Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - June 24, 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht

SGLT2-inhibitie: Cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

3' educatie - Apr. 25, 2019 - NIV 2019 - Dr. Adriaan Kooy

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Is het tijd om SGLT2-remmende therapie in een bredere groep T2DM-patiënten te overwegen?

3' educatie - Nov. 10, 2018 - Steve Wiviott, MD - AH, Chicago

Afslankmiddel is CV veilig in hoog-risico patiënten met overgewicht of obesitas

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Dr. Erin Bohula, Boston, MA, VS

Uitkomsten van twee grote trials met aspirine in primaire preventie setting

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - May 15, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

FOCUS: GLP-1RA in management van diabetes en CV risico

15' educatie - Mar. 6, 2018 - Prof. dr. Cees Tack, dr. Adriaan Kooy, dr. Jan Hein Cornel

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

3' educatie - Mar. 12, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS

Diabetesmedicatie en CVD - maakt 'hoe' meer uit dan 'hoeveel'?

10' educatie - Oct. 27, 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Stephen Wiviott - Brigham & Women's Hospital, Boston, MA, USA

Wat is de toegevoegde waarde van GLP-1 receptoragonisten ten opzichte van de oudere glucoseverlagende middelen?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Erik Serné, Amsterdam

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Verbluffende resultaten van gewichtsreductie in T2DM

3' educatie - Dec. 18, 2017 - Prof. dr. Naveed Sattar - Glasgow, UK

Lagere lipiden, hogere glucose?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. David Preiss
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

3' educatie - May 1, 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada

Diabetische dyslipidemie: mechanisme en management

3' educatie - May 17, 2017 - Zeist - Dr. Manuel Castro Cabezas, Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Langdurige matige calorierestrictie geeft cardiometabole voordelen in gezonde volwassenen

Literatuur - Aug. 7, 2019 - Kraus WE et al., - Lancet Diabetes Endocrinol 2019
Volwassenen met klinisch normale risicofactorprofielen die werden gerandomiseerd naar een 25% calorierestrictie voor 2 jaar, hadden verbeterde insulinegevoeligheid en metaboolsyndroomscores

Volwassenen met klinisch normale risicofactorprofielen die werden gerandomiseerd naar een 25% calorierestrictie voor 2 jaar, hadden verbeterde insulinegevoeligheid en metaboolsyndroomscores

EC geeft goedkeuring voor inclusie van CV en nieruitkomstendata aan het label van SGLT2i

Nieuws - Aug. 5, 2019

Het EU label van de SGLT2-remmer dapagliflozine omvat nu CV en nieruitkomstendata van de DECLARE-TIMI 58 trial na goedkeuring door de EC.

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar
Hoewel HFpEF wordt gekenmerkt door verschillende comorbiditeiten en risicofactoren, worden niet alle factoren teruggezien in diermodellen voor HFpEF. Aad Withaar vertelt over een nieuw muismodel dat een verbeterde weergave is van HFpEF.

ESC HF Hoewel HFpEF wordt gekenmerkt door verschillende comorbiditeiten en risicofactoren, worden niet alle factoren teruggezien in diermodellen voor HFpEF. Aad Withaar vertelt over een nieuw muismodel dat een verbeterde weergave is van HFpEF.

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - June 24, 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom
Er is nog te weinig aandacht voor NASH/NAFLD in de praktijk. Dr. Holleboom vertelt wat patiënten met deze leverziekte kenmerkt en benadrukt ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze behandeling.

Nationale Lipidendag Er is nog te weinig aandacht voor NASH/NAFLD in de praktijk. Dr. Holleboom vertelt wat patiënten met deze leverziekte kenmerkt en benadrukt ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze behandeling.

Positieve beoordeling van EMA voor aanpassing van label voor SGLT2 remmer

Nieuws - July 5, 2019

De CHMP van de EMA heeft aanbevolen om het label voor de SGLT2 remmer dapagliflozine aan te passen met aanvulling van CV uitkomsten data van de DECLARE-TIMI 58 trial.

FDA Fast Track status voor ontwikkeling van SGLT2i als behandeling van chronisch hartfalen

Nieuws - July 4, 2019

De status is toegekend voor het lopende EMPEROR programma, dat behandeling met empagliflozine evalueert voor reductie van het risico op CV sterfte en opname voor HF in chronisch HFrEF en HFpEF.

Lipidendag | NAFLD-NASH, een vet probleem?

16 mei 2019 - Dr. Onno Holleboom

Lipidendag Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Onno Holleboom (Internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC), gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2019.

Lipidendag | Postprandiaal lipidenmetabolisme: diagnostische en therapeutische consequenties

16 mei 2019 - Dr. Manuel Castro Cabezas

Lipidendag Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Manuel Castro Cabezas (Internist-vasculair geneeskundige, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam), gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2019.

Geen legacy effect met intensieve glucoseregulatie voor CV uitkomsten in T2DM na 15 jaar

Literatuur - June 25, 2019 - Reaven PD, et al. - N Eng J Med 2019
In een follow-up studie van VADT resulteerde oorspronkelijke intensieve glucoseverlaging vs. standaardtherapie gedurende 5.6 jaar niet in verbeterde uitkomsten in T2DM na 15 jaar, wat geen bewijs van een legacy effect opleverde.

In een follow-up studie van VADT resulteerde oorspronkelijke intensieve glucoseverlaging vs. standaardtherapie gedurende 5.6 jaar niet in verbeterde uitkomsten in T2DM na 15 jaar, wat geen bewijs van een legacy effect opleverde.

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht
De nieuwe, interactieve online tool U-Prevent helpt bij de vertaling van trialdata naar gegevens relevant voor de individuele patiënt in de spreekkamer: welke behandeling geeft de meeste gezondheidswinst?

De nieuwe, interactieve online tool U-Prevent helpt bij de vertaling van trialdata naar gegevens relevant voor de individuele patiënt in de spreekkamer: welke behandeling geeft de meeste gezondheidswinst? Met poll

Geen verbetering in nier- en CV uitkomsten met DPP-4 remmer in diabetespatiënten

Nieuws - June 17, 2019
In een analyse van de CARMELINA trial resulteerde gebruik van linagliptine niet in verbetering van eGFR en CV events in diabetespatiënten, met of zonder proteïnurie in het nefrotisch bereik.

ERA-EDTA 2019 In een analyse van de CARMELINA trial resulteerde gebruik van linagliptine niet in verbetering van eGFR en CV events in diabetespatiënten, met of zonder proteïnurie in het nefrotisch bereik.

Orale GLP-1RA niet-inferieur aan placebo in het verlagen van MACE in T2DM met hoog CV risico

Nieuws - June 17, 2019

ADA 2019 Orale formulering van de GLP1-RA semaglutide was niet-inferieur aan placebo met betrekking tot majeure nadelige cardiale events in T2DM patiënten met hoog CV risico.