Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

Bempedoinezuur veilig en effectief bij patiënten zonder diabetes met metabool syndroom

3' educatie - 4 juni 2024 - Pam Taub

Anti-inflammatoire effecten van GLP-1RA bij DM2

3' educatie - 30 mei 2024 - Rein Oostveen

Gunstige effecten van GLP-1RA bij HFpEF-patiënten met obesitas en DM2

10' educatie - 6 mei 2024 - Mikhail Kosiborod

Effecten van aldose reductaseremmer op inspanningstolerantie bij diabetische cardiomyopathie

3' educatie - 23 apr. 2024 - Prof. James Januzzi

Het gebruik van SGLT2i en GLP-1RA vergroten met remote-programma bij DM2 met verhoogd CV- of nierrisico

3' educatie - 9 apr. 2024 - Alexander Blood

Obesitas: een nieuw behandeldoel?

15' educatie - 19 mrt. 2024 - Prof. dr. Cees Tack

Gepersonaliseerde cardiovasculaire preventie

10' educatie - 4 mrt. 2024 - Prof. dr. Frank Visseren

Obesitas is een ziekte

5' educatie - 19 feb. 2024 - Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Nieuwe mogelijkheden voor LDL-c-verlaging bij patiënten met (zeer) hoog CV-risico

15' educatie - 12 feb. 2024 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep en dr. Maarten Leening

Effect van icosapent-ethyl op CV-uitkomsten bij metabool syndroom

10' educatie - 18 dec. 2023 - Michael Miller

Cardiovasculaire voordelen van de behandeling van obesitas

5' educatie - 7 dec. 2023 - Prof. dr. Naveed Sattar

GLP-1RA voor vermindering van HVZ-risico bij obesitas en overgewicht - klinische implicaties

3' educatie - 13 nov. 2023 - Michael Lincoff

GLP-1RA vermindert risico op CV-uitkomsten geassocieerd met overgewicht en obesitas

3' educatie - 12 nov. 2023 - Michael Lincoff

Verbetering van gezondheidsuitkomsten met GLP-1RA bij patiënten met overgewicht of obesitas met HVZ

3' educatie - 12 nov. 2023 - Dr. Ania Jastreboff

Oproep tot actie om de ziektelast van HVZ bij vrouwen te verlagen

3' educatie - 10 nov. 2023 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Small vessel disease en de impact op cognitieve stoornissen

3' educatie - 3 okt. 2023 - Prof. dr. Frank-Erik de Leeuw

Aandachtspunten uit de nieuwe richtlijn voor overgewicht en obesitas

3' educatie - 2 okt. 2023 - Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Gezonde leefstijlinterventies bij secundaire preventie van HVZ

3' educatie - 25 sep. 2023 - Nadia Bonekamp & Ruxandra Maria Christodorescu

Geen verhoging van glucosewaarden met bempedoïnezuur

3' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Kausik Ray

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | AF, diabetes en lipiden

15' educatie - 28 aug. 2023 - Dr. Martin Hemels, prof. dr. Fabrice Martens, prof. dr. Erik Stroes

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | Hartfalen

15' educatie - 27 aug. 2023 - Dr. Jozine ter Maaten, Prof. dr. Rudolf de Boer en Dr. Mireille Emans

Klinisch betekenisvolle effecten met GLP-1RA bij patiënten met HFpEF en obesitas

3' educatie - 25 aug. 2023 - Prof. Mikhail Kosiborod

Icosapent-ethyl, wanneer en voor welke patiënt?

15' educatie - 19 juni 2023 - Dr. Sanne van Wissen en dr. Bimmer Claessen

GLP-1 receptoragonisten bij diabetes en obesitas

3' educatie - 23 mei 2023 - Prof. Lale Tokgözoğlu

Verhoogde inflammatiemarkers bij diabetes: een oorzaak of gevolg?

3' educatie - 23 mei 2023 - Prof. Peter Libby

Etnische verschillen in hart en vaatziekten

5' educatie - 17 apr. 2023 - Prof. dr. Bert-Jan van der Born

SGLT2-remmers in de dagelijkse cardiologiepraktijk

5' educatie - 23 mrt. 2023 - Dr. Sebastiaan Velthuis

Timing van gunstige effecten van opzettelijk gewichtsverlies bij cardiometabole ziekten

5' educatie - 20 apr. 2023 - Prof. dr. Naveed Sattar

Doorbraken in de farmacotherapeutische behandeling van obesitas

5' educatie - 2 mrt. 2023 - Dr. Jan Steven Burgerhart

Fase 2-studieresultaten van survodutide bij MASH met leverfibrose

Literatuur - 16 juli 2024 - Sanyal AJ, et al. - N Engl J Med. 2024

In een fase 2-dosseringsstudie bij patiënten met metabole-disfunctie-geassocieerde steatohepatitis (MASH) en leverfibrose resulteerde behandeling met de duale glucagon/GLP-1-receptoragonist survodutide gedurende 48 weken in vermindering van MASH zonder verslechtering van fibrose, vergeleken met placebo. Gastro-intestinale aandoeningen waren de meest voorkomende nadelige events.

Survodutide vermindert lichaamsgewicht in fase 2-doseringsstudie naar overgewicht/obesitas

Literatuur - 11 juli 2024 - Le Roux CW, et al.

Behandeling met de duale glucagon/GLP-1-receptoragonist survodutide gedurende 46 weken verminderde op dosisafhankelijke wijze het lichaamsgewicht tot 12% vergeleken met placebo bij personen met BMI ≥27 kg/m² maar zonder diabetes. Gastro-intestinale aandoeningen waren de vaakst gemelde nadelige events.

Welke factoren voorspellen het optreden van HF bij patiënten met DM2?

Literatuur - 27 juni 2024 - Diabetes Obes Metab. 2024 - Said F, et al.

Een nieuw ontwikkeld model dat NT-proBNP, TnT en BMI omvatte, voorspelde nauwkeurig het optreden van HF bij patiënten met DM2, inclusief zij die behandeld werden met een SGLT2-remmer.

Nieuwe DCRM-praktijkaanbevelingen voor diabetes, cardiorenale en metabole ziekten

Nieuws - 26 juni 2024

Een internationale multidisciplinaire werkgroep heeft nieuwe consensusaanbevelingen gepubliceerd voor de behandeling van diabetes, cardiorenale en/of metabole (DCRM) ziekten.

hsCRP voorspelt MACE-risico bij HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas

Nieuws - 5 juni 2024

EAS-congres 2024 In een analyse van SELECT onder HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas was baseline hsCRP een prognostische biomarker voor latere MACE. Semaglutide verlaagde hsCRP-waarden vroeg in SELECT voordat er sprake was van aanzienlijk gewichtsverlies.

Bempedoinezuur veilig en effectief bij patiënten zonder diabetes met metabool syndroom

3' educatie - 4 juni 2024 - Pam Taub
**EAS-congres 2024** Pam Taub bespreekt de bevindingen van een subanalyse van de CLEAR Outcomes-studie, waarin de werkzaamheid en veiligheid van bempedoïnezuur werd onderzocht bij patiënten zonder diabetes met metabool syndroom.

EAS-congres 2024 Pam Taub bespreekt de bevindingen van een subanalyse van de CLEAR Outcomes-studie, waarin de werkzaamheid en veiligheid van bempedoïnezuur werd onderzocht bij patiënten zonder diabetes met metabool syndroom.

Anti-inflammatoire effecten van GLP-1RA bij DM2

3' educatie - 30 mei 2024 - Rein Oostveen
**EAS-congres 2024** De GLP-1RA semaglutide heeft effecten op lichaamsgewicht, glycemische regulatie en CV-uitkomsten, maar heeft het ook een effect op residuele inflammatie? Rein Oostveen bespreekt de voorlopige resultaten van het DOTAFLAME-onderzoek.

EAS-congres 2024 De GLP-1RA semaglutide heeft effecten op lichaamsgewicht, glycemische regulatie en CV-uitkomsten, maar heeft het ook een effect op residuele inflammatie? Rein Oostveen bespreekt de voorlopige resultaten van het DOTAFLAME-onderzoek.

Frailty en multimorbiditeit hebben geen invloed op gunstig effect van SGLT2-remmer bij CNS

Nieuws - 28 mei 2024

ERA 2024 In een post-hocanalyse van EMPA-KIDNEY verminderde empagliflozine verslechtering van nierziekte of cardiovasculaire sterfte bij patiënten met CNS vergeleken met placebo, ongeacht frailty of multimorbiditeit.

GLP-1RA vermindert nierevents in specifieke nieruitkomstenstudie bij CNS en DM2

Nieuws - 28 mei 2023

ERA 2024 Eerdere analyses van CVOT's hebben gesuggereerd dat GLP-1RA's niergerelateerde uitkomsten verminderen bij patiënten met DM2, maar gegevens van specifieke studies naar nieruitkomsten ontbraken. Op het ERA-congres 2024 werden de bevindingen van de FLOW-studie met semaglutide gepresenteerd.

Aanwezigheid van HF verandert effecten van GLP-1RA niet bij HVZ-patiënten met overgewicht of obesitas

Nieuws - 21 mei 2024

ESC Heart Failure 2024 In een vooraf gespecificeerde analyse van SELECT onder HVZ-patiënten met BMI ≥27 kg/m² werden de werkzaamheid en veiligheid van semaglutide versus placebo op de incidentie van MACE, HF-gerelateerde events en totale sterfte niet beïnvloed door een voorgeschiedenis van HF of het HF-subtype.

Gunstige effecten van GLP-1RA bij obesitasgerelateerd HFpEF ongeacht diureticagebruik

Nieuws - 16 mei 2024

ESC Heart Failure 2024 Semaglutide verbeterde KCCQ-CSS bij patiënten met obesitas-gerelateerd HFpEF vergeleken met placebo ongeacht het gebruik en dosis van diuretica, met meer uitgesproken effecten bij patiënten die bij studieaanvang lisdiuretica kregen

DM2-status heeft geen invloed op effect van SGLT2-remmer op nadelige uitkomsten na acuut MI

Nieuws - 14 mei 2024

ESC Heart Failure 2024 Na een acuut MI hadden patiënten met een hoog HF-risico en DM2 een hoger risico op een eerste HF-ziekenhuisopname of totale sterfte dan degenen zonder DM2. Empagliflozine verminderde HF-ziekenhuisopnamen maar niet sterfte, ongeacht de DM2-status.