij voorgeschiedenis met intracraniële bloeding.

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

Antistollingsdag 2017

4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem
Dr. Martin Hemels legt het doel en de opzet uit van deze nieuwe database, die zich in eerste instantie zal richten op evaluatie van antistollingszorg, maar later veel meer onderzoeksvragen moet beantwoorden.

Antistollingsdag 2017 Dr. Martin Hemels legt het doel en de opzet uit van deze nieuwe database, die zich in eerste instantie zal richten op evaluatie van antistollingszorg, maar later veel meer onderzoeksvragen moet beantwoorden.