Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Leefstijlverandering als interventie voor type 2 diabetes

3' educatie - 25 jan. 2021 - Dr. Nynke van der Zijl

CV richtlijn voor patiënten met diabetes en hoog CV risico

3' educatie - 7 dec. 2020 - Dr. Nordin Hanssen

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

Gewichtsreductie door medicatie en bariatrische chirurgie bij diabetes

3' educatie - 13 okt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

SGLT2-remmers bij hartfalen

10' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Bloeddrukeffecten van nieuwe diabetesmiddelen 

3' educatie - 13 feb. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Wouter Jukema

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit

Scientifc Statement over nadelige zwangerschapsuitkomsten en CVD

Literatuur - 21 apr. 2021 - Parikh NI et al. - Circulation. 2021

Nadelige zwangerschapsuitkomsten (APO's) zijn geassocieerd met de toekomstige ontwikkeling van CVD. Een Scientifc Statement van de American Heart Association geeft aanbevelingen voor strategieën om het langetermijnrisico op CVD bij vrouwen met APO's te verminderen.

Impressie | Feiten, fabels en hypotheses

11 september 2020 - Dr. Daniël van Raalte

NVIVG 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van Dr. Daniël van Raalte (internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc), gehouden tijdens het 18e symposium van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2020.

Impressie | Combining a polygenic score with lifetime exposure to LDL-c and BP to predict lifetime CV risk

11 september 2020 - Prof. dr. Brian Ference

NVIVG 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Brian Ference (University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk), gehouden tijdens het 18e symposium van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2020.

NT-proBNP overtreft ESC/EASD risicomodel voor geschatte 10-jaars fatale CVD risico in T2DM cohort

Literatuur - 8 mrt. 2021 - Prausmüller S, et al. - Cardiovasc Diabetol. 2021

Het ESC/EASD risicomodel was minder nauwkeurig in het voorspellen van 10-jaars CVD risico en sterfte door alle oorzaken in patiënten met T2DM in vergelijking met SCORE en vooral met eenmalige bepaling van NT-proBNP.

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson
Een post-hocanalyse van de LEADER-trial liet zien dat vermindering van albuminurie geassocieerd was met minder CV- en renale uitkomsten bij patiënten met T2DM. Frederik Persson presenteert de resultaten van deze analyse.

Een post-hocanalyse van de LEADER-trial liet zien dat vermindering van albuminurie geassocieerd was met minder CV- en renale uitkomsten bij patiënten met T2DM. Frederik Persson presenteert de resultaten van deze analyse.

Effectiviteit van twee SGLT2i op CV- en nieruitkomsten in HFrEF op basis van nierfunctie

Literatuur - 25 feb. 2021 - Jhund PS et al. en Zannad F et al. - Circulation. 2021

Subgroepanalyses in DAPA-HF en EMPEROR-Reduced evalueerden de effecten van dapagliflozine en empagliflozine op CV- en nieruitkomsten op basis van nierfunctie op baseline bij patiënten met HFrEF.

Twee fase 3 trials met duale GIP/GLP-1RA in T2DM behalen primaire en belangrijkste secundaire eindpunten

Nieuws - 22 feb. 2021

Tirzepatide, een duale glucose-afhankelijke insulinotrope peptide/GLP-1 receptor agonist (GIP/GLP-1RA), liet een significant verbeterde glycemische regulatie en gewichtsafname zien bij patiënten met T2DM.

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego
Wat is het werkingsmechanisme dat resulteert in een voordeel met SGTL2i? Carlos Santos-Gallego bespreekt de resultaten van de EMPA-TROPISM trial die reverse linkerventrikel hermodellering door empagliflozine liet zien in HFrEF zonder diabetes.

Wat is het werkingsmechanisme dat resulteert in een voordeel met SGTL2i? Carlos Santos-Gallego bespreekt de resultaten van de EMPA-TROPISM trial die reverse linkerventrikel hermodellering door empagliflozine liet zien in HFrEF zonder diabetes.

SGLT2i vermindert incidente T2DM bij patiënten met HFrEF

Literatuur - 18 feb. 2021 - Inzucchi SE et al. - Diabetes Care. 2021

Deze verkennende analyse in DAPA-HF liet zien dat dapagliflozine, vergeleken met placebo, incidente T2DM verminderde bij patiënten met HFrEF zonder diabetes op baseline.

Afname in albuminurie geassocieerd met verlaagd MACE en nieruitkomsten in T2DM

Literatuur - 17 feb. 2021 - Persson F, et al. - Diabetes Care. 2021

Met gebruik van data van de LEADER toonde deze post hoc analyse aan dat in T2DM patiënten met hoog CV en matig nier risico, een afname in UACR van >30% geassocieerd was met lager risico op CV en nieruitkomsten.

Voorgestelde volgorde voor het starten met vier medicaties voor HFrEF binnen vier weken

Literatuur - 15 feb. 2021 - McMurray JJV en Packer M, - Circulation. 2020
John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

Diabetes en insulineresistentie geassocieerd met hoogste relatieve risico op vroegtijdige CHD bij vrouwen

Literatuur - 11 feb. 2021 - Dugani SB et al., - JAMA Cardiol. 2021

Deze studie onderzocht het relatieve risico van meer dan 50 klinische risicofactoren en biomarkers op incidente coronaire hartziekte bij vrouwen in 4 leeftijdsgroepen.