Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Casusbespreking: een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden

10' educatie - 13 juli 2021 - Dr. Lennaert Kleijn

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

Reverse cardiale hermodellering door SGLT2i in niet-diabetische patiënten met HFrEF

10' educatie - 22 feb. 2021 - Carlos Santos-Gallego

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Twee medische therapieën gepromoveerd in 2021 update HF ECDP

5' educatie - 1 feb. 2021 - Prof. James Januzzi

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Leefstijlverandering als interventie voor type 2 diabetes

3' educatie - 25 jan. 2021 - Dr. Nynke van der Zijl

CV richtlijn voor patiënten met diabetes en hoog CV risico

3' educatie - 7 dec. 2020 - Dr. Nordin Hanssen

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

Gewichtsreductie door medicatie en bariatrische chirurgie bij diabetes

3' educatie - 13 okt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

SGLT2-remmers bij hartfalen

10' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

FOCUS: Behandeling van patiënten met ASCVD en diabetes

15' educatie - 16 sep. 2020 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Nordin Hanssen

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Obesitas als risicofactor voor ernstige COVID-19: meerdere potentiële mechanismen

5' educatie - 5 mei 2020 - Prof. Naveed Sattar

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

SGLT2-remmer vermindert epicardiaal vetweefsel in patiënten met HFrEF zonder diabetes

Literatuur - 14 sep. 2021 - Requena-Ibáñez JA et al. - JACC Heart Fail. 2021

Empagliflozine verminderde significant epicardiaal vetweefsel, subcutaan vetweefsel, myocardiaal extracellulair volume, matrixvolume, cardiomyocytenvolume, aortastijfheid en verschillende inflammatoire biomarkers, vergeleken met placebo in patiënten met HFrEF zonder diabetes.

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker
Prof. Anker vertelt over de achtergrond, het studiedesign, de resultaten en implicaties van de EMPEROR-Preserved trial die de werkzaamheid en veiligheid van de SGLT2-remmer empagliflozine onderzocht in patiënten met HFpEF.

ESC 2021 Prof. Anker vertelt over de achtergrond, het studiedesign, de resultaten en implicaties van de EMPEROR-Preserved trial die de werkzaamheid en veiligheid van de SGLT2-remmer empagliflozine onderzocht in patiënten met HFpEF.

Gepoolde analyse van trials met niet-steroïde MRA in T2DM over het hele spectrum van nierschade

Nieuws - 28 aug. 2021

ESC 2021 FIDELITY was een vooraf gespecificeerde gepoolde analyse van FIDELIO-DKD en FIGARO-DKD, die aantoonde dat finerenone het risico op CV en renale uitkomsten verminderde bij patiënten met T2DM en milde tot ernstige nierschade.

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman
Kevin Damman bespreekt de resultaten van de FIGARO-DKD studie waarin de niet-steroïde MRA finerenone werd vergeleken met placebo in patiënten met diabetes en chronische nierschade.

ESC 2021 Kevin Damman bespreekt de resultaten van de FIGARO-DKD studie waarin de niet-steroïde MRA finerenone werd vergeleken met placebo in patiënten met diabetes en chronische nierschade.

Niet-steroïde MRA vermindert risico op CV uitkomsten in patiënten met T2DM en milde tot matige CNS

Nieuws - 28 aug. 2021

ESC 2021 De FIGARO-DKD studie toonde aan dat de niet-steroïde MRA finerenone het risico op CV uitkomsten significant verminderde bij patiënten met milde tot matige nierschade en diabetes.

SGLT2-remmer vermindert HF ziekenhuisopnames over een breed bereik van ejectiefracties

Nieuws - 27 aug. 2021

ESC 2021 EMPEROR-Pooled was een gepoolde analyse met data van EMPEROR-Reduced en EMPEROR-Preserved en liet zien dat empagliflozine, in vergelijking met placebo, HF ziekenhuisopnames met ~30% verminderde in patiënten met HF met LVEF van <25% tot <65%.

Voordelig effect van SGLT2-remmer in HFrEF in alle BMI-categorieën

Literatuur - 17 aug. 2021 - Adamson C et al. - Eur J Heart Fail. 2021

Deze analyse van de DAPA-HF trial bevestigde dat er een obesitas-paradox bestaat in HFrEF, met de laagste percentages van CV sterfte of verslechtering van HF bij patiënten met een BMI van ~30 kg/m². Dapagliflozine verminderde het risico op de primaire uitkomst in een vergelijkbare mate in alle BMI-categorieën.

'Metabool gezonde obesitas' blijkt eigenlijk niet gezond

Literatuur - 16 aug. 2021 - Zhou Z et al. - Diabetologia. 2021

Personen met metabool gezonde obesitas hebben een hoger risico op diabetes, ASCVD, HF, respiratoire aandoeningen en sterfte door alle oorzaken, vergeleken met mensen met die metabool gezond zijn en geen obesitas hebben.

T2DM-gerelateerd microvasculair vaatlijden geassocieerd met incidente HF

Literatuur - 27 juli 2021 - Kaze AD, et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Deze analyse liet zien dat microvasculair vaatlijden was geassocieerd met de ontwikkeling van HF bij volwassenen met T2DM, onafhankelijk van traditionele risicofactoren en CAD.

Casusbespreking: een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden

10' educatie - 13 juli 2021 - Dr. Lennaert Kleijn
Dr. Lennaert Kleijn geeft uitleg over het medicamenteuze beleid bij een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden.

Dr. Lennaert Kleijn geeft uitleg over het medicamenteuze beleid bij een patiënt met T2DM en atherosclerotisch vaatlijden.

Fase III trial met SGLT2-remmer behaalt primaire eindpunt in HFpEF

Nieuws - 7 juli 2021

EMPEROR-Preserved behaalde het primaire eindpunt en liet een significante relatieve risicoreductie zien met empagliflozine voor het samengestelde primaire eindpunt van tijd tot eerste optreden van CV sterfte of HF ziekenhuisopname in vergelijking met placebo in volwassenen met HFpEF, met of zonder T2DM.

SGLT2i geeft geen verbetering in zes minuten loopafstand in HFrEF en HFpEF

Nieuws - 6 juli 2021

ESC HF 2021 Dapagliflozine verbeterde HF symptomen in HFrEF, maar gaf geen verbetering in fysieke beperkingen of zes minuten loopafstand, in vergelijking met placebo. Dapagliflozine verbeterde geen van deze uitkomsten in HFpEF.