Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden

Het belang van routine bepaling van Lp(a)

10' educatie - 13 jan. 2022 - Nick Nurmohamed

Wat is de relatie tussen lipiden en inflammatie bij HVZ?

3' educatie - 12 aug. 2021 - Dr. Fabrice Martens

Nieuwe strategie van drievoudige therapie met bempedoïnezuur, ezetimibe en statine

5' educatie - 8 apr. 2021 - Prof. Stephen Nicholls

Behandeling en overervingspatroon van dysbèta

5' educatie - 26 mrt. 2021 - Britt Heidemann en Prof. dr. Frank Visseren

Wat is dysbèta en hoe herken je het?

5' educatie - 12 mrt. 2021 - Britt Heidemann en dr. Charlotte Koopal

Combinatietherapie om LDL-c streefwaarde te behalen is de weg vooruit

3' educatie - 28 okt. 2020 - Prof. Kausik Ray, MD

'Cholesterolmoeheid' is volledig onterecht

3' educatie - 30 sep. 2020 - Prof. dr. Jan Albert Kuivenhoven

Value-based healthcare in FH zorg

3' educatie - 19 aug. 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Cholesterolverlaging met ANGPTL3 remming

3' educatie - 16 juli 2020 - Rens Reeskamp - Nationale Lipidendag 2020

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging nog onduidelijk

3' educatie - 16 juni 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en Dr. Anho Liem

Mechanistische onderbouwing van CV voordeel met icosapent ethyl

3' educatie - 2 apr. 2020 - Prof. Deepak Bhat

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano

Bepalen van residueel lipidenrisico met geavanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - 4 dec. 2019 - Thomas Gaziano

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - 16 sep. 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - 12 sep. 2019 - Prof. Alberico Catapano

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - 24 juni 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - 24 juni 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Het belang van routine bepaling van Lp(a)

10' educatie - 13 jan. 2022 - Nick Nurmohamed
In deze video legt Nick Nurmohamed verschillende aspecten van Lp(a) uit, en met name wat het belang van meten van Lp(a) is.

In deze video legt Nick Nurmohamed verschillende aspecten van Lp(a) uit, en met name wat het belang van meten van Lp(a) is. Met poll.

Online zelftest voor statinetherapie zonder recept

Literatuur - 4 jan. 2022 - Nissen SE et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Een nieuw ontwikkelde online test beoordeelt of een persoon in aanmerking komt voor gebruik van rosuvastatine 5 mg. Een studie vergelijkt de overeenstemming tussen de uitslagen van de tests die door deelnemers en door een arts worden ingevuld.

Kosteneffectiviteit van bevolkingsonderzoek naar FH

Literatuur - 14 dec. 2021 - Marquina C et al. - Eur Heart J. 2021

Een kosteneffectiviteitsstudie laat zien dat bevolkingsonderzoek naar FH-gerelateerde mutaties kosteneffectief zou kunnen zijn vanuit een gezondheidszorgperspectief en kostenbesparend vanuit een maatschappelijk perspectief bij haalbare testkosten.

Viewpoint-artikel over lipidenverlaging bij patiënten met een zeer hoog CV-risico

Nieuws - 18 okt. 2021
Een recent viewpoint-artikel in Eur Heart J. beschrijft om over te stappen van de stapsgewijze afwachtende houding met betrekking tot lipidenverlagende therapie naar standaard een combinatietherapiebenadering voor alle patiënten met een zeer hoog CV-risico.

Een recent viewpoint-artikel in Eur Heart J. beschrijft om over te stappen van de stapsgewijze afwachtende houding met betrekking tot lipidenverlagende therapie naar standaard een combinatietherapiebenadering voor alle patiënten met een zeer hoog CV-risico.

Statinebehandelingsprotocol op basis van calciumscore vermindert voorspeld CV-risico

Literatuur - 18 okt. 2021 - Venkataraman P et al. - Atherosclerosis. 2021

Een statinebehandelingsprotocol op basis van een calciumscore vermindert het voorspelde 10-jaars CV risico in asymptomatische personen met een familiegeschiedenis van prematuur coronairlijden, vergeleken met standaardzorg.

Niet-lineaire associatie tussen LDL-c niveaus en risico op bloedingen in het ziekenhuis na PCI

Literatuur - 21 sep. 2021 - Yang Q, Sun D, Pei C et al. - Eur Heart J. 2021

Deze studie vond een niet-lineaire relatie tussen LDL-c niveaus en majeure bloedingen, met een hoger risico bij lagere LDL-c niveaus bij ACS-patiënten na PCI.

ESC debat | Hebben patiënten baat bij omega-3 vetzuren?

Nieuws - 8 sep. 2021
Twee recente trials met visolie, de REDUCE-IT trial en de STRENGTH trial, hebben tegenstrijdige resultaten laten zien. Hoe moeten we deze bevindingen interpreteren?

ESC 2021 Twee recente trials met visolie, de REDUCE-IT trial en de STRENGTH trial, hebben tegenstrijdige resultaten laten zien. Hoe moeten we deze bevindingen interpreteren?

Gebruik van lipidenverlagende therapie in patiënten met hoog en zeer hoog CV risico in Europa

Nieuws - 31 aug. 2021

ESC 2021 De SANTORINI studie onderzoekt in hoeverre de 2019 ESC/EAS richtlijnen voor de behandeling van dyslipidemie in Europa worden geïmplementeerd.

Wat is de relatie tussen lipiden en inflammatie bij HVZ?

3' educatie - 12 aug. 2021 - Dr. Fabrice Martens
Dr. Fabrice Martens bespreekt de complexe relatie tussen lipiden en inflammatoire processen bij hart- en vaatziekten.

Nationale Lipidendag 2021 Dr. Fabrice Martens bespreekt de complexe relatie tussen lipiden en inflammatoire processen bij hart- en vaatziekten.

Klinische inertie in patiënten met familiaire hypercholesterolemie

Literatuur - 9 aug. 2021 - Langer A et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Het herinneringen van artsen aan aanbevolen LLT leidde tot een toename van het aantal patiënten met FH en/of CVD die LDL-c behandeldoelen bereikten. Klinische inertie komt echter voor bij patiënten met FH, ook bij degene met vastgestelde CVD.

Tweederde van de patiënten met ASCVD bereikt in de VS geen LDL-c <70 mg/dL na 2 jaar LLT

Literatuur - 5 juli 2021 - Cannon CP et al. - JAMA Cardiol. 2021

Deze prospectieve registerstudie in de VS toonde aan dat bij slechts 17.1% van de patiënten met ASCVD de lipidenverlagende therapie (LLT) in 2 jaar tijd werd geïntensiveerd. Slechts 31.7% van de patiënten bereikte LDL-c niveaus <70 mg/dL na 2 jaar.

CV voordelen van statinebehandeling blijven bestaan na stopzetting van behandeling

Literatuur - 12 mei 2021 - Bosch J et al. - Eur Heart J. 2021

CV voordelen van rosuvastatine, vergeleken met placebo, bleven na stopzetting van de statinetherapie behouden bij personen zonder CVD maar met een gemiddeld risico op CV events.