Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Leefstijlverandering als interventie voor type 2 diabetes

3' educatie - 25 jan. 2021 - Dr. Nynke van der Zijl

CV richtlijn voor patiënten met diabetes en hoog CV risico

3' educatie - 7 dec. 2020 - Dr. Nordin Hanssen

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

Gewichtsreductie door medicatie en bariatrische chirurgie bij diabetes

3' educatie - 13 okt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

SGLT2-remmers bij hartfalen

10' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Bloeddrukeffecten van nieuwe diabetesmiddelen 

3' educatie - 13 feb. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Wouter Jukema

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit

Nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD Diabetesrichtlijnen en waarom we deze nodig hadden

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Francesco Cosentino

Beleidsadviezen om implementatie van diabetesrichtlijnen te stimuleren

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Cornelia Bala - European Diabetes Policy Summit

Drempels voor implementatie van diabetesrichtlijnen

5' educatie - 8 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Roger Lehmann - European Diabetes Policy Summit

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

Leefstijlverandering als interventie voor type 2 diabetes

3' educatie - 25 jan. 2021 - Dr. Nynke van der Zijl
Nynke van der Zijl bespreekt de resultaten van een studie met intensieve leefstijlbehandeling bij diabetespatiënten, waarbij leefstijl ingezet wordt als medicijn voor type 2 diabetes.

Cardio-Diabetesdag 2020 Nynke van der Zijl bespreekt de resultaten van een studie met intensieve leefstijlbehandeling bij diabetespatiënten, waarbij leefstijl ingezet wordt als medicijn voor type 2 diabetes.

Effect van SGLT2i op hemodynamica in patiënten met HFrEF

Literatuur - 11 jan. 2021 - Omar M, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

Behandeling met empagliflozine had geen effect op de pulmonale capillaire wiggedruk (PCWP)/cardiale index (CI) ratio en CI in rust of tijdens inspanning bij patiënten met HFrEF. De PCWP was echter significant verlaagd over het volledige inspanningsbereik.

SGLT2 remmer verlaagt totale CVD last in patienten met T2DM en ASCVD

Literatuur - 8 jan. 2021 - McGuire DK, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol 2020

Een secundaire analyse van EMPA-REG OUTCOME toonde dat empagliflozine totale events van CV uitkomsten en opname in het ziekenhuis door alle oorzaken verlaagde in vergelijking met placebo in patienten met T2DM en ASCVD.

Remnant-c en TG geassocieerd met MACE in hoog CV risico individuen met overgewicht of obesitas

Literatuur - 17 dec. 2020 - Castañer O, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

Triglyceriden en remnant-c, maar niet LDL-c en HDL-c, waren geassocieerd met MACE in een primair preventie cohort van hoog CV risico individuen met hoge prevalentie van diabetes en obesitas.

Icosapent ethyl vermindert coronaire revascularisatie bij patiënten met hoog CV risico en verhoogd TG

Literatuur - 7 dec. 2020 - Peterson BE, et al. - Circulation. 2020

Een subanalyse van REDUCE-IT toonde aan dat icosapent ethyl het risico op een eerste en volgende revascularisatie verminderde bij patiënten met hoog CV risico en aanhoudend hoge TG levels.

NT-proBNP afname door SGLT2-remmer verklaart klein deel van voordeel op HF events

Literatuur - 7 dec. 2020 - Januzzi JL Jr, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

Een post-hoc analyse van CANVAS toonde aan dat canagliflozine NT-proBNP in T2DM patiënten verminderde. Deze afname in NT-proBNP verklaarde echter slechts 10% van de reductie in ziekenhuisopname vanwege HF door canagliflozine.

CV richtlijn voor patiënten met diabetes en hoog CV risico

3' educatie - 7 dec. 2020 - Dr. Nordin Hanssen
Dr. Hanssen spreekt over het belang van glucoseverlaging bij T2DM en vertelt dat er nieuwe middelen zijn die het CV risico kunnen verlagen via andere mechanismen voor patiënten met hoog CV risico.

Cardio-Diabetesdag 2020 Dr. Hanssen spreekt over het belang van glucoseverlaging bij T2DM en vertelt dat er nieuwe middelen zijn die het CV risico kunnen verlagen via andere mechanismen voor patiënten met hoog CV risico.

Lager LDL-c 1 jaar na revascularisatie geassocieerd met verlaagde ischemische events in T2DM en CHD

Literatuur - 4 dec. 2020 - Farkouh ME, et al. - J Am Coll Cardiol 2020

Behalen van lager LDL-c niveau 1 jaar na revascularisatie verlaagde lange termijn majeure adverse cardiale en cerebrovasculaire events (MACCE) in patiënten met T2DM en CHD, vooral in patiënten die PCI ondergingen.

Niet-steroïde MRA vermindert nier- en CV risico’s bij patiënten met CKD en T2DM met of zonder CVD

Nieuws - 25 nov. 2020

AHA 2020 De niet-steroïde MRA finerenone, onderzocht in de FIDELIO-DKD studie, verminderde het risico op nier- en CV uitkomsten, vergeleken met placebo, bij CKD en T2DM patiënten met of zonder CVD.

Duale SGLT1 en SGLT2 remmer verlaagt CV uitkomsten in diabetespatiënten in twee settings

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 Het primaire CV eindpunt was verlaagd door de duale SGLT1 en SGLT2 remmer sotagliflozine in vergelijking met placebo in patiënten met diabetes en CKD, en in patiënten met diabetes en ADHF.

Vergelijking van twee P2Y12 remmers in ACS-patiënten met diabetes

Literatuur - 9 nov. 2020 - Ndrepepa G, et al. - JACC Cardiovasc Interv 2020

Een analyse van ISAR-REACT 5 toonde dat ticagrelor en prasugrel een vergelijkbare werkzaamheid hadden wat betreft verminderen van ischemische events in patiënten met diabetes, met een vergelijkbaar risico op bloedingen.

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis
Een cardioloog en een internist bespreken hoe zij in samenwerking een schema hebben ontwikkeld voor het introduceren van SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk, om zo het CV risico van deze patiënten verder te verlagen.

Nationale Hartfalendag 2020 Een cardioloog en een internist bespreken hoe zij in samenwerking een schema hebben ontwikkeld voor het introduceren van SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk, om zo het CV risico van deze patiënten verder te verlagen.