Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt

Secundaire hypertensie

3' educatie - 1 juli 2021 - Dr. Wilko Spiering

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum

Therapie-ontrouw bij therapieresistente hypertensie - de olifant in de kamer

3' educatie - 2 nov. 2020 - Dr. Wilko Spiering

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

BENEFIT for all

3' educatie - 9 mrt. 2020 - Dr. Thomas Reijnders

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - 31 aug. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Jaime Miranda

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - 3 juni 2019

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - 4 mrt. 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - 11 feb. 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - 11 feb. 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - 6 feb. 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

3' educatie - 9 mrt. 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

3' educatie - 12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt
Hypertensie, albuminurie én de zoutbalans moeten in acht worden genomen bij nierpatiënten om hun prognose te verbeteren.

Hypertensiecongres 2021 Hypertensie, albuminurie én de zoutbalans moeten in acht worden genomen bij nierpatiënten om hun prognose te verbeteren.

Secundaire hypertensie

3' educatie - 1 juli 2021 - Dr. Wilko Spiering
Secundaire hypertensie is veelvoorkomend, een belangrijk probleem en vaak goed te behandelen, volgens Wilko Spiering.

Hypertensiecongres 2021 Secundaire hypertensie is veelvoorkomend, een belangrijk probleem en vaak goed te behandelen, volgens Wilko Spiering.

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum
Wat betekent essentieel in essentiële hypertensie? Dr. Deinum gaat dieper in op deze term en vertelt over aanpak van onderzoek naar oorzaken van hypertensie.

Hypertensiecongres 2021 Wat betekent essentieel in essentiële hypertensie? Dr. Deinum gaat dieper in op deze term en vertelt over een aanpak van onderzoek naar oorzaken van hypertensie.

Hypertensie stadium 1 in vrouwen van begin 40 geassocieerd met verhoogd ACS risico tijdens middelbare leeftijd

Literatuur - 24 juni 2021 - Kringeland E, et al. - Eur J Prev Cardiol 2021
Vrouwen met hypertensie stadium 1 (130-139 mmHg) van begin 40 hadden een verhoogd risico op ACS tijdens middelbare leeftijd, terwijl deze associatie niet-significant was in mannen na correctie voor CV risicofactoren.

Vrouwen met hypertensie stadium 1 (130-139 mmHg) van begin 40 hadden een verhoogd risico op ACS tijdens middelbare leeftijd, terwijl deze associatie niet-significant was in mannen na correctie voor CV risicofactoren.

Grotere SBP afname met renale denervatie in patiënten met resistente hypertensie op combinatiepil

Nieuws - 18 mei 2021

ACC 2021 In patiënten met resistente hypertensie, ondanks gebruik van een drievoudige medicatie combinatiepil, resulteerde renale denervatie in een 4.5 mmHg grotere afname na 2 maanden dan een sham controle.

CV voordelen van statinebehandeling blijven bestaan na stopzetting van behandeling

Literatuur - 12 mei 2021 - Bosch J et al. - Eur Heart J. 2021

CV voordelen van rosuvastatine, vergeleken met placebo, bleven na stopzetting van de statinetherapie behouden bij personen zonder CVD maar met een gemiddeld risico op CV events.

Meer onderzoek nodig voor optimale hypertensie screenings- en bevestigings-algoritmes

Literatuur - 11 mei 2021 - Guirguis-Blake J, et al. - JAMA 2021

Dit systematische review voor de US Preventive Services Task Force geeft een overzicht van voor- en nadelen van screening voor hypertensie in volwassenen en van de nauwkeurigheid van screening en bevestigende BP metingen.

Scientifc Statement over nadelige zwangerschapsuitkomsten en CVD

Literatuur - 21 apr. 2021 - Parikh NI et al. - Circulation. 2021

Nadelige zwangerschapsuitkomsten (APO's) zijn geassocieerd met de toekomstige ontwikkeling van CVD. Een Scientifc Statement van de American Heart Association geeft aanbevelingen voor strategieën om het langetermijnrisico op CVD bij vrouwen met APO's te verminderen.

Impressie | Het einde van therapieresistente hypertensie in zicht?

11 september 2020 - Dr. Wilko Spiering

NVIVG 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Wilko Spiering (internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht), gehouden tijdens het 18e symposium van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2020.

CVD risico geassocieerd met lager SBP-bereik in vrouwen dan in mannen

Literatuur - 5 mrt. 2021 - Ji H et al. - Circulation. 2021

Deze studie onderzocht de relatie tussen SBP en incidente CVD en toonde een toenemend risico op CVD vanaf lagere SBP-drempelwaarden bij vrouwen dan bij mannen.

Een overzicht van de wereldwijde last van CVD en risicofactoren vanaf 1990 tot 2019

Literatuur - 18 jan. 2021 - Roth GA, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020

De wereldwijde CVD last is gestegen in bijna alle regio's buiten hoge-inkomenslanden. De stijging was grotendeels het gevolg van bevolkingsgroei en vergrijzing. Bovendien was de bijdrage van risicofactoren zoals SBP, BMI, en dieetrisico’s wererldwijd gestegen.

Causaal mechanisme van leeftijds-gerelateerde hypertensie endotype ontdekt

Literatuur - 14 dec. 2020 - Elbatreek MH, et al. - PLoS Biol 2020

Een studie van netwerk methoden en klinische en preklinische validatie toonde dat NOX5-geïnduceerde ontkoppeling van endotheel NO synthase een causaal mechanisme is van een leeftijds-gerelateerde hypertensie endotype.