Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

15' educatie - 16 mei 2022 - Dr. Jozine ter Maaten en Dr. Sebastiaan Velthuis

FOCUS: praktische overwegingen bij starten van SGLT2-remmers bij hartfalen

15' educatie - 2 mei 2022 - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Sebastiaan Velthuis, dr. Stefan Koudstaal

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Grote spreiding van gewonnen HVZ-vrije levensjaren met GLP-1RA bij diabetespatiënten

5' educatie - 22 mrt. 2022 - Dr. Jan Westerink

Belang van behandeling van diabetes en overgewicht bij patiënten met AF

10' educatie - 21 feb. 2022 - Dr. Martin Hemels

Behandeling van hartfalen nu en in de toekomst

10' educatie - 24 jan. 2022 - Prof. dr. Peter van der Meer

Hoogtepunten van het EASD congres 2021

10' educatie - 10 jan. 2022 - Prof. dr. Cees Tack

Behandeling van HFrEF, HFmrEF en HFpEF

10' educatie - 3 jan. 2022 - Dr. Stefan Koudstaal

Heroverweging van verantwoordelijkheden bij preventie en behandeling van cardiometabole aandoeningen

10' educatie - 20 dec. 2021 - Prof. dr. Stephan Jacob

E-health binnen cardio-diabetesmanagement

5' educatie - 15 dec. 2021 - Dr. Igor Tulevski

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Wat is het effect van lage dosis aspirine op dementierisico bij T2DM?

3' educatie - 16 nov. 2021 - Prof. Jane Armitage

Starten in het ziekenhuis met SGLT2-remmer bij acuut HF geeft klinisch voordeel

3' educatie - 15 nov. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Nieuwe ontwikkelingen rondom GLP-1RA in het spectrum van cardio-diabetes

5' educatie - 3 nov. 2021 - Dr. Daniël van Raalte

Toekomstige veranderingen in de zorg voor HFpEF-patiënten

3' educatie - 1 nov. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

CV-risico na bariatrische chirurgie: kan het roer om?

3' educatie - 6 okt. 2021 - Sake Oost

Indicatie voor SGLT2-remmers in HFrEF: wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

3' educatie - 27 sep. 2021 - Dr. Olivier Manintveld

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden - focus op SGLT2-remming

10' educatie - 13 juli 2021 - Dr. Lennaert Kleijn

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Leefstijlverandering als interventie voor type 2 diabetes

3' educatie - 25 jan. 2021 - Dr. Nynke van der Zijl

CV richtlijn voor patiënten met diabetes en hoog CV risico

3' educatie - 7 dec. 2020 - Dr. Nordin Hanssen

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

15' educatie - 16 mei 2022 - Dr. Jozine ter Maaten en Dr. Sebastiaan Velthuis
Wanneer kan je starten met een SGLT2-remmer bij een hartfalenpatient en waar moet je op letten? Aan de hand van een casus bespreken Jozine ter Maaten en Sebastiaan Velthuis het gebruik van SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk.

Wanneer kan je starten met een SGLT2-remmer bij een hartfalenpatient en waar moet je op letten? Aan de hand van een casus bespreken Jozine ter Maaten en Sebastiaan Velthuis het gebruik van SGLT2-remmers in de hartfalenpraktijk.

Primair eindpunt behaald in fase III-trial met SGLT2-remmer bij HFpEF-patiënten

Nieuws - 9 mei 2022

Er werd een significante afname in het primaire samengestelde eindpunt van CV sterfte of verslechterend HF behaald met dapagliflozine bij HF-patiënten met LVEF>40% in de fase III DELIVER-trial.

SGLT2-remmer wordt nu ook vergoed bij chronische nierschade

Nieuws - 2 mei 2022

Dapagliflozine wordt vanaf 1 mei volledig vergoed voor de behandeling van volwassenen met chronische nierschade, met en zonder DM2.

FOCUS: praktische overwegingen bij starten van SGLT2-remmers bij hartfalen

15' educatie - 2 mei 2022 - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Sebastiaan Velthuis, dr. Stefan Koudstaal
Drie cardiologen gaan met elkaar in gesprek over de implementatie van de ESC-richtlijn voor hartfalen en praten over praktische overwegingen bij het starten van een SGLT2-remmer bij patiënten met hartfalen.

FOCUS Drie cardiologen gaan met elkaar in gesprek over de implementatie van de ESC-richtlijn voor hartfalen en praten over praktische overwegingen bij het starten van een SGLT2-remmer bij patiënten met hartfalen.

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir
Drie experts praten over bevindingen van klinische trials met de niet-steroïde MRA finerenone in patiënten met CKD en T2DM en hoe deze bevindingen in de dagelijkse klinische praktijk kunnen worden toegepast.

Drie experts praten over bevindingen van klinische trials met de niet-steroïde MRA finerenone in patiënten met CKD en T2DM en hoe deze bevindingen in de dagelijkse klinische praktijk kunnen worden toegepast.

Omega-3-vetzuren verminderen HF hospitalisatie bij patiënten met DM2

Literatuur - 20 apr. 2022 - Djoussé L, et al. - JACC Heart Fail. 2022

Voor patiënten met DM2 – met name bij zwarte mensen met DM2 – hebben omega-3-vetzuren een gunstige invloed op het aantal hospitalisaties wegens HF.

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal
De bevindingen van de FIGARO-DKD-trial en de FIDELITY-analyse met finerenone bij T2DM patiënten over een breed spectrum van nierschade werden gepresenteerd op de ESC 2021. Wat is de impact van deze resultaten op de dagelijkse klinische praktijk?

De bevindingen van de FIGARO-DKD-trial en de FIDELITY-analyse met finerenone bij T2DM patiënten over een breed spectrum van nierschade werden gepresenteerd op de ESC 2021. Wat is de impact van deze resultaten op de dagelijkse klinische praktijk?

Fase 3 CV-uitkomsten-studie met pemafibraat vroegtijdig gestopt

Nieuws - 11 apr. 2022

De PROMINENT-studie, die onderzocht of pemafibraat CV-uitkomsten kan verlagen door verlaging van triglyceriden bij patiënten met T2DM, wordt vroegtijdig stopgezet.

Gunstige CV- en niereffecten met non-steroïde MRA onafhankelijk van ASCVD-geschiedenis

Nieuws - 11 apr. 2022

ACC 2022 Een subanalyse van FIDELITY toont dat de non-steroïde MRA finerenone resulteerde in gunstige CV- en niereffecten in zowel primaire en secundaire preventiegroepen in een patiëntenpopulatie met CNS en T2DM.

SGLT2-remmer verbetert symptomen, fysiek functioneren en kwaliteit van leven bij acuut HF

Nieuws - 5 apr. 2022

ACC 2022 Deze analyse liet zien dat behandeling met empagliflozine bij patiënten met acuut HF resulteerde in klinisch voordeel, ongeacht de symptoomlast bij baseline, en een verbetering in symptomen, fysiek functioneren en kwaliteit van leven.

Consistent voordeel met non-steroïde MRA in CKD en T2DM patiënten met en zonder HF

Literatuur - 31 mrt. 2022 - Filippatos G, et al. - Eur J Heart Fail 2022

Een vooraf gespecificeerde analyse van FIDELIO-DKD toonde dat behandeling met finerenone in cardiorenaal voordeel resulteerde in patiënten met CKD en T2DM, onafhankelijk van baseline HF.

Grote spreiding van gewonnen HVZ-vrije levensjaren met GLP-1RA bij diabetespatiënten

5' educatie - 22 mrt. 2022 - Dr. Jan Westerink
Het vertalen van trialresultaten en aanbevelingen uit richtlijnen naar individuele patiënten kan een uitdaging zijn. Jan Westerink deelt de bevindingen van een studie over de berekening van individueel absoluut voordeel met semaglutide in patiënten met T2DM.

Het vertalen van trialresultaten en aanbevelingen uit richtlijnen naar individuele patiënten kan een uitdaging zijn. Jan Westerink deelt de bevindingen van een studie over de berekening van individueel absoluut voordeel met semaglutide in patiënten met T2DM.