Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden

Zelfbeoordeling over in aanmerking komen voor statine zonder recept met gebruik van webapp

3' educatie - 10 apr. 2024 - Prof. Steven Nissen

Veelbelovende resultaten voor APOC3 ASO bij patiënten met familiair chylomicronemie syndroom

3' educatie - 9 apr. 2024 - Prof. dr. Erik Stroes

Geen verbetering in CV-uitkomsten met humaan ApoA-1-infusies na acuut MI

3' educatie - 7 apr. 2024 - Michael Gibson

Verschillen tussen mannen en vrouwen bij atherosclerose

15' educatie - 18 mrt. 2024 - Prof. dr. Hester den Ruijter

Nieuwe ontwikkelingen in lipidenverlagende behandelingen

15' educatie - 18 mrt. 2024 - Prof. dr. Wouter Jukema

Gepersonaliseerde cardiovasculaire preventie

10' educatie - 4 mrt. 2024 - Prof. dr. Frank Visseren

Nieuwe mogelijkheden voor LDL-c-verlaging bij patiënten met (zeer) hoog CV-risico

15' educatie - 12 feb. 2024 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep en dr. Maarten Leening

Effect van langdurig matig intensief bewegen bij statinegebruikers

3' educatie - 15 jan. 2024 - Eline Allard

Uitbreiding vergoedingsvoorwaarden voor PCSK9-antilichamen

10' educatie - 15 jan. 2024 - Prof. dr. Fabrice Martens en dr. Sanne van Wissen

Bempedoïnezuur, wanneer en voor welke patiënt?

10' educatie - 28 dec. 2023 - Prof. dr. Bram Kroon

Effect van icosapent-ethyl op CV-uitkomsten bij metabool syndroom

10' educatie - 18 dec. 2023 - Michael Miller

Effect van geprotocolleerde lipidentherapie bij hoogrisicopatiënten met coronairlijden

5' educatie - 12 dec. 2023 - Sander van der Brug

Verschillen in lipidenwaarden tussen mannen en vrouwen gedurende levensfases

3' educatie - 4 dec. 2023 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Verschuivingen in therapeutische platforms

3' educatie - 27 nov. 2023 - Prof. dr. Erik Stroes

Top 3 observaties in first-in-human-studie met PCSK9-gentherapie

3' educatie - 16 nov. 2023 - Dr. Andrew Bellinger

Lp(a) beneden detectielimiet met hoogste dosis siRNA in fase 1-studie

3' educatie - 13 nov. 2023 - Prof. Steven Nissen

Drie fascinerende nieuwe strategieën voor lipidenmanagement

3' educatie - 13 nov. 2023 - Prof. dr. Karol Watson

Oproep tot actie om de ziektelast van HVZ bij vrouwen te verlagen

3' educatie - 10 nov. 2023 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Internationaal onderzoek naar secundaire preventie van CHD

5' educatie - 11 okt. 2023 - Prof. dr. John W. McEvoy en Joris Holtrop

Gezonde leefstijlinterventies bij secundaire preventie van HVZ

3' educatie - 25 sep. 2023 - Nadia Bonekamp & Ruxandra Maria Christodorescu

Bij welke patiënten is behandeling met icosapent-ethyl het meest gunstig?

3' educatie - 12 sep. 2023 - Pascal Burger

Gecombineerde ESC-richtlijn voor het hele ACS-spectrum

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Borja Ibáñez

Grote studie naar de langetermijnwerkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA

3' educatie - 4 sep. 2023 - R. Scott Wright

Geen verhoging van glucosewaarden met bempedoïnezuur

3' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Kausik Ray

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | AF, diabetes en lipiden

15' educatie - 28 aug. 2023 - Dr. Martin Hemels, prof. dr. Fabrice Martens, prof. dr. Erik Stroes

Aanhoudende gunstige effecten van bempedoïnezuur bij verminderen van totale MACE

3' educatie - 27 aug. 2023 - Stephen Nicholls

De rol van triglyceriden in ASCVD

5' educatie - 31 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Manuel Castro Cabezas

Waarom is het belangrijk om kinderen met FH vroeg te behandelen met lipidenverlagende medicatie?

3' educatie - 27 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Verschil in atherosclerotische plaquebelasting tussen mannen en vrouwen

5' educatie - 24 juli 2023 - Sophie van Rosendael

Analyse van de coronaire plaquelast bij vroegbehandelde patiënten met FH

5' educatie - 17 juli 2023 - Shirin Ibrahim

Webapplicatie helpt consumenten zelf te beoordelen of ze in aanmerking komen voor statine

Nieuws - 10 apr. 2024

ACC.24 In een studie naar daadwerkelijk medicatiegebruik kon >90% van de consumenten door gebruik van een nieuwe webapplicatie correct vaststellen dat ze in aanmerking kwamen voor laaggedoseerd rosuvastatine zonder recept. Deze therapie was in het algemeen veilig en leidde tot een LDL-c-verlaging van 36%.

Zelfbeoordeling over in aanmerking komen voor statine zonder recept met gebruik van webapp

3' educatie - 10 apr. 2024 - Prof. Steven Nissen
**ACC.24**

ACC.24 "Minder dan de helft van de patiënten die in aanmerking komen voor statines in primaire preventie krijgt de medicatie ook daadwerkelijk", zegt Steven Nissen. In TACTiC hielp het gebruik van een webapplicatie effectief bij het zelf beoordelen of patiënten in aanmerking kwamen voor statines.

Veelbelovende resultaten voor APOC3 ASO bij patiënten met familiair chylomicronemie syndroom

3' educatie - 9 apr. 2024 - Prof. dr. Erik Stroes
**ACC.24* Studieresultaten van Balance laten zien dat de APOC3 ASO olezarsen triglyceriden verlaagt bij patiënten met familiair chylomicronemie syndroom (FCS). Olezarsen had ook gunstige effecten op pancreatitis episoden.

ACC.24 Studieresultaten van Balance laten zien dat de APOC3 ASO olezarsen triglyceriden verlaagt bij patiënten met familiair chylomicronemie syndroom (FCS). Olezarsen had ook gunstige effecten op pancreatitis episoden.

Significante verlaging van TG met APOC3 ASO bij matige hypertriglyceridemie met verhoogd CV-risico

Nieuws - 9 apr. 2024

ACC.24 Olezarsen is een antisense oligonucleotide (ASO) gericht tegen mRNA voor APOC3. Wat zijn de bevindingen van een fase 2b-studie met twee doses olezarsen bij patiënten met overwegend matige hypertriglyceridemie en een verhoogd CV-risico?

Fase 3-resultaten voor nieuwe PCSK9-remmer bij patiënten met HVZ of hoog/zeer hoog HVZ-risico

Nieuws - 8 apr. 2024

ACC.24 Bij patiënten met een verhoogde LDL-c-waarde en HVZ of een hoog/zeer hoog HVZ-risico verlaagde maandelijks lerodalcibep LDL-c met circa 60% na 52 weken vergeleken met placebo. Ongeveer 90% van de patiënten met lerodalcibep voldeed aan de nieuwe, strenge ESC-streefwaarden. Het geneesmiddel werd in het algemeen goed verdragen.

APOC3 RNAi verlaagt effectief triglyceriden bij patiënten met ernstige hypertriglyceridemie

Nieuws - 8 apr. 2024

ACC.24 In een fase 2b-studie resulteerde het RNAi-therapeuticum plozasiran in verlaagde niveaus van triglyceriden, APOC3, remnant cholesterol en verhoogde niveaus van HDL-c voor alle doses na 24 weken bij patiënten met ernstige hypercholesterolemie. Het veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel van plozasiran was over het algemeen gunstig.

Geen verbetering in CV-uitkomsten met humaan ApoA-1-infusies na acuut MI

3' educatie - 7 apr. 2024 - Michael Gibson
Michael Gibson deelt de resultaten van de AEGIS-II-studie, waarin infusies van humaan ApoA-1 - de bouwsteen van HDL-c - met CSL112 in de eerste maand na een MI geen verbetering gaven van cardiovasculaire sterfte, MI of beroerte na 90 dagen.

ACC.24 Michael Gibson deelt de resultaten van de AEGIS-II-studie, waarin infusies van humaan ApoA-1 -de bouwsteen van HDL-c- met CSL112 in de eerste maand na een MI geen verbetering gaven van cardiovasculaire sterfte, MI of beroerte na 90 dagen.

Geen verlaging van primaire eindpunt met ApoA-1-infusies bij AMI-patiënten met hoog risico

Nieuws - 7 apr. 2024

ACC.24 Vier wekelijkse infusies van CSL112 (apolipoproteïne A-1) verminderden het primaire eindpunt van cardiovasculaire sterfte, MI of beroerte na 90 dagen niet in vergelijking met placebo bij AMI-patiënten met een hoog risico, zoals aangetoond in de AEGIS-II studie.

Strategie van snelle toevoeging van PCSK9 siRNA leidt tot grotere afname van LDL-c bij ASCVD-patiënten

Nieuws - 7 apr. 2024

ACC.24 Resultaten van de VICTORION-INITIATE-studie toonden aan dat een "inclisiran first"-strategie leidde tot een grotere verlaging van LDL-c na 330 dagen in vergelijking met standaardzorg bij patiënten met ASCVD die waren geïncludeerd in representatieve klinische settings in de VS.

Stapsgewijze intensivering van lipidenverlagende therapieën bij post-ACS-patiënten

Literatuur - 6 apr. 2024 - Omar Khadar A, et al. - Neth Heart J. 2024

In de PENELOPE-studie behaalden 84% van de post-ACS-patiënten een LDL-c-streefwaarde van ≤1,8 mmol/L met een stapsgewijze intensivering van orale lipidenverlagende medicatie. Toevoegen van alirocumab verhoogde dit percentage tot 87%.

Groter langetermijnvoordeel van PCSK9-remmer bij meervatslijden

Literatuur - 3 apr. 2024 - McClintick DJ, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024

In een gecombineerde analyse van de FOURIER- en FOURIER-OLE-studies verlaagde initiële behandeling met evolocumab versus placebo het MACE-risico bij patiënten met en zonder meervatslijden (MVD). De risicovermindering trad wel eerder op en was groter bij patiënten met MVD.

Verschillen tussen mannen en vrouwen bij atherosclerose

15' educatie - 18 mrt. 2024 - Prof. dr. Hester den Ruijter
**4e PANORAMA-symposium**

4e PANORAMA-symposium Prof. dr. ir. Hester den Ruijter vertelt in deze presentatie over sekseverschillen bij het ontstaan en progressie van atherosclerose.