Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Laboratoriumonderzoek van lipiden en lipoproteïnen

10' educatie - July 17, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Wat is lipoproteïne(a)?

3' educatie - May 17, 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Nieuwe inzichten over HDL-c

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, ErasmusMC, Rotterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - May 29, 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

Triglyceriden-rijke lipoproteïnen en CV risico

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jan Westerink - UMC Utrecht

Voortschrijdende inzichten over Lp(a) als causale factor in CVD

3' educatie - June 29, 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - John Chapman - Parijs, Frankrijk

Lipiden en voeding

10' educatie - July 12, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Endotheelcellen en monocyten als doelwit voor het verminderen van inflammatie en atherosclerose

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jeffrey Kroon - AMC, Amsterdam

LDL-c: van target naar eradicatie

3' educatie - May 17, 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh - AMC, Amsterdam

Familiaire dysbetalipoproteïnemie: pathofysiologie, diagnose en behandeling

10' educatie - Apr. 11, 2018 - Dr. Charlotte Koopal - UMC Utrecht

Diabetische dyslipidemie en resterend risico in het tijdperk van LDL-controle

10' educatie - Jan. 25, 2018 - Boston, MA, VS - Dr. Aruna Pradhan - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Nieuwe benaderingen voor de behandeling van dyslipidemie voorbij LDL-c

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Eliot Brinton, Salt Lake City, UT, VS

Statine-geassociateerde spiersymptomen: echt of nocebo effect?

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op de ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Paul Thompson, Hartford, CT, VS

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - Apr. 19, 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren

De toekomst van behandeling met PCSK9-remmers in hoogrisicopatiënten

3' educatie - Apr. 5, 2018 - Dr. Maarten van Hessen en prof.dr. Wouter Jukema

Een nieuw tijdperk voor reductie van resterend risico

10' educatie - Nov. 16, 2017 - Prof. dr. Erik Stroes, AMC, Amsterdam

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden geassocieerd met vergelijkbaar risico op incidente CV events

Literatuur - June 24, 2019 - Mora S et al. - JAMA Intern Med 2019

Een analyse van de ASCOT-LLA trial toonde vergelijkbare associaties aan van niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden met CV events bij dezelfde individuen, met sterke overeenkomst voor ASCVD risicocategorieën op basis van niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden.

Voorschrijven lipidenverlagende middelen neemt af bij toenemende leeftijd, maar stijgt bij grotere kwetsbaarheid

Literatuur - June 18, 2019 - Kleipool EEF et al. - Age and Ageing 2019

Uit de NIVEL-PCD eerstelijnsdatabase blijkt dat lipidenverlagende behandeling afneemt bij toenemende leeftijd in individuen ≥70 jaar, met meer voorschrijvingen in kwetsbare vs. niet-kwetsbare oudere volwassenen, ongeacht CVD op baseline.

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray
Prof. Kausik Ray vertelt over de Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration, die is opgericht om wereldwijd beleidsveranderingen te bewerkstelligen ten aanzien van screening voor FH op jonge leeftijd.

EAS 2019 Prof. Kausik Ray vertelt over de Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration, die is opgericht om wereldwijd beleidsveranderingen te bewerkstelligen ten aanzien van screening voor FH op jonge leeftijd.

Verhoogde Lp(a)-waarden en apo(a) productie door statinetherapie

Literatuur - June 12, 2019 - Tsimikas S et al. - Eur Heart J 2019

Een meta-analyse toonde significant verhoogde Lp(a)-waarden aan met statinetherapie, en een celkweekstudie toonde een hogere apo(a) productie aan met statinebehandeling, wat mogelijk bijdraagt aan het residuele CV risico in personen op statines.

Meeting impression Impact nieuwe lipiden- en diabetestrials op CV-risico management in 2019

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

Lunchsymposium NIV 2019 Lees het verslag van de presentaties en discussies van een lunchsymposium tijdens NIV-internistendagen, gehouden op 25 april 2019 in Maastricht.

NIV | Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

25 april 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Lunchsymposium NIV Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Bram Kroon (internist-vasculair geneeskundige, MUMC+, Maastricht), gehouden tijdens het NIV lunchsymposium 2019.

NIV | Nieuwe richtlijn CVRM: Wat zijn de lessen voor de internist?

25 april 2019 - Prof. dr. Frank Visseren

Lunchsymposium NIV Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Frank Visseren (internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht), gehouden tijdens het NIV lunchsymposium 2019.

Hoog residueel inflammatoir risico geassocieerd met nadelige klinische uitkomsten in patiënten die PCI ondergaan met laag LDL-c

Literatuur - June 7, 2019 - Guedeney P et al. - JACC 2019
Een single-centrum prospectief PCI-register toonde een onafhankelijke associatie aan van hoog residueel inflammatoir risico en nadelige klinische uitkomsten in patiënten die PCI ondergaan met LDL-c ≤70 mg/dL bij baseline.

Een single-centrum prospectief PCI-register toonde een onafhankelijke associatie aan van hoog residueel inflammatoir risico en nadelige klinische uitkomsten in patiënten die PCI ondergaan met LDL-c ≤70 mg/dL bij baseline.

Bijna 1 op de 10 jonge volwassenen met MI heeft klinisch gedefinieerd FH

Literatuur - June 6, 2019 - Singh A et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

9% van de volwassenen die voor hun 50e een MI doormaken, heeft waarschijnlijk of definitief FH. Statinetherapie is vaak suboptimaal, evenals LDL-c niveaus na 1 jaar post-MI.

Debat over Lp(a) – hoge niveaus behandelen of niet?

Nieuws - June 6, 2019
In een debat over het wel of niet behandelen van hoge Lp(a) niveaus, beschouwden Brian Ference en Sotirios Tsimikas het beschikbare bewijs kritisch over de link tussen Lp(a) en CV risico.

EAS 2019 In een debat over het wel of niet behandelen van hoge Lp(a) niveaus, beschouwden Brian Ference en Sotirios Tsimikas het beschikbare bewijs kritisch over de link tussen Lp(a) en CV risico. Geef uw mening

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

EAS 2019 - Maastricht

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard
Prof. Nordestgaard ziet dat het belang van remnant cholesterol steeds meer wordt erkend, wat terecht is aangezien het causaal gerelateerd is aan het risico op ischemische stroke, MI en sterfte door alle oorzaken.

EAS 2019 Prof. Nordestgaard ziet dat het belang van remnant cholesterol steeds meer wordt erkend, wat terecht is aangezien het causaal gerelateerd is aan het risico op ischemische stroke, MI en sterfte door alle oorzaken.

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - May 22, 2019 - Prof. dr. Bram Kroon
Bij sommige patiënten blijven cholesterolwaarden hoog ondanks behandeling. Dan kan PCSK9-remming een oplossing bieden. Prof. dr. Bram Kroon bespreekt wanneer dit wel of niet aan de orde is.

Lunchsymposium NIV Bij sommige patiënten blijven cholesterolwaarden hoog ondanks behandeling. Dan kan PCSK9-remming een oplossing bieden. Prof. dr. Bram Kroon bespreekt wanneer dit wel of niet aan de orde is.