Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Wat is het effect van lage dosis aspirine op dementierisico bij T2DM?

3' educatie - 16 nov. 2021 - Prof. Jane Armitage

Starten in het ziekenhuis met SGLT2-remmer bij acuut HF geeft klinisch voordeel

3' educatie - 15 nov. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Nieuwe ontwikkelingen rondom GLP-1RA in het spectrum van cardio-diabetes

5' educatie - 3 nov. 2021 - Dr. Daniël van Raalte

Toekomstige veranderingen in de zorg voor HFpEF-patiënten

3' educatie - 1 nov. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

CV-risico na bariatrische chirurgie: kan het roer om?

3' educatie - 6 okt. 2021 - Sake Oost

Indicatie voor SGLT2-remmers in HFrEF – wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

3' educatie - 27 sep. 2021 - Dr. Olivier Manintveld

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden - focus op SGLT2-remming

10' educatie - 13 juli 2021 - Dr. Lennaert Kleijn

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Leefstijlverandering als interventie voor type 2 diabetes

3' educatie - 25 jan. 2021 - Dr. Nynke van der Zijl

CV richtlijn voor patiënten met diabetes en hoog CV risico

3' educatie - 7 dec. 2020 - Dr. Nordin Hanssen

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

Gewichtsreductie door medicatie en bariatrische chirurgie bij diabetes

3' educatie - 13 okt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

SGLT2-remmers bij hartfalen

10' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Publicatie nieuwe diabetes mellitus type 2 NHG-Standaard

Nieuws - 6 dec. 2021

In november is de nieuwe diabetes mellitus type 2 NHG-Standaard gepubliceerd. Eén van de kernboodschappen is dat SGLT2-remmers nu als eerste stap worden aanbevolen voor behandeling van niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op HVZ.

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink
Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink vertelt over de effecten van SGLT2-remmers, niet-steroïde MRA en endotheline-antagonisten in het spectrum van cardio-diabetes en cardiorenaal risico.

Cardio-Diabetesdag 2021 Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink vertelt over de effecten van SGLT2-remmers, niet-steroïde MRA en endotheline-antagonisten in het spectrum van cardio-diabetes en cardiorenaal risico.

Geen verbetering van dementie-uitkomsten met aspirine bij T2DM-patiënten

Nieuws - 16 nov. 2021

AHA 2021 Met gebruik van data van de ASCEND-trial toonde deze studie aan dat er geen significant effect was van aspirine op dementie-uitkomsten in vergelijking met placebo bij patiënten met T2DM.

Wat is het effect van lage dosis aspirine op dementierisico bij T2DM?

3' educatie - 16 nov. 2021 - Prof. Jane Armitage
Het effect van aspirine op het risico op dementie bij patiënten met T2DM is nog niet duidelijk. Prof. Armitage vertelt over een studie waarin dit werd onderzocht gebruikmakend van data van de ASCEND-trial.

AHA 2021 Het effect van aspirine op het risico op dementie bij patiënten met T2DM is nog niet duidelijk. Prof. Armitage vertelt over een studie waarin dit werd onderzocht gebruikmakend van data van de ASCEND-trial.

SGLT2-remmer verbetert symptomen bij HF

Nieuws - 15 nov. 2021

AHA 2021 De CHIEF-HF-studie toonde aan dat canagliflozine symptomen in HF verbeterde. De voordelen van canagliflozine werden al na 2 weken waargenomen en hielden aan tot het einde van de behandeling na 3 maanden.

Starten in het ziekenhuis met SGLT2-remmer bij acuut HF geeft klinisch voordeel

3' educatie - 15 nov. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors
De EMPULSE-studie includeerde opgenomen patiënten met acuut HF, ongeacht aan- of afwezigheid van T2DM en ongeacht EF. Prof. dr. Adriaan Voors vertelt wat de effecten zijn van starten met empagliflozine in het ziekenhuis in deze patiëntenpopulatie.

AHA 2021 De EMPULSE-studie includeerde opgenomen patiënten met acuut HF, ongeacht aan- of afwezigheid van T2DM en ongeacht EF. Prof. dr. Adriaan Voors vertelt wat de effecten zijn van starten met empagliflozine in het ziekenhuis in deze patiëntenpopulatie.

Albuminurie verlaagd door SGLT2-remmer in CNS-patiënten met en zonder T2DM

Literatuur - 8 nov. 2021 - Jongs N, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol 2021

De SGLT2-remmer dapagliflozine verlaagde albuminurie in vergelijking met placebo in CNS-patiënten met en zonder T2DM in de DAPA-CKD-trial, met een meer uitgesproken effect in patiënten met T2DM.

SGLT2-remmer vertraagt eGFR-afname in patiënten met CNS

Literatuur - 8 nov. 2021 - Heerspink HJL et al. - Lancet Diabetes Endocrinol 2021

Een vooraf gespecificeerde analyse van de DAPA-CKD-trial toonde dat behandeling met dapagliflozine de afname in eGFR verminderde in vergelijking met placebo, met een groter effect in diegenen met T2DM, hoger HbA1c en hoger UACR.

Nieuwe ontwikkelingen rondom GLP-1RA in het spectrum van cardio-diabetes

5' educatie - 3 nov. 2021 - Dr. Daniël van Raalte
Dr. Daniël van Raalte geeft een overzicht van de verschillende gunstige effecten van GLP1-RA bij patiënten met T2DM. Hij vertelt ook welke nieuwe ontwikkelingen er momenteel gaande zijn rondom GLP-1RA.

Cardio-Diabetesdag 2021 Dr. Daniël van Raalte geeft een overzicht van de verschillende gunstige effecten van GLP1-RA bij patiënten met T2DM. Hij vertelt ook welke nieuwe ontwikkelingen er momenteel gaande zijn rondom GLP-1RA.

SGLT2-remmer verbetert vasculaire functieparameters bij patiënten met HF

Literatuur - 3 nov. 2021 - Kolwelter J et al. - ESC Heart Fail. 2021

Deze fase II gerandomiseerde studie toonde aan dat empagliflozine vasculaire functieparameters verbeterde bij patiënten met HF, zowel in vergelijking met baseline als in vergelijking met placebo.

Toekomstige veranderingen in de zorg voor HFpEF-patiënten

3' educatie - 1 nov. 2021 - Dr. Vanessa van Empel
De zorg voor patiënten met HFpEF zal gaan veranderen, stelt dr. Vanessa van Empel. In deze video legt ze uit waarom ze dat denkt.

Nationale Hartfalendag 2021 De zorg voor patiënten met HFpEF zal gaan veranderen, stelt dr. Vanessa van Empel. In deze video legt ze uit waarom ze dat denkt.

Geen interactie tussen SBD en effecten van SGLT2-remmer op uitkomsten in HFrEF

Literatuur - 27 okt. 2021 - Böhm M, et al. - J Am Coll Cardiol 2021

De SGLT2-remmer empagliflozine verlaagde het risico op het primaire eindpunt, HF ziekenhuisopname en nieruitkomsten onafhankelijk van baseline SBD, in patiënten met HFrEF in the EMPEROR-Reduced trial.