Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - Feb. 6, 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

3' educatie - Mar. 12, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht

Helft hypertensiepatiënten neemt medicatie niet

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Isla Mackenzie, University of Dundee, Dundee, VK

Hypertensie bij de alleroudsten

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Amersfoort - Prof.dr. Majon Muller, VUmc Amsterdam - Hypertensie 2018

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Bariatrische chirurgie als behandeling van hypertensie in obese patiënten

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Carlos Schiavon - Sao Paolo, Brazilië

Nieuwe ACC/AHA hypertensie richtlijn beschouwd in het licht van de Nederlandse praktijk

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Dr. Arend Mosterd - Amersfoort

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijn: nadruk op nauwkeurigheid BP-meetmethode en leefstijlverbeteringen én een nieuwe streefwaarde

3' educatie - Nov. 13, 2017 - Paul Whelton, MD (Tulane University, New Orleans, LA, VS)

Goede BP-meting hangt meer af van juiste techniek dan van afwezigheid arts

3' educatie - Nov. 12, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Karen Johnson - Memphis, TN, VS

Pre-eclampsie: pas de deux voor obstetricus en vasculair geneeskundige

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Prof. dr. Kitty Bloemenkamp

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

3' educatie - Aug. 29, 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht

Wat leert Spartacus ons?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. Jaap Deinum

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

3' educatie - Sep. 18, 2017 - Dr. Clyde Jancy - Chicago, IL, VS

Goed uitgevoerde studie bevestigt biologisch principe van bloeddrukverlaging door renale denervatie

3' educatie - Aug. 29, 2017 - ESC 2017, Barcelona - Laura Mauri - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

E-counseling verbetert therapietrouw bij hypertensie

3' educatie - Apr. 24, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Robert Nolan - Toronto, ON, Canada

Hypertensiemanagement in de tweede lijn

3' educatie - Feb. 3, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Dr. Yvo Sijpkens - HMC Bronovo, Den Haag

Herziening CVRM richtlijn vanuit het perspectief van de huisarts

3' educatie - Feb. 27, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Judith Tjin-A-Ton
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

'Automatisch en alleen' bloeddruk meten in de SPRINT

3' educatie - Feb. 20, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Bert-Jan van den Born

Nieuwe methode meet procedurele effectiviteit van renale denervatie

3' educatie - Feb. 20, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Mark Roland de Jong

Twee miljoen Nederlanders met onbehandelde hypertensie

3' educatie - Feb. 13, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Gert van Montfrans en Paul Smits

Hypertensie: nieuwe richtlijnen, nieuwe ontwikkelingen?

Feb. 20, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentaties gegeven op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Bariatrische operatie in obese individuen met hypertensie resulteert in verbeterde BP uitkomsten

Literatuur - Feb. 19, 2019 - Schiavon CA et al. - Hypertension. 2019

Bariatrische operatie in obese individuen met hypertensie resulteerde in behoefte aan minder antihypertensivaklassen met vergelijkbaar ABPM en non-dipping profiel, en verminderde BP variabiliteit en kleiner aantal patiënten met resistente hypertensie vergeleken met medische therapie.

Groeiende prevalentie van beïnvloedbare risicofactoren in relatief jonge patiënten opgenomen voor AMI

Literatuur - Feb. 19, 2019 - Yandrapalli S et al. - JACC 2019
In een retrospectieve cohortstudie kwamen majeure beïnvloedbare atherosclerotische risicofactoren vaak voor bij volwassenen van 18-44 jaar met ziekenhuisopname voor een eerste AMI. Behalve voor dyslipidemie, nam de prevalentie van risicofactoren geleidelijk toe in de tijd.

In een retrospectieve cohortstudie kwamen majeure beïnvloedbare atherosclerotische risicofactoren vaak voor bij volwassenen van 18-44 jaar met ziekenhuisopname voor een eerste AMI. Behalve voor dyslipidemie, nam de prevalentie van risicofactoren geleidelijk toe in de tijd.

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van prof.dr. Peter de Leeuw gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Hypertensieve crisis – de nieuwe richtlijn

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van dr. Bert Jan van den Born gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

De 2018 ESC/ESH Guidelines on arterial hypertension – what’s new?

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van prof. Bryan Williams gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van prof. dr. Frank Visseren gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Hypertensie in het digitale tijdperk

Feb. 18, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentatie van Sebastiaan Blok gehouden op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam
Het HartWachtteam beoordeelt door de patiënt gemeten gezondheidsdata, waardoor een cardiologisch consult niet altijd nodig is. De eerste resultaten tonen dalende bloeddruk bij moeilijk in te stellen patiënten.

Nationaal Hypertensie Congres Het HartWachtteam beoordeelt door de patiënt gemeten gezondheidsdata, waardoor een cardiologisch consult niet altijd nodig is. De eerste resultaten tonen dalende bloeddruk bij moeilijk in te stellen patiënten.

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK
Bryan Williams, co-chair van de 2018 ESC/ESH Hypertensie-richtlijn, zet de belangrijkste nieuwe aanbevelingen op een rij. Ook gaat hij in op de discussie over verschillen tussen de Europese en Amerikaanse adviezen.

Nationaal Hypertensie Congres Bryan Williams, co-chair van de 2018 ESC/ESH Hypertensie-richtlijn, zet de belangrijkste nieuwe aanbevelingen op een rij. Ook gaat hij in op de discussie over verschillen tussen de Europese en Amerikaanse adviezen.

Afwezigheid van hypertensie, overgewicht en roken resulteert in 9 ziektevrije jaren en verlengde levensverwachting van 6 jaar

Literatuur - Feb. 6, 2019 - Licher S, et al. - PLoS Med 2019

Individuen zonder de 3 veelvoorkomende gedeelde risicofactoren hadden een vertraging in aanvang van niet-overdraagbare ziekte en winst van 6 jaar in levensverwachting vergeleken met degenen met deze 3 risicofactoren.

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - Feb. 6, 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK
Hoewel hoge bloeddruk door sommigen een saai onderwerp wordt gevonden, benadrukt prof. Poulter dat het cruciaal is dat arts en patiënt zich er bewust van zijn, zodat het adequaat behandeld kan worden.

Hoewel hoge bloeddruk door sommigen een saai onderwerp wordt gevonden, benadrukt prof. Poulter dat het cruciaal is dat arts en patiënt zich er bewust van zijn, zodat het adequaat behandeld kan worden.