Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nierschade & HVZ

Vermindering van cardiovasculaire complicaties door nierbescherming

15' educatie - 7 mrt. 2024 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden bij patiënten met CNS is kosteneffectief

3' educatie - 21 feb. 2024 - Dr. Matheus Gurgel do Amaral

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx

Beschermende renale effecten van ARNI bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

3' educatie - 26 aug. 2023 - Muthiah Vaduganathan

Initiatie van MRA in het ziekenhuis geassocieerd met betere uitkomsten bij patiënten met acuut HF

3' educatie - 24 aug. 2023 - Iris Beldhuis

Gunstige effecten van snelle optitratie van HF-medicatie onafhankelijk van baselinenierfunctie

3' educatie - 30 mei 2023 - Dr. Jozine ter Maaten

Vroege eGFR-daling na overgang naar ARNI niet geassocieerd met ongunstige uitkomsten

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Safia Chatur

Belang van vroegtijdige opsporing van CNS en HVZ

5' educatie - 20 feb. 2023 - Dr. Ronald van Etten

Therapieën voor de cardiorenale as

3' educatie - 13 feb. 2023 - Dr. Daniël van Raalte

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard

FOCUS: Screenen en behandelen van chronische nierschade

15' educatie - 23 jan. 2023 - Dr. Chris Hagen, Birgitte Evers, dr. Louis Lieverse

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman

CV-sterfte of verslechtering van nierschade verminderd door SGLT2-remmer bij CNS

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. David Preiss

Grotere zout- en eiwitinname kan leiden tot een diepere eGFR-daling na start van SGLT2i

3' educatie - 21 sep. 2022 - Marta Seghieri

Voordelig effect van GLP-1RA consistent over breed bereik van nierfunctie en nierschade

3' educatie - 21 sep. 2022 - Prof. Peter Rossing

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Directe vergelijking van risicoscores voor ischemische beroerte in patiënten met AF en CKD

5' educatie - 14 juni 2021 - Ype de Jong

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Kan remming van IL-6 tot CV bescherming leiden in CKD?

5' educatie - 19 mei 2021 - Prof. Paul Ridker

Prognostische waarde van natriuretische peptiden bij patiënten met HF en nierfunctiestoornissen

10' educatie - 10 mei 2021 - Prof. James Januzzi

Effecten van ijzerdeficiëntie op uitkomsten in HF

10' educatie - 3 mei 2021 - Adrian F. Hernandez

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Publicatie van KDIGO 2024-richtlijn voor CNS

Nieuws - 25 mrt. 2024

De KDIGO 2024-richtlijn voor de evaluatie en management van CNS is gepubliceerd, een update van de vorige KDIGO 2012-richtlijn.

Bloeddrukverlagende effecten van SGLT2-remmer bij patiënten met CNS en albuminurie

Literatuur - 19 mrt. 2024 - Heerspink HJL, et al. - Am Heart J. 2024

In een vooraf gespecificeerde analyse van DAPA-CKD bij patiënten met CNS en albuminurie resulteerde dapagliflozine in een placebogecorrigeerde verlaging van de systolische bloeddruk met ~3 mmHg. De gunstige behandeleffecten waren aanwezig bij verschillende baseline-bloeddrukniveaus.

De multidisciplinaire behandeling van een patiënt met cardiometabool risico en chronische nierschade

Lecture - 19 mrt. 2023 - Prof. dr. Daniël van Raalte

Wat is het cardiovasculair-nier-metaboolsyndroom en hoe behandel je het? Prof. dr. Daniël van Raalte legt het uit aan de hand van een casus.

Een patiënt met ASCVD, diabetes en overgewicht - Welke risicofactoren zijn behandelbaar?

Lecture - 19 mrt. 2023 - Dr. Nordin Hanssen

Dr. Nordin Hanssen presenteert een casus van een patiënt met overgewicht, DM2, hypertensie en dyslipidemie en met een voorgeschiedenis van STEMI. Wat is er behandelbaar bij deze patiënt?

Introductie - Patiënten met cardiovasculair risico, diabetes en chronische nierschade

Lecture - 19 mrt. 2023 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink geeft een introductie over de behandeling van HVZ en CNS bij patiënten met diabetes.

Vermindering van cardiovasculaire complicaties door nierbescherming

15' educatie - 7 mrt. 2024 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink
**4e PANORAMA-symposium**

4e PANORAMA-symposium Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink legt uit dat een verminderde nierfunctie en albuminurie geassocieerd zijn met nier- en cardiovasculaire uitkomsten. Bovendien kunnen veranderingen in nierparameters de effectiviteit van therapieën voorspellen.

GLP-1RA vermindert nieruitkomsten bij mensen met DM2 en CNS

Nieuws - 5 mrt. 2024

In de FLOW-studie verlaagde behandeling met semaglutide het risico op het primaire samengestelde eindpunt van progressie van nierschade, of overlijden door nierschade of HVZ met 24% bij mensen met DM2 en CNS.

Nieuwe aldosteronsynthaseremmer vermindert albuminurie bij CNS

Literatuur - 26 feb. 2024 - Tuttle KR, et al. - Lancet. 2024

In een fase 2-studie zorgde 14 weken behandeling met BI 690517, naast RAAS-remming, voor een dosisafhankelijke vermindering van albuminurie vergeleken met placebo bij CNS-patiënten, als monotherapie of in combinatie met empagliflozine. Het veiligheidsprofiel van het middel werd aanvaardbaar geacht.

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden bij patiënten met CNS is kosteneffectief

3' educatie - 21 feb. 2024 - Dr. Matheus Gurgel do Amaral
**Nationaal Hypertensie Congres 2024** Dr. Matheus Gurgel do Amaral bespreekt de effecten van een interventiestrategie gericht op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden bij patiënten met CNS op hypertensie, progressie van nierziekte en kosten.

Nationaal Hypertensie Congres 2024 Dr. Matheus Gurgel do Amaral bespreekt de effecten van een interventiestrategie gericht op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden bij patiënten met CNS op hypertensie, progressie van nierziekte en kosten.

Effecten van SGLT2-remmer op progressie van CNS bij patiëntensubgroepen met CNS

Literatuur - 5 feb. 2024 - EMPA-KIDNEY Collaborative Group. - Lancet Diabetes Endocrinol. 2024

In een vooraf gespecificeerde secundaire analyse van EMPA-KIDNEY verminderde empagliflozine de progressie van CNS bij verschillende subgroepen van patiënten met CNS, waaronder bij patiënten met weinig albuminurie.

SGLT2-remmer vergoed bij chronische nierschade

Nieuws - 5 feb. 2024

Empagliflozine wordt vanaf 1 februari vergoed voor volwassen patiënten met chronische nierschade, met en zonder DM2.

Vroege nierbescherming door niet-steroïde MRA verklaart groot deel van CNS-langetermijnuitkomsten

Literatuur - 11 jan. 2024 - Agarwal R, et al. - Ann Intern Med. 2023

In een post-hocanalyse van FIDELITY leek vroege albuminurievermindering geïnduceerd door finerenon een groot deel van de nieruitkomsten en een kleiner deel van de cardiovasculaire uitkomsten te mediëren bij patiënten met CNS en DM2.