Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

8 sep. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS

Lagere lipiden, hogere glucose?

8 sep. 2017 - Dr. David Preiss

Het traject van vasculaire biologie naar de kliniek: inflammatie verminderen verlaagt het CV risico

20 sep. 2017

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

28 aug. 2017 - Kausik Ray - London, VK

Hebben mutaties die worden gevonden met DNA-analyse altijd een relatie met de indicatie?

17 mei 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Is het noodzakelijk om het lipidenspectrum altijd nuchter te bepalen?

17 mei 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Welke cholesterolverlager kunt u kiezen voor welke patiënt?

17 mei 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons

Welke rol hebben triglyceriden bij het ontstaan van atherosclerose?

17 mei 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

LDL verlaging voor CV preventie: van hypothese naar axioma

19 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. John Kastelein

Leefstijl en lipiden: nut en bewijs

17 mei 2017 - Zeist - Prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer, VU, Amsterdam

Rode-gist rijst: aanbevelen of afraden?

17 mei 2017 - Zeist - Prof. dr. Koos Brouwers, Rijksuniversiteit Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Bent u geïnteresseerd in een Intensieve lipidennascholing in Zuid-Afrika?

18 mei 2017 - Prof. dr. Frank Visseren - internist/vasculair geneeskundige, UMCU
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remmers: 'from bench to bedside'

17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. Gilles Lambert – Université de la Réunion, Sainte-Clotilde, France

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. Frank Visseren en prof. dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV voordelen bij LDL-niveaus niet eerder bereikt in klinische eindpuntenstudie

4 apr. 2017 - ACC 2017 - Steve Nissen - Cleveland Clinic, Cleveland, OH, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langdurige LDL-c verlaging in fase 2 studie met nieuw middel gericht tegen PCSK9

22 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. Kausik Ray, London
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Toepassing van PCSK9-remmers na FOURIER en SPIRE vooral bij hoog-risico patiënten

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Noel Bairey Merz, Cedars-Sinai Heart Institute, Los Angeles, CA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Frank Visseren, UMCU
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

SPIRE en FOURIER en de klinische praktijk

18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Arend Mosterd, Meander MC, Amersfoort
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remmer vermindert CV events in hoog-risico patiënten, maar LDL-c verlagende effect neemt af in de tijd

17 mrt. 2017 - ACC 2017 - Dr. Paul Ridker - Boston, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV uitkomsten met PCSK9-remmer: FOURIER studie

17 mrt. 2017 - ACC, Washington - Dr. Marc S. Sabatine, Brigham and Women's Hospital, Boston, VS

Nationaal Hypertensiecongres 2017

6 feb. 2017 - Amersfoort - Prof.dr. Bram Kroon
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Spectaculair resultaat met siRNA tegen PCSK9 in de ORION-1 studie

20 dec. 2016 - WCN 2016 - Prof.dr. John Kastelein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe strategie voor LDL-verlaging met RNAi gericht tegen PCSK9

21 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof.dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

HDL-L modulatie of LDL-verlaging: een falende en een succesvolle strategie om CV risico te verlagen

21 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof.dr. Wouter Jukema

Verschillend effect van hoge Lp(a) niveaus op stroke afhankelijk van AF-status

10 jan. 2018 - Aronis KN et al., - J Am Heart Assoc. 2017

In een prospectief gemeenschapscohort, was Lp(a) ≥50 mg/dL geassocieerd met een hoger beroerterisico in diegenen zonder AF, maar niet met AF, noch met een hoger risico op AF.

Hoe laag LDL-c is nog veilig? Lessen uit 25 jaar cholesterolverlaging

26 okt. 2017 - Boston, MA, USA - Dr. Robert Giugliano - Brigham & Women's Hospital, Boston, USA
Dr. Robert Giugliano vat samen wat we de afgelopen decennia geleerd hebben over de effectiviteit en veiligheid van LDL-c verlaging tot zeer lage waarden.

Dr. Robert Giugliano vat samen wat we de afgelopen decennia geleerd hebben over de effectiviteit en veiligheid van LDL-c verlaging tot zeer lage waarden.

Meer tegengas nodig tegen de anti-statinelobby, om onnodig leed voor patiënten te voorkomen

4 jan. 2018

Na een Tv-programma op de Frans-Duitse publieke zender ARTE dat de bewezen link tussen cholesterolniveaus en CVD ontkende, hier een overweging van de mogelijke effecten van dergelijke desinformatie.

Nieuwe LDL-c rekenmethode beter dan Friedewald-formule in nuchtere en niet-nuchtere monsters

4 jan. 2018

De methode is een aanpassing van de Friedewald-formule, met een patiëntspecifieke TG:VLDL-ratio. De toegevoegde nauwkeurigheid is het grootst in personen met LDL-c <70 mg/dL, zonder extra kosten.

CETP alleen in subgroepen geassocieerd met atherosclerose

5 dec. 2017 - Christen T et al. - J Clin Lipidol. 2017

Mendeliaanse randomisatie suggereert dat CETP niet causaal gerelateerd is aan atherosclerose in de algemene bevolking, maar alleen in mannen met normale glucose, HDL en TG niveaus, en in vrouwen met hoog CV risico of abnormale nuchtere glucose.

Statinetherapie geassocieerd met lager risico op ziekte van Parkinson

27 nov. 2017 - Poly TN et al. - Neuroepidemiology 2017

In een meta-analyse van 13 observationele studies werd statinegebruik in verband gebracht met een bescheiden daling van het risico op het ontwikkelen van ZvP, vs geen statinegebruik.

PCSK9 LOF varianten en lage LDL-c niveaus niet geassocieerd met neurocognitieve stoornissen

24 nov. 2017 - Mefford MT et al., - Circulation 2017

Data van een groot prospectief cohort van African-Americans suggereert dat levenslange blootstelling aan lage PCSK9 en resulterende lage LDL-c niveaus neurocognitie niet beïnvloeden.

PCSK9 remmer verlaagt CV risico bij perifeer vaatlijden en in hoog-risicopatiënten met eerdere MI(s)

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Marc Bonaca and Marc Sabatine (Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Nieuwe FOURIER analyses laten voordeel van evolocumab-behandeling zien in patiënten met PAD en klinische factoren in hoog-risico post-MI patiënten kunnen extra risico voorspellen.

Effect CETP-remmer gelijk in vaatpatiënten met en zonder diabetes

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Martin Landray (University of Oxford, United Kingdom)

15 nov. 2017 - nieuws

AHA 2017 Een REVEAL-analyse laat zien dat diabetesstatus het effect van anacetrapib op ernstige coronaire events niet beïnvloedt, en dat anacetrapib het risico op nieuw diabetes iets verlaagt.

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

AHA 2017 - Anaheim, CA

14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA
PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

AHA 2017 PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS
Dr. Giugliano vat bevindingen samen van twee aanvullende klinische trial updates en studies naar infarctgrootte, TIMI stabiele IHD risico en totaal aantal events in FOURIER.

AHA 2017 Dr. Giugliano vat bevindingen samen van twee aanvullende klinische trial updates en studies naar infarctgrootte, TIMI stabiele IHD risico en totaal aantal events in FOURIER.

Cholesterolverlaging toen, nu en straks

NVIVG 2017

8 sep. 2017 - Prof. dr. Erik Stroes
Prof. dr. Erik Stroes bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van cholesterolverlaging van de laatste jaren. Behandeldoelen zijn steeds verder verlaagd; met nieuwe middelen bovenop statines kan het resterende risico verder worden verlaagd en voor de toekomst ligt verder geïndividualiseerde behandeling in het verschiet.

NVIVG 2017 Prof. dr. Erik Stroes bespreekt de laatste ontwikkelingen op het gebied van cholesterolverlaging. Behandeldoelen zijn steeds verder verlaagd en verder geïndividualiseerde behandeling ligt in het verschiet.