Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atriumfibrilleren

Smartphone-gebaseerde AF screening in de algemene populatie

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tine Proesmans

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - 21 aug. 2019 - Mariëlle Kloosterman

Opsporing van AF met draagbare technologie ter preventie van stroke

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS

Een eerste stap voor opsporing van AF met slimme draagbare technologie

3' educatie - 17 mrt. 2019 - New Orleans, LA, VS - Matthew W. Martinez, MD

Proof-of-concept: smartwatch detecteert AF terecht in 84% van de gevallen met onregelmatige pols

3' educatie - 15 mrt. 2019 - ACC 2019, New Orleans - Michael Valentine, MD

FOCUS: Hedendaagse antistollingstherapie bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

15' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. René Jansen, Dr. Martin Hemels en Andrew Oostindjer

Debat: Moeten we DOAC's voorschrijven aan patiënten met een laag risico op stroke?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Michiel Rienstra (Groningen) en dr. Martin Hemels (Arnhem)

Het gevaar van onderdosering bij antistollingstherapie

3' educatie - 28 nov. 2018 - Prof. dr. Freek Verheugt - Amsterdam

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

3' educatie - 31 aug. 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - 9 mrt. 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

3' educatie - 4 okt. 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

HF & AF: Antistolling

3' educatie - 29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - 1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

3' educatie - 4 okt. 2017 - Dr. Sander van Doorn

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

3' educatie - 4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

3' educatie - 4 okt. 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

3' educatie - 29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

3' educatie - 27 aug. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder - UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

10' educatie - 19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

3' educatie - 10 mei 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10' educatie - 10 apr. 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

3' educatie - 21 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

3' educatie - 27 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

3' educatie - 30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

3' educatie - 7 okt. 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Orale antistolling in de dagelijkse klinische praktijk in een gevarieerde patiëntenpopulatie

10' educatie - 7 okt. 2016 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer (Radboudumc, Nijmegen), prof. Chris Granger (Duke Advanced Heart and Lung Failure Clinic, Durham, USA)

Impressie | Integrale behandeling van atriumfibrilleren inclusief antistolling in de eerste lijn

5 november 2019 - Carline van den Dries

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van Carline van den Dries (arts i.o. tot huisarts-onderzoeker, UMC Utrecht/Julius Centrum), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Voorheen onbekend AF prevalent, maar AF-last laag in ouderen met geïmplanteerde loop recorder

Literatuur - 9 dec. 2019 - Diederichsen SZ et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

De LOOP studie gebruikte implanteerbare loop recorders om voorheen onbekend AF te detecteren en voor de bepaling van AF-last, progressie en symptomen in ouderen uit de algemene populatie met CV risicofactoren.

Frequentie, trends en voorspellers van vroege sterfte na AF ablatie

Literatuur - 11 nov. 2019 - Cheng EP et al. - J Am Coll Cardiol 2019

In een cohort uit de dagelijkse praktijk met data van >60.0000 ablatieprocedures uitgevoerd tussen 2010-2015 was de frequentie van vroege sterfte 0.46%. Sterke voorspellers van vroege sterfte waren procedurele complicaties, CHF en laag volume van AF ablatie in het ziekenhuis.

Lager risico op osteoporotische fracturen in AF patiënten met DOAC- vs. VKA-therapie

Literatuur - 30 okt. 2019 - Binding C, et al. - J Am Coll Cardiol 2019

In een Deense cohort studie met nonvalvulaire AF patiënten was DOAC gebruik geassocieerd met een lager risico op osteoporotische fracturen in vergelijking met VKA behandeling.

Analyse van antitrombotische regimes in AF patiënten met ACS of PCI

Literatuur - 14 okt. 2019 - Potpara TS, et al. - Europace 2019

Een meta-analyse van RE-DUAL PCI, PIONEER AF-PCI en AUGUSTUS vergeleek NOAC- en VKA-gebaseerde regimes en antitrombotische therapieën met en zonder aspirine voor ischemische uitkomsten en CV en totale mortaliteit.

Smartphone-gebaseerde AF screening in de algemene populatie

5' educatie - 14 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Tine Proesmans
Tine Proesmans legt uit hoe voor AF gescreend kan worden in de algemene populatie met gebruik van een smartphone en deelt resultaten van de DIGITAL-AF II studie.

CSI Parijs Tine Proesmans legt uit hoe voor AF gescreend kan worden in de algemene populatie met gebruik van een smartphone en deelt resultaten van de DIGITAL-AF II studie.

Rokende ouders verhogen AF risico in kinderen

Literatuur - 10 okt. 2019 - Groh CA et al., - J Am Coll Cardiol 2019

Data van de Framingham Original en Offspring Cohorten tonen dat het hebben van rokende ouders tijdens de kindertijd het risico op AF verhoogt, deels omdat het risico dat de kinderen gaan roken hoger is.

NOAC met P2Y12 net zo goed als VKA, P2Y12i en aspirine voor bloedingsuitkomsten in AF patienten na PCI

Nieuws - 3 sep. 2019
Duale therapie van edoxaban met P2Y12i was niet-inferieur aan triple therapie van VKA, P2Y12i en aspirine wat betreft bloedingen in patienten met AF na PCI.

ESC 2019 Duale therapie van edoxaban met P2Y12i was niet-inferieur aan triple therapie van VKA, P2Y12i en aspirine wat betreft bloedingen in patienten met AF na PCI.

Duidelijke resultaten met NOAC monotherapie in patiënten met CAD en AF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Freek Verheugt
Prof. Verheugt praat ons bij over de resultaten van de AFIRE trial waarin monotherapie met rivaroxaban werd vergeleken met combinatietherapie van rivaroxaban en antiplaatjesmiddelen in patiënten met CAD en AF.

ESC 2019 Prof. Verheugt praat ons bij over de resultaten van de AFIRE trial waarin monotherapie met rivaroxaban werd vergeleken met combinatietherapie van rivaroxaban en antiplaatjesmiddelen in patiënten met CAD en AF.

NOAC alleen net zo goed als combinatietherapie in verlagen van ischemische uitkomsten in CAD en AF

Nieuws - 2 sep. 2019
Rivaroxaban alleen was niet-inferieur aan combinatietherapie wat betreft ischemische uitkomsten en superieur wat betreft bloedingen in patiënten met CAD en AF.

ESC 2019 Rivaroxaban alleen was niet-inferieur aan combinatietherapie wat betreft ischemische uitkomsten en superieur wat betreft bloedingen in patiënten met CAD en AF.

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - 21 aug. 2019 - Mariëlle Kloosterman
Mariëlle Kloosterman geeft een korte samenvatting van haar onderzoek naar de associatie tussen een genetische risicoscore, gebaseerd op SNPs van 97 AF genetische loci, en AF risico in HF patiënten in het BIOSTAT-CHF cohort.

ESC HF 2019 Mariëlle Kloosterman geeft een korte samenvatting van haar onderzoek naar de associatie tussen een genetische risicoscore, gebaseerd op SNPs van 97 AF genetische loci, en AF risico in HF patiënten in het BIOSTAT-CHF cohort.

Factor Xa remmer effectief en veilig in AF patiënten met leverziekte

Literatuur - 23 juli 2019 - Qamar A, et al. - JACC 2019
In een subanalyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban vergelijkbaar in AF patiënten met en zonder leverziekte.

In een subanalyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban vergelijkbaar in AF patiënten met en zonder leverziekte.