Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Therapie-ontrouw bij therapieresistente hypertensie - de olifant in de kamer

3' educatie - 2 nov. 2020 - Dr. Wilko Spiering

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

BENEFIT for all

3' educatie - 9 mrt. 2020 - Dr. Thomas Reijnders

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - 31 aug. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Jaime Miranda

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - 3 juni 2019

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - 4 mrt. 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - 11 feb. 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - 11 feb. 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - 6 feb. 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

3' educatie - 9 mrt. 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

3' educatie - 12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht

Helft hypertensiepatiënten neemt medicatie niet

3' educatie - 2 feb. 2018 - Dr. Isla Mackenzie, University of Dundee, Dundee, VK

Hypertensie bij de alleroudsten

3' educatie - 2 feb. 2018 - Amersfoort - Prof.dr. Majon Muller, VUmc Amsterdam - Hypertensie 2018

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Impressie | Het einde van therapieresistente hypertensie in zicht?

11 september 2020 - Dr. Wilko Spiering

NVIVG 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Wilko Spiering (internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht), gehouden tijdens het 18e symposium van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2020.

CVD risico geassocieerd met lager SBP-bereik in vrouwen dan in mannen

Literatuur - 5 mrt. 2021 - Ji H et al. - Circulation. 2021

Deze studie onderzocht de relatie tussen SBP en incidente CVD en toonde een toenemend risico op CVD vanaf lagere SBP-drempelwaarden bij vrouwen dan bij mannen.

Een overzicht van de wereldwijde last van CVD en risicofactoren vanaf 1990 tot 2019

Literatuur - 18 jan. 2021 - Roth GA, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

De wereldwijde CVD last is gestegen in bijna alle regio's buiten hoge-inkomenslanden. De stijging was grotendeels het gevolg van bevolkingsgroei en vergrijzing. Bovendien was de bijdrage van risicofactoren zoals SBP, BMI, en dieetrisico’s wererldwijd gestegen.

Causaal mechanisme van leeftijds-gerelateerde hypertensie endotype ontdekt

Literatuur - 14 dec. 2020 - Elbatreek MH, et al. - PLoS Biol 2020

Een studie van netwerk methoden en klinische en preklinische validatie toonde dat NOX5-geïnduceerde ontkoppeling van endotheel NO synthase een causaal mechanisme is van een leeftijds-gerelateerde hypertensie endotype.

Therapie-ontrouw bij therapieresistente hypertensie - de olifant in de kamer

3' educatie - 2 nov. 2020 - Dr. Wilko Spiering
Wilko Spiering bespreekt opties om therapieresistente hypertensie te behandelen. Vaak is echter therapie-ontrouw de oorzaak van slechte bloeddrukcontrole.

NVIVG 2020 Vaak is therapie-ontrouw de oorzaak van slechte bloeddrukcontrole bij therapieresistente hypertensie. Wilko Spiering bespreekt nieuwe ontwikkelen voor behandeling van diegenen met werkelijke therapieresistente hypertensie.

Matig en zwaar alcoholgebruik geassocieerd met hypertensie

Literatuur - 28 sep. 2020 - Mayl JJ, et al. - J Am Heart Assoc. 2020

In vergelijking met diegenen die geen alcoholgebruik rapporteerden, hadden T2DM patiënten met matig (7 drankjes/week) en zwaar (>14 drankjes/week) alcoholgebruik een verhoogd risico op hogere bloeddruk, hypertensie stadium 1 en stadium 2.

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes
BRACE CORONA was een gerandomiseerde studie die twee strategieën testte in opgenomen patiënten met COVID-19 en die ACEi of ARB’s gebruikten: tijdelijk stoppen of doorgaan met ACEi/ARB’s. Prof. Lopes bespreekt de resultaten.

ESC 2020 BRACE CORONA was een gerandomiseerde studie die twee strategieën testte in opgenomen patiënten met COVID-19 en die ACEi of ARB’s gebruikten: tijdelijk stoppen of doorgaan met ACEi/ARB’s. Prof. Lopes bespreekt de resultaten.

Verlaging van bloeddruk vermindert risico op grote CV events onafhankelijk van CVD status en baseline SBP

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 Bloeddrukverlaging vermindert het risico op grote CV events, in vergelijkbare mate in personen met en zonder CVD en ongeacht baseline SBP.

Gerandomiseerde studie naar stoppen of voortzetten van ACEi en ARB's in COVID-19

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 Onderbreken van de ACEi/ARBs gedurende 30 dagen had geen invloed op het aantal dagen in leven en uit het ziekenhuis na 30 dagen in vergelijking met voortgezet gebruik van deze medicijnen bij COVID-19-patiënten.

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi
Een studie die 48 RCTs omvatte toonde aan dat verlaging van iedere 5 mmHg SBP leidde tot 10% afname van majeure CV events, onafhankelijk van CVD status en baseline SBP.

ESC 2020 Een studie die 48 RCTs omvatte toonde aan dat verlaging van iedere 5 mmHg SBP leidde tot 10% afname van majeure CV events, onafhankelijk van CVD status en baseline SBP.

Risico op ASCVD neemt geleidelijk toe met toenemende SBP waarden vanaf 90 mmHg

Literatuur - 6 juli 2020 - Whelton SP et al. - JAMA Cardiol. 2020.

Aanwezigheid van coronaire arterie calcificatie en risico op incidente ASCVD events namen toe met toenemende SBP bij personen met een SBP tussen 90 en 129 mmHg die geen andere traditionele ASCVD risicofactoren hadden.

Impressie | Veranderingen in gedrag als leefstijlinterventie

31 januari 2020 - Dr. Thomas Reijnders

Hypertensie congres 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Thomas Reijnders, gehouden tijdens het hypertensie congres 2020.