Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Is het tijd om SGLT2-remmende therapie in een bredere groep T2DM-patiënten te overwegen?

3' educatie - Nov. 10, 2018 - Steve Wiviott, MD - AH, Chicago

Afslankmiddel is CV veilig in hoog-risico patiënten met overgewicht of obesitas

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Dr. Erin Bohula, Boston, MA, VS

Uitkomsten van twee grote trials met aspirine in primaire preventie setting

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - May 15, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

FOCUS: GLP-1RA in management van diabetes en CV risico

15' educatie - Mar. 6, 2018 - Prof. dr. Cees Tack, dr. Adriaan Kooy, dr. Jan Hein Cornel

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

3' educatie - Mar. 12, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS

Diabetesmedicatie en CVD - maakt 'hoe' meer uit dan 'hoeveel'?

10' educatie - Oct. 27, 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Stephen Wiviott - Brigham & Women's Hospital, Boston, MA, USA

Wat is de toegevoegde waarde van GLP-1 receptoragonisten ten opzichte van de oudere glucoseverlagende middelen?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Erik Serné, Amsterdam

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Verbluffende resultaten van gewichtsreductie in T2DM

3' educatie - Dec. 18, 2017 - Prof. dr. Naveed Sattar - Glasgow, UK

Lagere lipiden, hogere glucose?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. David Preiss
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

3' educatie - May 1, 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada

Diabetische dyslipidemie: mechanisme en management

3' educatie - May 17, 2017 - Zeist - Dr. Manuel Castro Cabezas, Franciscus Gasthuis, Rotterdam

SGLT2-remming: een nieuwe optie ter preventie van CVD in T2DM

3' educatie - Apr. 20, 2017 - NIV, Maastricht - Dr. Adriaan Kooy – Treant Zorggroep, Hoogeveen

Niet eerder in diabetesstudies waargenomen CV-reductie zal de behandelpraktijk veranderen

3' educatie - Apr. 12, 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Manuel Castro Cabezas - Franciscus Gasthuis, Rotterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Meer interactie tussen behandelen diabetes en cardiologische aandoeningen zal zorg verbeteren

3' educatie - Dec. 20, 2016 - WCN 2016 - Dr. Teri Brouwer - OLVG, Amsterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Cardiovasculaire voordelen met nieuwe anti-diabetesmiddelen

3' educatie - Dec. 20, 2016 - WCN 2016 - Prof. Benjamin Scirica - Brigham and Women's hospital, Boston, MA, VS

Intensieve BP-verlaging lijkt ook gunstig in volwassenen met diabetes, ongeacht baseline-BP

Literatuur - May 20, 2019 - Rahman F et al. - Hypertension. 2019
Een analyse van de ADVANCE-studie toont dat het behandeleffect van perindopril-indapamide in patiënten met diabetes onafhankelijk is van SBP, DBP en 10-jaars ASCVD-risico op baseline.

Een analyse van de ADVANCE-studie toont dat het behandeleffect van perindopril-indapamide in patiënten met diabetes onafhankelijk is van SBP, DBP en 10-jaars ASCVD-risico op baseline.

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië
Gebruik van canagliflozine in T2DM patiënten resulteerde in daling van renale en CV uitkomsten, ongeacht nier-dysfunctie op baseline. Prof. Carol Pollock vat de resultaten van de CREDENCE studie samen.

ISN-WCN 2019 Gebruik van canagliflozine in T2DM patiënten resulteerde in daling van renale en CV uitkomsten, ongeacht nier-dysfunctie op baseline. Prof. Carol Pollock vat de resultaten van de CREDENCE studie samen.

Gestuurde DAPT de-escalatietherapie in PCI-behandelde ACS patiënten met diabetes vs. niet-diabetes

Literatuur - May 3, 2019 - Hein R et al. - EuroIntervention 2019

Er werd geen interactie gezien tussen diabetesstatus, gestuurde DAPT-de-escalatietherapie vs. controletherapie en uitkomsten in ACS patiënten na PCI.

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië
De CREDENCE trial werd gestart in het licht van de schaarste aan effectieve middelen om nierfalen in patiënten met diabetes te voorkomen. De CREDENCE data suggereren dat canagliflozine een welkome aanvulling is op de behandelmogelijkheden.

ISN-WCN 2019 De CREDENCE trial werd gestart in het licht van de schaarste aan effectieve middelen om nierfalen in patiënten met diabetes te voorkomen. De CREDENCE data suggereren dat canagliflozine een welkome aanvulling is op de behandelmogelijkheden.

Orale GLP-1 RA superieur in verlagen HbA1c in vergelijking met DPP-4 remmer in T2DM

Literatuur - Apr. 17, 2019 - Rosenstock J et al. - JAMA 2019

In de PIONEER 3 trial resulteerde doseringen van 7 en 14 mg orale semaglutide in grotere afname in HbA1c in vergelijking met sitagliptine in T2DM patiënten.

Endotheline A-receptor-antagonist vermindert renale events in geselecteerde hoog-risico T2DM patiënten

Literatuur - Apr. 15, 2019 - Lambers Heerspink HJ et al. - The Lancet 2019

ISN-WCN 2019 In geselecteerde patiënten met T2DM en CDK verlaagde atrasentan significant het risico op de primaire uitkomst van verdubbeling van serumcreatinine of eindstadium nierziekte.

SGLT2-remming verlaagt risico op nierfalen in patiënten met T2DM en nierziekte

Literatuur - Apr. 15, 2019 - Perkovic V et al., - New Engl J Med. 2019
In de CREDENCE studie, hadden patiënten met T2DM en CKD die behandeld werden met canagliflozine een lager risico op renale en CV eindpunten dan diegenen gerandomiseerd naar placebo.

ISN-WCN 2019 In de CREDENCE studie hadden patiënten met T2DM en CKD die canagliflozine kregen, een lager risico op renale en CV eindpunten dan diegenen gerandomiseerd naar placebo.

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019
Prof.dr. Dick de Zeeuw is verheugd over de resultaten van de CREDENCE en SONAR studies, met respectievelijk een SGLT2 remmer en een endothelinereceptor-antagonist, die beide een daling van het risico op nierevents liet zien in deze hoog-risicopatiënten.

ISN-WCN 2019 Prof.dr. Dick de Zeeuw is verheugd over de resultaten van de CREDENCE en SONAR studies, met respectievelijk een SGLT2 remmer en een endothelinereceptor-antagonist. Beide lieten een daling van het risico op nierevents zien in deze hoog-risicopopulatie.

Bereiken van erg lage BP in diabetespatiënten gelinkt aan hoger CV risico

Literatuur - Apr. 10, 2019 - Böhm M et al., - Eur Heart J, 2019

ONTARGET en TRANSCEND data tonen een niet-lineair verband tussen gemiddelde bereikte SBP en DBP en klinische uitkomsten, en eventrisico was hoger in diabetes vs. geen diabetes, over het gehele BP spectrum.

Groter voordeel van SGLT2 remmer in type 2 diabetespatiënten met eerder MI

Literatuur - Apr. 9, 2019 - Furtado RHM, et al. - Circulation 2019

Een subanalyse van de DECLARE TIMI-58 trial toonde aan dat gebruik van dapagliflozine in een grotere afname van MACE resulteerde in T2DM patienten met eerder MI in vergelijking met diegenen zonder eerder MI.

Tijdsafhankelijke luchttemperatuurstijging verhoogt mogelijk hitte-gerelateerd MI risico

Literatuur - Mar. 26, 2019 - Chen K et al. - Eur Heart J 2019

Een tijdgestratificeerde case-cross-over studie toonde een verhoogd hitte-gerelateerd MI risico in de tijd aan voor terugkerende en NSTEMI events.

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan
In diabetespatiënten resulteerde gebruik van dapagliflozine in klinisch voordeel ongeacht ejectiefractie en CV sterfte en totale mortaliteit waren sterk verlaagd in HFrEF patiënten.

ACC 2019 In diabetespatiënten resulteerde gebruik van dapagliflozine in klinisch voordeel ongeacht ejectiefractie en CV sterfte en totale mortaliteit waren sterk verlaagd in HFrEF patiënten.