Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Hypertensie- en cholesterolbehandeling op afstand

3' educatie - 22 nov. 2021 - Alexander J. Blood

Een slimme, simpele manier voor bloeddrukbehandeling

3' educatie - 14 nov. 2021 - Dr. Wilko Spiering

Overhaaste conclusies anderhalf jaar geleden over gebruik RAAS-remmers bij COVID-19

3' educatie - 16 juli 2021 - Prof. dr. Jan Danser

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt

Secundaire hypertensie

3' educatie - 1 juli 2021 - Dr. Wilko Spiering

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum

Therapie-ontrouw bij therapieresistente hypertensie - de olifant in de kamer

3' educatie - 2 nov. 2020 - Dr. Wilko Spiering

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

BENEFIT for all

3' educatie - 9 mrt. 2020 - Dr. Thomas Reijnders

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - 31 aug. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Jaime Miranda

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - 3 juni 2019

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - 4 mrt. 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - 11 feb. 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - 11 feb. 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - 6 feb. 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

3' educatie - 9 mrt. 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

Hypertensie- en cholesterolbehandeling op afstand

3' educatie - 22 nov. 2021 - Alexander J. Blood
Alexander Blood vertelt over een behandelprogramma voor patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie dat op afstand plaatsvindt en gebaseerd is op een algoritme. Ook deelt hij de klinische uitkomsten van de eerste 10.000 patiënten die deelnamen aan dit programma.

AHA 2021 Alexander Blood vertelt over een behandelprogramma voor voor patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie dat op afstand plaatsvindt en gebaseerd is op een algoritme. Ook deelt hij de klinische uitkomsten van de eerste 10.000 patiënten die deelnamen aan dit programma.

Programma op afstand voor verbeteren van hypertensie- en LDL-c-behandeling

Nieuws - 22 nov. 2021

AHA 2021 Dit hypertensie en LDL-c-behandelprogramma werd op afstand uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten met een hoog CV-risico. Het programma verbeterde de hypertensie- en LDL-c-behandeling in een divers zorgnetwerk.

Een slimme, simpele manier voor bloeddrukbehandeling

3' educatie - 14 nov. 2021 - Dr. Wilko Spiering
Wilko Spiering schetst het probleem van onbehandelde hypertensie in China, met name op het platteland en bespreekt de resultaten en implicaties van een clustertrial met dorpsdokters voor bloeddrukregulatie.

AHA 2021 Wilko Spiering schetst het probleem van onbehandelde hypertensie in China, met name op het platteland en bespreekt de resultaten en implicaties van een clustertrial met dorpsdokters voor bloeddrukregulatie.

Dorpsdokter-gestuurde interventie voor hypertensiebehandeling verbetert bloeddrukregulatie op het Chinese platteland

Nieuws - 13 nov. 2021

AHA 2021 In een clustertrial van dorpen was bloeddrukregulatie significant verbeterd door een dorpsdokter-gestuurde interventie voor hypertensiebehandeling in vergelijking met standaardzorg bij inwoners met hypertensie op het Chinese platteland.

Starten met kwart-dosis viervoudige combinatiepil geeft effectieve bloeddrukverlaging

Nieuws - 7 sep. 2021

ESC 2021 De QUARTET studie toonde aan dat starten met een kwart-dosis viervoudige combinatiepil leidde tot een grotere bloeddrukverlaging bij patiënten met hypertensie in vergelijking met het starten met standaarddosis monotherapie.

Intensieve bloeddrukverlaging vermindert CV events in oudere patiënten met hypertensie

Nieuws - 30 aug. 2021

ESC 2021 De STEP-studie toonde aan dat intensieve bloeddrukverlaging (SBP-streefwaarde 110 tot <130 mmHg) het risico op CV events verminderde bij oudere patiënten met hypertensie, in vergelijking met standaardbehandeling (SBP-streefwaarde 130 tot <150 mmHg).

Vervangen van zout door natriumbeperkt zout verlaagt risico op beroerte

Nieuws - 29 aug. 2021
De Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) toonde aan dat vervanging van gewoon zout (100% NaCl) door een zoutvervanger (75% NaCl + 25% KCl) het risico op een beroerte vermindert bij mensen met een eerdere beroerte of hypertensie.

ESC 2021 De Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) toonde aan dat vervanging van gewoon zout (100% NaCl) door een zoutvervanger (75% NaCl + 25% KCl) het risico op een beroerte vermindert bij mensen met een eerdere beroerte of hypertensie.

ARNI mogelijke behandeling bij patiënten met HFpEF en schijnbaar resistente hypertensie

Literatuur - 23 aug. 2021 - Jackson AM et al. - Eur Heart J. 2021

Deze post-hoc analyse van PARAGON-HF suggereert dat sacubitril/valsartan een significant grotere bloeddrukverlaging geeft dan valsartan bij patiënten HFpEF en schijnbaar resistente hypertensie of schijnbaar MRA-resistente hypertensie.

Overhaaste conclusies anderhalf jaar geleden over gebruik RAAS-remmers bij COVID-19

3' educatie - 16 juli 2021 - Prof. dr. Jan Danser
Prof. Danser kijkt terug op de hype rondom het gebruik van RAAS-remmers  door COVID-19 patiënten aan het begin van de pandemie en geeft een korte samenvatting van alle studies die daarna gedaan zijn.

Hypertensiecongres 2021 Prof. Danser kijkt terug op de hype rondom het gebruik van RAAS-remmers door COVID-19 patiënten aan het begin van de pandemie en geeft een korte samenvatting van alle studies die daarna gedaan zijn.

Position paper over renale denervatie voor de behandeling van hypertensie

Nieuws - 11 aug. 2021

De European Society of Hypertension heeft een position paper over renale denervatie (RDN) gepubliceerd in navolging van de publicatie van vijf sham-gecontroleerde RCT's die aantoonden dat RDN een effectieve en veilige optie is voor de behandeling van hypertensie.

Vergelijkbare effectiviteit van ACEi en ARB als hypertensiebehandeling in dagelijkse praktijk

Literatuur - 9 aug. 2021 - Chen RJ, et al. - Hypertension 2021

Er was geen verschil in CV uitkomsten met ACEi monotherapie als eerstelijnsbehandeling voor hypertensie in vergelijking met ARB monotherapie in een grootschalige observationele netwerkstudie.

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt
Hypertensie, albuminurie én de zoutbalans moeten in acht worden genomen bij nierpatiënten om hun prognose te verbeteren.

Hypertensiecongres 2021 Hypertensie, albuminurie én de zoutbalans moeten in acht worden genomen bij nierpatiënten om hun prognose te verbeteren.