Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - Aug. 31, 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Jaime Miranda

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - Mar. 4, 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - Feb. 11, 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - Feb. 6, 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

3' educatie - Mar. 12, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht

Helft hypertensiepatiënten neemt medicatie niet

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Isla Mackenzie, University of Dundee, Dundee, VK

Hypertensie bij de alleroudsten

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Amersfoort - Prof.dr. Majon Muller, VUmc Amsterdam - Hypertensie 2018

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Bariatrische chirurgie als behandeling van hypertensie in obese patiënten

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Carlos Schiavon - Sao Paolo, Brazilië

Nieuwe ACC/AHA hypertensie richtlijn beschouwd in het licht van de Nederlandse praktijk

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Dr. Arend Mosterd - Amersfoort

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijn: nadruk op nauwkeurigheid BP-meetmethode en leefstijlverbeteringen én een nieuwe streefwaarde

3' educatie - Nov. 13, 2017 - Paul Whelton, MD (Tulane University, New Orleans, LA, VS)

Goede BP-meting hangt meer af van juiste techniek dan van afwezigheid arts

3' educatie - Nov. 12, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Karen Johnson - Memphis, TN, VS

Pre-eclampsie: pas de deux voor obstetricus en vasculair geneeskundige

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Prof. dr. Kitty Bloemenkamp

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

3' educatie - Aug. 29, 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht

Wat leert Spartacus ons?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. Jaap Deinum

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

3' educatie - Sep. 18, 2017 - Dr. Clyde Jancy - Chicago, IL, VS

Goed uitgevoerde studie bevestigt biologisch principe van bloeddrukverlaging door renale denervatie

3' educatie - Aug. 29, 2017 - ESC 2017, Barcelona - Laura Mauri - Boston, MA, VS

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - Aug. 31, 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm
In gemeenschap-gebaseerde studies in Colombia en Maleisië behaalde HOPE-4 verlaagd CV risico, betere adherentie en een gezondere leefstijl met een interventie die gericht was op eerder geïdentificeerde barrières voor zorg.

ESC 2019 In gemeenschap-gebaseerde studies in Colombia en Maleisië behaalde HOPE-4 verlaagd CV risico, betere adherentie en een gezondere leefstijl met een interventie die gericht was op eerder geïdentificeerde barrières voor zorg.

Orale kaliumbinder maakt gebruik van spironolacton mogelijk in patiënten met resistente hypertensie en CKD

Literatuur - Sep. 19, 2019 - Agarwal R et al., - The Lancet 2019

In de AMBER trial maakte gelijktijdig gebruik van patiromeer langer spironolactongebruik mogelijk in patiënten met resistente hypertensie en chronische nierziekte, door het risico op hyperkalemie te verlagen.

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Jaime Miranda
Een stepped-wedge cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial toonde aan dat een zout-substitutiestrategie in 6 dorpen in Peru bloeddruk verlaagde en incidentie van hypertensie met de helft verminderde.

ESC 2019 Een stepped-wedge cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial toonde aan dat een zout-substitutiestrategie in 6 dorpen in Peru bloeddruk verlaagde en incidentie van hypertensie met de helft verminderde.

Systolische en diastolische hypertensie onafhankelijk geassocieerd met CV uitkomsten

Literatuur - July 23, 2019 - Flint AC, et al. - N Engl J Med 2019
In een grote cohortstudie van 1.3 miljoen deelnemers waren zowel systolische als diastolische hypertensie geassocieerd met samenstelling van MI, ischemische stroke en hemorragische stroke, onafhankelijk van drempelwaarde voor de definitie van hypertensie.

In een grote cohortstudie van 1.3 miljoen deelnemers waren zowel systolische als diastolische hypertensie geassocieerd met samenstelling van MI, ischemische stroke en hemorragische stroke, onafhankelijk van drempelwaarde voor de definitie van hypertensie.

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019
Prof. Rossignol vertelt over de AMBER trial en een vooraf gespecificeerde analyse van HF patiënten. Patiromeer resulteerde in meer patiënten die spironolacton bleven gebruiken bij resistente hypertensie en CKD.

ESC HF 2019 Prof. Rossignol vertelt over de AMBER trial en een vooraf gespecificeerde analyse van HF patiënten. Patiromeer resulteerde in meer patiënten die spironolacton bleven gebruiken bij resistente hypertensie en CKD.

Gebruik van patiromeer resulteert in meer patiënten die spironolacton blijven gebruiken in resistente hypertensie en CKD, met en zonder HF

Nieuws - May 24, 2019
Toevoeging van patiromeer aan spironolacton liet zien dat een hoger percentage patiënten spironolacton bleven gebruiken vs. diegenen op placebo en spironolacton aan het begin, waarbij geen verschil was tussen HF en niet-HF.

ESC HF 2019 Toevoeging van patiromeer aan spironolacton liet zien dat een hoger percentage patiënten spironolacton bleven gebruiken vs. diegenen op placebo en spironolacton aan het begin, waarbij geen verschil was tussen HF en niet-HF.

Intensieve BP-verlaging lijkt ook gunstig in volwassenen met diabetes, ongeacht baseline-BP

Literatuur - May 20, 2019 - Rahman F et al. - Hypertension. 2019
Een analyse van de ADVANCE-studie toont dat het behandeleffect van perindopril-indapamide in patiënten met diabetes onafhankelijk is van SBP, DBP en 10-jaars ASCVD-risico op baseline.

Een analyse van de ADVANCE-studie toont dat het behandeleffect van perindopril-indapamide in patiënten met diabetes onafhankelijk is van SBP, DBP en 10-jaars ASCVD-risico op baseline.

Met nieuwe publiekscampagne wil de Hartstichting regelmatig bloeddruk meten de norm maken

Nieuws - May 18, 2019
De Hartstichting roept mensen op regelmatig hun BP te meten. Volgens de stichting zijn 1,2 miljoen Nederlanders onwetend over hun hoge BP en daarmee grotere kans op hart- of vaatziekte.

De Hartstichting roept mensen op regelmatig hun BP te meten. Volgens de stichting zijn 1,2 miljoen Nederlanders onwetend over hun hoge BP en daarmee grotere kans op hart- of vaatziekte.

Hersen-aminopeptidase A-remmer verlaagt bloeddruk in een diverse hoogrisicopopulatie

Literatuur - May 13, 2019 - Ferdinand KC et al. - Circulation 2019

Firibastat, de eerste in zijn klasse en een selectieve en specifieke remmer van hersen-aminopeptidase A, verlaagde op veilige wijze BP in patiënten met hypertensie en overgewicht van verschillende etnische afkomst.

Renale denervatie gelinkt aan SBP-daling in meta-analyse van sham-gecontroleerde studies

Literatuur - Apr. 17, 2019 - Sardar P et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

Analyse van data uit zes gerandomiseerde, sham-gecontroleerde studies van renale sympathische denervatie toont dat RSD een grotere daling gaf van 24-uurs ambulante, ambulante overdag- en office SBP en DBP.

Reactie NHV, NVIVG en NVVC op de uitzending van Radar 8 april jl.

Nieuws - Apr. 17, 2019

De NHV, NVIVG en NVVC hebben gezamelijk een reactie opgesteld, naar aanleiding van een Radar-uitzending waarin bloeddrukbehandeling ten onrechte als weinig effectief wordt afgeschilderd.

Bereiken van erg lage BP in diabetespatiënten gelinkt aan hoger CV risico

Literatuur - Apr. 10, 2019 - Böhm M et al., - Eur Heart J, 2019

ONTARGET en TRANSCEND data tonen een niet-lineair verband tussen gemiddelde bereikte SBP en DBP en klinische uitkomsten, en eventrisico was hoger in diabetes vs. geen diabetes, over het gehele BP spectrum.