Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico: casusbespreking

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Leefstijlverandering als interventie voor type 2 diabetes

3' educatie - 25 jan. 2021 - Dr. Nynke van der Zijl

CV richtlijn voor patiënten met diabetes en hoog CV risico

3' educatie - 7 dec. 2020 - Dr. Nordin Hanssen

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

Gewichtsreductie door medicatie en bariatrische chirurgie bij diabetes

3' educatie - 13 okt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

SGLT2-remmers bij hartfalen

10' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Bloeddrukeffecten van nieuwe diabetesmiddelen 

3' educatie - 13 feb. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Wouter Jukema

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner
Prof. Wanner presenteert de resultaten van een post hoc analyse van EMPA-REG OUTCOME, waarin mogelijke mediatoren van het behandeleffect van empagliflozine op nieruitkomsten werden onderzocht.

ERA-EDTA 2021 Prof. Wanner presenteert de resultaten van een post hoc analyse van EMPA-REG OUTCOME, waarin mogelijke mediatoren van het behandeleffect van empagliflozine op nieruitkomsten werden onderzocht.

Een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico: casusbespreking

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax
Aan de hand van een casusbespreking, neemt Willem Bax de bewijsvoering door van recente trials met nieuwe diabetesmiddelen voor beleidsbepaling in een patiënt met type 2 diabetes en hoog CV en nierrisico.

Aan de hand van een casusbespreking, neemt Willem Bax de bewijsvoering door van recente trials met nieuwe diabetesmiddelen voor beleidsbepaling in een patiënt met type 2 diabetes en hoog CV en nierrisico.

Niet-steroïde MRA verlaagt nieuwe AF in DKD patiënten

Nieuws - 19 mei 2021

ACC 2021 Risico op nieuwe AF was verlaagd met 29% in patiënten gerandomiseerd naar finerenone in vergelijking met placebo in een populatie van patiënten met T2DM en CKD.

Duale SGLT1/2-remmer vermindert CV events in HF over het volledige ejectiefractiebereik

Nieuws - 18 mei 2021

ACC 2021 Een gepoolde analyse op patiëntniveau toonde aan dat sotagliflozine CV sterfte, HF ziekenhuisopnames en urgente bezoeken voor HF significant verminderde over het volledige ejectiefractiebereik, ook bij patiënten met HFpEF.

Primair eindpunt behaald in CV uitkomstentrial met niet-steroïde MRA in patiënten met DKD

Nieuws - 11 mei 2021

In de FIGARO-DKD fase 3 trial verminderde de niet-steroïde MRA finerenone het primaire eindpunt, een samenstelling van CV sterfte en niet-fatale CV events, in vergelijking met placebo in patiënten met CKD en T2DM.

Consistent effect van SGLT2i op CV uitkomsten voor eGFR en UACR groepen in T2DM

Literatuur - 5 mei 2021 - Zelniker TA, et al. - JAMA Cardiol 2021

Relatieve risicoreducties door dapagliflozine op CV uitkomsten waren onafhankelijk van baseline eGFR en albuminurie status in T2DM patiënten die ASCVD of risico op ASCVD hadden, aangetoond in een secundaire analyse van DECLARE-TIMI 58.

SGLT2i vermindert risico op verslechterend HF events of CV sterfte in zowel mannen als vrouwen met HFrEF

Literatuur - 3 mei 2021 - Butt JH et al. - JAMA Cardiol. 2021

Een vooraf gespecificeerde subgroepanalyse van DAPA-HF liet zien dat dapagliflozine, in vergelijking met placebo, het risico op verslechterend HF events of CV sterfte in vergelijkbare mate verlaagde bij mannen en vrouwen.

Scientifc Statement over nadelige zwangerschapsuitkomsten en CVD

Literatuur - 21 apr. 2021 - Parikh NI et al. - Circulation. 2021

Nadelige zwangerschapsuitkomsten (APO's) zijn geassocieerd met de toekomstige ontwikkeling van CVD. Een Scientifc Statement van de American Heart Association geeft aanbevelingen voor strategieën om het langetermijnrisico op CVD bij vrouwen met APO's te verminderen.

Impressie | Feiten, fabels en hypotheses

11 september 2020 - Dr. Daniël van Raalte

NVIVG 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van Dr. Daniël van Raalte (internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc), gehouden tijdens het 18e symposium van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2020.

Impressie | Combining a polygenic score with lifetime exposure to LDL-c and BP to predict lifetime CV risk

11 september 2020 - Prof. dr. Brian Ference

NVIVG 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Brian Ference (University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk), gehouden tijdens het 18e symposium van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2020.

NT-proBNP overtreft ESC/EASD risicomodel voor geschatte 10-jaars fatale CVD risico in T2DM cohort

Literatuur - 8 mrt. 2021 - Prausmüller S, et al. - Cardiovasc Diabetol. 2021

Het ESC/EASD risicomodel was minder nauwkeurig in het voorspellen van 10-jaars CVD risico en sterfte door alle oorzaken in patiënten met T2DM in vergelijking met SCORE en vooral met eenmalige bepaling van NT-proBNP.

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson
Een post-hocanalyse van de LEADER-trial liet zien dat vermindering van albuminurie geassocieerd was met minder CV- en renale uitkomsten bij patiënten met T2DM. Frederik Persson presenteert de resultaten van deze analyse.

Een post-hocanalyse van de LEADER-trial liet zien dat vermindering van albuminurie geassocieerd was met minder CV- en renale uitkomsten bij patiënten met T2DM. Frederik Persson presenteert de resultaten van deze analyse.