Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Triglyceriden meestal een marker van ectopische vetophoping

5' educatie - 20 juli 2022 - Prof. dr. Naveed Sattar

Nieuwe mogelijkheden in de behandeling van HFpEF

10' educatie - 20 juli 2022 - Dr. Loek van Heerebeek

Belang van gewichtsverlies bij patiënten met AF

10' educatie - 31 mei 2022 - Dr. Martin Hemels

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

15' educatie - 16 mei 2022 - Dr. Jozine ter Maaten en dr. Sebastiaan Velthuis

FOCUS: praktische overwegingen bij starten van SGLT2-remmers bij hartfalen

15' educatie - 2 mei 2022 - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Sebastiaan Velthuis, dr. Stefan Koudstaal

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Grote spreiding van gewonnen HVZ-vrije levensjaren met GLP-1RA bij diabetespatiënten

5' educatie - 22 mrt. 2022 - Dr. Jan Westerink

Behandeling van hartfalen nu en in de toekomst

10' educatie - 24 jan. 2022 - Prof. dr. Peter van der Meer

Hoogtepunten van het EASD congres 2021

10' educatie - 10 jan. 2022 - Prof. dr. Cees Tack

Behandeling van HFrEF, HFmrEF en HFpEF

10' educatie - 3 jan. 2022 - Dr. Stefan Koudstaal

Heroverweging van verantwoordelijkheden bij preventie en behandeling van cardiometabole aandoeningen

10' educatie - 20 dec. 2021 - Prof. dr. Stephan Jacob

E-health binnen cardio-diabetesmanagement

5' educatie - 15 dec. 2021 - Dr. Igor Tulevski

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Wat is het effect van lage dosis aspirine op dementierisico bij T2DM?

3' educatie - 16 nov. 2021 - Prof. Jane Armitage

Starten in het ziekenhuis met SGLT2-remmer bij acuut HF geeft klinisch voordeel

3' educatie - 15 nov. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Nieuwe ontwikkelingen rondom GLP-1RA in het spectrum van cardio-diabetes

5' educatie - 3 nov. 2021 - Dr. Daniël van Raalte

Toekomstige veranderingen in de zorg voor HFpEF-patiënten

3' educatie - 1 nov. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

CV-risico na bariatrische chirurgie: kan het roer om?

3' educatie - 6 okt. 2021 - Sake Oost

Indicatie voor SGLT2-remmers in HFrEF: wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

3' educatie - 27 sep. 2021 - Dr. Olivier Manintveld

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden - focus op SGLT2-remming

10' educatie - 13 juli 2021 - Dr. Lennaert Kleijn

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

SGLT2-remmer vermindert longitudinale stijging van CV-biomarkers bij DM2-patiënten

Literatuur - 25 juli 2022 - Vaduganathan M, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022

De CANVAS-biomarkerdeelstudie liet zien dat canagliflozine de verwachte stijging van cardiovasculaire biomarkers bij DM2-patiënten vertraagt. Het vermindert ook het risico op HF en nadelige renale events, ongeacht de biomarkerwaarden bij studieaanvang.

Triglyceriden meestal een marker van ectopische vetophoping

5' educatie - 20 juli 2022 - Prof. dr. Naveed Sattar
Prof. Sattar deelt zijn gedachten over waarom hoge triglyceriden ectopisch vet weerspiegelen en hoe deze relatie kan helpen patiënten te motiveren om gewichtsverbeteringen vol te houden.

Prof. Sattar deelt zijn gedachten over waarom hoge triglyceriden ectopisch vet weerspiegelen en hoe deze relatie kan helpen patiënten te motiveren om gewichtsverbeteringen vol te houden.

Lager serumurinezuur en minder hyperurikemie-events met SGLT2-remmer bij HFrEF

Literatuur - 20 juli 2022 - Doehner W et al. - Eur Heart J. 2022

Een secundaire analyse van EMPEROR-Reduced onderzocht de klinische relevantie van het effect van empagliflozine om serumurinezuurconcentratie te verlagen bij patiënten met HFrEF.

Nieuwe mogelijkheden in de behandeling van HFpEF

10' educatie - 20 juli 2022 - Dr. Loek van Heerebeek
Dr. Loek van Heerebeek vertelt over de stappen die zijn gezet in de richting van betere behandeling van HFpEF.

Dr. Loek van Heerebeek vertelt over de stappen die zijn gezet in de richting van betere behandeling van HFpEF.

Uitbreiding van vergoeding GLP-1RA voor zeerhoogrisicopatiënten met DM2

Nieuws - 19 juli 2022

GLP-1RAs (oraal en subcutaan) worden nu vergoed voor zeerhoogrisicopatiënten met DM2, wanneer toegevoegd aan een SGLT2-remmer en metformine, onafhankelijk van BMI.

SGLT2-remmer veilig en werkzaam bij HFpEF in alle leeftijdsgroepen

Literatuur - 18 juli 2022 - Böhm M, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022

Volgens een vooraf gespecificeerde analyse van de EMPEROR-Preserved-studie waren de gunstige effecten van empagliflozine bij HFpEF zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. Ook verdroegen oudere patiënten het middel goed.

SGLT2i-therapie hoeft niet te worden gestaakt na vroege eGFR-daling bij HFrEF-patiënten

Literatuur - 5 juli 2022 - Zannad F, et al. - Eur J Heart Fail. 2022

In het begin van een behandeling met empagliflozine is een lichte daling van de eGFR te verwachten. Dit betekent echter niet dat HFrEF-patiënten geen baat hebben bij SGLT2i-therapie, zo blijkt uit een secundaire analyse van de EMPEROR-Reduced trial.

SGLT2-remmer vermindert incidentie hyperkaliëmie in HF-patiënten

Literatuur - 21 juni 2022 - Ferreira JP, et al. - Eur Heart J. 2022

Hyperkaliëmie leidt vaak tot het onderbreken of staken van de behandeling met RAAS-remmers, wat de prognose van patiënten met HF kan verslechteren. De SGLT2-remmer empagliflozine biedt hier mogelijk soelaas.

Gepoolde analyse toont geen nieuwe veiligheidsrisico’s van SGLT2i bij T2DM-patiënten met CNS

Literatuur - 8 juni 2022 - Tuttle KR, et al. - Diabetes Care. 2022

Door de gegevens van 20 RCT’s samen te voegen, konden onderzoekers het optreden van nadelige events tijdens empagliflozinebehandeling (vergeleken met placebo) analyseren bij 2367 T2DM-patiënten met matige tot ernstige chronische nierschade (CNS).

Cardiologen verantwoordelijk voor klein deel van alle gebruik van van SGLT2i’s en GLP-1RA’s

Literatuur - 1 juni 2022 - Adhikari R, et al. - J Am Heart Assoc. 2022

Hoewel Amerikaanse cardiologen sinds 2015 steeds vaker SGLT2i’s en GLP-1RA’s voorschrijven, was in 2020 hun huidige aandeel <2% van alle recepten voor deze medicatie. Mogelijk draagt dit bij aan de bekende onderbehandeling van T2DM-patiënten met een hoog HVZ-risico.

Minder eerste beroertes bij T2DM-patiënten na GLP-1RA-behandeling

Literatuur - 31 mei 2022 - Strain WD et al. - Stroke. 2022

Semaglutide vermindert het risico op een eerste beroerte bij T2DM-patiënten met een hoog HVZ-risico, zo blijkt uit een verkennende post-hocanalyse van de SUSTAIN 6 en PIONEER 6-trial.

Belang van gewichtsverlies bij patiënten met AF

10' educatie - 31 mei 2022 - Dr. Martin Hemels
We moeten meer aandacht hebben voor gewichtsverlies als behandeldoel, stelt Martin Hemels. Hij behandelt een casus van een patiënt met AF, overgewicht en diabetes en bespreekt de werkingsmechanismen en effecten van GLP-1RA.

We moeten meer aandacht hebben voor gewichtsverlies als behandeldoel, stelt Martin Hemels. Hij behandelt een casus van een patiënt met AF, overgewicht en diabetes en bespreekt de werkingsmechanismen en effecten van GLP-1RA.