Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Is het ene diureticum beter dan het andere in veteranen met hypertensie?

3' educatie - 7 nov. 2022 - Areef Ishani

Mindfulness-programma voor bloeddrukverlaging presteert beter dan verbeterde gebruikelijke zorg

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. Eric Loucks

Het bloed stroomt waar het niet gaan kan

3' educatie - 26 okt. 2022 - Dr. Manon Slob

Vrouwen die veel zout eten hebben baat bij hogere kaliuminname

3' educatie - 11 okt. 2022 - Prof. dr. Liffert Vogt

Werkzaamheid en veiligheid van renale denervatie op de lange termijn

5' educatie - 21 apr. 2022 - Felix Mahfoud

Rol van renale denervatie bij de behandeling van hypertensie

3' educatie - 29 mrt. 2022 - Dr. Michiel Voskuil

Waarom schrijft u nog steeds ACE-remmers voor bij hypertensie?

3' educatie - 2 mrt. 2022 - Prof. Franz Messerli

Wat is de waarde van ECG en beeldvorming bij bepalen van hypertensie-gemedieerde hartschade?

3' educatie - 10 feb. 2022 - Prof. dr. Robin Nijveldt

Hypertensie- en cholesterolbehandeling op afstand

3' educatie - 22 nov. 2021 - Alexander J. Blood

Een slimme, simpele manier voor bloeddrukbehandeling

3' educatie - 14 nov. 2021 - Dr. Wilko Spiering

Overhaaste conclusies anderhalf jaar geleden over gebruik RAAS-remmers bij COVID-19

3' educatie - 16 juli 2021 - Prof. dr. Jan Danser

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt

Secundaire hypertensie

3' educatie - 1 juli 2021 - Dr. Wilko Spiering

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum

Therapie-ontrouw bij therapieresistente hypertensie - de olifant in de kamer

3' educatie - 2 nov. 2020 - Dr. Wilko Spiering

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

BENEFIT for all

3' educatie - 9 mrt. 2020 - Dr. Thomas Reijnders

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - 31 aug. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Jaime Miranda

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - 3 juni 2019

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - 4 mrt. 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - 11 feb. 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Associatie tussen cumulatieve systolische-bloeddrukbelasting en MACE bij DM2

Literatuur - 5 jan. 2023 - Wang N et al. - J Am Coll Cardiol. 2022

Een post-hocanalyse van de ADVANCE-studie toonde dat de cumulatieve SBD-belasting een betere voorspeller is van het optreden van MACE bij patiënten met DM2 dan andere bloeddrukmetingen.

Langetermijnresultaten tonen bloeddrukverlagingen met renale denervatieprocedure

Literatuur - 6 dec. 2022 - Bhatt DL, et al. - The Lancet 2022

De langetermijnfollow-up van patiënten met ongecontroleerde, behandelingsresistente hypertensie, die werden behandeld met een renale denervatiekatheter toonde grotere en aanhoudende verlagingen van SBD en DBD vergeleken met een schijnprocedure, zoals aangetoond door de eindresultaten van de SYMPLICITY HTN-3 studie.

Antihypertensieve behandeling geassocieerd met lager risico op dementie

Literatuur - 21 nov. 2022 - Peters R et al. - Eur Heart J. 2022

In een meta-analyse van gepoolde gegevens van individuele deelnemers uit 5 dubbelblinde placebogecontroleerde RCT’s was antihypertensieve behandeling geassocieerd met een lager risico op dementie vergeleken met placebo.

Duale endotheline-A-en-B-receptorantagonist vermindert SBD in resistente hypertensie

Nieuws - 9 nov. 2022

AHA 2022 De endotheline-pathway kan een nieuw target vormen om de bloeddruk te verlagen bij patiënten met resistente hypertensie. In de PRECISION-studie werden de bloeddrukverlagende effecten onderzocht van aprocitentan, een duale endotheline-A-en-B-receptorantagonist.

Uitbreiding van studie met renale denervatie bij patiënten met antihypertensiva

9 nov. 2022

AHA 2022 De SPYRAL HTN-ON MED pilotstudie werd uitgebreid en resulteerde in een groter cohort van patiënten met antihypertensiva die renale denervatie of schijnbehandeling ondergingen. Wat was de verandering in systolische ABPM na 6 maanden tussen de twee groepen?

Is het ene diureticum beter dan het andere in veteranen met hypertensie?

3' educatie - 7 nov. 2022 - Areef Ishani
Areef Ishani praat over het ontwerp en de uitkomsten van het Diuretic Comparison Project, een pragmatische studie waarin chloortalidon werd vergeleken met hydrochloorthiazide in veteranen met hypertensie.

AHA 2022 Areef Ishani praat over het ontwerp en de uitkomsten van het Diuretic Comparison Project, een pragmatische studie waarin chloortalidon werd vergeleken met hydrochloorthiazide in veteranen met hypertensie.

Mindfulness-programma voor bloeddrukverlaging presteert beter dan verbeterde gebruikelijke zorg

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. Eric Loucks
Er werd een verschil van 4,5 mmHg in bloeddruk waargenomen met een op mindfulness gebaseerd bloeddrukverlagingsprogramma in vergelijking met verbeterde gebruikelijke zorg. Eric Loucks deelt de details van deze studie en potentiële mechanismen van voordeel met mindfulness.

AHA 2022 Er werd een verschil van 4,5 mmHg in bloeddruk waargenomen met een op mindfulness gebaseerd bloeddrukverlagingsprogramma in vergelijking met verbeterde gebruikelijke zorg. Eric Loucks deelt de details van deze studie en potentiële mechanismen van voordeel met mindfulness.

Mindfulness verlaagt mogelijk verhoogde bloeddruk

Nieuws - 7 nov. 2022

AHA 2022 Door deelname aan een op mindfulness gebaseerd programma konden personen met een verhoogde bloeddruk in de dokterspraktijk hun systolische bloeddruk met 4,5 mmHg verlagen binnen 6 maanden vergeleken met verbeterde gebruikelijke zorg.

Vergelijking van twee diuretica bij veteranen met hypertensie

Nieuws - 5 nov. 2022

AHA 2022 Er was geen verschil in de primaire uitkomst van MACE en niet-kanker sterfte tussen de chloortalidon en hydrochloorthiazide-groepen in een pragmatische, open-label-studie.

Het bloed stroomt waar het niet gaan kan

3' educatie - 26 okt. 2022 - Dr. Manon Slob
Manon Slob vertelt over een casus van een 22-jarige man met therapieresistentie hypertensie bij een coarctatio aortae.

NVIVG 2022 Manon Slob vertelt over een casus van een 22-jarige man met therapieresistentie hypertensie bij een coarctatio aortae.

Vrouwen die veel zout eten hebben baat bij hogere kaliuminname

3' educatie - 11 okt. 2022 - Prof. dr. Liffert Vogt
Prof. dr. Vogt vertelt over de uitkomsten van een studie waarin werd onderzocht of de associaties tussen dagelijkse kaliuminname en SBD of cardiovasculaire events geslachtsspecifiek zijn en of deze associaties afhankelijk zijn van de dagelijkse natriuminname.

Prof. dr. Vogt vertelt over de uitkomsten van een studie waarin werd onderzocht of de associaties tussen dagelijkse kaliuminname en SBD of cardiovasculaire events geslachtsspecifiek zijn en of deze associaties afhankelijk zijn van de dagelijkse natriuminname.

Is het beter om bloeddrukmedicatie in de ochtend of avond in te nemen?

Nieuws - 26 aug. 2022

ESC 2022 Een groot gerandomiseerd onderzoek liet zien dat voor de preventie van HVZ het geen verschil maakte of bloeddrukmedicatie ’s ochtends of ’s avonds werd ingenomen.