Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden

FOCUS: LDL-c-verlagende combinatietherapie bij hoogrisicopatiënten

15' educatie - 5 dec. 2022 - Dr. Fabrice Martens, Prof. dr. Arnoud van 't Hof en dr. Rens Reeskamp

Laaggedoseerde statine verlaagt LDL-c meer dan voedingssupplementen

3' educatie - 8 nov. 2022 - Luke J. Laffin

LDL-c-verlaging bij patiënten na myocardinfarct en acuut coronair syndroom: wanneer starten?

10' educatie - 3 okt. 2022 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Geslachtsspecifieke verschillen in de effecten van LDL-c op HVZ-risico

5' educatie - 25 sep. 2022 - Arjen Cupido

Effect van richtlijngestuurde aanpak op behalen van LDL-c-streefwaarde

3' educatie - 13 sep. 2022 - Aaram Omar Khader

Meta-analyse naar effecten van statines op spierklachten

3' educatie - 12 sep. 2022 - Prof. Colin Baigent

Gezonde voeding voor de preventie en behandeling van HVZ en diabetes

3' educatie - 27 juni 2022 - Prof. dr. Marianne Geleijnse

Is grootschalige en betaalbare DNA-diagnostiek haalbaar voor 2025?

3' educatie - 20 juni 2022 - Dr. Jeroen van Rooij

Behandeling gericht op de ANGPTL3-pathway voor verlaging van triglyceriderijke lipoproteïnen

3' educatie - 24 mei 2022 - Nicholas Marston

Nieuwe orale CETP-remmer voor lipidenverlaging

3' educatie - 24 mei 2022 - Prof. Kausik Ray

Studie met ASO gericht op ANGPTL3-mRNA benadrukt belang van grondige evaluatie van nieuwe therapieën

3' educatie - 6 apr. 2022 - Brian Bergmark

Begin van een tijdperk: behandeling van verhoogd Lp(a)

3' educatie - 6 apr. 2022 - Steven Nissen

Het belang van routine bepaling van Lp(a)

10' educatie - 13 jan. 2022 - Nick Nurmohamed

Wat is de relatie tussen lipiden en inflammatie bij HVZ?

3' educatie - 12 aug. 2021 - Dr. Fabrice Martens

Nieuwe strategie van drievoudige therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine

5' educatie - 8 apr. 2021 - Prof. Stephen Nicholls

Behandeling en overervingspatroon van dysbèta

5' educatie - 26 mrt. 2021 - Britt Heidemann en Prof. dr. Frank Visseren

Wat is dysbèta en hoe herken je het?

5' educatie - 12 mrt. 2021 - Britt Heidemann en dr. Charlotte Koopal

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

Value-based healthcare in FH zorg

3' educatie - 19 aug. 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Cholesterolverlaging met ANGPTL3 remming

3' educatie - 16 juli 2020 - Rens Reeskamp - Nationale Lipidendag 2020

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging nog onduidelijk

3' educatie - 16 juni 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en Dr. Anho Liem

Mechanistische onderbouwing van CV voordeel met icosapent ethyl

3' educatie - 2 apr. 2020 - Prof. Deepak Bhat

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano

Bepalen van residueel lipidenrisico met geavanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - 4 dec. 2019 - Thomas Gaziano

Casus 3 - Wanneer is bij uw patiënt sprake van statine-intolerantie en wat is de impact op de behandeling?

Lecture - 8 dec. 2022 - Dr. Jan Westerink
Dr. Jan Westerink presenteerd inzichten op het gebied van statine-intollerantie en geeft practische tips voor preventie en behandeling.

Lipideninnovatie in de praktijk Dr. Jan Westerink presenteerd inzichten op het gebied van statine-intollerantie en geeft practische tips voor preventie en behandeling.

Casus 2 - Een patiënt met familiaire hypercholesterolemie: Hoe om te gaan met screening en behandeling?

Lecture - 8 dec. 2022 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep
Dr. Roeters van Lennep presenteert een casus van een 34-jarige vrouw met FH. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: welke adviezen geef je als er sprake is van een zwangerschapswens en is het zinvol om jonge kinderen ook te testen op FH?

Lipideninnovatie in de praktijk Dr. Roeters van Lennep presenteert een casus van een 34-jarige vrouw met FH. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: welke adviezen geef je als er sprake is van een zwangerschapswens en is het zinvol om jonge kinderen ook te testen op FH?

Introductie - Wat zijn de effecten van nieuwe LDL-c-verlagende therapieën?

Lecture - 8 dec. 2022 - Prof. dr. Wouter Jukema
Prof. dr. Wouter Jukema geeft een overzicht van verschillende LDL-c-verlagende therapieën.

Lipideninnovatie in de praktijk Prof. dr. Wouter Jukema geeft een overzicht van verschillende LDL-c-verlagende therapieën.

Hogere Lp(a)-waarden bij kinderen met klinische presentatie van FH maar zonder genetische mutatie

Literatuur - 6 dec. 2022 - De Boer LM, et al. - Eur Heart J. 2022

Een Nederlandse crosssectionele studie liet zien dat de Lp(a)-waarde hoger en vaker verhoogd was bij kinderen met waarschijnlijke FH in vergelijking met kinderen met een klinische presentatie van FH bij wie geen FH-veroorzakende mutatie werd vastgesteld, vergeleken met kinderen met een mutatie en hun niet-aangedane broers en zussen.

FOCUS: LDL-c-verlagende combinatietherapie bij hoogrisicopatiënten

15' educatie - 5 dec. 2022 - Dr. Fabrice Martens, Prof. dr. Arnoud van 't Hof en dr. Rens Reeskamp
Drie experts gaan met elkaar in gesprek over het belang van snelle LDL-c verlaging bij hoogrisicopatiënten en hoe streefwaarden beter en sneller behaald kunnen worden.

Drie experts gaan met elkaar in gesprek over het belang van snelle LDL-c verlaging bij hoogrisicopatiënten en hoe streefwaarden beter en sneller behaald kunnen worden.

siRNA-therapie verlaagt Lp(a) bij patiënten met ASCVD

9 nov. 2022

AHA 2022 De fase 2 OCEAN(a)-DOSE-studie liet zien dat olpasiran bij een dosering van 75 mg of hoger elke 12 weken Lp(a) met >95% verlaagt bij patiënten met verhoogd Lp(a) en vastgestelde ASCVD.

Laaggedoseerde statine verlaagt LDL-c meer dan voedingssupplementen

3' educatie - 8 nov. 2022 - Luke J. Laffin
**AHA 2022** Een RCT toonde aan dat een laaggedoseerde statine superieur is in het verlagen van LDL-c vergeleken met placebo en 6 verschillende voedingssupplementen. Bovendien werd er geen significante verlaging in LDL-c waargenomen met de onderzochte voedingssupplementen in vergelijking met placebo.

AHA 2022 Een RCT toonde aan dat een laaggedoseerde statine superieur is in het verlagen van LDL-c vergeleken met placebo en 6 verschillende voedingssupplementen. Bovendien werd er geen significante verlaging in LDL-c waargenomen met de onderzochte voedingssupplementen in vergelijking met placebo.

Effect van voedingssupplementen op LDL-c in vergelijking met statine en placebo

Nieuws - 7 nov. 2022

AHA 2022 Bij personen met een verhoogd 10-jaarsrisico op ASCVD verlaagde rosuvastatine 5 mg/dag LDL-c, TC en TG meer dan visolie, kaneel, knoflook, kurkuma, plantensterolen, rodegistrijst of placebo. Bovendien gaf geen van de supplementen een significante LDL-c-verlaging in vergelijking met placebo.

Pemafibraat verlaagt triglyceriden, maar niet cardiovasculaire uitkomsten

Nieuws - 5 nov. 2022

AHA 2022 De PROMINENT-studie toonde aan dat pemafibraat TG, VLDL-c, remnant cholesterol en ApoCIII verlaagt bij patiënten met T2DM, milde tot matige hypertriglyceridemie en lage HDL-c. Er werd echter geen reductie in CV uitkomsten gezien.

Verlaagt intermitterend vasten de LDL-c-waarde?

Literatuur - 31 okt. 2022 - Bartholomew CL et al. - Eur Heart J Open. 2021

In een RCT met 71 deelnemers veranderde laagfrequent intermitterend vasten gedurende 26 weken de LDL-c-waarde niet vergeleken met een ad-libitumdieet. Wel verminderde het de insulineresistentie en de metabolic syndrome score.

Factoren die invloed hebben op LDL-c-respons op bempedoïnezuur

Literatuur - 31 okt. 2022 - Ballantyne CM et al. - J Am Heart Assoc. 2022

In een post-hocanalyse van 4 RCT’s werd een ≥30% LDL-c-reductie met bempedoïnezuur gezien bij 25% van de statinebehandelde patiënten en bij meer dan de helft van de statine-naïeve patiënten. Ook werden factoren die geassocieerd waren met deze verlaging, onderzocht.

Geen negatieve invloed van PCSK9i op cognitief functioneren bij kinderen met HeFH

Literatuur - 24 okt. 2022 - Gaudet D, et al. - J Clin Lipidol. 2022

RCT’s onder volwassenen met HeFH laten zien dat behandeling met evolocumab niet leidt tot cognitieve disfunctie. Maar geldt dit ook voor kinderen met HeFH? Deze post-hocanalyse van gegevens uit de HAUSER-RCT-studie biedt meer inzicht.