Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Bloeddrukeffecten van nieuwe diabetesmiddelen 

3' educatie - 13 feb. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Verlagen van residueel risico - welk middel voor welke patiënt?

3' educatie - 3 feb. 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en prof. dr. Wouter Jukema

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

Ruimte voor verbetering in de diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Dr. Erik Serné - European Diabetes Policy Summit

Meer inzicht in huidige praktijk en samen optrekken nodig voor betere diabeteszorg

3' educatie - 5 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Chantal Mathieu - European Diabetes Policy Summit

Nieuwe aanbevelingen in de 2019 ESC/EASD Diabetesrichtlijnen en waarom we deze nodig hadden

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Francesco Cosentino

Beleidsadviezen om implementatie van diabetesrichtlijnen te stimuleren

5' educatie - 8 okt. 2019 - Prof. Cornelia Bala - European Diabetes Policy Summit

Drempels voor implementatie van diabetesrichtlijnen

5' educatie - 8 okt. 2019 - Den Haag - Prof. Roger Lehmann - European Diabetes Policy Summit

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Michel Brugts

Heterogeniteit van behandeleffecten op CV events na intensieve levensstijlinterventie in T2DM

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Jan Westerink

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - 3 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

DAPT strategie resulteert in gunstig netto klinisch voordeel in CAD patienten met diabetes en eerdere PCI

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. Deepak Batt

Sterke risicodaling met SGLT2-remmer in HFrEF met of zonder diabetes

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. John McMurray

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - 10 juli 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - 24 juni 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - 19 juni 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht

SGLT2-inhibitie: Cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

3' educatie - 25 apr. 2019 - NIV 2019 - Dr. Adriaan Kooy

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - 15 apr. 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - 15 apr. 2019 - Melbourne, Australië

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - 15 apr. 2019

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - 25 mrt. 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

SGLT2i vermindert patiënt-gerapporteerde HF-symptoombelasting bij HFrEF

Nieuws - 30 juni 2020

HFA Discoveries Patiënt-gerapporteerde uitkomsten in EMPERIAL trials suggereren een trend naar vermindering van HF-symptoombelasting met empagliflozine in vergelijking met placebo bij HFrEF patiënten.

Vergelijkbare bloeddrukverlagingen na renale denervatie in verschillende CV risicogroepen

Literatuur - 29 juni 2020 - Mahfoud F et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Deze post-hoc analyse liet vergelijkbare bloeddrukverlagingen zien na renale denervatie (RDN) voor verschillende hoog CV risico-subgroepen en ASCVD risicoscores. De verlagingen hielden aan tot 3 jaar na RDN.

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

FOCUS serie

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis
Christine Oldenburg en Sebastiaan Velthuis presenteren een stroomschema voor de cardioloog om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor SGLT2i. Samen met Olivier Manintveld bespreken ze praktische zaken over invoering van SGLT2i door de cardioloog.

FOCUS Christine Oldenburg en Sebastiaan Velthuis presenteren een stroomschema voor de cardioloog om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor SGLT2i. Samen met Olivier Manintveld bespreken ze praktische zaken over invoering van SGLT2i.

Impressie | Nieuwe diabetesmiddelen met effecten op de bloedruk

31 januari 2020 - dr. Daniël van Raalte

Hypertensie congres 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Daniël van Raalte, gehouden tijdens het hypertensie congres 2020.

Gunstig effect van SGLT2-remmer in HFrEF onafhankelijk van gebruik van diuretische therapie

Nieuws - 25 juni 2020

HFA Discoveries Deze analyse van de DAPA-HF trial toonde aan dat voordelen van dapagliflozine aanhielden, onafhankelijk van gebruik van diuretica en dosis van een diureticum.

Nieuwe SGLT2 remmer non-inferieur aan placebo voor CV uitkomsten

Nieuws - 22 juni 2020

ADA 2020 De VERTIS-CV trial toonde CV veiligheid met ertugliflozine, maar er werd geen afname in MACE gezien met ertugliflozine in vergelijking met placebo in T2DM patiënten met CVD.

Icosapent ethyl vermindert zowel eerste als totale CV events in diabetespatiënten

Nieuws - 22 juni 2020

ADA 2020 Een vooraf gespecificeerde analyse van REDUCE-IT liet zien dat eerste en totale (eerste plus terugkerende) CV events verlaagd werden met icosapent ethyl in vergelijking met placebo in diabetespatiënten.

ATP citraat lyase remmer verlaagt LDL-c in alle glycemische status subgroepen

Nieuws - 22 juni 2020

ADA 2020 De ATP citraat lyase remmer bempedoic acid verlaagde LDL-c in vergelijking met placebo in hoog-risico CV patiënten in alle glycemische status subgroepen, aangetoond door een gepoolde analyse van vier fase 3 trials.

SGLT2i vermindert risico op nieuwe T2DM

Nieuws - 22 juni 2020

ADA 2020 De SGLT2 remmer dapagliflozine verlaagde het risico op nieuwe T2DM in HFrEF patiënten in de DAPA-HF trial.

Een vragenlijst met 11 items voor screening op AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

Literatuur - 16 juni 2020 - Zwartkruis VW et al., - Prev Med. 2020.

Een diagnostisch model gebaseerd op symptomen kon detectie van onherkende AF, HF en CAD in de Lifelines cohortstudie verbeteren. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een 11-item vragenlijst voor proactieve screening.

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus
De initiële eGFR dip die optreedt na starten met empagliflozine heeft tot enige zorgen geleid. Een post-hoc analyse werd daarom uitgevoerd om de impact van een eGFR dip te onderzoeken.

ERA-EDTA 2020 De initiële eGFR dip die optreedt na starten met empagliflozine heeft tot enige zorgen geleid. Een post-hoc analyse werd daarom uitgevoerd om de impact van een eGFR dip te onderzoeken.

Labeluitbreiding P2Y12 remmer voor CAD patiënten in VS zonder geschiedenis van beroerte of MI

Nieuws - 15 juni 2020

De P2Y12 remmer ticagrelor is nu goedgekeurd door de FDA om risico op eerste MI of beroerte te verminderen in hoog-risico coronair vaatlijden (CAD) patiënten.