Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - Nov. 16, 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Michel Brugts

Heterogeniteit van behandeleffecten op CV events na intensieve levensstijlinterventie in T2DM

5' educatie - Oct. 15, 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Jan Westerink

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - Oct. 3, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

DAPT strategie resulteert in gunstig netto klinisch voordeel in CAD patienten met diabetes en eerdere PCI

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Deepak Batt

Sterke risicodaling met SGLT2-remmer in HFrEF met of zonder diabetes

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. John McMurray

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - June 24, 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht

SGLT2-inhibitie: Cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

3' educatie - Apr. 25, 2019 - NIV 2019 - Dr. Adriaan Kooy

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Is het tijd om SGLT2-remmende therapie in een bredere groep T2DM-patiënten te overwegen?

3' educatie - Nov. 10, 2018 - Steve Wiviott, MD - AH, Chicago

Afslankmiddel is CV veilig in hoog-risico patiënten met overgewicht of obesitas

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Dr. Erin Bohula, Boston, MA, VS

Uitkomsten van twee grote trials met aspirine in primaire preventie setting

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - May 15, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

FOCUS: GLP-1RA in management van diabetes en CV risico

15' educatie - Mar. 6, 2018 - Prof. dr. Cees Tack, dr. Adriaan Kooy, dr. Jan Hein Cornel

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

BET-remmertherapie gaf geen vermindering in MACE in hoog-risico, goed-behandelde T2DM patiënten

Nieuws - Nov. 18, 2019

AHA 2019 De BETonMACE trial die apabetalone evalueerde gaf geen reductie in de primaire samengestelde effectiviteitsuitkomst, noch op belangrijke secundaire uitkomsten, in T2DM patiënten met recent ACS en laag HCL-c.

SGLT2i geeft consistent CV voordeel in HFrEF patiënten met of zonder T2DM

Nieuws - Nov. 17, 2019

AHA 2019 Deze analyse van DAPA-HF toont aan dat dapagliflozine consistente reductie van verslechterende HF events en CV sterfte geeft en verbetering van symptomen in patiënten met HFrEF, ongeacht diabetesstatus.

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - Nov. 16, 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia
Prof. McMurray presenteert de resultaten van een analyse van de DAPA-HF studie, die het effect van dapagliflozine in HF patiënten met en zonder T2DM vergelijkt.

AHA 2019 Prof. McMurray presenteert de resultaten van een analyse van de DAPA-HF studie, die het effect van dapagliflozine in HF patiënten met en zonder T2DM vergelijkt.

Daling in eGFR geassocieerd met toekomstig risico op renale en CV events in patiënten met T2DM

Literatuur - Nov. 4, 2019 - Oshima M et al., - Diabetologia 2019

Een post-hoc analyse van ADVANCE en ADVANCE-ON data laat zien dat een eGFR-helling van -3 mL/min/1.73m² geassocieerd is met hoger risico op klinische uitkomsten bij patiënten met T2DM.

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Michel Brugts
Michel Brugt vertelt kort over nieuwe diabetesmiddelen die HF voorkomen in diabetes patiënten en nu ook verbeterde uitkomsten geven in HFrEF patiënten met en zonder diabetes.

Nationale Hartfalendag 2019 Michel Brugt vertelt kort over nieuwe diabetesmiddelen die HF voorkomen in diabetes patiënten en nu ook verbeterde uitkomsten geven in HFrEF patiënten met en zonder diabetes.

SGLT2-remmers verlagen risico op nieruitkomsten in T2DM patiënten

Literatuur - Oct. 24, 2019 - Neuen BL, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol. 2019

Een systematisch review en meta-analyse van vier trials laat zien dat SGLT2-remmers het risico op dialyse, niertransplantatie, of sterfte als gevolg van nierziekte verminderen in T2DM patiënten.

SGLT2i goedgekeurd voor behandeling van DKD en vermindering van HHF in T2DM patiënten met DKD

Nieuws - Oct. 23, 2019

Gebaseerd op de CREDENCE nieruitkomstentrial heeft de FDA goedkeuring gegeven voor canagliflozine voor de behandeling van diabetische nierziekte (DKD) en vermindering van HF ziekenhuisopname in patiënten met T2DM en DKD.

Subgroupanalyses in GLP-1RA trial meta-analyse om de variatie aan uitkomsten met verschillende GLP-1Ras te begrijpen

Literatuur - Oct. 21, 2019 - Kristensen SL et al., - Lancet Diabetes Endocrinol. 2019

Een meta-analyse van GLP-1RA uitkomstenstudies toont dat behandeling het risico op CV en nier-events verlaagt. Subgroepanalyses verklaarden niet de eerder geziene verschillen in trialresultaten.

Remissie van T2DM bereikt in algemene bevolking zonder extreme leefstijlinterventie

Literatuur - Oct. 16, 2019 - Dambha-Miller H et al., - Diabet Med. 2019

In de ADDITION-Cambridge populatiegebaseerde studie bereikte 30% van de deelnemers remissie van t2DM na 5 jaar, met name diegene ≥10% lichaamsgewicht verloren vroeg in het ziektetraject.

Heterogeniteit van behandeleffecten op CV events na intensieve levensstijlinterventie in T2DM

5' educatie - Oct. 15, 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Jan Westerink
Jan Westerink vertelt over een verkennende analyse van de Look AHEAD trial, met gebruik van een nieuw voorspellend model om heterogeniteit van behandeleffecten op het plaatsvinden van CV events te bepalen met een intensieve levensstijlinterventie in T2DM.

CSI Parijs Jan Westerink vertelt over een verkennende analyse van de Look AHEAD trial, met gebruik van een nieuw voorspellend model om heterogeniteit van behandeleffecten op het plaatsvinden van CV events te bepalen met een intensieve levensstijlinterventie in T2DM.

Niet alleen afvallen, maar ook op lager gewicht blijven is belangrijk voor een goed CV risicoprofiel

Literatuur - Oct. 14, 2019 - Berger SE et al., - J Am Heart Assoc. 2019

In data van de Look AHEAD trial werden effecten op CV risicofactoren van gewichtsverlies behouden vs. weer aankomen vergeleken, van jaar 1 tot 4 na een 1-jaars intensieve leefstijlinterventie.

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - Oct. 3, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD
Als voorzitter van de richtlijn task force bespreekt prof. Cosentino de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EASD-richtlijn over diabetes, pre-diabetes en CVD, op basis van nieuw bewijs van CV uitkomstenstudies.

ESC 2019 Als voorzitter van de richtlijn task force bespreekt prof. Cosentino de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EASD-richtlijn over diabetes, pre-diabetes en CVD, op basis van nieuw bewijs van CV uitkomstenstudies.