Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Over Cardiovasculairegeneeskunde.nl

Cardiovasculairegeneeskunde.nl is een onafhankelijke medische educatie- en informatieservice gericht op het gebied van de cardiovasculaire geneeskunde en diabetes. Cardiovasculairegeneeskunde.nl is een initiatief van CVGK bv en MEDCON International bv.

Redactie

De dagelijkse redactie van CVGK wordt gevoerd door:

Doelstelling cardiovasculairegeneeskunde.nl

Cardiovasculairegeneeskunde.nl is het internetforum waar de communicatiedoelstelling van CVGK bv tot uiting komt. Dit forum beoogt een educatief en informatief platform te zijn voor medische professionals actief binnen de cardiovasculaire geneeskunde, met dagelijks nieuws, perspectieven en opinies betreffende therapie gerelateerde wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de vasculaire geneeskunde en diabetes.

Het platform beoogt de schakel te zijn tussen alle innovatieve partijen op het brede gebied van de cardiovasculaire geneeskunde en biedt objectieve en gebalanceerde innovatieve wetenschappelijke/medische educatie en communicatie.

Onafhankelijkheid

De website wordt onderhouden en beheerd door MEDCON International. Daar is een professionele redactie verantwoordelijk voor selectie, ontwikkeling en bijhouden van de inhoud van de website.

Continuïteit

Teneinde continuïteit te kunnen waarborgen m.b.t. kennisoverdracht zoekt CVGK bv externe financiering. Daartoe wordt innovatieve medische/farmaceutische industrie de mogelijkheid geboden om een zogenaamde unrestricted educational grant te doen en daarmee educatief partner te worden. Met deze financiering zal de onafhankelijke redactie haar taak kunnen blijven vervullen en kan de website (technisch en inhoudelijk) onderhouden worden.

Daarnaast zal aan educatieve partners de gelegenheid geboden worden om een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld een symposium) onder de aandacht te brengen. Onderwerpen welke op verzoek van educatieve partners onder de aandacht worden gebracht zullen als zodanig duidelijk herkenbaar zijn. Inhoud en vorm van de door de sponsor aangebrachte onderwerpen zullen op een neutrale en wetenschappelijke wijze worden gepubliceerd; reclame-uitingen zullen niet geplaatst worden.

Financiering

De educatieve partners van CVGK.nl in 2024 zijn:

Disclaimer

De informatie op CVGK.nl wordt aangeboden voor algemene educatieve en informatieve doeleinden, zonder dat voor de juistheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven. De informatie op deze site is informatief en bestemd voor medisch beroepsbeoefenaren. Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten of –vragen heeft, raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw behandelend arts.

CVGK.nl is niet aansprakelijk voor enige technische, redactionele, typografische of andere fouten in de informatie die via deze website toegankelijk is. CVGK.nl is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina's waar deze site links naar bevat. Alle beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van de sprekers. Het is niet toegestaan deze video’s en/of foto's te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van CVGK.nl. De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van CVGK.nl. Al het beeld- en videomateriaal is gebruikt met expliciete toestemming van de sprekers. De informatie van deze website mag gedownload of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, mits er geen veranderingen aan de pagina's worden aangebracht en mits geen van de pagina's wordt gebruikt in enig ander werk of in enige andere publicatie in welk medium dan ook. Geen van de pagina's van CVGK.nl mag gekopieerd of verspreid worden voor commerciële doeleinden.

Privacy / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ook CVGK.nl heeft haar werkwijze aangepast om te voldoen aan de nieuwe regelgeving rondom gegevensbescherming (AVG, sinds 25 mei 2018 van kracht).

Om u ervan te verzekeren dat het duidelijk is welke gegevens wij verzamelen wanneer u zich op onze website registreert en/of onze nieuwsbrief ontvangt en met welke reden, leest u hier meer over onze getroffen maatregelen ter bescherming van uw gegevens.

Contact

Meer informatie? Neem contact op via info@medconinternational.com.