Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie

Werkzaamheid en veiligheid van renale denervatie op de lange termijn

5' educatie - 21 apr. 2022 - Felix Mahfoud

Rol van renale denervatie bij de behandeling van hypertensie

3' educatie - 29 mrt. 2022 - Dr. Michiel Voskuil

Waarom schrijft u nog steeds ACE-remmers voor bij hypertensie?

3' educatie - 2 mrt. 2022 - Prof. Franz Messerli

Wat is de waarde van ECG en beeldvorming bij bepalen van hypertensie-gemedieerde hartschade?

3' educatie - 10 feb. 2022 - Prof. dr. Robin Nijveldt

Hypertensie- en cholesterolbehandeling op afstand

3' educatie - 22 nov. 2021 - Alexander J. Blood

Een slimme, simpele manier voor bloeddrukbehandeling

3' educatie - 14 nov. 2021 - Dr. Wilko Spiering

Overhaaste conclusies anderhalf jaar geleden over gebruik RAAS-remmers bij COVID-19

3' educatie - 16 juli 2021 - Prof. dr. Jan Danser

Zoutbalans is cruciale factor in behandeling hypertensie bij nierpatiënten

3' educatie - 6 juli 2021 - Prof. dr. Liffert Vogt

Secundaire hypertensie

3' educatie - 1 juli 2021 - Dr. Wilko Spiering

Hoe essentieel is essentiële hypertensie?

3' educatie - 24 juni 2021 - Dr. Jaap Deinum

Therapie-ontrouw bij therapieresistente hypertensie - de olifant in de kamer

3' educatie - 2 nov. 2020 - Dr. Wilko Spiering

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein
Video (paneldiscussie) 3 van 3

COVID-19, ACE2 en RAAS remmers: Wat zijn de implicaties voor de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 23 apr. 2020 - Profs. John Deanfield, Jan Danser en Murray Epstein

BENEFIT for all

3' educatie - 9 mrt. 2020 - Dr. Thomas Reijnders

Gewichtsreductie: welke interventies zijn effectief?

3' educatie - 2 mrt. 2020 - Dr. Victor Gerdes

Antihypertensieve effecten van siRNA gericht tegen angiotensinogeen

3' educatie - 24 feb. 2020 - Estrellita Uijl

Zoutinname en bloeddruk

3' educatie - 10 feb. 2020 - Prof. Michel Burnier

Verlaagd CV risico met een interventie gericht op geïdentificeerde barrières voor zorg

3' educatie - 31 aug. 2019 - ESC 2019, Parijs - Prof. J-D Schwalm

Gemeenschapsbrede zoutrestrictie vermindert bloeddruk en incidentie van hypertensie

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Jaime Miranda

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - 3 juni 2019

Verwachte veranderingen in de nieuwe richtlijn hypertensieve crisis

3' educatie - 4 mrt. 2019 - Dr. Bert-Jan van den Born

Thuismeetprogramma HartWacht geeft patiënten meer verantwoordelijkheid over het meten van gezondheid

3' educatie - 11 feb. 2019 - Sebastiaan Blok - Amsterdam

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Peter de Leeuw

Nieuwe, langwerkende RAS-blokker: hypertensiemanagement van de toekomst?

3' educatie - 11 feb. 2019 - Prof. dr. Jan Danser

Nieuwe aanbevelingen in de ESC/ESH richtlijn voor management van hypertensie

3' educatie - 11 feb. 2019 - Amersfoort - Prof. Bryan Williams - Londen, VK

Doe mee met Mei MeetMaand voor meer aandacht voor hoge bloeddruk

3' educatie - 6 feb. 2019 - Prof. Neil Poulter - Londen, VK

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

De rol van de eerste en tweedelijn bij behandeling van VTE

3' educatie - 28 nov. 2018 - Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Is het beter om bloeddrukmedicatie in de ochtend of avond in te nemen?

Nieuws - 26 aug. 2022

ESC 2022 Een groot gerandomiseerd onderzoek liet zien dat voor de preventie van HVZ het geen verschil maakte of bloeddrukmedicatie ’s ochtends of ’s avonds werd ingenomen.

Verbeterde bloeddrukregulatie met langere tijd op streefwaarde na renale denervatie

Nieuws - 31 mei 2022

Een analyse van de SPYRAL HTN-ON MED-studie toonde verbeterde bloeddrukregulatie met een langere tijd in het bloeddrukstreefbereik na renale denervatie vergeleken met een schijnprocedure.

Risicofactoren in kindertijd geassocieerd met CV-events op volwassen leeftijd

Literatuur - 26 apr. 2022 - Jacobs, Jr. DE et al. - N Engl J Med. 2022

Een studie heeft aangetoond dat traditionele CV-risicofactoren (BMI, SBD, totaal cholesterolgehalte, triglyceridengehalte en roken) in de kindertijd geassocieerd zijn met CV-events op volwassen leeftijd.

Werkzaamheid en veiligheid van renale denervatie op de lange termijn

5' educatie - 21 apr. 2022 - Felix Mahfoud
De langetermijnfollow-up van de SPYRAL HTN-ON MED-studie toonde aan dat renale denervatie resulteert in klinisch relevante bloeddrukverlagingen tot 36 maanden bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie die antihypertensiva gebruiken.

ACC 2022 De langetermijnfollow-up van de SPYRAL HTN-ON MED-studie toonde aan dat renale denervatie resulteert in klinisch relevante bloeddrukverlagingen tot 36 maanden bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie die antihypertensiva gebruiken.

Veilige LDL-c-verlaging met bempedoïnezuur bij patiëntsubgroepen

Nieuws - 19 apr. 2022

ACC 2022 Twee analyses tonen dat behandeling met bempedoïnezuur LDL-c verlaagt bij patiënten met een nierfunctiestoornis en bij patiënten met hypertensie. Bovendien is aangetoond dat bempedoïnezuur over het algemeen goed verdragen werd bij deze patiënten.

Lagere 24-uurs ambulante SBD na 3 jaar met renale denervatie vs. schijnprocedure

Nieuws - 11 apr. 2022

ACC 2022 Een vooraf gespecificeerde analyse van de SPYRAL HTN-ON MED-studie toonde aan dat radiofrequente renale denervatie een significante vermindering gaf in 24-uurs SBD na 36 maanden in vergelijking met een schijnprocedure.

Rol van renale denervatie bij de behandeling van hypertensie

3' educatie - 29 mrt. 2022 - Dr. Michiel Voskuil
Is er een rol weggelegd voor renale denervatie in een groep van patienten met hypertensie naast leefstijladviezen en medicamenteuze behandeling? Dr. Voskuil geeft zijn kijk op dit onderwerp.

Nationaal Hypertensie Congres 2022 Is er een rol weggelegd voor renale denervatie in een groep van patienten met hypertensie naast leefstijladviezen en medicamenteuze behandeling? Dr. Voskuil geeft zijn kijk op dit onderwerp.

Waarom schrijft u nog steeds ACE-remmers voor bij hypertensie?

3' educatie - 2 mrt. 2022 - Prof. Franz Messerli
Prof. Messerli richt zich tot u en vraagt waarom u nog steeds ACE-remmers gebruikt voor behandeling van hypertensie, terwijl ARBs net zo effectief zijn en minder bijwerkingen geven.

Nationaal Hypertensie Congres 2022 Prof. Messerli richt zich tot u en vraagt waarom u nog steeds ACE-remmers gebruikt voor behandeling van hypertensie, terwijl ARBs net zo effectief zijn en minder bijwerkingen geven.

Wat is de waarde van ECG en beeldvorming bij bepalen van hypertensie-gemedieerde hartschade?

3' educatie - 10 feb. 2022 - Prof. dr. Robin Nijveldt
Prof. Nijveldt geeft een korte samenvatting van de waarde van ECG, echocardiografie en MRI bij het bepalen van hypertensie-gemedieerde hartschade.

Nationaal Hypertensie Congres 2022 Prof. Nijveldt geeft een korte samenvatting van de waarde van ECG, echocardiografie en MRI bij het bepalen van hypertensie-gemedieerde hartschade.

Hypertensie- en cholesterolbehandeling op afstand

3' educatie - 22 nov. 2021 - Alexander J. Blood
Alexander Blood vertelt over een behandelprogramma voor patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie dat op afstand plaatsvindt en gebaseerd is op een algoritme. Ook deelt hij de klinische uitkomsten van de eerste 10.000 patiënten die deelnamen aan dit programma.

AHA 2021 Alexander Blood vertelt over een behandelprogramma voor voor patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie dat op afstand plaatsvindt en gebaseerd is op een algoritme. Ook deelt hij de klinische uitkomsten van de eerste 10.000 patiënten die deelnamen aan dit programma.

Programma op afstand voor verbeteren van hypertensie- en LDL-c-behandeling

Nieuws - 22 nov. 2021

AHA 2021 Dit hypertensie en LDL-c-behandelprogramma werd op afstand uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten met een hoog CV-risico. Het programma verbeterde de hypertensie- en LDL-c-behandeling in een divers zorgnetwerk.

Een slimme, simpele manier voor bloeddrukbehandeling

3' educatie - 14 nov. 2021 - Dr. Wilko Spiering
Wilko Spiering schetst het probleem van onbehandelde hypertensie in China, met name op het platteland en bespreekt de resultaten en implicaties van een clustertrial met dorpsdokters voor bloeddrukregulatie.

AHA 2021 Wilko Spiering schetst het probleem van onbehandelde hypertensie in China, met name op het platteland en bespreekt de resultaten en implicaties van een clustertrial met dorpsdokters voor bloeddrukregulatie.