Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nierschade & HVZ

UP TO DATE: Volg nieuws, literatuur, educatie en expert opinie over preventie en behandeling van hart- en vaatziekten bij patienten met T2DM

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx

Beschermende renale effecten van ARNI bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

3' educatie - 26 aug. 2023 - Muthiah Vaduganathan

Initiatie van MRA in het ziekenhuis geassocieerd met betere uitkomsten bij patiënten met acuut HF

3' educatie - 24 aug. 2023 - Iris Beldhuis

Gunstige effecten van snelle optitratie van HF-medicatie onafhankelijk van baselinenierfunctie

3' educatie - 30 mei 2023 - Dr. Jozine ter Maaten

Vroege eGFR-daling na overgang naar ARNI niet geassocieerd met ongunstige uitkomsten

3' educatie - 6 mrt. 2023 - Safia Chatur

Belang van vroegtijdige opsporing van CNS en HVZ

5' educatie - 20 feb. 2023 - Dr. Ronald van Etten

Therapieën voor de cardiorenale as

3' educatie - 13 feb. 2023 - Dr. Daniël van Raalte

Pathofysiologische mechanismen van cardiorenale schade

5' educatie - 30 jan. 2023 - Prof. dr. Carlo Gaillard

FOCUS: Screenen en behandelen van chronische nierschade

15' educatie - 23 jan. 2023 - Dr. Chris Hagen, Birgitte Evers, dr. Louis Lieverse

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman

CV-sterfte of verslechtering van nierschade verminderd door SGLT2-remmer bij CNS

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. David Preiss

Grotere zout- en eiwitinname kan leiden tot een diepere eGFR-daling na start van SGLT2i

3' educatie - 21 sep. 2022 - Marta Seghieri

Voordelig effect van GLP-1RA consistent over breed bereik van nierfunctie en nierschade

3' educatie - 21 sep. 2022 - Prof. Peter Rossing

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Bevindingen interpreteren van studies over een niet-steroïde MRA bij T2DM en CNS

10' educatie - 19 apr. 2022 - Prof. George Bakris, prof. Betram Pitt en prof. Rajiv Agarwal

Ontwikkelingen in de behandeling van patiënten met diabetische nefropathie

5' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Niervoordeel door SGLT2-remmer mogelijk verklaard door hematocriet

5' educatie - 15 juni 2021 - Prof. Christoph Wanner

Directe vergelijking van risicoscores voor ischemische beroerte in patiënten met AF en CKD

5' educatie - 14 juni 2021 - Ype de Jong

Casusbespreking: een patiënt met type 2 diabetes en hoog nierrisico

10' educatie - 9 juni 2021 - Dr. Willem Bax

Kan remming van IL-6 tot CV bescherming leiden in CKD?

5' educatie - 19 mei 2021 - Prof. Paul Ridker

Prognostische waarde van natriuretische peptiden bij patiënten met HF en nierfunctiestoornissen

10' educatie - 10 mei 2021 - Prof. James Januzzi

Effecten van ijzerdeficiëntie op uitkomsten in HF

10' educatie - 3 mei 2021 - Adrian F. Hernandez

Afname van albuminurie voorspelt toekomstige voordelen op CV- en renale uitkomsten in T2DM

10' educatie - 25 feb. 2021 - Frederik Persson

SGLT2 remmer is nierbeschermend, zelfs als eGFR <30

5' educatie - 27 jan. 2021 - Prof. George Bakris

Antistollingsbeleid bij AF patiënten met nierdialyse

3' educatie - 4 dec. 2020 - Dr. Lily Jakulj

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

ESC 2020 Gesprek van de dag | dinsdag

15' educatie - 1 sep. 2020

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Consistent effect van SGLT2-remmers op CV-uitkomsten in verschillende patiëntenpopulaties

Literatuur - 21 sep. 2023 - Usman MS, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023

Wat zijn de effecten van SGLT2-remmers op cardiovasculaire uitkomsten in verschillende subgroepen van patiënten? In een meta-analyse van 13 RCT’s werd dit onderzocht bij patiënten met HF, DM2 of CNS, en bij patiënten met wisselende combinaties van deze ziekten.

Acetazolamide verhoogt de kans op succesvolle decongestie in acuut gedecompenseerd HF onafhankelijk van baseline nierfunctie

Nieuws - 11 sep. 2023

ESC-congres 2023 Een vooraf gespecificeerde analyse van de ADVOR-studie toonde aan dat de toevoeging van acetazolamide aan lisdiuretica de kans op succesvolle decongestie verhoogt bij patiënten met acuut gedecompenseerd HF in vergelijking met placebo, ongeacht de nierfunctie op baseline.

Grotere cardiobeschermende effecten van niet-steroïde MRA bij CNS- en DM2-patiënten met anemie

Nieuws - 5 sep. 2023

ESC-congres 2023 Een post-hocanalyse van FIDELITY toonde aan dat de anemiestatus op baseline het effect van finerenon op cardiovasculaire uitkomsten, maar niet op renale uitkomsten, verandert bij patiënten met CNS en DM2.

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh
Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2023 update van de 2021 ESC HF-richtlijn? Theresa McDonagh presenteert de wijzigingen van drie bijgewerkte secties.

ESC-congres 2023 Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2023 update van de 2021 ESC HF-richtlijn? Theresa McDonagh presenteert de wijzigingen van drie bijgewerkte secties.

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx
Nikolaus Marx presenteert de belangrijkste boodschappen van de 2023 ESC-richtlijn voor de behandeling van HVZ bij patiënten met diabetes.

ESC-congres 2023 Nikolaus Marx presenteert de belangrijkste boodschappen van de 2023 ESC-richtlijn voor de behandeling van HVZ bij patiënten met diabetes.

Beschermende renale effecten van ARNI bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

3' educatie - 26 aug. 2023 - Muthiah Vaduganathan
**ESC-congres 2023** Muthiah Vaduganathan deelt de resultaten van een gepoolde analyse van PARAGLIDE-HF en PARAGON-HF die onderzocht wat de effecten zijn van sacubitril/valsartan op renale uitkomsten. “Sacubitril/valsartan geeft betekenisvolle renale bescherming vergeleken met de angiotensinereceptorblokker valsartan”, zegt Muthiah Vaduganathan.

ESC-congres 2023 Muthiah Vaduganathan deelt de resultaten van een gepoolde analyse van PARAGLIDE-HF en PARAGON-HF die onderzocht wat de effecten zijn van sacubitril/valsartan op renale uitkomsten. “Sacubitril/valsartan geeft betekenisvolle renale bescherming vergeleken met de angiotensinereceptorblokker valsartan”, zegt Muthiah Vaduganathan.

ARNI verlaagt renale uitkomsten bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

Nieuws - 26 aug. 2023

ESC-congres 2023 Een vooraf gespecificeerde analyse van de PARAGLIDE-HF- en PARAGON-HF-studies toonde aan dat sacubitril/valsartan vergeleken met valsartan het risico op klinisch relevante renale uitkomsten bij patiënten met HFmrEF/HFpEF verlaagt.

SGLT2-remmer vermindert CV-uitkomsten in HF ongeacht verslechtering van eGFR onder 25 ml/min/1,73m²

Nieuws - 26 aug. 2023

ESC-congres 2023 Vergeleken met placebo verminderde dapagliflozine het risico op CV-sterfte of verergering van HF, ongeacht of patiënten wel of geen verslechtering van de eGFR onder 25 ml/min/1,73m² hadden.

Initiatie van MRA in het ziekenhuis geassocieerd met betere uitkomsten bij patiënten met acuut HF

3' educatie - 24 aug. 2023 - Iris Beldhuis
Iris Beldhuis bespreekt de bevindingen van een secundaire analyse van de RELAX-AHF2-studie, waarin werd gekeken naar de effecten van MRA-initiatie voor ziekenhuisontslag op CV-uitkomsten bij patiënten met acuut HF.

Iris Beldhuis bespreekt de bevindingen van een secundaire analyse van de RELAX-AHF2-studie, waarin werd gekeken naar de effecten van MRA-initiatie voor ziekenhuisontslag op CV-uitkomsten bij patiënten met acuut HF.

Europese Commissie keurt SGLT2-remmer goed voor behandeling van CNS

Nieuws - 31 juli 2023

De SGLT2-remmer empagliflozine heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie voor de behandeling van volwassenen met CNS.

Obesitas heeft geen invloed op gunstig effect van niet-steroïde MRA bij CNS en DM2

Literatuur - 24 juli 2023 - Rossing P et al. - Diabetes Obes Metab. 2023

In deze post-hocanalyse van FIDELITY werd het effect van finerenon versus placebo op vermindering van het risico op cardiovasculaire events en nierziekteprogressie bij patiënten met CNS en DM2 niet significant gewijzigd door viscerale obesitas.

Lagere ambulante SBD met niet-steroïde MRA bij patiënten met DM2 en CNS

Literatuur - 12 juni 2023 - Agarwal R, et al. - J Hypertens. 2023

Vergeleken met placebo verlaagde finerenon (eenmaal daags in de ochtend) de systolische bloeddruk (SBD), gemeten gedurende 24 uur, overdag en ’s nachts, van baseline tot 60-90 dagen bij patiënten met DM2 en CNS. De SBD-verlaging hield gedurende 24 uur aan.