Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

BENEFIT for all

3' educatie - 9 mrt. 2020 - Dr. Thomas Reijnders

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - 31 aug. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Jaime Miranda

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - 3 juni 2019

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - 4 mrt. 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - 11 feb. 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - 11 feb. 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - 6 feb. 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

3' educatie - 9 mrt. 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

3' educatie - 12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht

Helft hypertensiepatiënten neemt medicatie niet

3' educatie - 2 feb. 2018 - Dr. Isla Mackenzie, University of Dundee, Dundee, VK

Hypertensie bij de alleroudsten

3' educatie - 2 feb. 2018 - Amersfoort - Prof.dr. Majon Muller, VUmc Amsterdam - Hypertensie 2018

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Bariatrische chirurgie als behandeling van hypertensie in obese patiënten

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Carlos Schiavon - Sao Paolo, Brazilië

Nieuwe ACC/AHA hypertensie richtlijn beschouwd in het licht van de Nederlandse praktijk

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Dr. Arend Mosterd - Amersfoort

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijn: nadruk op nauwkeurigheid BP-meetmethode en leefstijlverbeteringen én een nieuwe streefwaarde

3' educatie - 13 nov. 2017 - Paul Whelton, MD (Tulane University, New Orleans, LA, VS)

Goede BP-meting hangt meer af van juiste techniek dan van afwezigheid arts

3' educatie - 12 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Karen Johnson - Memphis, TN, VS

Pre-eclampsie: pas de deux voor obstetricus en vasculair geneeskundige

3' educatie - 8 sep. 2017 - Prof. dr. Kitty Bloemenkamp

Renale denervatie verlaagt BP bij hypertensiepatiënten in afwezigheid van medicatie

Nieuws - 2 apr. 2020

ACC 2020 De SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal Trial toonde aan dat renale denervatie 24-uurs SBP en office SBP verlaagt in vergelijking met sham-controle bij onbehandelde hypertensiepatiënten.

Starten met ARNI tijdens ziekenhuisopname in real-world HFrEF patiënten is veilig

Literatuur - 18 mrt. 2020 - López-Azor JC et al., - ESC Heart Fail. 2019

Een registerstudie laat zien dat starten met sacubitril/valsartan bij een populatie van opgenomen HFrEF patiënten in de dagelijkse praktijk veilig is en dat deze patiënten vaker lage startdoses krijgen dan poliklinische patiënten.

ESC Position statement over aanhoudend ACEi- en ARBs-gebruik ten tijde van coronavirus COVID-19 uitbraak

Nieuws - 16 mrt. 2020

De ESC Council on Hypertension heeft een statement uitgebracht, waarin sterk wordt aangeraden om door te gaan met behandeling met ACEi en ARBs in tijden van de COVID-19 pandemie.

Gemeenschaps-gebaseerde interventie verlaagt bloeddruk van Zuid-Aziatische volwassenen met hypertensie

Literatuur - 11 mrt. 2020 - Jafar TH et al., - N Engl J Med.

Een multicomponente gemeenschaps-gebaseerde interventie leidde, vergeleken met standaardbehandeling, tot een sterkere bloeddrukverlaging bij volwassenen met hypertensie uit plattelandsgemeenschappen in 3 Zuid-Aziatische landen.

BENEFIT for all

3' educatie - 9 mrt. 2020 - Dr. Thomas Reijnders
Dr. Thomas Reijnders vertelt hoe het e-health gezondheidsprogramma van BENEFIT for all werkt, dat als doel heeft om patiënten te motiveren om leefstijlveranderingen op de lange termijn vol te houden.

Hypertensie Congres 2020 Thomas Reijnders vertelt over het e-health gezondheidsprogramma van BENEFIT for all, dat als doel heeft om patiënten te motiveren om leefstijlveranderingen op de lange termijn vol te houden.

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes
Dr. Gerdes bespreekt welke maatregelen effectief zijn bij de behandeling van overgewicht. Hij focust hierbij op de effecten van leefstijlinterventies, geneesmiddelen en bariatrische chirurgie.

Hypertensie Congres 2020 Dr. Gerdes bespreekt maatregelen die effectief zijn bij de behandeling van overgewicht, waaronder leefstijlinterventies, geneesmiddelen en bariatrische chirurgie.

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl
Estrellita Uijl vertelt over een mogelijk nieuwe strategie van siRNA gericht tegen angiotensinogeen voor de behandeling van hypertensie.

Hypertensie Congres 2020 Estrellita Uijl vertelt over een mogelijk nieuwe strategie van siRNA gericht tegen angiotensinogeen voor de behandeling van hypertensie.

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier
Prof. Burnier vertelt kort over nieuwe concepten van pathofysiologische mechanismen die zoutinname met hypertensie linken. Verder bespreekt hij de relatie tussen zoutinname en bloeddruk.

Hypertensie Congres 2020 Prof. Burnier vertelt kort over nieuwe concepten van pathofysiologische mechanismen die zoutinname met hypertensie linken. Verder bespreekt hij de relatie tussen zoutinname en bloeddruk.

Minder herhaalde AF met combinatie van katheterablatie en renale denervatie

Literatuur - 29 jan. 2020 - Steinberg JS et al. - JAMA. 2020

De gerandomiseerde ERADICATE-AF trial toonde aan dat een combinatie van katheterablatie en renale denervatie in patiënten met paroxysmaal AF en hypertensie resulteerde in een hogere kans op afwezigheid van AF in vergelijking met katheterablatie alleen.

Thiazide of thiazide-achtige diuretica superieur aan ACEi als eerste monotherapie in hypertensie

Literatuur - 27 nov. 2019 - Suchard MA, et al. - The Lancet 2019

Een studie met miljoenen patiënten toonde aan dat er geen verschil is in effectiviteit tussen medicijnklassen als monotherapie voor hypertensie, met uitzondering van lager CV risico met thiazide of thiazide-achtige diuretica vs. ACEi.

Inname van bloeddrukverlagende medicatie voor het slapengaan vermindert risico op CVD

Literatuur - 31 okt. 2019 - Hermida RC et al., - Eur Heart J 2019

Een gerandomiseerde klinische trial met hypertensiepatiënten laat zien dat CVD risico significant is verlaagd bij inname van bloeddrukverlagende medicatie voor het slapengaan vergeleken met inname in de ochtend.

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - 31 aug. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm
In gemeenschap-gebaseerde studies in Colombia en Maleisië behaalde HOPE-4 verlaagd CV risico, betere adherentie en een gezondere leefstijl met een interventie die gericht was op eerder geïdentificeerde barrières voor zorg.

ESC 2019 In gemeenschap-gebaseerde studies in Colombia en Maleisië behaalde HOPE-4 verlaagd CV risico, betere adherentie en een gezondere leefstijl met een interventie die gericht was op eerder geïdentificeerde barrières voor zorg.