Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Bloeddrukeffecten van nieuwe diabetesmiddelen 

3' educatie - 13 feb. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Wouter Jukema

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit

Nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD Diabetesrichtlijnen en waarom we deze nodig hadden

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Francesco Cosentino

Beleidsadviezen om implementatie van diabetesrichtlijnen te stimuleren

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Cornelia Bala - European Diabetes Policy Summit

Drempels voor implementatie van diabetesrichtlijnen

5' educatie - 8 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Roger Lehmann - European Diabetes Policy Summit

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Michel Brugts

Heterogeniteit van behandeleffecten op CV events na intensieve levensstijlinterventie in T2DM

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Jan Westerink

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - 3 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

Niet-steroïde MRA vermindert nier- en CV risico’s bij patiënten met CKD en T2DM met of zonder CVD

Nieuws - 25 nov. 2020

AHA 2020 De niet-steroïde MRA finerenone, onderzocht in de FIDELIO-DKD studie, verminderde het risico op nier- en CV uitkomsten, vergeleken met placebo, bij CKD en T2DM patiënten met of zonder CVD.

Duale SGLT1 en SGLT2 remmer verlaagt CV uitkomsten in diabetespatiënten in twee settings

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 Het primaire CV eindpunt was verlaagd door de duale SGLT1 en SGLT2 remmer sotagliflozine in vergelijking met placebo in patiënten met diabetes en CKD, en in patiënten met diabetes en ADHF.

Vergelijking van twee P2Y12 remmers in ACS-patiënten met diabetes

Literatuur - 9 nov. 2020 - Ndrepepa G, et al. - JACC Cardiovasc Interv 2020

Een analyse van ISAR-REACT 5 toonde dat ticagrelor en prasugrel een vergelijkbare werkzaamheid hadden wat betreft verminderen van ischemische events in patiënten met diabetes, met een vergelijkbaar risico op bloedingen.

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis
Een cardioloog en een internist bespreken hoe zij in samenwerking een schema hebben ontwikkeld voor het introduceren van SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk, om zo het CV risico van deze patiënten verder te verlagen.

Nationale Hartfalendag 2020 Een cardioloog en een internist bespreken hoe zij in samenwerking een schema hebben ontwikkeld voor het introduceren van SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk, om zo het CV risico van deze patiënten verder te verlagen.

SGLT2-remmer goedgekeurd in EU voor behandeling van HFrEF

Nieuws - 5 nov. 2020

Dapagliflozine is in de EU goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen en een verminderde ejectiefractie (HFrEF) met of zonder T2DM.

Niet-steroïde MRA vermindert nieruitkomsten in patiënten met CKD en T2DM

Literatuur - 2 nov. 2020 - Bakris GL, et al. - N Eng J Med 2020

In de FIDELIO-DKD trial verminderde finerenone het risico op CKD progressie en CV events in patiënten met CKD en type 2 diabetes ten opzichte van placebo.

Wetenschappelijk statement van AHA over cardiorenaal voordeel met nieuwere diabetesmiddelen

Nieuws - 28 okt. 2020

De AHA heeft een wetenschappelijk statement gepubliceerd over bewijsvoering voor de cardiorenale beschermende effecten van SGLT2i en GLP-1RAs op uitkomsten in patiënten met CKD en T2DM.

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca
Patiënten met type 2 diabetes hebben vaak een verhoogd risico op HF. Prof. Brunner-La Rocca legt uit dat natriuretische peptiden kunnen helpen om deze patiënten met hoog risico op HF te detecteren en bespreekt interventies die het risico kunnen verminderen.

Patiënten met type 2 diabetes hebben een verhoogd risico op HF. Prof. Brunner-La Rocca legt uit dat natriuretische peptiden kunnen helpen om patiënten met hoog risico op HF te identificeren en bespreekt interventies die het risico kunnen verminderen.

Consistente effecten met SGLT2-remmers in HFrEF in meta-analyse

Literatuur - 26 okt. 2020 - Zannad F, et al. - Lancet. 2020

Een meta-analyse van de DAPA-HF en EMPEROR-Reduced trials vond in HFrEF patiënten geen heterogeniteit tussen effecten van dapagliflozine en empagliflozine en een vermindering in non-fatale en fatale (CV) uitkomsten en nier events met deze SGLT2i.

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer
Prof. De Boer legt uit dat de effecten van SGLT2 remmers verder gaan dan diurese en dat SGLT2 remmers een nieuwe basis zijn in CV risico behandeling, variërend van patiënten met T2DM tot hartfalen.

Prof. De Boer legt uit dat de effecten van SGLT2 remmers verder gaan dan diurese en dat SGLT2 remmers een nieuwe basis zijn voor CV risico behandeling, variërend in patiënten met T2DM tot hartfalen.

NT-proBNP op zichzelf voorspelt sterfte en CV uitkomsten in T2DM

Literatuur - 19 okt. 2020 - Malachias MVB, et al. - J Am Heart Assoc 2020

De biomarker NT-proBNP was net zo voorspellend als een traditioneel multivariabel risicomodel voor zowel sterfte als CV uitkomsten in T2DM patiënten met CVD en/of CKD.

T2DM patiënten zien vaker cardioloog dan endocrinoloog in poliklinische setting

Literatuur - 12 okt. 2020 - Gunawana F, et al. - Cardiovasc Endocrinol Metab 2020

Een retrospectieve studie toonde dat T2DM patiënten zonder of met CVD vaker te maken hadden met een cardioloog dan met een endocrinoloog in een poliklinische setting.