Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipiden

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - Nov. 16, 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - Oct. 23, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - Sep. 16, 2019 - Prof. John Kastelein

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - Sep. 12, 2019 - Prof. Alberico Catapano

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. François Mach

ESC Gesprek van de dag | maandag

15' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er een relatie?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

NASH/NAFLD, een vet probleem?

3' educatie - June 24, 2019 - Nationale Lipidendag - Dr. Onno Holleboom

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - June 24, 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - May 28, 2019 - Prof. Evan Stein

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

3' educatie - May 29, 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard

Casuïstiek complexe lipidenbehandeling

3' educatie - May 22, 2019 - NIV 2019 - Prof. dr. Bram Kroon

Nieuwe nationale richtlijn CVRM - Focus op LDL-c

5' educatie - Apr. 24, 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema, dr. Fabrice Martens

LDL-c eradicatie: what's next?

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Prof.dr. Kees Hovingh - Amsterdam UMC, locatie AMC

Langetermijnvoordelen van bloeddruk- en lipidenverlagende therapie in hypertensie

10' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Ajay Gupta - Londen, VK

Lp(a) sterk en op veilige wijze verlagen met antisense technologie

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Sotirios Tsimikas, MD

Analyse van totaal aantal events in plaats van één per patiënt suggereert groter behandeleffect van PCSK9 remming

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Wouter Jukema

Gezuiverd EPA vermindert ischemisch events in hypertriglyceridemie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - AHA, Chicago - Deepak Bhatt, MD - AHA, Chicago

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - Aug. 20, 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Laboratoriumonderzoek van lipiden en lipoproteïnen

10' educatie - July 17, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Wat is lipoproteïne(a)?

3' educatie - May 17, 2018 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Rotterdam

Nieuwe inzichten over HDL-c

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, ErasmusMC, Rotterdam

PCSK9-remmers wellicht de eerste therapeutische optie om Lp(a) te verlagen

3' educatie - May 29, 2018 - Prof. John Chapman - Parijs, Frankrijk

Triglyceriden-rijke lipoproteïnen en CV risico

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jan Westerink - UMC Utrecht

Voortschrijdende inzichten over Lp(a) als causale factor in CVD

3' educatie - June 29, 2018 - Oratiesymposium Kees Hovingh - John Chapman - Parijs, Frankrijk

Lipiden en voeding

10' educatie - July 12, 2018 - Prof. David Marais - Kaapstad, Zuid-Afrika

Groter absoluut voordeel met PCSK9 remming in diabetespatiënten

3' educatie - June 26, 2018 - Prof. Kausik Ray, Imperial College Londen, VK

Endotheelcellen en monocyten als doelwit voor het verminderen van inflammatie en atherosclerose

3' educatie - May 17, 2018 - Dr. Jeffrey Kroon - AMC, Amsterdam

BET-remmertherapie gaf geen vermindering in MACE in hoog-risico, goed-behandelde T2DM patiënten

Nieuws - Nov. 18, 2019

AHA 2019 De BETonMACE trial die apabetalone evalueerde gaf geen reductie in de primaire samengestelde effectiviteitsuitkomst, noch op belangrijke secundaire uitkomsten, in T2DM patiënten met recent ACS en laag HCL-c.

PCSK9 siRNA geeft potente verlaging van LDL-c bovenop maximale statinetherapie

3' educatie - Nov. 16, 2019 - R. Scott Wright, MD, Rochester, MN - AHA 2019, Philadelphia
De ORION-10 heeft alle primaire en secundaire effectiviteitseindpunten behaald, met een goed veiligheidsprofiel, tot na 17 maanden.

AHA 2019 De ORION-10 heeft alle primaire en secundaire effectiviteitseindpunten behaald, met een goed veiligheidsprofiel, tot na 17 maanden.

Langetermijnveiligheid en LDL-verlaging met PCSK9-remmer in patiënten met hypercholesterolemie

Literatuur - Oct. 29, 2019 - Koren MJ et al. - J AM COLL CARDIOL 2019

Laatste resultaten van de open-label OSLER-1 studie tonen een reductie van LDL-C waarden op lange termijn en consistente veiligheid en verdraagbaarheid gedurende 5 jaar.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - Oct. 23, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach
Cilie van 't Klooster vraagt prof. Mach om de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn samen te vatten.

CSI Parijs Cilie van 't Klooster vraagt prof. Mach om de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn samen te vatten.

In-hospital PCSK9-remmer starten na ACS helpt bij bereiken LDL-c streefwaarde na 8 weken

Literatuur - Oct. 3, 2019 - Koskinas KC et al. - J Am Coll Cardiol. 2019

Starten van evolocumabbehandeling in aanvulling op hoge-intensiteit statine, tijdens opname, kort na ACS, verlaagde LDL-c op veilige en effectieve wijze tot onder streefwaarde in bijna alle patiënten.

Twee fase 3 studies met siRNA tegen PCSK9 behalen primaire eindpunten

Nieuws - Oct. 2, 2019

Topline resultaten van ORION-9 en ORION-10 tonen aanhoudende en potente effectiviteit en veiligheid van tweemaal jaarlijkse injecties inclisiran in respectievelijk HeFH en ASCVD patiënten.

Rompvet gerelateerd aan hoger, maar beenvet met lager CVD-risico in post-menopausale vrouwen met normaal BMI

Literatuur - Sep. 16, 2019 - Chen G-C et al., - Eur Heart J 2019

Data van Amerikaanse postmenopausale vrouwen met normaal BMI tonen dat rompvet en beenvet tegengestelde relaties hebben met CVD risico, terwijl totaal lichaamsvet geen significante relatie had met CVD risico.

LDL-c verlaging met tweemaal per jaar injectie van siRNA tegen PCSK9: de ORION-11-studie

10' educatie - Sep. 16, 2019 - Prof. John Kastelein
Prof. John Kastelein deelt de resultaten van de fase 3 ORION-11-studie met inclisiran bij ASCVD en patiënten met eenzelfde risico die niet op LDL-c streefwaarde zijn.

ESC 2019 Prof. John Kastelein deelt de resultaten van de fase 3 ORION-11-studie met inclisiran bij ASCVD en patiënten met eenzelfde risico die niet op LDL-c streefwaarde zijn.

Hoge Lp(a) niveaus gerelateerd aan sterfte, via laag aantal kringle-IV type 2 repeats

Literatuur - Sep. 16, 2019 - Langsted A et al. - Eur Heart J 2019

In individuen uit de algemene Deense bevolking waren hoge Lp(a) niveaus als gevolg van laag LPA KIV-2 aantal repeats geassocieerd met hoog sterfterisico, met name CV sterfte.

De 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn vanuit het oogpunt van de European Atherosclerosis Society

5' educatie - Sep. 12, 2019 - Prof. Alberico Catapano
Prof. Alberico Catapano (Past President EAS) benadrukt de belangrijkste veranderingen in risicoclassificatie en behandelingsdoelen voor LDL-c volgens totaal CV risico in de nieuwe 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn.

ESC 2019 Prof. Alberico Catapano (Past President EAS) benadrukt de belangrijkste veranderingen in risicoclassificatie en behandelingsdoelen voor LDL-c volgens totaal CV risico in de nieuwe 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn.

Onderbouwing van de lagere LDL-c streefwaarden in de 2019 ESC/EAS dyslipidemierichtlijn

5' educatie - Sep. 9, 2019 - Prof. François Mach
Professor Mach was co-chair van de Task Force die de nieuwe ESC/EAS dyslipidemierichtlijn opstelde. HIj benoemt enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn en legt uit waarom hij achter deze veranderingen staat.

ESC 2019 Professor Mach was co-chair van de Task Force die de nieuwe ESC/EAS dyslipidemierichtlijn opstelde. HIj benoemt enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn en legt uit waarom hij achter deze veranderingen staat.

ESC Gesprek van de dag | maandag

ESC 2019 - Parijs

15' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Wouter Jukema & dr. Anho Liem
Tijdens dit congres zijn vijf nieuwe ESC richtlijnen gepresenteerd. Prof. Jukema en dr. Liem gaan dieper in op die over dyslipidemie en over T2DM. Verder uiten ze hun verbazing over ISARREACT 5 en komt SYNTAXES aan bod.

ESC 2019 Tijdens dit congres zijn vijf nieuwe ESC richtlijnen gepresenteerd. Prof. Jukema en dr. Liem gaan dieper in op die over dyslipidemie en over T2DM. Verder uiten ze hun verbazing over ISARREACT 5 en komt SYNTAXES aan bod.