Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Is het tijd om SGLT2-remmende therapie in een bredere groep T2DM-patiënten te overwegen?

3' educatie - Nov. 10, 2018 - Steve Wiviott, MD - AH, Chicago

Afslankmiddel is CV veilig in hoog-risico patiënten met overgewicht of obesitas

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Dr. Erin Bohula, Boston, MA, VS

Uitkomsten van twee grote trials met aspirine in primaire preventie setting

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - May 15, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

FOCUS: GLP-1RA in management van diabetes en CV risico

15' educatie - Mar. 6, 2018 - Prof. dr. Cees Tack, dr. Adriaan Kooy, dr. Jan Hein Cornel

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

3' educatie - Mar. 12, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS

Diabetesmedicatie en CVD - maakt 'hoe' meer uit dan 'hoeveel'?

10' educatie - Oct. 27, 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Stephen Wiviott - Brigham & Women's Hospital, Boston, MA, USA

Wat is de toegevoegde waarde van GLP-1 receptoragonisten ten opzichte van de oudere glucoseverlagende middelen?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Erik Serné, Amsterdam

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Verbluffende resultaten van gewichtsreductie in T2DM

3' educatie - Dec. 18, 2017 - Prof. dr. Naveed Sattar - Glasgow, UK

Lagere lipiden, hogere glucose?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. David Preiss
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

3' educatie - May 1, 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada

Diabetische dyslipidemie: mechanisme en management

3' educatie - May 17, 2017 - Zeist - Dr. Manuel Castro Cabezas, Franciscus Gasthuis, Rotterdam

SGLT2-remming: een nieuwe optie ter preventie van CVD in T2DM

3' educatie - Apr. 20, 2017 - NIV, Maastricht - Dr. Adriaan Kooy – Treant Zorggroep, Hoogeveen

Niet eerder in diabetesstudies waargenomen CV-reductie zal de behandelpraktijk veranderen

3' educatie - Apr. 12, 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Manuel Castro Cabezas - Franciscus Gasthuis, Rotterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Meer interactie tussen behandelen diabetes en cardiologische aandoeningen zal zorg verbeteren

3' educatie - Dec. 20, 2016 - WCN 2016 - Dr. Teri Brouwer - OLVG, Amsterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Cardiovasculaire voordelen met nieuwe anti-diabetesmiddelen

3' educatie - Dec. 20, 2016 - WCN 2016 - Prof. Benjamin Scirica - Brigham and Women's hospital, Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Wat kunnen de nieuwe glucose-verlagende SGLT2-remmers toevoegen aan CV risicomanagement in diabetes?

10' educatie - Nov. 14, 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Silvio E Inzucchi
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV protectie door SGLT2 remming: potentiële mechanismen

3' educatie - Apr. 26, 2016 - Kuala Lumpur - Prof. dr. Lambers Heerspink
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Lipidenverlaging bij DM2: Welke opties zijn er?

3' educatie - Apr. 21, 2016 - NIV-dagen - Prof. dr. Coen Stehouwer
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Diabetische dyslipoproteïnemie: wat is het en hoe kan het worden vastgesteld?

3' educatie - Apr. 21, 2016 - NIV-dagen - Prof. dr. Jacqueline de Graaf

Meer focus op lichaamsbeweging nodig in T2DM: het vermindert sterfte

Nieuws - Jan. 15, 2019

EAPC Position Statement concludeert dat inspanningsprogramma’s voor diabetici kosteneffectief zijn en vergoed zouden moeten worden.

Relatief risico op CV events neemt toe met rust-hartslag, ongeacht diabetes-status

Literatuur - Jan. 14, 2019 - Böhm M et al., - Eur Heart J 2018

In patiënten met hoog CV risico werden hogere absolute eventrates gezien in het RHR spectrum in diegenen met diabetes, maar de stijging van het relatieve risico door RHR was vergelijkbaar voor diegenen met en zonder diabetes

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden
De CV en renale voordelen van SGLT2-remmers zijn veelbesproken, maar ook zijn enkele nadelige events geobserveerd. Peter Ueda vergeleek de veiligheid van SGLT2-remmers met die van GLP-1RAs en vond ook bij SGLT2-remmers een lage incidentie van ernstige events.

ESC 2018 De CV en renale voordelen van SGLT2-remmers zijn veelbesproken, maar ook zijn enkele nadelige events geobserveerd. Peter Ueda vergeleek de veiligheid van SGLT2-remmers met die van GLP-1RAs en vond ook bij SGLT2-remmers een lage incidentie van ernstige events.

Mogelijk klinisch relevante BP-daling met SGLT2-remmer in T2DM met nachtelijke hypertensie

Literatuur - Jan. 8, 2019 - Kario K et al., - Circulation. 2018

In de SACRA-studie was behandeling met empagliflozine gedurende 12 weken geassocieerd met daling vanaf baseline in nachtelijke, klinische, 24-uurs ABP en ochtend-HBP in T2DM met ongereguleerde nachtelijke hypertensie.

Behandelvoordeel van GLP-1RA in ouderen met T2DM lijkt afhankelijk van leeftijd

Literatuur - Dec. 19, 2018 - Gilbert MP et al. - Ann Intern Med. 2018
Een posthocanalyse van de LEADER trial liet meer uitgesproken CV voordeel van liraglutide zien in T2DM patiënten van 75 jaar en ouder, dan in diegenen van 60 tot 74 jaar.

Een posthocanalyse van de LEADER trial liet meer uitgesproken CV voordeel van liraglutide zien in T2DM patiënten van 75 jaar en ouder, dan in diegenen van 60 tot 74 jaar.

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Literatuur - Dec. 11, 2018 - Leiter LA et al. - Diabetes Care 2018
Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Type CVD bij baseline beïnvloedt CV voordelen met SGLT2-remming

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Zelniker TA et al. - The Lancet 2018
Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

WCN congres 2018 Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

ACC Expert Consensus Decision Pathway adviseert over gebruik nieuwe anti-diabetesmiddelen

Nieuws - Dec. 4, 2018

Expert Consensus Decision Pathways beogen richtlijnen aan te vullen en hiaten in klinisch advies te overbruggen, in dit geval het gebruik van SGLT2 remmers en GLP-1RA's om CV risico te verlagen in T2DM.

Twincretine: Superieure glycemische regulatie en gewichtsverlies in vergelijking met GLP-1RA monotherapie in T2DM

Literatuur - Nov. 26, 2018 - Frias JP et al. - The Lancet 2018
In een fase 2b gerandomiseerde trial resulteerde LY3298176, een duale GIP en GLP-1 RA, in statistisch significante en klinisch waardevolle dosis-afhankelijke verbeteringen in glucoseverlaging en gewichtsverlies, in vergelijking met dulaglutide.

In een fase 2b gerandomiseerde trial resulteerde LY3298176, een duale GIP en GLP-1 RA, in statistisch significante en klinisch waardevolle dosis-afhankelijke verbeteringen in glucoseverlaging en gewichtsverlies, in vergelijking met dulaglutide.

Orale GLP-1RA toont CV veiligheid en reductie van secundaire sterfte-eindpunten in T2DM

Nieuws - Nov. 26, 2018

De fase 3a PIONEER 6 trial behaalde zijn primaire eindpunt met oraal semaglutide en toonde daarmee non-inferioriteit voor MACE aan, gedreven door significante reductie van CV en algemene sterfte, in vergelijking met placebo, bovenop standaardzorg in T2DM.

Meer structurele hersenafwijkingen ontdekt in prediabetes dan in niet-diabetes

Literatuur - Nov. 22, 2018 - Van Agtmaal MJM et al. - Diab Care 2018

Structurele hersenafwijkingen komen vaker voor in patiënten met prediabetes, in vergelijking met personen zonder diabetes, en zelfs nog vaker in T2DM patiënten.