Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van hypertensie?

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Bert-Jan van den Born, Amsterdam

De toekomst van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op ACC, Orlando, FL, VS - Prof. Michael Böhm, Homburg, Duitsland

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

3' educatie - Mar. 12, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht

Helft hypertensiepatiënten neemt medicatie niet

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Dr. Isla Mackenzie, University of Dundee, Dundee, VK

Hypertensie bij de alleroudsten

3' educatie - Feb. 2, 2018 - Amersfoort - Prof.dr. Majon Muller, VUmc Amsterdam - Hypertensie 2018

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Bariatrische chirurgie als behandeling van hypertensie in obese patiënten

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Carlos Schiavon - Sao Paolo, Brazilië

Nieuwe ACC/AHA hypertensie richtlijn beschouwd in het licht van de Nederlandse praktijk

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Dr. Arend Mosterd - Amersfoort

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijn: nadruk op nauwkeurigheid BP-meetmethode en leefstijlverbeteringen én een nieuwe streefwaarde

3' educatie - Nov. 13, 2017 - Paul Whelton, MD (Tulane University, New Orleans, LA, VS)

Goede BP-meting hangt meer af van juiste techniek dan van afwezigheid arts

3' educatie - Nov. 12, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Karen Johnson - Memphis, TN, VS

Pre-eclampsie: pas de deux voor obstetricus en vasculair geneeskundige

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Prof. dr. Kitty Bloemenkamp

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

3' educatie - Aug. 29, 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht

Wat leert Spartacus ons?

3' educatie - Sep. 8, 2017 - Dr. Jaap Deinum

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

3' educatie - Sep. 18, 2017 - Dr. Clyde Jancy - Chicago, IL, VS

Goed uitgevoerde studie bevestigt biologisch principe van bloeddrukverlaging door renale denervatie

3' educatie - Aug. 29, 2017 - ESC 2017, Barcelona - Laura Mauri - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

E-counseling verbetert therapietrouw bij hypertensie

3' educatie - Apr. 24, 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Robert Nolan - Toronto, ON, Canada

Hypertensiemanagement in de tweede lijn

3' educatie - Feb. 3, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Dr. Yvo Sijpkens - HMC Bronovo, Den Haag

Herziening CVRM richtlijn vanuit het perspectief van de huisarts

3' educatie - Feb. 27, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Judith Tjin-A-Ton
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

'Automatisch en alleen' bloeddruk meten in de SPRINT

3' educatie - Feb. 20, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Bert-Jan van den Born

Nieuwe methode meet procedurele effectiviteit van renale denervatie

3' educatie - Feb. 20, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Mark Roland de Jong

Twee miljoen Nederlanders met onbehandelde hypertensie

3' educatie - Feb. 13, 2017 - Nationaal Hypertensiecongres - Gert van Montfrans en Paul Smits

Cholesterolverlaging voor iedere hypertensiepatiënt?

3' educatie - Feb. 6, 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Frank Visseren
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Waarom nemen patiënten hun medicatie niet in, en hoe kunnen we therapietrouw verbeteren?

10' educatie - Nov. 23, 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Robert Horne (University College London, VK)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hoe kan de bloeddruk het beste worden gemeten?

3' educatie - Sep. 9, 2016 - IVG symposium 2016, Zeist - Dr. Jaap Deinum (Radboudumc) en dr. Bert-Jan van den Born (AMC)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Interim resultaten nieuw device voor behandeling therapieresistente hypertensie

10' educatie - Aug. 29, 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Wilko Spiering (UMC Utrecht)

Verhoogde BP voor 40 jaar geassocieerd met incidente CVD events op middelbare leeftijd

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Yano Y et al., - JAMA. 2018

Gemeenschap-gebaseerde data laat zien dat oplopende categorieën van ernst van hypertensie volgens de 2017 ACC/AHA BP richtlijn geassocieerd zijn met toenemend risico op CVD events op middelbare leeftijd.

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK
Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

ESC 2018 Dr. Ajay Gupta onderzocht het langetermijneffect van behandeling met een calciumkanaalblokker-gebaseerde regime en een statine op mortaliteit in patiënten met hypertensie en toonde een legacy effect aan met de gecombineerde therapie.

Leeftijdsgebonden stijging bloeddruk lijkt meer gevolg van Westerse leefstijl dan natuurlijk beloop

Literatuur - Dec. 3, 2018 - Mueller NT et al. - JAMA Cardiol. 2018

Een kleine cross-sectionele studie liet een leeftijdsgebonden stijging in BP vanaf de jeugd zien in een meer verwesterde gemeenschap, in vergelijking met een totaal geïsoleerde gemeenschap.

Wereldwijde screening voor hoge bloeddruk

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Thomas Beaney - Londen, VK
Wereldwijd heeft een op de vijf mensen een verhoogde bloeddruk. In deze video presenteert dr. Thomas Beaney het project May Measurement Month, dat beoogt om wereldwijd bewustzijn van een hoge bloeddruk te verhogen voor preventie van CVD.

ESC 2018 Wereldwijd heeft een op de vijf mensen een verhoogde bloeddruk. In deze video presenteert dr. Thomas Beaney het project May Measurement Month, dat beoogt om wereldwijd bewustzijn van een hoge bloeddruk te verhogen voor preventie van CVD.

Orale GLP-1RA toont CV veiligheid en reductie van secundaire sterfte-eindpunten in T2DM

Nieuws - Nov. 26, 2018

De fase 3a PIONEER 6 trial behaalde zijn primaire eindpunt met oraal semaglutide en toonde daarmee non-inferioriteit voor MACE aan, gedreven door significante reductie van CV en algemene sterfte, in vergelijking met placebo, bovenop standaardzorg in T2DM.

Bloeddrukverlagende therapie leidt niet tot minder sterfte of CV events in laagrisicopatiënten met milde hypertensie

Literatuur - Nov. 9, 2018 - Sheppard JP et al. - JAMA Intern Med 2018

In een observationele studie was bloeddrukverlagende therapie niet geassocieerd met minder sterfte of CVD-gevallen in laagrisicopatiënten met milde hypertensie.

Gebruik van β-blokkers vroeg in de zwangerschap niet geassocieerd met hoger risico op aangeboren afwijkingen

Literatuur - Nov. 1, 2018 - Bateman BT et al. - Annals of Internal Medicine 2018
In een cohortstudie was gebruik van β-blokkers in het eerste trimester niet geassocieerd met een hoger risico op aangeboren (hart)afwijkingen.

In een cohortstudie was gebruik van β-blokkers in het eerste trimester niet geassocieerd met een hoger risico op aangeboren (hart)afwijkingen.

Parodontitis negatief effect op succes van bloeddrukverlagende therapie bij hoge BP

Literatuur - Oct. 31, 2018 - Pietropaoli D et al. - Hypertension 2018

Een retrospectieve studie toonde een betere SBP gedurende bloeddrukverlagende therapie en lager risico op onsuccesvolle bloeddrukverlagende therapie in hypertensieve patiënten met goede mondgezondheid, in vergelijking met diegenen met parodontitis.

Objectief therapietrouw meten met massaspectrometrie

3' educatie - Sep. 7, 2018 - Dr. Erik van Maarseveen, Utrecht
Tot op heden kon therapietrouw alleen subjectief gemeten worden. Dr. Erik van Maarseveen legt uit hoe hij objectief therapietrouw meet met massaspectrometrie.

Tot op heden kon therapietrouw alleen subjectief gemeten worden. Dr. Erik van Maarseveen legt uit hoe hij objectief therapietrouw meet met massaspectrometrie.

Hypertensie: Langetermijn CV voordelen met interventies voor bloeddruk en cholesterol

Literatuur - Sep. 26, 2018 - Gupta A et al. - The Lancet 2018

Bloeddrukverlaging met amlodipine en lipidenverlaging met atorvastatine resulteerde nog steeds in minder stroke en CV sterfte in hypertensiepatiënten na meer dan tien jaar, zoals langetermijn follow-up data van de ASCOT trial laten zien.

Optimalisatie van diastolische BP geassocieerd met lager CV risico, bij optimale systolische BP

Literatuur - Sep. 25, 2018 - Boehm M et al. - Eur Heart J 2018

In patiënten met een systolische BP tussen 120 en <140 mmHg, was diastolische BP van 70 - <80 mmHg geassocieerd met een lager risico op nadelige events, ten opzichte van lagere en hogere DBP.

NVIVG | Het verbeteren van de therapietrouw: meten is weten

7 sept 2018 - Dr. Erik van Maarseveen

NVIVG 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Erik van Maarseveen (klinisch farmacoloog, UMCU, Utrecht), gehouden tijdens het symposium Vasculaire Geneeskunde - NVIVG 2018.