Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atriumfibrilleren

(Behandel)verschillen tussen patiënten met AF

3' educatie - 12 dec. 2022 - Dr. David Conen

Onverwachte resultaten met DOAC vs. VKA bij reumatisch AF

3' educatie - 15 sep. 2022 - Prof. Ganesan Karthikeyan

Screening met een smartphone-app verdubbelt detectie van AF

3' educatie - 29 aug. 2022 - Prof. Axel Bauer

Belang van gewichtsverlies bij patiënten met AF

10' educatie - 31 mei 2022 - Dr. Martin Hemels

Het kan nog beter: eerste veiligheidsuitkomsten met FXIa-remmer bij AF

3' educatie - 4 apr. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt en dr. Martin Hemels

(Behandel)strategie bij subklinisch AF en postoperatief AF

3' educatie - 27 jan. 2022 - Dr. Martin Hemels

Anticoagulantia bij kwetsbare ouderen met AF

5' educatie - 13 dec. 2021 - Linda Joosten

Rigoreuze bepaling van effect van individuele triggers voor AF

3' educatie - 15 nov. 2021 - Prof. Gregory Marcus

Screenen voor AF met detectie van onregelmatig hartritme door Fitbit wearables

3' educatie - 14 nov. 2021 - Steven Lubitz

AF-ablatie bij patiënten met hartfalen

3' educatie - 20 okt. 2021 - Dr. Hadrian Wijnmalen

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Directe vergelijking van risicoscores voor ischemische beroerte in patiënten met AF en CKD

5' educatie - 14 juni 2021 - Ype de Jong

Hoogtepunten in update van EHRA practical guide voor NOAC gebruik bij AF

5' educatie - 2 juni 2021 - Dr. Martin Hemels

Klinische uitkomsten met lage dosis vs. hoge dosis DOAC in AF

5' educatie - 29 mrt. 2021 - Prof. Jan Steffel

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

Omega-3 vetzuren en vitamine D supplementen hebben geen effect op incidente AF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Christine Albert

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

Eerder ingrijpen met ritmecontrole in AF patiënten is gunstig

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Harry Crijns

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 30 aug. 2020

Vroege ritmecontrole in AF patiënten verbetert uitkomsten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. Paulus Kirchhof

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Gebruik van NOACs in kwetsbare, oudere patiënten met AF

10' educatie - 20 apr. 2020 - Johan Wold en Jan Steffel

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

Integrale behandeling van AF inclusief antistolling in de eerste lijn

3' educatie - 12 mrt. 2020 - Carline van den Dries

Uitdagingen bij voorschrijven van DOACs voor stroke preventie in AF

5' educatie - 25 feb. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt en John Eikelboom

Smartphone-gebaseerde AF screening in de algemene populatie

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tine Proesmans

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - 21 aug. 2019 - Mariëlle Kloosterman

Opsporing van AF met draagbare technologie ter preventie van stroke

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS

(Behandel)verschillen tussen patiënten met AF

3' educatie - 12 dec. 2022 - Dr. David Conen
Hebben alle AF-patiënten antistolling nodig om risico op een beroerte te verlagen? Dr. Conen praat over behandeling van verschillende groepen van AF-patiënten. Op het eind vertelt hij kort iets over de ASPIRE-AF-studie.

WCN 2022 Hebben alle AF-patiënten antistolling nodig om risico op een beroerte te verlagen? Dr. Conen praat over behandeling van verschillende groepen van AF-patiënten. Tot slot vertelt hij kort iets over de ASPIRE-AF-studie.

Monotherapie met orale antistolling 1 jaar na PCI even effectief en veilig als combinatietherapie bij stabiele AF-patiënten

Literatuur - 5 dec. 2022 - Jensen T, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022

Europese AF-richtlijnen adviseren om patiënten met stabiel AF en een verhoogd risico op een beroerte 1 jaar na een PCI te behandelen met alleen een oraal anticoagulans, in plaats van combinatietherapie met een oraal anticoagulans en een bloedplaatjesremmer. Het bewijs hiervoor is echter beperkt.

Onverwachte resultaten met DOAC vs. VKA bij reumatisch AF

3' educatie - 15 sep. 2022 - Prof. Ganesan Karthikeyan
In een subpopulatie van patiënten met reumatische hartziekte en atriumfibrilleren, werd het effect van rivaroxaban vs. VKA onderzocht op het samengestelde eindpunt van beroerte, systemische embolie, MI en sterfte door vasculaire en onbekende oorzaken.

ESC 2022 In een subpopulatie van patiënten met reumatische hartziekte en atriumfibrilleren, werd het effect van rivaroxaban vs. VKA onderzocht op het samengestelde eindpunt van beroerte, systemische embolie, MI en sterfte door vasculaire en onbekende oorzaken.

Voorspellend vermogen van risicoscores voor ischemische beroerte bij AF

Literatuur - 12 sep. 2022 - Van der Endt VHW, et al. - Europace. 2022

Hoewel de nieuwere risicoscores een beter voorspellend vermogen leken te hebben dan de conventionele scores, is onderzoek naar externe validatie en kalibratie nodig om dit te bevestigen.

Screening met een smartphone-app verdubbelt detectie van AF

3' educatie - 29 aug. 2022 - Prof. Axel Bauer
eBRAVE-AF testte de werkzaamheid van een digitale screeningstrategie met behulp van gewone smartphones voor het detecteren van behandelingsrelevante AF bij een oudere populatie in een directe vergelijking met gebruikelijke zorg.

ESC 2022 eBRAVE-AF testte de werkzaamheid van een digitale screeningstrategie met behulp van gewone smartphones voor het detecteren van behandelingsrelevante AF bij een oudere populatie in een directe vergelijking met gebruikelijke zorg.

Standaardzorg met VKA’s volstaat bij reumatisch AF

Nieuws - 28 aug. 2022

ESC 2022 VKA’s verminderden ischemische beroerte en overlijden bij patiënten met reumatisch AF vergeleken met rivaroxaban zonder het risico op majeure bloedingen te verhogen, zo blijkt uit de eerste RCT naar antistolling bij deze populatie.

Screening via smartphone verbetert detectie van AF

Nieuws - 28 aug. 2022

ESC 2022 Een digitale screeningstrategie met normale smartphones verdubbelde de detectie van AF.

Vergelijking van twee DOAC’s in AF-patiënten

Literatuur - 4 juli 2022 - Ray WA, et al. - JAMA. 2021

Een verschil tussen de DOAC’s apixaban en rivaroxaban is dat apixaban 2 keer per dag wordt ingenomen, terwijl bij rivaroxaban één dosis volstaat. Hoe verhouden de effectiviteit en veiligheid van beide antistollingsmiddelen zich tot elkaar bij ouderen met AF?

DOAC-monotherapie verlaagt totale aantal nadelige events bij AF en stabiel coronairlijden

Literatuur - 27 juni 2022 - Naito R, et al. - JAMA Cardiol. 2022

In een post-hocanalyse van de AFIRE-trial was rivaroxaban-monotherapie geassocieerd met een 38% lager risico op eerste en terugkerende trombotische events en bloedingen bij patiënten met AF en stabiel coronairlijden in vergelijking met combinatietherapie van rivaroxaban met antiplaatjesmiddelen.

Trombo-embolische complicaties veelvoorkomend bij ATTR-CM

Literatuur - 27 juni 2022 - Vilches S, et al. - Eur J Heart Fail. 2022

ATTR-CM is een progressieve, veelal dodelijke vorm van hartziekte die wordt gekenmerkt door ophoping van het eiwit transthyretine in het hart. Onduidelijk is hoe vaak trombo-embolische complicaties optreden bij patiënten met ATTR-CM.

Nieuwe herseninfarcten bij AF-patiënten, ondanks antistolling, beïnvloeden cognitieve functie

Literatuur - 20 juni 2022 - Kühne M, et al. - Eur Heart J. 2022

In een groot cohort van AF-patiënten kwamen nieuwe herseninfarcten frequent voor, ondanks veelvuldig gebruik van antistolling. Zowel klinische als stille herseninfarcten waren geassocieerd met cognitieve achteruitgang.

Zeer oude AF-patiënten in Japan hebben baat bij zeer lage dosis DOAC

Literatuur - 31 mei 2022 - Kuroda M, et al. - JAMA Cardiol. 2022

Bij Japanse AF-patiënten van ≥80 jaar met een hoog bloedingsrisico verminderde 15 mg edoxaban de incidentie van beroerte of systemische embolie in drie leeftijdsgroepen (80-84 jaar, 85-89 jaar en ≥90 jaar), zonder significant veiligheidsrisico. Toch zijn deze resultaten mogelijk niet van toepassing op andere etnische groepen.