Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Bloeddrukeffecten van nieuwe diabetesmiddelen 

3' educatie - 13 feb. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Wouter Jukema

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit

Nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD Diabetesrichtlijnen en waarom we deze nodig hadden

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Francesco Cosentino

Beleidsadviezen om implementatie van diabetesrichtlijnen te stimuleren

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Cornelia Bala - European Diabetes Policy Summit

Drempels voor implementatie van diabetesrichtlijnen

5' educatie - 8 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Roger Lehmann - European Diabetes Policy Summit

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Michel Brugts

Heterogeniteit van behandeleffecten op CV events na intensieve levensstijlinterventie in T2DM

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Jan Westerink

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - 3 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

DAPT strategie resulteert in gunstig netto klinisch voordeel in CAD patienten met diabetes en eerdere PCI

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. Deepak Batt

Sterke risicodaling met SGLT2-remmer in HFrEF met of zonder diabetes

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. John McMurray

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - 10 juli 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - 24 juni 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Aanwezigheid obesitas paradox in een cohort van pre-diabetes en T2DM patiënten

Literatuur - 21 sep. 2020 - Doehner W, et al. - Eur Heart J 2020

Patiënten die overgewicht hadden of obees waren hadden een lager risico op totale en CV sterfte in een cohort van prediabetes en T2DM patiënten in de ORIGIN trial.

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen
Een cardioloog en twee internisten bespreken wat resultaten van recente uitkomstenstudies met SGLT2-remmers betekenen voor CV risicomanagement bij T2DM-patiënten in de praktijk.

FOCUS Een cardioloog en twee internisten bespreken wat resultaten van recente uitkomstenstudies met SGLT2-remmers betekenen voor CV risicomanagement bij T2DM-patiënten in de praktijk.

Expert consensus over gebruik SGLT2i en GLP-1RA’s voor CV risicoreductie in T2DM

Nieuws - 15 sep. 2020

Deze 2020 expert consensus decision pathway (ECDP) biedt praktische adviezen voor gebruik van SGLT2i en GLP-1RA's voor het verminderen van CVD risico bij patiënten met T2DM.

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte
Daniël van Raalte neemt de hypotheses door over de werkingsmechanismen van SGLT2-remmers die resulteren in gunstige CV- en nier-uitkomsten.

NVIVG 2020 Daniël van Raalte neemt de hypotheses door over de werkingsmechanismen van SGLT2-remmers die resulteren in gunstige CV- en nier-uitkomsten.

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer
Hoewel er verschillen bestaan tussen de EMPEROR-Reduced en DAPA-HF trials wat betreft secundaire eindpunten, wil Milton Packer het klasse-effect van empagliflozine en dapagliflozine benadrukken.

ESC 2020 Hoewel er verschillen bestaan tussen de EMPEROR-Reduced en DAPA-HF trials wat betreft secundaire eindpunten, wil Milton Packer het klasse-effect van SGLT2-remmers benadrukken.

Combineren van BMI en polygene score om levenslang risico op diabetes te voorspellen

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 BMI en een polygene score voor diabetes hebben een onafhankelijk en opsommend effecten op levenslang risico op diabetes en de combinatie zou moeten worden gebruikt voor risicovoorspelling.

SGLT2i vermindert HF ziekenhuisopnames bij T2DM patiënten met ASCVD

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 Ertugliflozine verminderde tijd tot eerste HF ziekenhuisopname, totale HF ziekenhuisopnames en totale HF ziekenhuisopnames/CV sterfgevallen bij T2DM patiënten met ASCVD.

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink
Nadat de DAPA-CKD trial was gestopt vanwege overweldigende resultaten, toonde analyse 39% reductie op het primaire eindpunt met dapagliflozine in vergelijking met placebo bij CKD patiënten.

ESC 2020 Nadat de DAPA-CKD trial was gestopt vanwege overweldigende resultaten, toonde analyse 39% reductie van het primaire eindpunt met dapagliflozine in vergelijking met placebo bij CKD patiënten.

SGLT2i verlaagt risico op nierfalen, CV sterfte of HF ziekenhuisopname en sterfte door alle oorzaken in CKD

Nieuws - 30 aug. 2020

ESC 2020 De DAPA-CKD trial toonde aan dat dapagliflozine het risico op nierfalen, CV sterfte of HF ziekenhuisopname en sterfte door alle oorzaken significant verlaagde bij CKD patiënten, met en zonder T2DM, in vergelijking met placebo.

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer
Milton Packer deelt de resultaten van de EMPEROR-Reduced trial en wat deze, samen met die van DAPA-HF, betekenen voor behandeling van HFrEF patiënten.

ESC 2020 Milton Packer deelt de resultaten van de EMPEROR-Reduced trial en wat deze, samen met die van DAPA-HF, betekenen voor behandeling van HFrEF patiënten.

Ook een andere SGLT2i verlaagt risico op CV sterfte of HF ziekenhuisopname in HFrEF

Nieuws - 29 aug. 2020
**ESC 2020** De EMPEROR-Reduced trial liet zien dat empagliflozine het risico op CV sterfte of HF ziekenhuisopname met 25% verminderde bij HFrEF patiënten met of zonder diabetes, vergeleken met placebo.

ESC 2020 De EMPEROR-Reduced trial liet zien dat empagliflozine het risico op CV sterfte of HF ziekenhuisopname met 25% verminderde bij HFrEF patiënten met of zonder diabetes, vergeleken met placebo.

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray
Prof. McMurray bespreekt kort de uitkomsten van de EMPEROR-Reduced trial, die het effect van empagliflozine in HFrEF patienten onderzocht, en vergelijkt de resultaten met die van de DAPA-HF trial.

ESC 2020 Prof. McMurray bespreekt kort de uitkomsten van de EMPEROR-Reduced trial, die het effect van empagliflozine in HFrEF patienten onderzocht, en vergelijkt de resultaten met die van de DAPA-HF trial.