Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden

Gezonde leefstijlinterventies bij secundaire preventie van HVZ

3' educatie - 25 sep. 2023 - Nadia Bonekamp & Ruxandra Maria Christodorescu

Effect van geprotocolleerde lipidentherapie bij zeerhoogrisicopatiënten met coronaire hartziekte

5' educatie - 18 sep. 2023 - Sander van der Brug

Bij welke patiënten is behandeling met icosapent-ethyl het meest gunstig?

3' educatie - 12 sep. 2023 - Pascal Burger

Gecombineerde ESC-richtlijn voor het hele ACS-spectrum

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Borja Ibáñez

Grote studie naar de langetermijnwerkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA

3' educatie - 4 sep. 2023 - R. Scott Wright

Geen verhoging van glucosewaarden met bempedoïnezuur

3' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Kausik Ray

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | AF, diabetes en lipiden

15' educatie - 28 aug. 2023 - Dr. Martin Hemels, prof. dr. Fabrice Martens, prof. dr. Erik Stroes

Aanhoudende gunstige effecten van bempedoïnezuur bij verminderen van totale MACE

3' educatie - 27 aug. 2023 - Stephen Nicholls

De rol van triglyceriden in ASCVD

5' educatie - 31 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Manuel Castro Cabezas

Waarom is het belangrijk om kinderen met FH vroeg te behandelen met lipidenverlagende medicatie?

3' educatie - 27 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Verschil in atherosclerotische plaquebelasting tussen mannen en vrouwen

5' educatie - 24 juli 2023 - Sophie van Rosendael

Analyse van de coronaire plaquelast bij vroegbehandelde patiënten met FH

5' educatie - 17 juli 2023 - Shirin Ibrahim

Welke combinatie van lipidenverlagende middelen is nodig om de LDL-c-streefwaarde te behalen?

5' educatie - 13 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Rens Reeskamp

Lessen van de PROMINENT-studie: aanpakken van TG-gemedieerd CV-risico

5' educatie - 10 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Prof. dr. Erik Stroes

Passende individuele behandeling voor patiënten met atherosclerose

3' educatie - 28 juni 2023 - Prof. dr. Fabrice Martens

Residueel risico: de rol van Lp(a)

3' educatie - 19 juni 2023 - Prof. dr. Wouter Jukema

Icosapent-ethyl, wanneer en voor welke patiënt?

15' educatie - 19 juni 2023 - Dr. Sanne van Wissen en dr. Bimmer Claessen

ASCVD en residueel risico: welke plek heeft icosapent-ethyl in de behandeling?

15' educatie - 29 mei 2023 - Prof. dr. Fabrice Martens, dr. Sara-Joan Pinto-Sietsma, dr. Karin Arkenbout

De juiste therapie voor de juiste patiënt

3' educatie - 25 mei 2023 - Prof. Stephen Nicholls

Rol van vetweefsel bij cardiometabole complicaties

3' educatie - 25 mei 2023 - Prof. Antonio Vidal-Puig

Behandeling van patiënten met verhoogd Lp(a)

3' educatie - 23 mei 2023 - Prof. dr. Florian Kronenberg

Ontwikkelingen op het gebied van lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2023 - Prof. Peter Libby

ASCVD-risicovermindering met icosapent-ethyl

10' educatie - 9 mei 2023 - Prof. dr. Fabrice Martens

4-jaar follow-up data over de werkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA

5' educatie - 8 mei 2023 - Prof. dr. Kausik Ray

Imagingstudie met PCSK9-remmer bij patiënten met stabiel coronairlijden

5' educatie - 17 apr. 2023 - Annapoorna Kini

ILEP-aanbevelingen over het gebruik van bempedoïnezuur

10' educatie - 4 apr. 2023 - Prof. dr. Maciej Banach

Resulteren gepersonaliseerde herinneringen aan artsen in meer gebruik van hoge-intensiteit statines?

3' educatie - 28 mrt. 2023 - Prof. dr. Salim Virani

Interessante ontwikkelingen in het gebied van PCSK9-remming

3' educatie - 21 mrt. 2023 - Prof. Deepak Bhatt

Residueel inflammatierisico is belangrijke oorzaak van CV-events en sterfte bij patiënten behandeld met statine

3' educatie - 13 mrt. 2023 - Prof. Paul Ridker

Veelbelovende resultaten voor orale PCSK9-remmer om door te gaan naar fase 3-studies

3' educatie - 8 mrt. 2023 - Prof. Christie Ballantyne

Meer bewijs voor verband tussen hogere Lp(a)-waarde en aortakleplijden door verkalking

Literatuur - 25 sep. 2023 - Pantelidis P, et al. - Cardiovasc Res. 2023

In een systematische review en meta-analyse was een hogere Lp(a)-waarde geassocieerd met het ontstaan, de progressie en ernstige nadelige uitkomsten van aortakleplijden door verkalking, met name bij jongere personen en in populaties met veel mannen.

Gezonde leefstijlinterventies bij secundaire preventie van HVZ

3' educatie - 25 sep. 2023 - Nadia Bonekamp & Ruxandra Maria Christodorescu
**ESC-congres 2023** Hoe passen gezonde leefstijlinterventies in het huidige therapeutische landschap voor patiënten met HVZ? Nadia Bonekamp interviewt Ruxandra Maria Christodorescu over dit onderwerp.

ESC-congres 2023 Hoe passen gezonde leefstijlinterventies in het huidige therapeutische landschap voor patiënten met HVZ? Nadia Bonekamp interviewt Ruxandra Maria Christodorescu over dit onderwerp.

Hogere circulerende waarde van EPA, maar niet DHA, geassocieerd met lager MACE-risico

Literatuur - 18 sep. 2023 - Le VT, et al. - Front Cardiovasc Med. 2023

In een observationele cohortstudie was een hogere plasmawaarde van eicosapentaeenzuur (EPA), maar niet van docosahexaeenzuur (DHA), geassocieerd met een lager 10-jaarsrisico op MACE. Correctie voor de DHA-waarde vergrootte het beschermende effect van hogere EPA-waarden.

Effect van geprotocolleerde lipidentherapie bij zeerhoogrisicopatiënten met coronaire hartziekte

5' educatie - 18 sep. 2023 - Sander van der Brug
De PENELOPE-studie onderzocht het effect van een stapsgewijze richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde bij zeerhoogrisicopatiënten in Nederland. Sander van der Brug deelt de resultaten na 1 jaar follow-up.

ESC-congres 2023 De PENELOPE-studie onderzocht het effect van een stapsgewijze, richtlijngestuurde aanpak op het behalen van de LDL-c-streefwaarde bij zeerhoogrisicopatiënten in Nederland. Sander van der Brug deelt de resultaten na 1 jaar follow-up.

Regressie van stenose met PCSK9-remmer bij acuut MI

Literatuur - 18 sep. 2023 - Bär S et al. - EuroIntervention. 2023

In een vooraf gespecificeerde PACMAN-AMI-substudie leidde alirocumab gedurende 1 jaar, naast rosuvastatine, tot regressie van de angiografische diameterstenose van niet-obstructieve coronaire afwijkingen bij patiënten met een acuut MI, vergeleken met een toename met placebo.

Bij welke patiënten is behandeling met icosapent-ethyl het meest gunstig?

3' educatie - 12 sep. 2023 - Pascal Burger
**ESC-congres 2023** Pascal Burger presenteert de resultaten van een subanalyse van de REDUCE-IT-studie, waarin de behandeleffecten van icosapent-ethyl in subgroepen met verschillende 5-jaars HVZ residuele risico’s werden onderzocht.

ESC-congres 2023 Pascal Burger presenteert de resultaten van een subanalyse van de REDUCE-IT-studie, waarin de behandeleffecten van icosapent-ethyl in subgroepen met verschillende 5-jaars HVZ residuele risico’s werden onderzocht.

Gecombineerde ESC-richtlijn voor het hele ACS-spectrum

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Borja Ibáñez
De ESC-richtlijn voor NSTE-ACS en STEMI zijn samengevoegd in één document, omdat verschillende presentaties van ACS allemaal deel uitmaken van één spectrum, legt Borja Ibáñez uit. Hij bespreekt de hoogtepunten van de nieuwe richtlijn voor de behandeling van ACS.

ESC-congres 2023 De ESC-richtlijn voor NSTE-ACS en STEMI zijn samengevoegd in één document, omdat verschillende presentaties van ACS allemaal deel uitmaken van één spectrum, legt Borja Ibáñez uit. Hij bespreekt de hoogtepunten van de nieuwe richtlijn voor de behandeling van ACS.

Orale Lp(a)-remmer blijkt veelbelovend in fase 1-studie

Nieuws - 5 sep. 2023

ESC-congres 2023 In een fase 1-studie verlaagde dagelijkse toediening van het orale kleine molecuul muvalaplin gedurende 14 dagen de Lp(a)-waarde tot 65%, zonder problemen met de veiligheid of verdraagbaarheid.

Klein PCSK9-bindend eiwit verlaagt LDL-c en is veilig bij patiënten met HeFH

Nieuws - 5 sep. 2023

ESC-congres 2023 Onderzoekers van de fase 3-studie LIBerate-HeFH rapporteerden gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van het kleine PCSK9-bindende eiwit lerodalcibep bij patiënten met heterozygote FH (HeFH).

Langetermijnwerkzaamheids- en veiligheidsdata van PCSK9 siRNA bij patiënten met hoog CV-risico en verhoogde LDL-c-waarden

Nieuws - 4 sep. 2023

ESC-congres 2023 De ORION-8-studie, een open-label extensie van ORION-3/9/10/11, toonde aan dat inclisiran werkzaam, veilig en verdraagbaar is bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico en verhoogde LDL-c-waarden.

Icosapent-ethyl volledig vergoed in Nederland

Nieuws - 4 sep. 2023

Per 1 september 2023 wordt icosapent-ethyl volledig vergoed bij patiënten met een vastgestelde cardiovasculaire aandoening, die een statine gebruiken en verhoogde triglyceriden hebben.

Grote studie naar de langetermijnwerkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA

3' educatie - 4 sep. 2023 - R. Scott Wright
**ESC-congres 2023** In ORION-8 werd de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn van het PCSK9 siRNA inclisiran onderzocht in een grote patiëntenpopulatie met hoog cardiovasculair risico. R. Scott Wright deelt de resultaten.

ESC-congres 2023 In ORION-8 werd de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn van het PCSK9 siRNA inclisiran onderzocht in een grote patiëntenpopulatie met hoog cardiovasculair risico. R. Scott Wright deelt de resultaten.