Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atriumfibrilleren

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

3' educatie - Aug. 31, 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen

Real-life NOAC data; zinloze publicaties om snel te vergeten…?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Prof. dr. Menno Huisman / prof. dr. Freek Verheugt

HF & AF: Antistolling

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - Nov. 1, 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

Trombosezorg in het NOAC-tijdperk

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Sander van Doorn

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Dr. Charles Kirchhof

DUTCH AF registratie van AF-zorg gaat binnenkort van start - meld u aan en doe mee

3' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Dr. Martin Hemels - Rijnstate, Arnhem

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

3' educatie - Aug. 27, 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder - UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

RE-CIRCUIT: NOAC veelbelovend als periprocedurele antistollingstherapie bij katheterablatie voor AF

10' educatie - Mar. 19, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Marc Brouwer en dr. Stijn van Vugt

Wat kunnen de antistollingspolikliniek en de huisarts doen voor de AF-patiënt?

3' educatie - May 10, 2017 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer en Stijn van Vugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Daling bloedingsrisico met NOAC vs. warfarine in AF patiënten die ablatie ondergaan

10' educatie - Apr. 10, 2017 - Prof. Hugh Calkins - cardioloog, Johns Hopkins Medicine, Baltimore (MD, VS) & Tim Simmers - cardioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met vroeg en hoog risico op sterfte in AF patiënten

3' educatie - Mar. 21, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Renato Lopes - Duke University Medical Centre, Durham, NC, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

3' educatie - Mar. 27, 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

3' educatie - Sep. 30, 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

3' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Orale antistolling in de dagelijkse klinische praktijk in een gevarieerde patiëntenpopulatie

10' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Dr. Marc Brouwer (Radboudumc, Nijmegen), prof. Chris Granger (Duke Advanced Heart and Lung Failure Clinic, Durham, USA)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PIONEER bouwt verder op WOEST

3' educatie - Nov. 14, 2016 - AHA 2016 - Michael Gibson
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

GLORIA AF: Global registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in Patients with Atrial Fibrillation

10' educatie - Oct. 26, 2016 - Zeist - Prof. dr. Menno Huisman (LUMC, Leiden)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Issues rond atriumfibrilleren in de eerstelijnszorg

3' educatie - Oct. 17, 2016 - Antistollingsdag - Sander van Doorn
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe richtlijn antitrombotisch beleid – de knelpunten opgelost?

3' educatie - Sep. 9, 2016 - IVG symposium 2016, Zeist - Dr. Michiel Coppens (AMC)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOAC bij cardioversie geeft goede uitkomsten

3' educatie - Sep. 12, 2016 - ESC, Rome - Prof. Alfred Bove
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Zijn de NOACs in de dagelijkse praktijk net zo effectief en veilig als in de gerandomiseerde studies?

10' educatie - Dec. 1, 2015
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Medicijngebruik en comorbiditeit in ARISTOTLE

3' educatie - Nov. 8, 2015 - AHA 2015, Orlando - Jeroen Jaspers Focks
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

EWOLUTION-registry rond linker hartoor sluiting

3' educatie - Nov. 9, 2015 - Orlando, USA - Dr. Lucas Boersma
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CONNECT AF: optimaliseren zorg voor patiënten met atriumfibrilleren

3' educatie - Oct. 5, 2015 - Antistollingsdag 2015 - Dr. Martin Hemels
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

BELIEF: mooie hypothese-genererende studie

3' educatie - Aug. 30, 2015 - ESC Londen - Dr. Arash Alipour

DOAC therapie veilig en effectief in AF patiënten ondanks multimorbiditeit

Literatuur - Dec. 4, 2018 - Alexander KP et al. - American Heart Journal 2018

Een post-hoc analyse van de ARISTOTLE trial toonde veiligheid en effectiviteit van apixaban in vergelijking met warfarine in AF patiënten van 55 jaar en ouder met multimorbiditeit.

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Bij patiënten op antitrombotische medicatie moet een balans gevonden worden tussen risico op bloedingen en op trombotische events. Marieke Gimbel bespreekt wanneer herstart moet worden met antistollingstherapie bij de twee meest voorkomende bloedingen in patiënten met AF.

Bij patiënten op antitrombotische medicatie moet een balans gevonden worden tussen risico op bloedingen en op trombotische events. Marieke Gimbel bespreekt wanneer herstart moet worden met antistollingstherapie bij de twee meest voorkomende bloedingen in patiënten met AF.

AF geassocieerd met verschillende CV risicomarkerprofielen in HFpEF en HFrEF

Literatuur - Nov. 26, 2018 - Santema BT et al. - Eur Heart J 2018

In een observationele studie was AF geassocieerd met een homogeen verhoogd CV risicomarkerprofiel in HFrEF patiënten, in tegenstelling tot een meer verspreid risicomarkerprofiel in HFpEF.

Atriumfibrilleren geassocieerd met slechtere langetermijn CV uitkomsten in HFmrEF en HFpEF

Literatuur - Oct. 30, 2018 - Zafrir B et al. - Eur Heart J 2018

In patiënten met hartfalen was atriumfibrilleren, vergeleken met sinusritme, geassocieerd met slechtere langetermijn CV uitkomsten in HFmrEF en HFpEF, maar niet in chronische of acute HFrEF.

NOAC tijdens AF ablatie geassocieerd met lager risico op nadelige uitkomsten

Literatuur - Sep. 18, 2018 - Kirchhof P et al. - Eur Heart J 2018

Continue therapie met de directe FXa-remmer apixaban was een veilig en effectief alternatief voor antistolling in patiënten met AF en risico op stroke die katheterablatie ondergingen.

Duursporten geassocieerd met meer atriale fibrose

3' educatie - Aug. 31, 2018 - Dr. David C Peritz, Salt Lake City, UT, VS
Duursporters blijken meer linker atriale fibrose te hebben, wat mogelijk de verhoogde incidentie van aritmieën verklaart in deze groep. Verder bespreekt dr. Peritz welk vervolgonderzoek nog nodig is.

ESC 2018 Duursporters blijken meer linker atriale fibrose te hebben, wat mogelijk de verhoogde incidentie van aritmieën verklaart in deze groep. Verder bespreekt dr. Peritz welk vervolgonderzoek nog nodig is.

Totale AF-last geassocieerd met hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke

Literatuur - July 26, 2018 - Go AS, Reynolds K, Yang J, et al. - JAMA Cardiol. 2018
In volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie, was langere tijd in AF geassocieerd met een hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke, onafhankelijk van bekende risicofactoren voor stroke.

In volwassenen met paroxysmaal AF, zonder antistollingstherapie, was langere tijd in AF geassocieerd met een hoger risico op trombo-embolie en ischemische stroke, onafhankelijk van bekende risicofactoren voor stroke.

Notenconsumptie omgekeerd geassocieerd met risico op AF en mogelijk op HF

Literatuur - July 10, 2018 - Larsson SC, et al. - Heart 2018
Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

Een prospectieve studie toonde een omgekeerd verband aan tussen notenconsumptie en de incidentie van atriumfibrilleren en hartfalen in de Zweedse bevolking.

Antistolling: Future without bleeding?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Saskia Middeldorp, Amsterdam
Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt de ontwikkelingen  binnen antistollingstherapie en wat we in de toekomst nog mogen verwachten.

Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 Prof. dr. Saskia Middeldorp bespreekt de ontwikkelingen binnen antistollingstherapie en wat we in de toekomst nog mogen verwachten.

Cannabisgebruik geassocieerd met lager AF-risico bij hartfalen

Literatuur - May 8, 2018 - Adegbala O, et al. - Am J Cardiol 2018

In een retrospectieve analyse van een database met gegevens van gezondheidszorgkosten en gebruik werd cannabisgebruik geassocieerd met een lager AF-risico bij patiënten met een ziekenhuisopname door hartfalen.

Overwegingen bij keuze voor antitrombotische behandeling van patiënten met VTE of AF

10' educatie - Mar. 9, 2018 - LUMC, Leiden - Prof.dr. Menno Huisman en dr. Alexander Cohen
In dit gesprek komen verschillen in effectiviteits- en veiligheidsuitkomsten van behandeling met DOACs of VKA aan de orde, en hoe te besluiten wie wat te geven en voor hoe lang, in het licht van risico's op antitrombotische en bloedingscomplicaties.

In dit gesprek komen verschillen in effectiviteits- en veiligheidsuitkomsten van behandeling met DOACs of VKA aan de orde, en hoe te besluiten wie wat te geven en voor hoe lang, in het licht van risico's op antitrombotische en bloedingscomplicaties.

Nieuwe EHRA praktische leidraad voor NOAC-gebruik voor beroertepreventie in AF

Nieuws - Mar. 21, 2018

De European Heart Rhythm Association (EHRA) heeft haar praktische leidraad geupdate over gebruik van niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia in specifieke klinische situaties en patiëntgroepen.