Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Cholesterolverlaging met ANGPTL3 remming

3' educatie - 16 juli 2020 - Rens Reeskamp - Nationale Lipidendag 2020

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging nog onduidelijk

3' educatie - 16 juni 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en Dr. Anho Liem

Mechanistische onderbouwing van CV voordeel met icosapent ethyl

3' educatie - 2 apr. 2020 - Prof. Deepak Bhat

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano

Bepalen van residueel lipidenrisico met geavanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - 4 dec. 2019 - Thomas Gaziano

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - 16 nov. 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - 16 sep. 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - 12 sep. 2019 - Prof. Alberico Catapano

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - 9 sep. 2019 - Prof. François Mach

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - 24 juni 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - 16 mei 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - 24 juni 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - 22 mei 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - 24 apr. 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - 30 nov. 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - 20 nov. 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - 13 nov. 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - 11 nov. 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep
Jeanine Roeters van Lennep bespreekt welke aspecten in acht moeten worden genomen bij de behandeling van FH bij vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn, of borstvoeding geven.

Jeanine Roeters van Lennep bespreekt welke aspecten in acht moeten worden genomen bij de behandeling van FH bij vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn, of borstvoeding geven.

Cholesterolverlaging met ANGPTL3 remming

3' educatie - 16 juli 2020 - Rens Reeskamp - Nationale Lipidendag 2020

Nationale Lipidendag Winnaar van de Young Lipids Talent Award Rens Reeskamp vertelt hoe ANGPTL3 remming tot cholesterolverlaging leidt en wat het effect van evinacumab, een antilichaam tegen ANGPTL3, is in FH patiënten.

Coronaire atherosclerotische plaques komen vaker voor bij patiënten met genetisch bevestigde FH

Literatuur - 8 juli 2020 - Pang J et al., - Atherosclerosis. 2020.

Onder patiënten met vermoedelijk fenotypisch FH hadden patiënten met genetisch bevestigde FH een hogere frequentie en ernst van coronaire atherosclerotische plaques, vergeleken met patiënten zonder FH-veroorzakende mutatie.

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020
Behandeling met alirocumab verminderde het risico op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en op intensieve statinetherapie zaten, in vergelijking met placebo.

Nationale Lipidendag Laurien Zijlstra presenteert de bevindingen van een studie over het effect van LDL-c verlaging met alirocumab vs. placebo op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en die op intensieve statinetherapie zaten.

Gebruik van genetische tests verhoogt aantal diagnoses voor FH

Literatuur - 30 juni 2020 - Brown EE et al., - J Clin Lipidol. 2020.

Deze studie liet zien dat incorporatie van genetische tests resulteert in een groter aantal patiënten bij wie de diagnose FH gesteld wordt, vergeleken met classificatie uitsluitend op basis van klinische criteria.

Fase 2-dosisbepalingsstudie met PCSK9i bij kinderen en adolescenten met HeFH

Literatuur - 22 juni 2020 - Daniels S et al., - J Clin Lipidol. 2020.

Deze fase 2-studie met alirocumab verlaagde LDL-c-niveaus en werd over het algemeen goed verdragen. Twee doseringsschema's werden geselecteerd voor verder onderzoek in een fase 3-studie.

Therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging nog onduidelijk

3' educatie - 16 juni 2020 - Prof. dr. Erik Stroes en Dr. Anho Liem
Triglyceride is een marker voor het beoordelen van CV risico, maar de therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging is nog onduidelijk, aldus Erik Stroes en Anho Liem.

Triglyceride is een marker voor het beoordelen van CV risico, maar de therapeutische effectiviteit van triglycerideverlaging is nog onduidelijk, aldus Erik Stroes en Anho Liem.

Statinetherapie effectief en veilig bij kinderen en adolescenten met FH

Literatuur - 15 juni 2020 - Anagnostis P et al., - Endocrine 2020.

Statines verlaagden totale cholesterol, LDL-c, triglyceriden en apo-B niveaus en verhoogden HDL-c niveaus bij kinderen en adolescenten met FH, zoals blijkt uit deze systematische review en meta-analyse.

LDL-c verlaging met PCSK9i niet geassocieerd met veranderingen in cognitieve functies

Literatuur - 19 mei 2020 - Gencer B et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Evolocumab had geen significante invloed op cognitie functies, vergeleken met placebo. Er werd geen associatie gevonden tussen het bereikte LDL-c na 4 weken en de daaropvolgende cognitieve functie.

Pro-inflammatoire activatie van monocyten door verhoogd Lp(a) is omkeerbaar door krachtige Lp(a)-verlaging

Literatuur - 14 mei 2020 - Stiekema LCA et al., - Eur Heart J. 2020.

Verhoogd Lp(a) draagt bij aan pro-inflammatoire genexpressie van monocyten bij zowel gezonde personen als CVD patiënten. Krachtige Lp(a)-verlaging verminderde de pro-inflammatoire toestand van circulerende monocyten.

Triglyceride-rijk lipoproteïne-cholesterol en small dense LDL-c verschillend geassocieerd met toekomstige CV events

Literatuur - 14 mei 2020 - Duran EK et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Verhoogde TRL-c-niveaus waren geassocieerd met een verhoogd risico op MI en PAD bij vrouwen, terwijl hoge sdLDL-c-niveaus geassocieerd waren met een verhoogd risico op alleen MI.

Statine vermindert totale vasculaire events na beroerte of TIA

Literatuur - 7 mei 2020 - Szarek M et al., - J Am Coll Cardiol. 2020.

Deze post-hoc analyse van de SPARCL trial liet zien dat atorvastatine het risico op totale (eerste en volgende) vasculaire events bij patiënten met een recente beroerte of TIA verminderde.