Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - Oct. 3, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

DAPT strategie resulteert in gunstig netto klinisch voordeel in CAD patienten met diabetes en eerdere PCI

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Deepak Batt

Sterke risicodaling met SGLT2-remmer in HFrEF met of zonder diabetes

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. John McMurray

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - June 24, 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Individueel CV risico en behandeleffect schatten met U-Prevent

10' educatie - June 19, 2019 - Dr. Jannick Dorresteijn - UMC Utrecht

SGLT2-inhibitie: Cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

3' educatie - Apr. 25, 2019 - NIV 2019 - Dr. Adriaan Kooy

Goede resultaten met SGLT2-remmer in patiënten met diabetische nierziekte, bij alle eGFR-niveaus

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Hoopvolle resultaten met SGLT2-remmer in T2DM patiënten met nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019 - Melbourne, Australië

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - Apr. 15, 2019

Klinisch voordeel met SGLT2 remmer in diabetespatiënten met HF onafhankelijk van ejectiefractie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Dr. Eri Kato, Kyoto, Japan

Laag aantal ernstige nadelige events gezien met SGLT2-remming

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr.Peter Ueda - Stockholm, Zweden

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Is het tijd om SGLT2-remmende therapie in een bredere groep T2DM-patiënten te overwegen?

3' educatie - Nov. 10, 2018 - Steve Wiviott, MD - AH, Chicago

Afslankmiddel is CV veilig in hoog-risico patiënten met overgewicht of obesitas

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Dr. Erin Bohula, Boston, MA, VS

Uitkomsten van twee grote trials met aspirine in primaire preventie setting

3' educatie - Aug. 26, 2018 - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

De rol van de cardioloog in de behandeling van diabetespatiënten met hoog CV risico

3' educatie - May 15, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en dr. Manuel Castro Cabezas

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

FOCUS: GLP-1RA in management van diabetes en CV risico

15' educatie - Mar. 6, 2018 - Prof. dr. Cees Tack, dr. Adriaan Kooy, dr. Jan Hein Cornel

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

3' educatie - Mar. 12, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS

Diabetesmedicatie en CVD - maakt 'hoe' meer uit dan 'hoeveel'?

10' educatie - Oct. 27, 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Stephen Wiviott - Brigham & Women's Hospital, Boston, MA, USA

Wat is de toegevoegde waarde van GLP-1 receptoragonisten ten opzichte van de oudere glucoseverlagende middelen?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Erik Serné, Amsterdam

Remissie van T2DM bereikt in algemene bevolking zonder extreme leefstijlinterventie

Literatuur - Oct. 16, 2019 - Dambha-Miller H et al., - Diabet Med. 2019

In de ADDITION-Cambridge populatiegebaseerde studie bereikte 30% van de deelnemers remissie van t2DM na 5 jaar, met name diegene ≥10% lichaamsgewicht verloren vroeg in het ziektetraject.

Niet alleen afvallen, maar ook op lager gewicht blijven is belangrijk voor een goed CV risicoprofiel

Literatuur - Oct. 14, 2019 - Berger SE et al., - J Am Heart Assoc. 2019

In data van de Look AHEAD trial werden effecten op CV risicofactoren van gewichtsverlies behouden vs. weer aankomen vergeleken, van jaar 1 tot 4 na een 1-jaars intensieve leefstijlinterventie.

De 2019 ESC/EASD diabetesrichtlijn: een belangrijke paradigmaverschuiving in de behandeling van T2DM

10' educatie - Oct. 3, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Francesco Cosentino, MD
Als voorzitter van de richtlijn task force bespreekt prof. Cosentino de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EASD-richtlijn over diabetes, pre-diabetes en CVD, op basis van nieuw bewijs van CV uitkomstenstudies.

ESC 2019 Als voorzitter van de richtlijn task force bespreekt prof. Cosentino de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EASD-richtlijn over diabetes, pre-diabetes en CVD, op basis van nieuw bewijs van CV uitkomstenstudies.

Eerste orale GLP-1RA goedgekeurd in de VS

Nieuws - Oct. 2, 2019

De Amerikaanse FDA heeft semaglutidetabletten goedgekeurd als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging om glycemische regulatie te verbeteren in volwassenen met T2DM

Effect van SGLT2i op NT-proBNP niveau en gezondheidsstatus in HFrEF

Literatuur - Oct. 1, 2019 - Nassif ME, et al. - Circulation 2019

Behandeling met dapagliflozine voor 12 weken verminderde gemiddelde NT-proBNP niveaus niet, maar proportie patiënten met verbetering in gezondheidsstatus of NT-proBNP was groter in vergelijking met placebo.

Twee studies tonen dat een orale GLP-1RA glycemische regulatie kan verbeteren in ongereguleerde T2DM

Literatuur - Sep. 26, 2019 - Rodbard et al. & Zinman et al. - Diabetes Care 2019

De PIONEER 2 en 8 studies evalueerden HbA1c reductie en gewichtsafname met orale semaglutide vs. empagliflozine in T2DM patiënten op metformine en vs. placebo op een insulineachtergrond.

FDA Fast Track status voor SGLT2-remmer in HFrEF en HFpEF

Nieuws - Sep. 23, 2019

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft de Fast Track status toegekend aan de ontwikkeling van dapagliflozine om het risico op CV sterfte of verslechterend HF te verminderen in HFrEF en HFpEF.

CV Veiligheid van DPP-4 remmer in T2DM vergelijkbaar met die van SU

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 De CAROLINA studie vergeleek CV veiligheid van linagliptine en glimepiride in patiënten met T2DM en vond vergelijkbare CV veiligheid, maar hoger risico op hypoglycemie met de SU.

SGLT2-remmer verbetert HF uitkomsten en CV sterfte in HF-patiënten ongeacht T2DM status

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 HF patiënten met én zonder T2DM tonen zo’n 25% vermindering van verslechterend HF en CV sterfte na behandeling met dapagliflozine in de DAPA-HF studie, en symptomen verbeterden.

Betere glucoseregulatie met vroege combinatietherapie in patiënten nieuw gediagnosticeerd met T2DM

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 De VERIFY trial toont dat vroege combinatietherapie die gebruikmaakt van vidagliptine en metformine in nieuw T2DM superieur is aan sequentiële benadering met latere intensivering.

Langetermijnbehandeling met duale antiplaatjestherapie in patiënten met diabetes en stabiel CAD

3' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. Ph. Gabriel Steg
De THEMIS studie evalueerde het effect van ticagrelor vs. placebo in aanvulling op aspirine in diabetespatiënten met stabiel coronairlijden. Netto klinisch voordeel hing af van of patiënten PCI hadden ondergaan.

ESC 2019 De THEMIS studie evalueerde het effect van ticagrelor vs. placebo in aanvulling op aspirine in diabetespatiënten met stabiel coronairlijden. Netto klinisch voordeel hing af van of patiënten PCI hadden ondergaan.

Nieuwe ESC/EASD diabetesrichtlijn ziet metformine niet meer als eerste keus therapie

Nieuws - Sep. 3, 2019
Als gevolg van de recente uitkomstentrials met nieuwe therapieën voor diabetes, zijn nu aanbevelingen opgenomen voor gebruik van SGLT2-remmers en GLP-1RA's.

ESC 2019 Als gevolg van de recente uitkomstentrials met nieuwe therapieën voor diabetes, zijn nu aanbevelingen opgenomen voor gebruik van SGLT2-remmers en GLP-1RA's.