Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Laboratoriumonderzoek van lipiden en lipoproteïnen

10' educatie - July 17, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Wat is lipoproteïne(a)?

3' educatie - May 17, 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Nieuwe inzichten over HDL-c

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, ErasmusMC, Rotterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - May 29, 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

Triglyceriden-rijke lipoproteïnen en CV risico

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jan Westerink - UMC Utrecht

Voortschrijdende inzichten over Lp(a) als causale factor in CVD

3' educatie - June 29, 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - John Chapman - Parijs, Frankrijk

Lipiden en voeding

10' educatie - July 12, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Endotheelcellen en monocyten als doelwit voor het verminderen van inflammatie en atherosclerose

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jeffrey Kroon - AMC, Amsterdam

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Nieuwe benaderingen voor de behandeling van dyslipidemie voorbij LDL-c

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Eliot Brinton, Salt Lake City, UT, VS

Statine-geassociateerde spiersymptomen: echt of nocebo effect?

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Paul Thompson, Hartford, CT, VS

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - Apr. 5, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Lipidenmetabolisme en CV risico: 3 pilaren met aanknopingspunten voor therapie

10' educatie - Jan. 11, 2018 - Prof. dr. John Kastelein, internist, AMC, Amsterdam

De rol van PCSK9 inhibitie in primaire en secundaire CV preventie

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Prof. Deepak Bhatt - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

10' educatie - Oct. 26, 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 14, 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Aanhoudende LDL-c verlaging na dosisaanpassing PCSK9-remmer

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Dufour R et al., - J Clin Lipidol. 2019

In een open-label extensiestudie werd consistente en aanhoudende LDL-c verlaging gezien na veranderen van de alirocumab-dosering op basis van LDL-c, hetgeen een geïndividualiseerde benadering mogelijk maakt.

Langdurige therapietrouw aan statines omgekeerd geassocieerd met mortaliteit door alle oorzaken in ASCVD

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Rodriguez F et al. - JAMA Cardiol 2019
Een retrospectieve cohortstudie vond dat lage therapietrouw aan langdurige statinebehandeling geassocieerd was met een hoger risico op mortaliteit door alle oorzaken in patiënten met ASCVD.

Een retrospectieve cohortstudie vond dat lage therapietrouw aan langdurige statinebehandeling geassocieerd was met een hoger risico op mortaliteit door alle oorzaken in patiënten met ASCVD.

Grote meta-analyse bevestigt effectiviteit van statines in primaire CVD preventie, maar individuele kosten-batenprofielen variëren

Literatuur - Feb. 18, 2019 - Yebyo HG et al. - Am Heart J 2019

Deze meta-analyse van RCT’s met statines liet een lager risico op de meeste CVD uitkomsten zien in primaire preventiepopulaties, met een hoger risico op sommige bijeffecten. Een netwerk meta-analyse toonde verschillende kosten-batenprofielen aan voor specifieke statines.

Grote reductie in majeure vasculaire events met statines in oudere individuen

Literatuur - Feb. 11, 2019 - Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration - The Lancet 2019

Een meta-analyse van 28 grote RCT’s met meer dan 14.000 individuen van >75 jaar toonde aan dat het gebruik van statines in significante reducties in majeure vasculaire events resulteerde, ongeacht leeftijd.

PCSK9-remmer vermindert eerste en opvolgende niet-fatale CV events en sterfte na ACS

Literatuur - Feb. 11, 2019 - Szarek M et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

In een totale events-analyse van ODYSSEY OUTCOMES verminderde alirocumab de totale last van fatale en niet-fatale CV events in een post-ACS populatie, ten opzichte van placebo.

Klinisch voordeel van TG- en LDL-c-verlaging proportioneel aan absolute verandering in ApoB

Literatuur - Feb. 6, 2019 - Ference BA et al., - JAMA. 2019

Mendeliaanse randomisatiestudie suggereert dat CHR risicoreductie door TG-verlagende LPL genvarianten en LDL-c-verlagende LDLR varianten vergelijkbaar is per unit verschil in ApoB-niveau.

Geen interindividuele variatie in robuuste LDL-c reductie met PCSK9-remming in CVD

Literatuur - Jan. 29, 2019 - Qamar A et al. - JAMA Cardiology 2018

Reductie van LDL-c waarden was zeer consistent met evolocumabtherapie in CVD patiënten, zoals werd aangetoond in een subanalyse van de FOURIER-trial.

Behandeleffect van PCSK9-remmer op majeure coronaire events naar baseline Lp(a)-waarden in ASCVD

Literatuur - Jan. 21, 2019 - O’Donoghue ML et al. - Circulation 2018

In een subanalyse van de FOURIER trial resulteerde behandeling met evolocumab in patiënten met hogere baseline Lp(a)-waarden in een niet-significante hogere procentuele reductie en grotere absolute risicoreductie van coronaire events, in vergelijking met diegenen met lage baseline Lp(a)-waarden.

WCN congres | Novel targets in cardiology: Inflammation/Lp(a)

29-30 nov 2018 - Prof. dr. Erik Stroes

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Erik Stroes (internist Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

WCN congres | LDL-eradication, does it matter how?

29-30 nov 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Kees Hovingh (internist, Amsterdam UMC, locatie AMC), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

WCN congres | Update on triglycerides

29-30 nov 2018 - Børge Nordestgaard, MD

WCN congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van Børge Nordestgaard, MD (Professor and chief physician, Kopenhagen, Denemarken), gehouden tijdens het WCN congres 2018.

Matige Lp(a) verlaging met PCSK9-remmer niet voldoende om arteriewandinflammatie te verminderen

Literatuur - Jan. 9, 2019 - Stiekema LCA et al. - Eur Heart J. 2018

In de ANITSCHKOW studie veranderde 16 weken behandeling met evolocumab in patiënten met verhoogd Lp(a) inflammatie van de arteriewand niet, ondanks 14% verlaging van Lp(a) niveaus.