Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nierschade & HVZ

Causaal verband tussen verhoogde Lp(a)-waarden en CNS-risico

3' educatie - 28 mei 2024 - Dr. Anne Langsted

Vermindering van cardiovasculaire complicaties door nierbescherming

15' educatie - 7 mrt. 2024 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden bij patiënten met CNS is kosteneffectief

3' educatie - 21 feb. 2024 - Dr. Matheus Gurgel do Amaral

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx

Beschermende renale effecten van ARNI bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

3' educatie - 26 aug. 2023 - Muthiah Vaduganathan

Initiatie van MRA in het ziekenhuis geassocieerd met betere uitkomsten bij patiënten met acuut HF

3' educatie - 24 aug. 2023 - Iris Beldhuis

Gunstige effecten van snelle optitratie van HF-medicatie onafhankelijk van baselinenierfunctie

3' educatie - 30 mei 2023 - Dr. Jozine ter Maaten

Vroege eGFR-daling na overgang naar ARNI niet geassocieerd met ongunstige uitkomsten

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Safia Chatur

Belang van vroegtijdige opsporing van CNS en HVZ

5' educatie - 20 feb. 2023 - Dr. Ronald van Etten

Therapieën voor de cardiorenale as

3' educatie - 13 feb. 2023 - Dr. Daniël van Raalte

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard

FOCUS: Screenen en behandelen van chronische nierschade

15' educatie - 23 jan. 2023 - Dr. Chris Hagen, Birgitte Evers, dr. Louis Lieverse

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman

CV-sterfte of verslechtering van nierschade verminderd door SGLT2-remmer bij CNS

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. David Preiss

Grotere zout- en eiwitinname kan leiden tot een diepere eGFR-daling na start van SGLT2i

3' educatie - 21 sep. 2022 - Marta Seghieri

Voordelig effect van GLP-1RA consistent over breed bereik van nierfunctie en nierschade

3' educatie - 21 sep. 2022 - Prof. Peter Rossing

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Directe vergelijking van risicoscores voor ischemische beroerte in patiënten met AF en CKD

5' educatie - 14 juni 2021 - Ype de Jong

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Kan remming van IL-6 tot CV bescherming leiden in CKD?

5' educatie - 19 mei 2021 - Prof. Paul Ridker

Prognostische waarde van natriuretische peptiden bij patiënten met HF en nierfunctiestoornissen

10' educatie - 10 mei 2021 - Prof. James Januzzi

Effecten van ijzerdeficiëntie op uitkomsten in HF

10' educatie - 3 mei 2021 - Adrian F. Hernandez

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

Hoog Lp(a) causaal geassocieerd met verhoogd CNS-risico

Nieuws - 30 mei 2024

EAS-congres 2024 In een Deense, populatiegebaseerde Mendeliaanse-randomisatiestudie was een hogere Lp(a)-waarde zowel observationeel als genetisch geassocieerd met een hoger risico op CNS.

Frailty en multimorbiditeit hebben geen invloed op gunstig effect van SGLT2-remmer bij CNS

Nieuws - 28 mei 2024

ERA 2024 In een post-hocanalyse van EMPA-KIDNEY verminderde empagliflozine verslechtering van nierziekte of cardiovasculaire sterfte bij patiënten met CNS vergeleken met placebo, ongeacht frailty of multimorbiditeit.

Effect van combinatie van endotheline A-receptorantagonist plus SGLT2i op cardiometabole markers in CNS

Nieuws - 28 mei 2024

ERA 2024 De ZENTITH CKD-studie toonde een vermindering van 27% in UACR aan met de combinatie van de endotheline A-receptorantagonist zibotentan plus dapagliflozine vergeleken met dapagliflozine alleen bij patiënten met CNS. Wat zijn de bevindingen van een analyse van effecten op cardiometabole markers?

Causaal verband tussen verhoogde Lp(a)-waarden en CNS-risico

3' educatie - 28 mei 2024 - Dr. Anne Langsted
**EAS-congres 2024** In een Mendeliaanse randomisatiestudie werden verhoogde Lp(a)-waarden in verband gebracht met een hoger risico op CNS. “In onze studie vonden we een causaal verband”, zegt Anne Langsted.

EAS-congres 2024 In een Mendeliaanse randomisatiestudie werden verhoogde Lp(a)-waarden in verband gebracht met een hoger risico op CNS. “In onze studie vonden we een causaal verband”, zegt Anne Langsted.

GLP-1RA vermindert nierevents in specifieke nieruitkomstenstudie bij CNS en DM2

Nieuws - 28 mei 2023

ERA 2024 Eerdere analyses van CVOT's hebben gesuggereerd dat GLP-1RA's niergerelateerde uitkomsten verminderen bij patiënten met DM2, maar gegevens van specifieke studies naar nieruitkomsten ontbraken. Op het ERA-congres 2024 werden de bevindingen van de FLOW-studie met semaglutide gepresenteerd.

Publicatie van KDIGO 2024-richtlijn voor CNS

Nieuws - 25 mrt. 2024

De KDIGO 2024-richtlijn voor de evaluatie en management van CNS is gepubliceerd, een update van de vorige KDIGO 2012-richtlijn.

Bloeddrukverlagende effecten van SGLT2-remmer bij patiënten met CNS en albuminurie

Literatuur - 19 mrt. 2024 - Heerspink HJL, et al. - Am Heart J. 2024

In een vooraf gespecificeerde analyse van DAPA-CKD bij patiënten met CNS en albuminurie resulteerde dapagliflozine in een placebogecorrigeerde verlaging van de systolische bloeddruk met ~3 mmHg. De gunstige behandeleffecten waren aanwezig bij verschillende baseline-bloeddrukniveaus.

De multidisciplinaire behandeling van een patiënt met cardiometabool risico en chronische nierschade

Lecture - 19 mrt. 2023 - Prof. dr. Daniël van Raalte

Wat is het cardiovasculair-nier-metaboolsyndroom en hoe behandel je het? Prof. dr. Daniël van Raalte legt het uit aan de hand van een casus.

Een patiënt met ASCVD, diabetes en overgewicht - Welke risicofactoren zijn behandelbaar?

Lecture - 19 mrt. 2023 - Dr. Nordin Hanssen

Dr. Nordin Hanssen presenteert een casus van een patiënt met overgewicht, DM2, hypertensie en dyslipidemie en met een voorgeschiedenis van STEMI. Wat is er behandelbaar bij deze patiënt?

Introductie - Patiënten met cardiovasculair risico, diabetes en chronische nierschade

Lecture - 19 mrt. 2023 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink geeft een introductie over de behandeling van HVZ en CNS bij patiënten met diabetes.

Vermindering van cardiovasculaire complicaties door nierbescherming

15' educatie - 7 mrt. 2024 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink
**4e PANORAMA-symposium**

4e PANORAMA-symposium Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink legt uit dat een verminderde nierfunctie en albuminurie geassocieerd zijn met nier- en cardiovasculaire uitkomsten. Bovendien kunnen veranderingen in nierparameters de effectiviteit van therapieën voorspellen.

GLP-1RA vermindert nieruitkomsten bij mensen met DM2 en CNS

Nieuws - 5 mrt. 2024

In de FLOW-studie verlaagde behandeling met semaglutide het risico op het primaire samengestelde eindpunt van progressie van nierschade, of overlijden door nierschade of HVZ met 24% bij mensen met DM2 en CNS.