Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - Mar. 4, 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - Feb. 6, 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

3' educatie - Mar. 12, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht

Helft hypertensiepatiënten neemt medicatie niet

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Isla Mackenzie, University of Dundee, Dundee, VK

Hypertensie bij de alleroudsten

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Amersfoort - Prof.dr. Majon Muller, VUmc Amsterdam - Hypertensie 2018

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Bariatrische chirurgie als behandeling van hypertensie in obese patiënten

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Carlos Schiavon - Sao Paolo, Brazilië

Nieuwe ACC/AHA hypertensie richtlijn beschouwd in het licht van de Nederlandse praktijk

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Dr. Arend Mosterd - Amersfoort

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijn: nadruk op nauwkeurigheid BP-meetmethode en leefstijlverbeteringen én een nieuwe streefwaarde

3' educatie - Nov. 13, 2017 - Paul Whelton, MD (Tulane University, New Orleans, LA, VS)

Goede BP-meting hangt meer af van juiste techniek dan van afwezigheid arts

3' educatie - Nov. 12, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Karen Johnson - Memphis, TN, VS

Pre-eclampsie: pas de deux voor obstetricus en vasculair geneeskundige

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Prof. dr. Kitty Bloemenkamp

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

3' educatie - Aug. 29, 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht

Wat leert Spartacus ons?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. Jaap Deinum

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

3' educatie - Sep. 18, 2017 - Dr. Clyde Jancy - Chicago, IL, VS

Goed uitgevoerde studie bevestigt biologisch principe van bloeddrukverlaging door renale denervatie

3' educatie - Aug. 29, 2017 - ESC 2017, Barcelona - Laura Mauri - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

E-counseling verbetert therapietrouw bij hypertensie

3' educatie - Apr. 24, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Robert Nolan - Toronto, ON, Canada

Hypertensiemanagement in de tweede lijn

3' educatie - Feb. 3, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Dr. Yvo Sijpkens - HMC Bronovo, Den Haag

Herziening CVRM richtlijn vanuit het perspectief van de huisarts

3' educatie - Feb. 27, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Judith Tjin-A-Ton

Renale denervatie gelinkt aan SBP-daling in meta-analyse van sham-gecontroleerde studies

Literatuur - Apr. 17, 2019 - Sardar P et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

Analyse van data uit zes gerandomiseerde, sham-gecontroleerde studies van renale sympathische denervatie toont dat RSD een grotere daling gaf van 24-uurs ambulante, ambulante overdag- en office SBP en DBP.

Reactie NHV, NVIVG en NVVC op de uitzending van Radar 8 april jl.

Nieuws - Apr. 17, 2019

De NHV, NVIVG en NVVC hebben gezamelijk een reactie opgesteld, naar aanleiding van een Radar-uitzending waarin bloeddrukbehandeling ten onrechte als weinig effectief wordt afgeschilderd.

Bereiken van erg lage BP in diabetespatiënten gelinkt aan hoger CV risico

Literatuur - Apr. 10, 2019 - Böhm M et al., - Eur Heart J, 2019

ONTARGET en TRANSCEND data tonen een niet-lineair verband tussen gemiddelde bereikte SBP en DBP en klinische uitkomsten, en eventrisico was hoger in diabetes vs. geen diabetes, over het gehele BP spectrum.

Minder hersenschade met intensieve BP-verlaging in ouderen met hypertensie, maar zonder functionele verbetering

Nieuws - Mar. 20, 2019

ACC 2019 De gerandomiseerde INFINITY trial gaf een significante reductie in progressie van subcorticale wittestofziekte in ouderen die een intensievere bloeddrukverlagende therapie ontvangen, maar mobiliteit en cognitieve functie waren niet verbeterd.

Nieuwe ACC/AHA primaire preventierichtlijn heeft patiëntgerichte insteek

Nieuws - Mar. 17, 2019

ACC 2019 De nieuwe richtlijn stimuleert een gezonde leefstijl een leven lang, en moedigt artsen aan om ook sociale determinanten van gezondheid in te schatten om de aanbevelingen goed te kunnen implementeren.

Renale denervatie kan hartslag verlagen in niet-behandelde hypertensieve patiënten

Literatuur - Mar. 11, 2019 - Böhm M et al., - Eur Heart J. 2019

In de SPYRAL HTN-OFF MED studie verlaagde RDN HR, met name in de ochtend. Patiënten met HR hoger dan de mediaan lieten een grotere daling van HR en BP zien dan die met lagere HR op baseline.

Scientific statement van AHA over meten van bloeddruk

Nieuws - Mar. 6, 2019

De AHA heeft een scientific statement gepubliceerd over correcte bloeddrukmetingen om de bevindingen die waren uitgegeven in 2005 te updaten.

Geslachtsverschillen in trends, behandeling en regulatie van CV risicofactoren in de VS van 2001-2016

Literatuur - Mar. 6, 2019 - Peters SA et al. - Circulation. 2019

Een studie met representatieve VS inwoners liet vergelijkbare trends zien voor de meeste CV risicofactoren tussen mannen en vrouwen, met uitzondering van BMI en totaal cholesterol, en geslachtsverschillen in regulatie van hypertensie, diabetes en dyslipidemie.

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - Mar. 4, 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born
Van den Born verwacht een nadruk op het wel of niet bestaan van een hypertensief spoedgeval, omdat dit gevolgen heeft voor behandeling en prognose. Bovendien zullen nieuwe inzichten in behandelstrategie worden geïmplementeerd.

Nationaal Hypertensie Congres Van den Born verwacht een nadruk op het wel of niet bestaan van een hypertensief spoedgeval, omdat dit gevolgen heeft voor behandeling en prognose. Bovendien zullen nieuwe inzichten in behandelstrategie worden geïmplementeerd.

Hypertensie: nieuwe richtlijnen, nieuwe ontwikkelingen?

Feb. 20, 2019

Nationaal Hypertensie Congres Lees een impressie van de presentaties gegeven op het Nationale HypertensieCongres op 1 februari 2019.

Bariatrische operatie in obese individuen met hypertensie resulteert in verbeterde BP uitkomsten

Literatuur - Feb. 19, 2019 - Schiavon CA et al. - Hypertension. 2019

Bariatrische operatie in obese individuen met hypertensie resulteerde in behoefte aan minder antihypertensivaklassen met vergelijkbaar ABPM en non-dipping profiel, en verminderde BP variabiliteit en kleiner aantal patiënten met resistente hypertensie vergeleken met medische therapie.

Groeiende prevalentie van beïnvloedbare risicofactoren in relatief jonge patiënten opgenomen voor AMI

Literatuur - Feb. 19, 2019 - Yandrapalli S et al. - JACC 2019
In een retrospectieve cohortstudie kwamen majeure beïnvloedbare atherosclerotische risicofactoren vaak voor bij volwassenen van 18-44 jaar met ziekenhuisopname voor een eerste AMI. Behalve voor dyslipidemie, nam de prevalentie van risicofactoren geleidelijk toe in de tijd.

In een retrospectieve cohortstudie kwamen majeure beïnvloedbare atherosclerotische risicofactoren vaak voor bij volwassenen van 18-44 jaar met ziekenhuisopname voor een eerste AMI. Behalve voor dyslipidemie, nam de prevalentie van risicofactoren geleidelijk toe in de tijd.