Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nierschade & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard

FOCUS: Screenen en behandelen van chronische nierschade

15' educatie - 23 jan. 2023 - Dr. Chris Hagen, Birgitte Evers, dr. Louis Lieverse

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman

CV-sterfte of verslechtering van nierschade verminderd door SGLT2-remmer bij CNS

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. David Preiss

Grotere zout- en eiwitinname kan leiden tot een diepere eGFR-daling na start van SGLT2i

3' educatie - 21 sep. 2022 - Marta Seghieri

Voordelig effect van GLP-1RA consistent over breed bereik van nierfunctie en nierschade

3' educatie - 21 sep. 2022 - Prof. Peter Rossing

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Directe vergelijking van risicoscores voor ischemische beroerte in patiënten met AF en CKD

5' educatie - 14 juni 2021 - Ype de Jong

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Kan remming van IL-6 tot CV bescherming leiden in CKD?

5' educatie - 19 mei 2021 - Prof. Paul Ridker

Prognostische waarde van natriuretische peptiden bij patiënten met HF en nierfunctiestoornissen

10' educatie - 10 mei 2021 - Prof. James Januzzi

Effecten van ijzerdeficiëntie op uitkomsten in HF

10' educatie - 3 mei 2021 - Adrian F. Hernandez

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

ESC 2020 Gesprek van de dag | dinsdag

15' educatie - 1 sep. 2020

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Invasieve vs. conservatieve strategie vermindert CV events niet in patiënten met CKD en ischemie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Sripal Bangalore, MD, New York - AHA 2019, Philadelphia

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - 3 juni 2019

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - 15 apr. 2019

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Hartfalen en nierfunctiestoornissen: het cardiorenaal syndroom

3' educatie - 29 sep. 2017 - Dr. Pieter van Paassen & prof. dr. Hans-Peter Brunner-la Rocca
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Associatie nierschade en boezemfibrilleren - antistolling is een uitdaging

3' educatie - 19 jan. 2015 - ASN Review 2015 - Marjolijn van Buren
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PROTAGORAS: behandeling van laag-gradige nierarteriestenosen

3' educatie - 26 sep. 2014 - IVG, Zeist, 2014 - Bram Kroon

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard
Chronische nierschade, hartfalen en diabetes type 2 hangen met elkaar samen. Prof. Gaillard legt drie mogelijke mechanismen uit die deze interactie kunnen verklaren.

3e PANORAMA-symposium Chronische nierschade, hartfalen en diabetes type 2 hangen met elkaar samen. Prof. Gaillard legt drie mogelijke mechanismen uit die deze interactie kunnen verklaren.

FOCUS: Screenen en behandelen van chronische nierschade

15' educatie - 23 jan. 2023 - Dr. Chris Hagen, Birgitte Evers, dr. Louis Lieverse
De prevalentie van chronische nierschade (CNS) neemt steeds meer toe. Hoe kan je CNS opsporen en behandelen en wat is de rol van huisartsen en specialisten? Een huisarts, een nefroloog en vasculair geneeskundige bespreken deze onderwerpen.

De prevalentie van chronische nierschade (CNS) neemt steeds meer toe. Hoe kan je CNS opsporen en behandelen en wat is de rol van huisartsen en specialisten? Een huisarts, een nefroloog en vasculair geneeskundige bespreken deze onderwerpen.

Lagere LDL-c-waarde geassocieerd met gunstige CV- en niereffecten bij matige CNS tijdens statinebehandeling

Literatuur - 16 jan. 2023 - Yen CL et al. - J Am Heart Assoc. 2022

Een Taiwanese observationele studie evalueerde de associaties tussen behaalde LDL-c-waardes en cardiovasculaire en renale uitkomsten bij patiënten met CNS stadium 3 die met een statine werden behandeld.

Cardiorenale effecten van niet-steroïde MRA veranderen niet door ASCVD-voorgeschiedenis bij DM2 en CNS

Literatuur - 29 nov. 2022 - Filippatos G, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022

Ongeacht een voorgeschiedenis van ASCVD verminderde finerenon het risico op cardiovasculaire events en CNS-progressie bij patiënten met DM2 en CNS vergeleken met placebo, zo laat een FIDELITY-subgroepanalyse zien.

Gunstige effecten van niet-steroïde MRA op HF-uitkomsten bij CNS en DM2

Literatuur - 22 nov. 2022 - Filippatos G, et al. - JACC Heart Fail. 2022

Finerenon, een niet-steroïde MRA, is goedgekeurd voor de behandeling van CNS bij volwassenen met DM2. Eerder liet de FIDELITY-studie zien dat finerenon de cardiorenale uitkomsten verbetert bij deze patiënten. Maar geldt dit ook voor HF-gerelateerde uitkomsten?

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman
Wat te doen bij verandering van nierfunctie na het starten met een SGLT2-remmer bij patiënten met HFrEF? Dr. Kevin Damman geeft praktische tips.

Wat te doen bij verandering van nierfunctie na het starten met een SGLT2-remmer bij patiënten met HFrEF? Dr. Kevin Damman geeft praktische tips.

Minder verslechtering van nierziekte of CV-sterfte door SGLT2-remmer bij CNS-patiënten

Nieuws - 7 nov. 2022

AHA 2022 In de EMPA-KIDNEY-studie verminderde het gebruik van empagliflozine de uitkomst van verslechtering van nierziekte of CV-sterfte in vergelijking met placebo bij CNS-patiënten. Daarnaast werden de resultaten gepresenteerd van een meta-analyse van 13 SGLT2-remmers-studies bij hoogrisicopatiënten.

CV-sterfte of verslechtering van nierschade verminderd door SGLT2-remmer bij CNS

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. David Preiss
Dr. Preiss deelt de resultaten van de EMPA-KIDNEY-studie en van een gezamelijke meta-analyse van EMPA-KIDNEY en 12 andere belangrijke SGLT2-remmer-studies.

AHA 2022 Dr. Preiss deelt de resultaten van de EMPA-KIDNEY-studie en van een gezamelijke meta-analyse van EMPA-KIDNEY en 12 andere belangrijke SGLT2-remmer-studies.

Ontsteking sterkere voorspeller van toekomstige MACE bij statinebehandelde CNS-patiënten dan LDL-c

Literatuur - 25 sep. 2022 - Ridker PM, et al. - Eur Heart J. 2022

Met CANTOS-studiegegevens beoordeelden de onderzoekers de relatieve bijdrage van hyperlipidemie en ontsteking aan cardiovasculaire klinische uitkomsten bij atherosclerosepatiënten die statinetherapie kregen, gestratificeerd naar eGFR.

Effect van SGLT2-remmer op verschuivingen in KDIGO CKD-risicogroepen bij T2DM

Nieuws - 22 sep. 2022

EASD 2022 Een post-hocanalyse van EMPA-REG OUTCOME onderzocht het effect van empagliflozine op veranderingen in het risico van progressie naar eindstadium nierfalen door verslechtering en verbetering in KDIGO-risicogroepen te beoordelen.

Grotere zout- en eiwitinname kan leiden tot een diepere eGFR-daling na start van SGLT2i

3' educatie - 21 sep. 2022 - Marta Seghieri
Het is nuttig om te weten of natrium- en eiwitinname de vroege GFR-dip die kan worden gezien na starten met een SGLT2-remmer beïnvloedt, zegt Marta Seghieri. Ze deelt de resultaten van een pilotstudie.

EASD 2022 Het is nuttig om te weten of natrium- en eiwitinname de vroege GFR-dip, die kan worden gezien na starten met een SGLT2-remmer, beïnvloedt, zegt Marta Seghieri. Ze deelt de resultaten van een pilotstudie.

Pilotstudie suggereert associatie tussen natrium- en eiwitinname en vroege GFR-dip na start SGLT2i

Nieuws - 21 sep. 2022

EASD 2022 Het is niet bekend of een hogere inname van natrium en eiwit kan leiden tot een grotere mate van vroege daling van de GFR bij T2DM-patiënten die begonnen met een SGLT2-remmer. Er werd een pilot-studie uitgevoerd met 28 individuen.