Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nierschade & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Gunstige effecten van snelle optitratie van HF-medicatie onafhankelijk van baselinenierfunctie

3' educatie - 30 mei 2023 - Dr. Jozine ter Maaten

Vroege eGFR-daling na overgang naar ARNI niet geassocieerd met ongunstige uitkomsten

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Safia Chatur

Belang van vroegtijdige opsporing van CNS en HVZ

5' educatie - 20 feb. 2023 - Dr. Ronald van Etten

Therapieën voor de cardiorenale as

3' educatie - 13 feb. 2023 - Dr. Daniël van Raalte

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard

FOCUS: Screenen en behandelen van chronische nierschade

15' educatie - 23 jan. 2023 - Dr. Chris Hagen, Birgitte Evers, dr. Louis Lieverse

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman

CV-sterfte of verslechtering van nierschade verminderd door SGLT2-remmer bij CNS

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. David Preiss

Grotere zout- en eiwitinname kan leiden tot een diepere eGFR-daling na start van SGLT2i

3' educatie - 21 sep. 2022 - Marta Seghieri

Voordelig effect van GLP-1RA consistent over breed bereik van nierfunctie en nierschade

3' educatie - 21 sep. 2022 - Prof. Peter Rossing

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Directe vergelijking van risicoscores voor ischemische beroerte in patiënten met AF en CKD

5' educatie - 14 juni 2021 - Ype de Jong

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Kan remming van IL-6 tot CV bescherming leiden in CKD?

5' educatie - 19 mei 2021 - Prof. Paul Ridker

Prognostische waarde van natriuretische peptiden bij patiënten met HF en nierfunctiestoornissen

10' educatie - 10 mei 2021 - Prof. James Januzzi

Effecten van ijzerdeficiëntie op uitkomsten in HF

10' educatie - 3 mei 2021 - Adrian F. Hernandez

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

ESC 2020 Gesprek van de dag | dinsdag

15' educatie - 1 sep. 2020

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Geen groot effect van eGFR dip op reductie van incidente of verslechterende nefropathie door SGLT2i

5' educatie - 15 juni 2020 - Bettina Kraus

Invasieve vs. conservatieve strategie vermindert CV events niet in patiënten met CKD en ischemie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Sripal Bangalore, MD, New York - AHA 2019, Philadelphia

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - 3 juni 2019

Twee studies met goed behandeleffect in hoogrisicopatiënten met T2DM en nierziekte

3' educatie - 15 apr. 2019

Gunstige CV effecten en veiligheid met niet-steroïde MRA bij CNS stadium 4

Literatuur - 5 juni 2023 - Sarafidis P, et al. - Clin J Am Soc Nephrol. 2023

In een subgroepanalysis van FIDELITY kwamen de gunstige CV effecten en het veiligheidsprofiel van finerenon versus placebo bij patiënten met DM2 en CNS stadium 4 overeen met die van de gehele populatie. Finerenons effect op de samengestelde renale uitkomstmaat was echter inconsistent in de tijd.

Gunstige effecten van snelle optitratie van HF-medicatie onafhankelijk van baselinenierfunctie

3' educatie - 30 mei 2023 - Dr. Jozine ter Maaten
**ESC Heart Failure 2023** Jozine ter Maaten deelt de resultaten van een subanalyse van STRONG-HF, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van hoogintensieve HF-zorg op nierfunctie.

ESC Heart Failure 2023 Jozine ter Maaten deelt de resultaten van een subanalyse van STRONG-HF, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van hoogintensieve HF-zorg op nierfunctie.

Lagere behaalde dosering na snelle optitratie van HF-medicatie met vroege eGFR-daling

Nieuws - 24 mei 2023

ESC Heart Failure 2023 Een subgroepanalyse van STRONG-HF toonde aan dat hoogintensieve zorg de incidentie van HF-ziekenhuisopnames of totale sterfte vermindert ongeacht baseline nierfunctie vergeleken met gebruikelijke zorg, en dat een vroege eGFR-daling geassocieerd is met een lagere optimale HF-medicatiedosering tijdens follow-up.

IL-6-remming verlaagt de neutrofielen-lymfocytenratio bij patiënten met CNS en verhoogd hsCRP

Literatuur - 22 mrt. 2023 - Adamstein NH, et al. - JAMA Cardiol. 2023

In een secundaire analyse van de RESCUE-studie onderzochten de auteurs of IL-6-remming met ziltivekimab, een nieuw therapeutisch monoklonaal antilichaam tegen IL-6, de neutrofielen-lymfocytenratio (NLR) verandert bij patiënten met CNS en verhoogd hsCRP.

Behandeleffect van ARNI bij HF onafhankelijk van initiële eGFR-daling

Literatuur - 20 mrt. 2023 - Chatur S, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

Bij patiënten met HF kan een tijdelijke eGFR-daling van 15-20% optreden, nadat zij gestart zijn met sacubitril/valsartan. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor het behandeleffect? Deze post-hocanalyse van de PARADIGM-HF- en PARAGON-HF-studie biedt meer duidelijkheid.

Gunstige effecten van non-steroïde MRA op mortaliteit bij patiënten met CNS en DM2

Literatuur - 15 mrt. 2023 - Filippatos G, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2023

In de vooraf gespecificeerde FIDELITY-analyse onderzochten de auteurs de oorzaken van mortaliteit bij patiënten met CNS en DM2 die werden behandeld met de niet-steroïde MRA finerenon of placebo.

SGLT2-remmer verbetert CV-uitkomsten bij patiënten met HFmrEF/HFpEF ongeacht nierfunctie

Literatuur - 14 mrt. 2023 - Mc Causland FR, et al. - JAMA Cardiol. 2023

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER-studie evalueerden de auteurs of de nierfunctie op baseline het effect van de SGLT2-remmer dapagliflozine op CV-uitkomsten bij patiënten met HFmrEF of HFpEF veranderde, en werd het effect van dapagliflozine op nierfunctie bepaald.

Vroege eGFR-daling na overgang naar ARNI niet geassocieerd met ongunstige uitkomsten

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Safia Chatur

ACC.23 "Vroege behandelgerelateerde eGFR-daling mag optitratie niet vertragen of voortzetting van ARNI belemmeren", zegt Safia Chatur. Zij somt de bevindingen op van een analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF bij patiënten met HF.

Uitgebreide indicatie voor niet-steroïde MRA in EU voor diverse groep patiënten met CNS en DM2

Nieuws - 1 mrt. 2023

De Europese Commissie heeft een label update goedgekeurd om de indicatie van finerenon uit te breiden naar vroege stadia van CNS bij patiënten met DM2.

Cardiorenale effecten van niet-steroïde MRA niet veranderd door HbA1c-waarde, HbA1c-variabiliteit, diabetesduur of insulinegebruik

Literatuur - 23 feb. 2023 - McGill JB, et al. - Diabetes Obes Metab. 2023

In een post-hocanalyse van de gepoolde FIDELITY-dataset veranderden de gunstige cardiorenale effecten van finerenon versus placebo bij DM2-patiënten met CNS niet door deze 4 factoren. HbA1c-variabiliteit was wel geassocieerd met een hoger risico op cardiorenale uitkomsten.

Belang van vroegtijdige opsporing van CNS en HVZ

5' educatie - 20 feb. 2023 - Dr. Ronald van Etten
Wat is de waarde van bevolkingsscreening op CNS en CV-risicofactoren met behulp van een thuistest voor albuminurie? Dat werd onderzocht in de Nederlandse THOMAS-studie en zal de komende jaren verder worden onderzocht in de vervolgstudie Check@Home.

3e PANORAMA-symposium Wat is de waarde van bevolkingsscreening op CNS en CV-risicofactoren met behulp van een thuistest voor albuminurie? Dat werd onderzocht in de Nederlandse THOMAS-studie en zal de komende jaren verder worden onderzocht in de vervolgstudie Check@Home.

Therapieën voor de cardiorenale as

3' educatie - 13 feb. 2023 - Dr. Daniël van Raalte
Tot voor kort was het moeilijk om hartfalen en chronische nierschade tegelijkertijd te behandelen, maar er zijn in de laatste jaren middelen ontwikkeld die gunstige effecten hebben op beide ziekten. Daniël van Raalte bespreekt 4 medicatieklassen.

3e PANORAMA-symposium Tot voor kort was het moeilijk om hartfalen en chronische nierschade tegelijkertijd te behandelen, maar er zijn in de laatste jaren middelen ontwikkeld die gunstige effecten hebben op beide ziekten. Daniël van Raalte bespreekt 4 medicatieklassen.