Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

SGLT2-remming in de dagelijkse cardiologiepraktijk

5' educatie - 23 mrt. 2023 - Dr. Sebastiaan Velthuis

Timing van gunstige effecten van opzettelijk gewichtsverlies bij cardiometabole ziekten

5' educatie - 20 apr. 2023 - Prof. dr. Naveed Sattar

Doorbraken in de farmacotherapeutische behandeling van obesitas

5' educatie - 2 mrt. 2023 - Dr. Jan Steven Burgerhart

Wat is de beste strategie bij mensen met HVZ en multimorbiditeit?

5' educatie - 1 mrt. 2023 - Prof. dr. Cees Tack

Rol van inflammatie bij residueel cardiovasculair risico

5' educatie - 27 feb. 2023 - Dr. Nordin Hanssen

Een dringende oproep tot actie om overmatige adipositas aan te pakken

5' educatie - 23 feb. 2023 - Prof. dr. Naveed Sattar

Hypertensie bij kinderen en jong volwassenen

3' educatie - 14 feb. 2023 - Prof. dr. Michiel Schreuder

Therapieën voor de cardiorenale as

3' educatie - 13 feb. 2023 - Dr. Daniël van Raalte

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard

Keuzestress bij de behandeling van patiënten met HVZ

3' educatie - 9 jan. 2023 - Dr. Arend Mosterd

2022 ADA/EASD consensusreport over behandeling van hyperglycemie bij T2DM

3' educatie - 29 sep. 2022 - Prof. dr. John Buse

FOCUS: Het belang van een multidisciplinaire aanpak bij ernstig overgewicht

15' educatie - 28 sep. 2022 - Dr. Martin Hemels, dr. Arianne van Bon en Lysbert Oosterhof

SGLT2-remmer verlaagt uitkomsten bij HFmrEF en HFpEF onafhankelijk van glycemische status

3' educatie - 23 sep. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

Voordelig effect van GLP-1RA consistent over breed bereik van nierfunctie en nierschade

3' educatie - 21 sep. 2022 - Prof. Peter Rossing

Triglyceriden meestal een marker van ectopische vetophoping

5' educatie - 20 juli 2022 - Prof. dr. Naveed Sattar

GLP-1RA als nieuwe behandeloptie in het verschiet voor obesitas

3' educatie - 1 juni 2022 - Prof. Ulrich Laufs, MD, PhD

Belang van gewichtsverlies bij patiënten met AF

10' educatie - 31 mei 2022 - Dr. Martin Hemels

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Grote spreiding van gewonnen HVZ-vrije levensjaren met GLP-1RA bij diabetespatiënten

5' educatie - 22 mrt. 2022 - Dr. Jan Westerink

Hoogtepunten van het EASD congres 2021

10' educatie - 10 jan. 2022 - Prof. dr. Cees Tack

Heroverweging van verantwoordelijkheden bij preventie en behandeling van cardiometabole aandoeningen

10' educatie - 20 dec. 2021 - Prof. dr. Stephan Jacob

E-health binnen cardio-diabetesmanagement

5' educatie - 15 dec. 2021 - Dr. Igor Tulevski

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Wat is het effect van lage dosis aspirine op dementierisico bij T2DM?

3' educatie - 16 nov. 2021 - Prof. Jane Armitage

Nieuwe ontwikkelingen rondom GLP-1RA in het spectrum van cardio-diabetes

5' educatie - 3 nov. 2021 - Dr. Daniël van Raalte

CV-risico na bariatrische chirurgie: kan het roer om?

3' educatie - 6 okt. 2021 - Sake Oost

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden - focus op SGLT2-remming

10' educatie - 13 juli 2021 - Dr. Lennaert Kleijn

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

SGLT2-remming in de dagelijkse cardiologiepraktijk

5' educatie - 23 mrt. 2023 - Dr. Sebastiaan Velthuis
De klinische implementatie van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen en diabetes: Sebastiaan Velthuis vertelt hoe deze klasse middelen veilig kan worden ingezet door cardiologen.

3e PANORAMA-symposium De klinische implementatie van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen en diabetes: Sebastiaan Velthuis vertelt hoe deze klasse middelen veilig kan worden ingezet door cardiologen.

Timing van gunstige effecten van opzettelijk gewichtsverlies bij cardiometabole ziekten

5' educatie - 20 apr. 2023 - Prof. dr. Naveed Sattar
Grootschalig opzettelijk gewichtsverlies bij patiënten met cardiometabole ziekten leidt tot snelle, tussentijdse en langzame veranderingen. Naveed Sattar deelt belangrijke lessen over dit onderwerp om toekomstige studies op dit gebied te begrijpen en te contextualiseren.

Grootschalig opzettelijk gewichtsverlies bij patiënten met cardiometabole ziekten leidt tot snelle, tussentijdse en langzame veranderingen. Naveed Sattar deelt belangrijke lessen over dit onderwerp om toekomstige studies op dit gebied te begrijpen en te contextualiseren.

Meerzijdige interventie verbetert voorschrijven van therapieën bij DM2 en ASCVD

Nieuws - 10 mrt. 2023

ACC.23 In de COORDINATE-Diabetes-studie werd onderzocht of een meerzijdige interventie het voorschrijven van 3 groepen evidence-based therapieën bij patiënten met DM2 en ASCVD kan verbeteren.

Doorbraken in de farmacotherapeutische behandeling van obesitas

5' educatie - 2 mrt. 2023 - Dr. Jan Steven Burgerhart
De behandeling van obesitas moet een primair behandeldoel zijn, stelt dr. Burgerhart. Hij bespreekt de medicamenteuze behandeling van obesitas en deelt zijn ervaringen uit de praktijk.

3e PANORAMA-symposium De behandeling van obesitas moet een primair behandeldoel zijn, stelt dr. Burgerhart. Hij bespreekt de medicamenteuze behandeling van obesitas en deelt zijn ervaringen uit de praktijk.

Wat is de beste strategie bij mensen met HVZ en multimorbiditeit?

5' educatie - 1 mrt. 2023 - Prof. dr. Cees Tack
Prof. Tack geeft toe dat hij niet weet wat de beste strategie is bij mensen met HVZ en multimorbiditeit, maar hij deelt wel tips voor de aanpak van behandeling van deze toenemende patiëntengroep.

3e PANORAMA-symposium Prof. Tack geeft toe dat hij niet weet wat de beste strategie is bij mensen met HVZ en multimorbiditeit, maar hij deelt wel tips voor de aanpak van behandeling van deze toenemende patiëntengroep.

Rol van inflammatie bij residueel cardiovasculair risico

5' educatie - 27 feb. 2023 - Dr. Nordin Hanssen
Inflammatie bij diabetes en cardiovasculair risico is een complex proces. Dr. Hanssen bespreekt welke rol anti-inflammatoire therapie kan spelen bij het verlagen van cardiovasculair risico.

3e PANORAMA-symposium Inflammatie bij diabetes en cardiovasculair risico is een complex proces. Dr. Hanssen bespreekt welke rol anti-inflammatoire therapie kan spelen bij het verlagen van cardiovasculair risico.

Cardiorenale effecten van niet-steroïde MRA niet veranderd door HbA1c-waarde, HbA1c-variabiliteit, diabetesduur of insulinegebruik

Literatuur - 23 feb. 2023 - McGill JB, et al. - Diabetes Obes Metab. 2023

In een post-hocanalyse van de gepoolde FIDELITY-dataset veranderden de gunstige cardiorenale effecten van finerenon versus placebo bij DM2-patiënten met CNS niet door deze 4 factoren. HbA1c-variabiliteit was wel geassocieerd met een hoger risico op cardiorenale uitkomsten.

Een dringende oproep tot actie om overmatige adipositas aan te pakken

5' educatie - 23 feb. 2023 - Prof. dr. Naveed Sattar
Prof. Sattar legt uit dat het behandelen van chronische ziekten zonder het aanpakken van extreme adipositas tot multimorbiditeit leidt. Hij roept overheden en gezondheidssystemen op in actie te komen.

Prof. Sattar legt uit dat het behandelen van chronische ziekten zonder het aanpakken van extreme adipositas tot multimorbiditeit leidt. Hij roept overheden en gezondheidssystemen op in actie te komen.

Hypertensie bij kinderen en jong volwassenen

3' educatie - 14 feb. 2023 - Prof. dr. Michiel Schreuder
Wanneer is de bloeddruk verhoogd bij kinderen, en wat zijn oorzaken en gevolgen? Prof. Schreuder praat ons bij over hypertensie bij kinderen.

Nationaal Hypertensie Congres 2023 Wanneer is de bloeddruk verhoogd bij kinderen, en wat zijn oorzaken en gevolgen? Prof. Schreuder praat ons bij over hypertensie bij kinderen.

Therapieën voor de cardiorenale as

3' educatie - 13 feb. 2023 - Dr. Daniël van Raalte
Tot voor kort was het moeilijk om hartfalen en chronische nierschade tegelijkertijd te behandelen, maar er zijn in de laatste jaren middelen ontwikkeld die gunstige effecten hebben op beide ziekten. Daniël van Raalte bespreekt 4 medicatieklassen.

3e PANORAMA-symposium Tot voor kort was het moeilijk om hartfalen en chronische nierschade tegelijkertijd te behandelen, maar er zijn in de laatste jaren middelen ontwikkeld die gunstige effecten hebben op beide ziekten. Daniël van Raalte bespreekt 4 medicatieklassen.

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard
Chronische nierschade, hartfalen en diabetes type 2 hangen met elkaar samen. Prof. Gaillard legt drie mogelijke mechanismen uit die deze interactie kunnen verklaren.

3e PANORAMA-symposium Chronische nierschade, hartfalen en diabetes type 2 hangen met elkaar samen. Prof. Gaillard legt drie mogelijke mechanismen uit die deze interactie kunnen verklaren.

Keuzestress bij de behandeling van patiënten met HVZ

3' educatie - 9 jan. 2023 - Dr. Arend Mosterd
Dr. Mosterd vat een sessie op het WCN-congres samen die ging over het PANORAMA-project, waarin de interactie tussen de pomp (hart), de leidingen (vaten) en het filter (de nieren) werd benoemd.

WCN 2022 Dr. Mosterd vat een sessie op het WCN-congres samen die ging over het PANORAMA-project, waarin de interactie tussen de pomp (hart), de leidingen (vaten) en het filter (de nieren) werd benoemd.